Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Дослідження психологічних механізмів адаптації людини до діяльності (ID:24120)
| Размер: 90 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 5
1.1. Поняття, види та етапи адаптації персоналу 5
1.2. Актуальні проблеми психологічної адаптації особистості, управління адаптацією 13
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО УМОВ ПРАЦІ 20
2.1. Коротка характеристика проведення дослідження 20
2.2. Дослідження проблем адаптації персоналу на підприємстві ПП „ххх” 21
2.3. Першочергові заходи з покращення адаптації працівників до умов праці на ПП „ххх” 28
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ 40

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Дослідження психологічних особливостей призовників
  План Вступ 3 I. Проблематика і досвід психологічних досліджень призовників 6 1.1. Методи психологічного обстеження призовної молоді 6 1.2. Дослідження нервово-психічної стійкості призовників 11 1.3. Дослідження схильності до агресивної та аутоагресивної поведінки у призовників 17 1.4. Інші напрямки психологічного обстеження призовної молоді 21 II. Емпіричне дослідження психологічних особливостей призовників на базі Дніпровського військкомата м. Києва 28 2.1. Дослідження показників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії 28 2.2. Дослідження показників нервово-психічної стійкості 31 2.3. Дослідження емоційно-оцінного ставлення до оточуючого світу 33 2.4. Статистична обробка та аналіз результатів дослідження 34 Висновки 41 Література 43 Додатки 46-58 Об’єктом дослідження виступають психологічні особливості призовної молоді. Предметом дослідження є психологічні характеристики призовників, які безпосередньо пов’язані з успішністю проходження військової служби: це показники нервово-психічної стійкості, невротизму, екстраверсії-інтроверсії, ставлення до оточуючого світу а також структурний взаємозв’язок між цими показниками. Метою роботи є вивчення досвіду психологічного обстеження призовної молоді та проведення емпіричного дослідження на базі конкретного військового комісаріату. Мета дослідження конкретизується у наступних конкретних завданнях: – розглянути методи дослідження, що використовуються при психологічному обстеженні призовної молоді; – вивчити досвід дослідження психологічних особливостей призовників; – спланувати та провести емпіричне дослідження психологічних особливостей призовників на базі Дніпровського військкомату м. Києва. При плануванні психологічного обстеження призовників було висунуто наступну гіпотезу: Призовники з низьким рівнем невротизму і високою екстраверсією в цілому демонструють високий рівень нервово-психічної стійкості. Крім того їх відносини з оточуючими є більш гармонійними, ніж у інтровертів з високим рівнем невротизму. Перевірку гіпотези передбачається виконати за допомогою методу тестування з використанням методик: EPI Г. Айзенка; тест “Прогноз-2”; методика незакінчених речень Сакса-Леві. Джерельна база. В якості джерельної бази роботи були використані нормативні та учбово-методичні матеріали Міністерства оборони (Баранов Ю. А., Булыко В. И., Дьяконов И. Ф. и др. Рациональное распределение призывников для обучения военным специальностям. – М., 1987; Наказ Командувача військами Північного оперативного командування “Про введення в дію Інструкції про проведення професійно-психологічного відбору громадян України, які призваються на військову службу від 03.09.2002 та ін.), статті у спеціалізованих наукових виданнях та опубліковані матеріали науково-практичних конференцій (Базалева Л. А., Матусева-Корсун К. В. Специфика эмоционально-поведенческого реагирования среди призывников и военнослужащих // Актуальные вопросы медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. – СПб., 2004; Волынов Н. М., Шустов Д. И., Ховрачёв А. П. Современные аспекты военной медицины: материалы науч.-практ. конф. – К., 1995; Коновалов А. И., Дмитроченков А. В., Кузнецов А. А., Ананьин С. А., Коротунов Ю.В., Шуркин Д. А. Показатель нервно-психической устойчивости как фактор успешности прохождения срочной службы // Нижегородский медицинский журнал. – 2004. – № 1 та ін.), монографічні праці, в яких висвітлюються питання психологічного обстеження та психологічних особливостей призовників (Косік В. В. Особистісні страхи призовників та їх психодіагностика. – К., 2001; Крайнюк В. М. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку. – К., 1999 та ін.), а також збірники психологічних тестів та оглядові психологічні праці (Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара, 2002; Климов Е. А. Психология. – М., 1997 та ін.). Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, двох основних розділів, списку використаної літератури та додатків.

 2. Дослідження психологічних особливостей призовників
  План Вступ 3 I. Проблематика і досвід психологічних досліджень призовників 6 1.1. Методи психологічного обстеження призовної молоді 6 1.2. Дослідження нервово-психічної стійкості призовників 11 1.3. Дослідження схильності до агресивної та аутоагресивної поведінки у призовників 18 1.4. Інші напрямки психологічного обстеження призовної молоді 22 II. Методичні підходи до психологічного обстеження призовників в Дніпровському військкоматі м. Києва 30 2.1. Планування дослідження показників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії 30 2.2. Планування дослідження показників нервово-психічної стійкості 34 2.3. Планування дослідження емоційно-оцінного ставлення до оточуючого світу 35 2.4. Статистична обробка результатів дослідження 37 Висновки 39 Література 41 Додатки 44 Анкета Список вопросов теста Г. Айзенка Схема темпераменту по Г. Айзенку Текст та реєстраційний бланк анкети “Прогноз-2” Реєстраційний бланк Опитувальник “Незакінчені речення” Метою роботи є вивчення досвіду психологічного обстеження призовної молоді а також складання плану дослідження на базі конкретного військового комісаріату; психологічне дослідження в межах даної роботи сплановано на базі Дніпровського військового комісаріату м. Києва. Основною метою спланованого емпіричного дослідження є вияв групи призовників, які мають низький рівень нервово-психічної стійкості і, відповідно, потребують певної психологічної корекції. Мета дослідження конкретизується у наступних конкретних задачах: – розглянути методи дослідження, що використовуються при психологічному обстеженні призовної молоді; – вивчити довід дослідження нервово-психічної стійкості призовників; – вивчити досвід дослідження схильності призовників до агресивної та аутоагресивної поведінки; – розглянути інші напрямки психологічного обстеження призовників; – спланувати дослідження показників призовників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії; – спланувати вивчення показників нервово-психічної стійкості призовників; – спланувати дослідження емоційно-оцінного ставлення призовників до оточуючого світу; – визначити порядок статистичної обробки результатів емпіричного дослідження методом кореляційного аналізу. При плануванні психологічного обстеження призовників було висунуто наступну гіпотезу: Призовники з низьким рівнем нейротизму і високою екстраверсією в цілому демонструють високий рівень нервово-психічної стійкості. Крім того їх відносини з оточуючими є більш гармонійними, ніж у інтровертів з високим рівнем нейротизму. Перевірку гіпотези передбачається виконати за допомогою методу тестування за допомогою методик: EPI Г. Айзенка; тест “Прогноз-2”; методика незакінчених речень Сакса-Леві. Джерельна база - 24 Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, двох основних розділів, списку використаної літератури та додатків.

 3. Особливості сучасної психодіагностики та її можливості щодо вирішення психологічних проблем людини
  Вступ 2 1. Особливості сучасної психодіагностики як наукового знання. 3 2. Можливості психодіагностики при застосуванні різних методик дослідження. 7 3. Психодіагностика як практична діяльність. 16 4. Комп’ютерна психодіагностика. 20 Висновки 23 Література 24

 4. Організація діяльності психологічних служб
  Вступ 3 1. Поняття судової експертизи 5 2. Критерії судово-психологічної експертизи 12 3. Компетенція та етапи здійснення судово-психологічної експертизи 15 Висновки 18 Список використаної літератури: 20

 5. Методи соціально-психологічних досліджень управлінської діяльності
  Вступ 3 1. Методи соціально-психологічних досліджень. Метод спостереження. 4 2. Методи опитування, анкетування, тестування, експерименту, вивчення документів. 7 Висновки 11 Література 12

 6. Особливості адаптації студентів першого курсу до умов навчальної діяльності (теория)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО УМОВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Студент як обєкт педагогічної діяльності 6 1.2. Сутність поняття «адаптація» в психологічній літературі 10 1.3. Проблема психологічної адаптації першокурсників до навчання 12 Висновок до розділу 1 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 19 2.1. Особливості діяльності психологічної служби вищого навчального закладу 19 2.2. Сутність та види психокорекції та психотерапії 23 2.2.1. Седативна психокорекційна робота з проблемою адаптації 24 2.2.2. Консультативна психокорекційна робота з проблемою адаптації 26 2.2.3. Тренінгові групи як вид психокорекційної роботи 27 Висновок до розділу 1 36 ВИСНОВОК 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

 7. Особливості дослідження емоцій і почуттів людини
  Теоретична частина 3 1. Характеристика методів дослідження емоцій і почуттів людини 3 2. Труднощі у застосуванні методів і методик вивчення емоційної сфери особистості 7 Практична частина 9 Лабораторна робота № 1 9 Лабораторна робота № 1 Мета: ознайомити студентів із процедурою дослідження рівня тривожності (за методикою Філліпса). Методика особистісна. Призначена для вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаною зі школою у дітей молодшого і середнього віку. Стимульний матеріал тесту складається з 58 питань, які можуть зачитуватися школярам, а можуть і пропонуватися письмово. На кожне питання потрібно однозначно відповісти «та чи ні». Автором виділяються наступні чинники (шкали) тривожності: ... Лабораторна робота № 2 12 Мета: сформувати у студентів уміння застосовувати методику дослідження самооцінки емоційного стану особистості. Методика дослідження самооцінки особистості по Дембо – Рубінштейн. ... Лабораторна робота № З 15 Мета: сформувати у студентів навички використання методів візуальної психодіагностики (згідно з методикою розпізнавання емоцій за виразом обличчя). Розпізнавання емоцій проводиться за наступною схемою Основні параметри 1. Стать сприйманої людини і пов'язані з цим психологічні якості. 2. Вікові особливості індивіда і загальне враження про пройдений ним життєвий шлях. 3. Тнп статури і обумовлені типові особливості (пік¬нік, атлетик, астенік). 4. Специфічний людський тип (художній, мислительний, змішаний). 5. Тип темпераменту (сангвінічний, флегматичний, холеричний, ме¬ланхолічний) і його можливі поєднання (складний темперамент). 6. Тнп особистості (що пізнає, емоційно-комунікативний, практи¬чний). 7. Вид професійної діяльності людини. Додаткові дані 8. Голова і обличчя: співвідношення частин голови; загальна будова обличчя і його пропорції; лоб, зморшки, бровн; очі і ніс; рот і підборіддя. 9. Мімічні рухи, особливості погляду, окремо сміх і усмішка. Особливості ходи, постава, характеристики стійкі і посадки. 10. Форма рук і пальців, особливості жестикуляції (жести захисту, оцен¬ки, агресивності, відвертості і т. д.). 11. Характеристики голосу і дистанція в спілкуванні (швидкість і гучність мови, артикуляція, висота і режим голосу, відстань в розмові та ін.). 12. Загальне читання "сигналів тіла" і характеристика основних рис особистості (активність — пасивність, егоїзм — альтруїзм, екстраверсія —інтроверсія, воля—безволля, впевненість — невпевненість, відкритість—лице¬мірство і т. д.) 13. Особливості оформлення зовнішнього вигляду і "територіального" оточення (кольори, яким віддається перевага, предмети особистого ужитку, обстанов¬ка і т. д.). 14. Особливості протікання поведінкових реакцій (характер емоційних проявів). Список використаної літератури 19 Додаток 21

 8. Вдосконалення механізмів мотивації
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1.1. Класичні і сучасні моделі та підходи щодо їх реалізації 4 1.2. Методи оцінки процесів мотивації 10 2. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В КОРПОРАЦІЇ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ" ("P&G") 18 2.1. Діагностика виробничо-економічного стану корпорації 18 2.2. Дослідження процесів мотивації співробітників різних рівнів корпорації 28 3. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ В КОРПОРАЦІЇ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ" 35 3.1. Визначення шляхів вдосконалення механізмів мотивації в корпорації 35 3.2. Напрямки вдосконалення механізмів мотивації 43 Висновки 47 Література 49 Додатки 51 Темою роботи є „Мотиваційний механізм менеджменту в організації”. Вибір даної теми обумовлений тим, що саме вдосконалення мотиваційного механізму розвитку корпорації заслуговує особливої уваги, оскільки від його якості залежить успіх роботи корпорації. Дослідження неефективного фінансово-господарського розвитку підприємств показали, що основною його причиною була низька якість управління персоналом. Більша кількість управлінців, підприємців вважає, що індикатором успішного розвитку корпорації є розуміння процесів управління персоналом, вдосконалення мотиваційного механізму розвитку корпорації. Мета роботи: вивчення мотиваційного механізму менеджменту в організації. Предмет дослідження: персонал організації, порядок взаємовідносин між співробітниками. Об’єкт дослідження: корпорація „Проктер енд Гембл” („P&G”). Хронологічними межами роботи є 2002-2005 роки. Літературною базою слугують підручники Мескона М.Х., Пітера Доля, Дубчака І.В. У роботі багато уваги було приділено періодичній літературі (журнали „Генеральный директор”, „Управление компанией”, „Економіка України”, „КапиталЪ”, „Корпоративный менеджмент”)

 9. Експериментально-психологічні методи дослідження мислення та мовлення людини
  Теоретична частина 3 1. Характеристика методів дослідження мислення та мовлення особистості 3 2. Послідовність проведення емпіричного дослідження особливостей мислення 5 3. Типові помилки в дослідженні мислення й мовлення особистості та методи запобігання їм. 8 Практична частина 10 Лабораторна робота № 1 10 Лабораторна робота № 1 Мета: ознайомити студентів із процедурою визначення лабільності-ригідності розумових процесів за допомогою методу "словесний лабіринт". Мета: виявлення рухливості або лабільності розумових процесів. Лабораторна робота № 2 14 Мета: сформувати у студентів уміння застосовувати методику дослідження особливостей наочно-образного мислення "піктограма". Необхідний матеріал: Чисті аркуші паперу, прості та кольорові олівці, секундомір. Лабораторна робота № З 17 Мета: сформувати у студентів навички дослідження за методикою вивчення індивідуально-психологічних особливостей мислення "відгадування загадки". Список використаної літератури 19

 10. Програма соціального дослідження (дослідження соціопсихологічних проблем мотивації діяльності особистості взагалі, і вибору нею місця роботи зокрема)
  План: 1. Опис актуальності проблеми (важливість вивчення даної проблеми, мотивація обрання теми) 3 1. Формулювання теми (проблема яка вивчається, із вивченням об’єкту та причини дослідження) 3 2. Визначення мети та основних завдань (різні сторони проблеми, наявність і поширення проблеми, суб’єктивні та об’єктивні чиники які зумовлюють проблемну ситуацію і постають її причинами) 4 4. Формування анкети (декілько блоків питань, кількість блоків питань має відповідати кількості завдань. Має містити стандартних блок питань. Складатися з закритих і напіівзакритих питань) 5 5. Формування робочих гіпотез (власне бачення дослідника яформульоване в імовірносній формі стосовно різних сторін проблемної сетуації, кількість гіпотиз має відповідати кількості завдань) 6 Література 7

 11. У процесі дослідження встановіть особливості емоційного стану людини, не відволікаючи її від роботи
  1. Теоретичні основи дослідження емоційного стану людини. 3 2. Встановлення емоційного стану людини. 7 І. Позитивні. ІІ. Негативні. Картка спостереження за емоційним станом Список використаної літератури 14 У процесі дослідження встановіть особливості емоційного стану людини, не відволікаючи її від роботи: А) який метод психології можна використати в цьому разі і чому? Б) На підставі чого можна визначити емоційний стан цієї людини?

 12. Проблема полімотивації поведінки і діяльності людини
  Вступ 3 1. Роль потреб та мотиву в діяльності 4 2. Полімотивація 8 3. Взаємодія потреб в процесі полі мотивації діяльності 11 Висновки 18 Список літератури 20

 13. Розкрити ознаки системності властиві діяльності людини
  1. Розкрити ознаки системності властиві діяльності людини 3 2. Поняття ціль та класифікація цілей з точки зору часу 10 3. Розкрити методологічний комплекс системного аналізу 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 14. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини
  Вступ 3 1. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4 2. Організація діяльності уповноваженого 10 3. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 15. Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини
  Вступ 3 1. Поняття та юридична сутність інтелектуальної власності 3 2. Основні інститути права інтелектуальної власності 7 3. Загальна характеристика законодавства, що регулює відносини щодо інтелектуальної власності 10 Висновки 14 Перелік використаних джерел 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua