Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Виробничий процес і його організація (ID:2413)
| Размер: 13 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 20.08.2003 |
Содержание1. Виробничий процес і його організація 3
2. Поняття і цілі створення підприємств 5
3. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 6
4. Виробничі запаси та нормування витрат на них 7
5. Визначення рівня продуктивності праці 8
6. Поняття нематеріальних активів 9
Література 12

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Виробничий потенціал підприємства та резерви його кращого використання (на прикладі)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні дослідження потенціалу підприємства 5 1.1 Теоретичні засади визначення категорії «виробничий потенціал підприємства» 5 1.2 Складові потенціалу підприємства як важлива умова його розвитку 8 1.3 Методика аналізу виробничого потенціалу підприємства 10 Розділ 2. Дослідження використання виробничого потенціалу ВАТ "ххх" 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 13 2.2 Аналіз формування та ефективного використання виробничого потенціалу ВАТ "ххх" 16 Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування та ефективного використання виробничогопотенціалу ВАТ "ххх" 33 3.1 Розробка заходів по підвищенню діяльності підприємства 33 3.2 Оцінка ефективності розроблених заходів 37 Висновки 42 Список використаної літератури 45 Додатки 48

 2. Сутність комунікації. Комунікативний процес, його елементи та етапи
  1. Сутність комунікації. Комунікативний процес 3 2. Типи комунікації 10 Список літератури 13

 3. Виробничий менеджмент
  СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 1 Ви отримали одночасно два термінових завдання – перше від Вашого безпосереднього, друге від вище посадового керівника. Часу для узгодження строків у вас не має. Необхідно почати роботу, Ваші дії: 1. В першу чергу буду виконувати завдання того, кого більш поважаю. 2. Спочатку буду виконувати завдання, яке мені здається найбільш важливим. 3. Буду виконувати завдання свого вище посадового керівника. 4. Буду виконувати завдання свого безпосереднього керівника, запропонувавши йому пояснити все вище посадовому керівнику. СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 2 Ваш підлеглий ігнорує Ваші вказівки, робить все по своєму, не виправляє того, що Ви сказали. Ваша поведінка по відношенню до нього: 1. Розібратись в мотивах впертості й бачачи, що їх незначна кількість, використати адміністративні заходи, не гаючи часу на розмови. 2. В інтересах справ намагатись переконати, настроїти на довірливі надалі контакти. 3. Насамперед намагатись вплинути на нього через актив й співробітників, що користуються авторитетом. 4. Спочатку подумати про те, що залежить від моєї поведінки, чи не роблю я сам помилок, а вже потім вияснити в чому правий і неправий підлеглий ЛІТЕРАТУРА

 4. Виробничий операційний менеджмент
  1. Характеристика виробничої структури ТОВ «__» 3 2. Положення про відділ бухгалтерського обліку ТОВ «__» 10 3. Посадові інструкції спеціалістів ТОВ «__» 16 Список використаної літератури 20

 5. Мікросередовище фірми та її виробничий профіль
  Вступ. 3 1. Сутність мікро середовища та виробнича місія фірми. 5 1.1 Зовнішне середовище фірми та фактор, що спливають на нього. 5 1.2 Місія, цілі підприємств та сучасні ринкові проблеми. 7 2. Методика формування розробки функціональних стратегій на підприємстві. 10 2.1 Аналіз зовнішнього середовища. 10 2.2 Аналіз конкурентного середовища. 14 2.2.1 Конкуренти усередині галузі. 14 2.2.2 Споживачі продукції та потенціальні конкуренти. 14 2.3 Аналіз внутрішнього середовища. 17 2.4 Види і вибір стратегії. 20 Висновок. 25 Список використаних літературних джерел. 27

 6. Виробничий та науково-технічний потенціал України
  Вступ 3 1. Сутність виробничого потенціалу та його значення для розвитку економіки України 4 2. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації 8 3. Напрями розвитку науково-технічного та виробничого потенціалу України 12 Література 17

 7. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики
  Вступ 2 1. Поняття операційного менеджменту та його концепції 3 2. Поняття виробничого менеджменту 8 3. Спільні та відмінні риси виробничого і операційного менеджменту 11 Висновок 13 Список використаних джерел 14

 8. Маркетинг в банке комерційний банк «Назва» виробничий звіт з практики
  1. Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства 2 2. Ознайомлення з специфікою діяльності маркетингових служб підприємства 6 3. Організація здійснення маркетингових досліджень 8 4. Товарна політика підприємства 18 5. Маркетингова цінова політика підприємства 22 6. Канали розподілу і ефективність їх діяльності 24 7. Маркетингова комунікаційна політика підприємства 26 8. Планування маркетингової діяльності 31 9. Контроль за виконанням маркетингових заходів 35

 9. Виробничий кооператив «Будівельник», ставши співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд»
  Задача Виробничий кооператив «Будівельник», ставши співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд», зобов'язався внести до статутного фонду товариства 300 тис. грн. До реєстрації товариства кооператив вніс мінімально необхідну частину вкладу, однак решта вкладу у встановлений строк кооперативом не була внесена. Яку частину вкладу вніс кооператив до статутного фонду товариства? У який строк кооператив був внести свій вклад повністю? Які санкції, ким і в якому порядку можуть бути застосовані до кооперативу за прострочку внесення вкладу?

 10. Організація процесу аудиту за його етапами (стадіями)
  ВСТУП 3 І РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 4 1.1. Зміст та схема аудиторського процесу 4 1.2. Стадії та етапи аудиторського процесу 7 1.3. Сутність, місце і роль аудиторських процедур у процесі проведення аудиту 10 ІІ РОЗДІЛ. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АУДИТУ ЗА ЙОГО ЕТАПАМИ (СТАДІЯМИ) 13 2.1. Послідовність та складові елементи процесу аудиту 13 2.2. Узагальнення процесу аудиту та планування аудиторської перевірки 17 2.3. Особливості методики аудиту в умовах електронної обробки даних 20 ІІІ РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ « » 24 3.1. Характеристика підприємства ТОВ « » 24 3.2. Розробка загального плану аудиторської перевірки 27 3.3. Складання програми аудиту за його етапами (стадіями) 28 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 35

 11. Внутрішньо фінансовий аналіз, його зміст, задачі і організація
  Внутрішньо фінансовий аналіз, його зміст, задачі і організація

 12. Організація методики аудиту матеріальних витрат на виробництво та його комп'ютеризація
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аудиту матеріальних витрат на виробництво 5 1.1. Економічна сутність витрат та їх класифікація 5 1.2. Мета завдання аудиту матеріальних витрат на виробництво 14 Розділ 2. Організація методики аудиту матеріальних витрат на виробництво на підприємстві ТОВ ...” 17 2.1. Техніко-економічна характеристика виробниче господарської діяльності підприємства ТОВ „...” 17 2.2. Організація аудиту матеріальних витрат на виробництво 28 2.3. Методика аудиту матеріальних витрат на виробництво 42 Розділ 3. Аудит матеріальних витрат на виробництво та його комп'ютеризація на підприємстві ТОВ „...” 52 3.1. Аудит матеріальних витрат на виробництво з використанням ПЕОМ 52 3.2. Узагальнення результатів аудиту матеріальних витрат на виробництво 58 Висновок 62 Список використаної літератури 64 Додатки 66-79

 13. Режим роботи підприємств та його підрозділів (Предмет: Організація і планування виробництва )
  1. Режим роботи підприємств та його підрозділів Задача 1 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому пото-ці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за резуль-татами розрахунків. Таблиця 1 – Вихідні дані Показник, одиниця вимірювання Варіант завдання 14 Тривалість операції, хвилин: Першої Другої Третьої Четвертої Кількість виробів, штук 12 5 7 2 4 Рішення 1. Послідовне поєднання операцій: 2. Паралельне поєднання операцій (транспортна партія – 1 виріб): 3. Паралельно-послідовне поєднання операцій: Рисунок 1 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при послідовному способу їх передачі з операції на операцію Рисунок 2 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при паралельному способу їх передачі з операції на операцію Рисунок 3 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при паралельно-послідовному способу їх передачі з операції на операцію

 14. Організація методики аудиту наявності і руху товарів у торгівлі та його комп'ютеризація
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 5 1.1. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності 5 1.2. Мета, завдання і джерела інформації аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 16 1.3. Нормативна база аудиту торговельної діяльності підприємства 19 Розділ 2. Організація методики аудиту наявності і руху товарів у торгівлі на підприємстві ВАТ „Назва” 22 2.1. Економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва” 22 2.2. Організація аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 27 2.3. Методика аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 29 Розділ 3. Аудит витрат наявності і руху товарів у торгівлі у комп'ютерному середовищі на підприємстві ВАТ „Назва” 40 3.1. Аудит наявності і руху товарів у торгівлі з використанням ПЕОМ 40 3.2. Узагальнення результатів аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 46 Висновок 50 Список використаної літератури 53 Додатки 55

 15. Організація методики аудиту доходів від звичайної діяльності та його комп'ютеризація
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аудиту доходів від звичайної діяльності 6 1.1. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів 6 1.2. Мета, завдання аудиту доходів від звичайної діяльності 12 1.3. Нормативна база аудиту доходів від звичайної діяльності 14 Розділ 2. Організація методики аудиту доходів від звичайної діяльності на підприємстві ТОВ „Назва” 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ „Назва” 18 2.2. Організація аудиту доходів від звичайної діяльності 20 2.3. Методика аудиту доходів від звичайної діяльності 24 Розділ 3. Аудит доходів від звичайної діяльності та його комп'ютеризація на підприємстві ТОВ „Назва” 37 3.1. Аналіз доходів від звичайної діяльності з використанням ПЕОМ 37 3.2. Аудит доходів від звичайної діяльності з використанням ПЕОМ 42 3.3. Узагальнення результатів аудиту доходів від звичайної діяльності 44 Висновок 48 Список використаної літератури 52 Додатки 56-64

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua