Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналітико-розрахункове завдання з предмету: «Економіка праці» Варіант 8 (ID:24206)
| Размер: 67 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВаріант 8


За даними таблиці 1 проаналізуйте дані щодо попиту на робочу силу за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності: побудуйте графіки, діаграми, визначте тенденції, з’ясуйте закономірності, зробіть висновки. Для проведення додаткового аналізу із заданої теми використовуйте дані таблиць збірника «Праця в Україні».
Таблиця 1
Попит на робочу силу за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності у 2009 р.
Показники Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) У тому числі на
усього,
тис. осіб у % до
2008р. Робіт-ничі місця посади служ-бовців місця, які не потребують професійної підготовки
Усього 65,8 72,3 27,7 28,1 10,0
Сільське господарство, мис-ливство та лісове господарство 2,2 55,1 1,0 0,5 0,7
Промисловість 14,7 62,2 8,8 2,2 3,7
Добувна промисловість 0,8 32,2 0,7 0,1 0,0
Переробна промисловість 12,1 73,0 7,1 1,9 3,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1,8 39,2 1,0 0,2 0,6
Будівництво 3,2 53,2 2,2 0,6 0,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 7,7 86,7 4,4 2,4 0,9
Діяльність готелів та ресторанів 0,6 53,8 0,4 0,1 0,1
Діяльність транспорту та зв’язку 4,9 61,8 2,7 1,6 0,6
Фінансова діяльність 3,6 107,9 0,1 3,3 0,2
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 7,6 89,8 3,0 2,6 2,0
Державне управління 11,2 84,3 2,9 8,1 0,2
Освіта 1,5 45,4 0,3 0,9 0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6,2 73,8 0,9 5,1 0,2
Інші види економічної діяльності 2,4 85,5 1,0 0,7 0,7
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача з предмету: «Економіка праці» Варіант 12
  1. Завдання 2 3 Умова. За варіантом 12 – розрахунок за індивідуальною фотографією робочого дня (далі – ІФРД). Завдання з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД (табл.1). 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати: а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. Завдання з хронометражу: 1. Визначити тривалість прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду. 4. Визначити: норму часу, норму виробітку, проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму виробітку. У завданні з хронометражу використані такі умовні скорочення: П – поточний час; Т – тривалість події; Трп – час регламентованих подій; Том – час обслуговування робочого місця; Тпз – час підготовчо-завершальної роботи. Таблиця 1 Варіант 12. Хронометраж укладання консервних банок у ящики № пор. Подія Час Кількість спостережень 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Взяття порожнього ящика П 0,03 0,34 1,05 1,40 2,14 2,47 3,18 3,51 Т 2 Вкладання банок в ящики П 0,27 0,58 1,31 2,05 2,41 3,09 3,42 4,15 Т 3 Підставляння ящика на транспортер П 0,31 1,03 1,37 2,09 2,45 3,15 3,48 4,99 Т Тр.п. = 24 хв., Тп.з. = 15 хв., То.м. = 25 хв. 2. Завдання 3 8 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Лікерогорілочна 1,0 Пиво-безалкогольна 1,2 Кондитерська 1,4 Хлібопекарна 2,0 Цукрова 2,34 Доплати за роботу Доплати % від тарифу у вечірні години 20 у нічні години 40 у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 за вислугу років до 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 Вихідні дані за варіантом 12. Працівники: 2, 13, 14, 27, 28. Галузь: цукрова. Місяць року: грудень. Працівники, які працюють на підприємстві: 1. № 2- Заступник директора, працює на окладі: оклад 950 грн., премія 35% до окладу, стаж 17 років. 2. № 13 – оператор IV розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 155 (вечірні - 40; нічні – 0; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду, умови праці – шкідливі. 3. № 14 – оператор V розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 165 (вечірні - 12; нічні – 45; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду. 4. № 27 – електромонтажник ІІІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 115 шт., фактично виготовлено 115 шт. (брак 4 шт.), норма часу на одиницю продукції 1,5 хв. 5. № 28 – електромонтажник ІV розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 50 шт., фактично виготовлено 50 шт. (брак 0 шт.), норма часу на одиницю продукції 3 хв. Список використаної літератури 12

 2. Розрахункове завдання
  Розрахункове завдання 3 Умови завдання. Акціонерне товариство перебуває у фінансовій кризі. Баланс підприємства на 1. 01. 2012 року наведений у таблиці 1. Таблиця 1. Баланс підприємства на 1. 01. 2012 року актив пасив 1 Необоротні активи 1 100 000 1 Власний капітал 700 000 1.1 Основні засоби 1 000 000 1.1 Статутний капітал 900 000 1.2 Нематеріальні активи 100 000 1.2 Резервний капітал 2 Оборотні активи 700 000 1.3 Непокриті збитки (200000) 2.1 Запаси 500 000 2 Довгостр. зобов'язання 200 000 2.2 Дебіторська заборгованість 190 000 3 Поточні зобов'язання 900 000 2.3 Грошові кошти 10 000 3.1 Кредити банку 800 000 3.2 Інші зобов'язання 100 000 Баланс 1 800 000 Баланс 1 800 000 Задача 1 4 Умови завдання. Компанія виготовляє продукт А. Величина постійних витрат - 230 тис. грн. для даного виробництва. Максимально можливий обсяг випуску продукції становить 2000 одиниць. Одиниця продукції реалізується за ціною 840 гри., перемінні витрати складають - 260 грн. на одиницю продукції. Визначити точку беззбитковості математично та графічно. Задача 2 4 Умови завдання. Інвестор планує одержати 16% доходу на свої інвестиції в земельну ділянку. Для фінансування угоди є можливість отримати кредит у розмірі 60% від вартості землі під 10 % річних. Визначити ставку капіталізації та вартість землі при умові, якщо чистий операційний доход під неї становить 68 000 грн. Перелік літератури 4

 3. Контрольна робота з предмету Охорона праці. Варіант 2
  1. Прилади і методи вимірювання шуму на робочих місцях 3 2. Огороджувальні пристрої робочих органів виробничого обладнання, вимоги до їх конструкцій і запобіжного устаткування 8 Задачі 14 Задача 1. 10. Визначити товщину теплоізоляції апарата, виготовленого із сталі. Товщина стінки b MM. Температура середовища в апараті tc °С. Температура повітря в приміщенні не повинна перевищувати tn °С, а температура на поверхні ізоляції повинна бути більше 45 °С. Як теплоізоляція використовується повстина вовняна. Діаметр апарата Задача 2 16. В результаті неправильного зберігання температура балона, повністю заповненого зрідженим газом, підвищилась від t1 до t2 Визначте: тиск у балоні при температурі t2; у скільки разів цей ти, перевищує робочий для даного газу в балоні. Вкажіть кольорове маркірування балона. Коефіцієнти об'ємного тиску та об ємного розширення газів наведені в спеціальній літературі. Список використаної літератури 16

 4. Завдання 2. Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням
  Завдання 2. Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Авіакомпанія «А» планує відкрити новий маршрут до Японії. Вона не впевнена у тривалому (більше, ніж на один рік) попиті. Капіталовкладення у відкриття маршруту складають 240 тис. дол.США. Собівартість авіаперельоту з урахуванням зборів у аеропортах складає 2245 дол.США. Визначте, яку цінову стратегію обрати авіакомпанії і якою буде ціна авіаквитка у роздріб при місткості літака 100 посадочних місць, і плановій завантаженості 80%. Відповідь обгрунтуйте.

 5. Економіка праці Варіант 1
  1. Завдання 2 3 Умова. За варіантом 1 – розрахунок за індивідуальною фотографією робочого дня (далі – ІФРД). Завдання з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД (табл.1). 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати: а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. 2. Завдання 3 7 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Лікерогорілочна 1,0 Пиво-безалкогольна 1,2 Кондитерська 1,4 Хлібопекарна 2,0 Цукрова 2,34 Доплати за роботу Доплати % від тарифу у вечірні години 20 у нічні години 40 у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 за вислугу років до 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 Вихідні дані за варіантом 1. Працівники: 1, 11, 20, 21, 30. Галузь: пиво-безалкогольна. Місяць року: січень. Працівники, які працюють на підприємстві: 1. № 1- Директор, працює на окладі: оклад 1000 грн., премія 40% до окладу, стаж 15 років. 2. № 11 – оператор IІ розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 150 (вечірні - 45; нічні – 16; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду, умови праці – нешкідливі. 3. № 14 – оператор VІ розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 165 (вечірні - 0; нічні – 15; святкові - 0), премія 40 % від тарифного фонду, умови праці – шкідливі. 4. № 21 – слюсар ІІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 27 шт., фактично виготовлено 27 шт. (брак 5 шт.), норма часу на одиницю продукції 6,5 хв. 5. № 30 – електромонтажник VІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 98 шт., фактично виготовлено 105 шт. (брак 0 шт.), норма часу на одиницю продукції 1,5 хв, підвищення розцінки – 7% Список використаної літератури 11

 6. Економіка праці. Варіант 13
  16. Мобільність робочої сили та сегментація ринку праці. 2 33. Основні цілі та завдання соціальної політики. 7 Завдання 6 9 На дільниці масового виробництва на протязі року необхідно виробити 200 тис. виробів. Змінна норма виробітку складає 60 одиниць. Середній процент виконання норм на дільниці - 120%. Число робочих днів на протязі року складає 225 днів. Визначити планову чисельність робітників за нормами виробітку. Завдання 21 10 У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 робітників четвертого розряду. Тарифна ставка робітника четвертого розряду становить 96,5 коп. за годину. Річний фонд робочого часу одного робітника складає 1815 год. Коефіцієнт виконання виробничих норм у середньому очікується на рівні 1,2. Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства. Завдання 34 10 За даними визначити виконання плану продуктивності праці (годинної, денної, місячної): Показники План Фактично Обсяг виробництва за зміну, тис. грн 200 220 Середньоспискова чисельність робітників, чол. 150 156 Обсяг роботи, людино-днів 9500 9450 Середня тривалість робочого дня, годин 7,8 7,7 На основі аналізу рівня годинної, денної та місячної продуктивності праці зробіть висновок про можливі резерви виробництва. Література 12

 7. Економіка праці Варіант 14
  Варіант 14 3 За даними таблиці 1.1 проаналізуйте дані щодо динаміки середньомісячної заробітної плати по країнах СНД у 2000 - 2009 рр.: побудуйте графіки, діаграми, визначте тенденції, з’ясуйте закономірності, зробіть висновки. Для проведення додаткового аналізу із заданої теми використовуйте дані таблиць збірника «Праця в Україні». Перелік літератури 18

 8. Економіка праці Варіант № 9
  1. Функції ринку праці 3 2. Трудомісткість. Поняття і види 4 3. Робочий час. Тривалість робочого часу за різних умов праці та для вікових груп працівників 7 4. Практичне завдання 14 Завдання 1 Визначити норму штучно-калькуляційного часу, якщо основний час становить 12 хв., допоміжний час - 6 хв. Час на організаційне обслуговування складає 5% оперативного часу, час на технічне обслуговування - 3% оперативного часу, а підготовчо-заключний час - 25 хв. на зміну. Тривалість зміни - 480 хв. Завдання 2 Розрахувати як змінилась продуктивність праці в умовно-натуральних одиницях робітників підприємствах «Альфа» у звітному періоді за таких умов: Асортимент Плановий період Звітний період Трудомісткість, нормо-годин Обсяг виробництва, тис. шт.: Продукт А 25,0 15,0 2,4 Продукт Б 17,0 20,0 1,8 Продукт В 43,0 35,0 1,2 Чисельність робітників, чол. — 200 осіб Список використаної літератури 18

 9. Економіка праці Варіант 4
  8. Функції державної служби зайнятості в Україні. 2 24. Показники, методи виміру та фактори, що впливають на продуктивність праці. 4 Завдання 17 8 В акціонерному товаристві „Орбіта" на дільниці складання приладів створено виробничу програму робітників-складальників. На підставі наданих даних необхідно зробити економічні розрахунки ефективності застосування колективної організації праці. Показники Один, виміру Величина Виробнича програма бригади на рік тис.шт. 75 Комплексна норма часу на складання одного приладу: - до створення бригади — після створення бригади норма-год 1,05 0,89 Колективна розцінка за складання 1 приладу: — до створення бригади - після створення бригади норма-год 1,70 1,65 Абсолютне зниження втрат робочого часу після створення бригади норма-год 12400 Річний фонд робочого часу одного робітника год. 1830 Завдання 31 9 Розрахуйте економію чисельності при складанні бізнес-плану на 2007 рік, якщо обсяг виробництва порівняно з базовим періодом зростає на 6%, чисельність персоналу склала 3,0 тис. чол. та зросла на 3 %. Література 11

 10. Економіка праці. Варіант № 16
  13. Ринок праці в економічній системі. 2 36. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин. 10 Завдання 2 16 Облікова чисельність робітників заводу на початок місяця становила, чол.: 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 860 862 866 874 868 870 Визначити середньомісячну чисельність робітників у першому і другому кварталі та абсолютний приріст (зменшення) чисельності у другому кварталі порівняно з першим. Завдання 12 17 Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді становив 368 млн. грн, і зросте у плановому періоді на 11%. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 2,3 млн. грн.. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 9 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих на підприємстві у плановому періоді. Завдання 2 5 18 На підприємстві склався такий баланс робочого часу на 1 працівника: Показники Звітний період Наступний період Календарний час, днів 365 365 у т.ч. святкові дні 8 9 ВИХІДНІ ДНІ 99 98 Неявки на роботу, всього, 31 29 у т.ч. відпустки працівникам 15 16 - студентам 2 2 по захворюванню 10 9 виконання державних обов'язків 2 2 неявки з дозволу адміністрації 1 - прогули 1 - цілодобові простої - - Номінальна тривалість робочої зміни 8,12 8,12 Перерви в роботі 0,01 0,01 Внутрізмінні простої 0,20 - Визначити: номінальний фонд робочого часу, явочний, фактичну тривалість робочого часу за зміну, корисний фонд робочого часу 1 працівника на рік. Література 20

 11. Економіка праці Варіант 3
  9. Безробіття: поняття, класифікація, наслідки 2 23. Економічна природа продуктивності праці. 7 Завдання 5 13 Годинна тарифна ставка робітника І розряду — 1,2 грн, тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,33. Норма часу на один виріб - 0,5 год. Робітнику необхідно виготовити за місяць 420 виробів. Премія передбачена у розмірі 20% тарифного заробітку. Визначити місячний заробіток робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці. Завдання 16 13 Визначити загальну заробітну плату спеціаліста, виходячи з таких даних. Посадовий оклад спеціаліста дорівнює 1160 грн за місяць. За нормальних умов праці спеціалісту нараховується премія, розмір якої становить 32% від посадового окладу. У розрахунковому місяці спеціаліст відпрацював 23 робочих дні, 2 дні перебував у відрядженні та один день у відпустці без збереження заробітної плати. Завдання 30 14 Визначити заробітну плату при відрядно-прогресивній системі оплати праці, якщо працівник за місяць виготовив 220 виробів при завданні 180 шт. Вихідна база для нарахування доплат 110% від плану. Трудомісткість виготовлення виробу 1,1 н-год. Розряд робіт - IV, умови праці нормальні. Шкала для визначення проценту росту розцінки надається: Процент перевиконання вихідної бази для нарахування доплат 0-10 11-25 26-40 Більше 40 Процент зростання розцінки 25 50 75 100 Література 16

 12. Контрольна робота Варіант 2. Економіка праці
  1. Сутність і характеристика категорії «трудові ресурси» 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показників зовнішнього руху кадрів 9 3. Задача 13 За даними табельного обліку на підприємстві за 20 робочих днів квітня зареєстровано людино-днів: 9462 явок; 5538 неявок, включаючи вихідні і свят-кові дні; 38 цілоденних простоїв. Визначити і прокоментувати показники чисельності робочої сили. Перелік використаної літератури 14

 13. Завдання з предмету Управління персоналом
  1. Комплексне завдання 3 2. Розрахункове завдання 16 На основі наявних вихідних даних необхідно розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу, використовуючи метод Розенкранца. № п/п Організаційно-управлінські види робіт Кількість дій по виконанню виду робіт Час, необхідний на виконання дії (год) 1. Розрахунок готівки 500 1 2. Облік доходів-видатків 3000 0,5 3. Розрахунок зведеного фінансового балансу 300 3 3. Аналітичне завдання 18 Спираючись на положення Закону України «Про зайнятість населення», дайте відповіді на такі запитання: 1. Визначте статус безробітного в Україні згідно із Законом України «Про зайнятість населення». 2. Назвіть критерії підходящої роботи для осіб, які вперше шукають роботу і не мають професії, згідно із Законом України «Про зайнятість». 3. Які форми прямого та зворотного зв’язку між підприємствами та державними органами передбачені Законом України «Про зайнятість населення» з метою сприяння забезпеченню зайнятості населення? 4. Які заходи з боку підприємств передбачені Законом України «Про зайнятість населення» для підвищення конкурентоздатності працівників, вивільнюваних з підприємств у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці? 5. Які заходи з боку державної служби зайнятості передбачені Законом України «Про зайнятість населення» для підвищення конкурентоздатності безробітних? 6. Чи може отримати статус безробітного та відповідну допомогу особа, яка втратила роботу, але має дохід від нерухомості в розмірі 14 гривень на місяць? 7. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні підліток 14 років? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 8. Що береться за базу при розрахунку розміру допомоги у зв’язку з безробіттям для осіб 1) що втратили роботу; 2) що шукають роботу вперше? Чому? 9. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу працівник, який є в штаті підприємства, але не отримує заробітну плату? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 10. Назвіть категорію безробітних, для яких гарантується збереження на попередньому місці роботи на період працевлаштування, але не більше ніж на три місяці, середньої заробітної плати, а також право на одержання допомоги по безробіттю в розмірі 75% середньої заробітної плати протягом наступних трьох місяців і 50% — протягом наступних шести місяців. Громадяни, які втратили роботу 11. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні пенсіонер 66 років, якщо він працював і вивільнений у зв’язку з ліквідацією підприємства? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 12. Назвіть категорії безробітних, які згадуються в Законі України «Про зайнятість населення» (для них встановлені різні розміри та тривалість допомоги у зв’язку з безробіттям залежно від причин втрати та пошуку роботи). 13. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні непрацюючий пенсіонер 62 років? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 14. Якими критеріями визначається підходяща робота в Законі України «Про зайнятість населення» для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий дохід)? Список використаної літератури 26

 14. Контрольна робота з предмету «Бюджетні системи» Завдання № 17
  Завдання 17. 1. Відповісти (письмово) на поставлені питання. 1.1. Сутність галузевої специфіки в організації фінансової діяльності підприємств. 1.2. Технологія побудови бюджету грошових коштів. 2. Виконати індивідуальне завдання: Дані: Додаток 1.xls, закладка „інформ” Заповнити таблиці: Додаток 1.xls, закладка „форма”

 15. Контрольна робота з предмету «Бюджетні системи» Завдання № 9
  Завдання 9. 1. Відповісти (письмово) на поставлені питання. 1.1. Етапи впровадження бюджетування і послідовність його виконання. 1.2. Дати характеристику контролінгу та бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємств. 2. Виконати індивідуальне завдання: Дані: Додаток 1.xls, закладка „інформ” Заповнити таблиці: Додаток 1.xls, закладка „форма”

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua