Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Європейський суд з прав людини як вища міжнародна інстанція (ID:24242)
| Размер: 70 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
Розділ 1. Історична довідка: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 5
1.1. Конвенція як передумова виникнення Європейського суду з прав людини 5
1.2. Структура і зміст Конвенції 7
1.3. Зміни до Конвенції, їх вплив на Європейський суд з прав людини 9
Розділ 2. Європейський суд з прав людини як вища міжнародна інстанція 11
2.1. Структура, склад і юрисдикція Суду 11
2.2. Організація та процедура діяльності Європейського суду з прав людини 23
2.3. Конституційне право на звернення до Суду: поняття і зміст 27
Розділ 3. Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на формування національної демократичної правозахисної системи України 34
Висновки 43
Список використаних джерел 46

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Заява в ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
  Завдання: Скласти заяву в ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

 2. Касаційне провадження як остання інстанція захисту прав в Україні (ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 5 РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. 10 РОЗДІЛ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ. 15 РОЗДІЛ 4. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ, УХВАЛ, ЩО НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ, У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ТА ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ. 21 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29-30 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити поняття та перебіг касаційного провадження, а зокрема, розкрити зміст касаційного провадження в цивільно-процесуальному праві України, охарактеризувати повноваження касаційної інстанції та дослідити перебіг касаційного провадження за законодавством України. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання цивільного процесу взагалі, а також питання щодо оскарження рішень. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики стадії касаційного провадження у цивільному процесі, його сутність та значення. У другому розділі розкриваються питання реалізації права на касаційне оскарження. Третій розділ містить правову характеристику повноважень суду касаційної інстанції. Четвертий розділ розкриває питання, повязані із переглядом рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

 3. Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Категорія „права і свободи” в системі міжнародного гуманітарного права 6 РОЗДІЛ 2. Основні положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 14 РОЗДІЛ 3. Повноваження європейського суду з прав людини 21 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 29

 4. Теорія прав людини
  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31

 5. Проблема обмеження прав людини
  ВСТУП 3 1. Характеристика правових меж захисту прав людини 4 2. Особливості обмеження гарантованих прав людини 6 3. Передумови обмеження прав людини 11 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

 6. Проблема обмеження прав людини
  Вступ 3 1. Поняття та зміст прав людини 5 2. Взаємозв’язок прав людини і громадянина 10 3. Обов’язок як обмеження прав людини 18 4. Проблема мети обмеження прав людини 19 5. Сучасні підходи до проблеми меж обмежень прав і свобод людини в умовах особливих правових режимів 23 Висновок 27 Список використаної літератури 30

 7. Діяльність міліції та дотримання прав людини
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, принципи, завдання міліції України, її права та обов’язки 5 2. Діяльність міліції та права громадян 6 3. Втілення міжнародних стандартів у професійну діяльність міліції України як фактор гуманізації її зв'язків з населенням 9 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 8. Гарантії прав і свобод людини і громадянина
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Гарантій прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці 6 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовій думці України 6 1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина 11 2. Основні права людини і громадянина 14 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 19 4. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 27 4.1. Політичні гарантії 28 4.2. Економічні гарантії 30 4.3. Соціальні гарантії 33 4.4. Юридичні гарантії 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета і задачі курсової роботи полягають у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Основні задачі, які ставляться при написанні цієї курсової роботи: 1) визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та гро-мадянина; 2) конкретизація ролі та місця держави, права, суспільства і самої лю-дини, щодо гарантування прав і свобод людини та громадянина; 3) визначення сутності теоретичних засад гарантій прав і свобод люди-ни та громадянина. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища. Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадя-нина.

 9. Національні засоби захисту прав людини
  Вступ 4 1. Інститут захисту прав людини в нормах конституційного права 5 2. Нормативно-правові засоби захисту прав людини 7 3. Організаційно-правові засоби захисту прав людини 11 Висновки 15 Список використаних джерел та літератури: 17

 10. Міжнародно-правові стандарти прав людини
  Вступ 3 1. Міжнародно-правові стандарти прав людини та механізм їх захисту 3 2. Поняття, цілі та принципи міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини 7 3. Підстави настання міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини 9 4. Види міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини 10 Висновки 15 Перелік використаних джерел 17

 11. Стан прав людини в сучасній Україні
  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25

 12. Захист прав людини у світлі європейських стандартів
  Вступ 3 1. Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні 5 2. Основні положення Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 20 3. Порядок звернення до європейського суду з прав людини 26 Висновки 29 Література 31

 13. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини
  Вступ 3 1. Права людини і міжнародне право 6 1.1. Основні міжнародно-правові акти про права людини та їх характеристика 6 1.2. Міжнародні органи із захисту прав людини та їх характеристика 19 2. Міжнародні механізми захисту прав людини 21 2.1. Питання захисту прав людини при застосуванні конвенції про правову допомогу у кримінальних справах 21 2.2. Міжнародні акти про права людини і законодавство України 34 Висновки 38 Література 41

 14. Забезпечення прав людини у демократичних політичних режимах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМАХ 9 1.1. Поняття демократичних режимів 9 1.2. Сутність демократичного політичного режиму 22 1.3. Сучасний стан розбудови демократичних політичних режимів 26 РОЗДІЛ 2. ПРАВА ЛЮДИНИ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМАХ 42 2.1. Права людини у демократичних політичних режимах 42 2.2. Механізми забезпечення прав людини у демократичних політичних режимах 62 2.3. Права людини в сучасних міжнародних відносинах 79 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМАХ 83 3.1. Проблеми забезпечення прав людини в Україні 83 3.2. Шляхи удосконалення забезпечення прав людини в Україні 89 3.2. Проблеми та перспективи розвитку прав людини в сучасних міжнародних відносинах 96 ВИСНОВОК 108 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 112

 15. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини
  Вступ 3 1. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4 2. Організація діяльності уповноваженого 10 3. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua