Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Варіант№17 Предмет: Інвестиційний аналіз (ID:24396)
| Размер: 31 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеНомер варіанту обирається за номером у списку групи
Підприємство розглядає проект організації виробництва товарів масового споживання з використанням ліцензійної технології.
Завдання 1. Визначити загальний обсяг інвестування, джерела фінансування, витрати виробництва та грошові потоки по роках реалізації проекту.
Завдання 2. Розрахувати аналітично та визначити графічно точку беззбитковості.
Завдання 3. Визначити графічно період окупності капітальних вкладень.
Завдання 4. Зробити висновки щодо перспективності проекту.
Загальні умови
Період реалізації проекту - 10 років, з яких перші два роки приходяться на будівництво виробничого об'єкта, а три наступних - на освоєння виробничої потужності.
Акціонерний капітал формується рівними частинами шляхом основної і додаткової емісії в першому та другому році реалізації проекту.
Банківський кредит береться в першому році реалізації проекту, а погашається в третьому (65%) і четвертому (35%) роках. Відсотки по кредиту сплачуються з моменту його отримання (на залишок боргу).
Випуск облігацій з терміном погашення 8 років здійснюється на третій рік існування акціонерного товариства.
Величина умовно-змінних витрат відповідає повній потужності підприємства. Виробничі витрати дорівнюють сумі умовно-постійних та умовно-змінних витрат.
Амортизація нараховується згідно чинного законодавства.
Оскільки підприємство використовує інноваційну технологію, то в перші 5 років воно має пільги щодо оподаткування (50% від чинної ставки).
Ліквідаційна вартість після закінчення життєвого циклу проекту складає:
- землі-100%;
- будівель і споруд - 72%.
Величина умовно-постійних витрат в довідковій таблиці приймається рівною максимальній величині цих витрат за період з початку освоєння потужності до закінчення реалізації проекту.
Коефіцієнт дисконтування розраховується або вибирається по довідковій таблиці з залежності від ставки дисконтування і року реалізації проекту.
Перелік вихідних даних для розрахунків
1. Ціна одиниці продукції, 280 грн..
2. Виробнича потужність підприємства (проекту), 170 тисяч виробів за рік.
3. Графік освоєння потужності, % виробничої потужності: 25 - 3-й рік реалізації проекту; 70- 4-й рік реалізації проекту.
4. Капітальні вкладення, тис. грн.: земля і підготовка майданчика 75;
будівлі і споруди (графік освоєння по роках довільний) 280; комп'ютери та комп'ютерні програми 920; обладнання 2700; оборотний капітал 800.
5. Джерела фінансування проекту, тис. грн.: Акціонерний капітал і розмір дивідендів по ньому у відсотках 2550 (6,0); Банківський кредит з відсотком річних 940 (20,0); Облігаційна позика з відсотком річних 635 (10,0).
6. Умовно-змінні витрати, тис.грн. на рік 12200
7. Адміністративні витрати, тис.грн. на рік 4050
8. Початкова ставка дисконтування 12 %, яка щорічно збільшується на 1%.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Інвестиційний аналіз Варіант 29
  1. Умова 3 Підприємство розглядає проект організації виробництва товарів масового споживання з використанням ліцензійної технології. Завдання 1. Визначити загальний обсяг інвестування, джерела фінансування, витрати виробництва та грошові потоки по роках реалізації проекту. Завдання 2. Розрахувати аналітично та визначити графічно точку беззбитковості. Завдання 3. Визначити графічно період окупності капітальних вкладень. Завдання 4. Зробити висновки щодо перспективності проекту. Вихідні дані Назва показника Номер варіанту Варіант 29 1 2 1. Ціна одиниці продукції 390 2. Виробнича потужність підприємства (проекту), тисяч виробів за рік 140 3. Графік освоєння потужності, % виробничої потужності: 3.1. 3-й рік реалізації проекту 35 3.2. 4-й рік реалізації проекту 60 4. Капітальні вкладення, тис. грн.: 4.1. земля і підготовчий майданчик 110 Продовження табл. 1 1 2 4.2. будівлі і споруди (графік освоєння по роках довільний) 250 4.3. комп’ютери та комп’ютерні програми 570 4.4. обладнання 2200 4.5. оборотний капітал 860 5. Джерела фінансування, тис. грн.: 5.1. Акціонерний капітал і розмір дивідендів по ньому у відсотків 2430 (7,0) 5.2. Банківський кредит з відсотками річних, 600 (19,0) 5.3. Облігаційна позика з відсотками річних 600 (9,0) 6. Умовно-змінні витрати, тис. грн. на рік 10300 7. Адміністративні витрати, тис. грн. 4450 8. Початкова ставка дисконтування (%), яка щороку збільшується на 1% 18 2. Оцінка окупності проекту 6 3. Розрахунок точки беззбитковості 13 4. Визначення періоду окупності 15 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 2. Інвестиційний аналіз ВАРІАНТ 19 Теорії циклічного економічного розвитку
  1. Теорії циклічного економічного розвитку 3 2. Інноваційні підприємства та інфраструктура інноваційної діяльності 10 3. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом 13 Задача 19 Показники проектних варіантів будівництва нового підприємства наведені в таблиці. На підставі відповідних економічних розрахунків визначити, який варіант будівництва нового заводу є найефективнішим. Показник Варіанти будівництва заводу перший другий Кошторисна вартість будівництва заводу, тис. грн. 12800 13600 Валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції, грн. 116 112 Обсяг річного випуску продукції, тис. шт. 42000 44000 Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій 0,2 0,2 Література 22

 3. Предмет: Інвестиційний менеджмент. Вид роботи: Контрольна робота
  1. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей 3 2. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки 8 Задача 13 Література 14

 4. Інвестиційний менеджмент. Варіант №7
  1. Особливості управління інноваційними інноваційними проектами 3 2. Задача 1 11 Компанія розглядає можливість інвестування в проект, який за 7 років генерує грошовий потік відповідно R1, R2, R3, R4, R5, R6 та R7; дисконтна ставка інноваційного проекту r, а початкові інвестиції – І. Обґрунтувати інвестиційне рішення щодо доцільності інноваційного проекту, виходячи з показників його ефективності., виходячи з показників його ефективності. Варіант R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, r, % І 7 700 800 900 900 800 700 700 20 3100 3. Задача 2 14 Підприємство планує здійснити фінансові вкладення у державні облігації зі строком погашення n років. Облігації можна придбати з дисконтом у 10%, фіксована ставка процента за облігаціями становить с % річних до номіналу із зазначеною в умові періодичністю виплати доходів. Обсяг фінансових інвестицій дорівнює 90 000 грн.; комісійна винагорода фінансового посередника за придбання та зберігання облігацій – 0,5% їх номінальної вартості (сплачується одночасно з придбанням облігацій). Ринкова процентна ставка за аналогічними вкладеннями дорівнює r %. Обґрунтувати інвестиційне рішення щодо доцільності інвестиційних вкладень у ці облігації, застосувавши при цьому динамічні методи оцінки. Варіанти n c Періодичність виплати доходів по облігації r 7 2 15% щорічно 17% Список використаної літератури 16

 5. Інвестиційний менеджмент. Варіант №3
  1. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування 3 2. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки 8 3. Задача 9 15 Для здійснення інвестиції туристичне підприємство отримало кредит у сумі 2 млн. грн. на 180 днів під 16,5% річних (за складним процентом). Визначити майбутню суму позики, яку тримає кредитор після виконання ту підприємством позикового зобов’язання. До виконаних розрахунків навести необхідні пояснення Список використаної літератури 16

 6. Інвестиційний менеджмент Варіант 21 туризм
  1. Сутність інвестицій як об’єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками 3 2. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства 7 3. Задача 14 Банк А платить своїм клієнтам по депозитних внесках із розрахунку 8% річних при щоквартальному нарахуванні складних відсотків. Банк-конкурент Б прагне встановити таку ж ефективну відсоткову ставку, яку має банк А, але із щомісячним нарахуванням складних відсотків. Виходячи із вищенаведеної інформації, визначити номінальну відсоткову ставку банку Б. .. Список використаної літератури 15

 7. Предмет: інформаційні системи і технології в менеджменті. Варіант 3
  1. Охарактеризуйте поняття автоматизованої інформаційної системи і перелічіть основні складові цих систем. 2 2. Перелічіть основні вимоги сучасного бізнесу, яким повинні відповідати корпоративні програмні системи. 4 3. Опишіть основні фінансові функції в Excel і наведіть приклади їх використання. 5 4. Охарактеризуйте запити в Access і наведіть приклади їх використання. 9 5. Опишіть, як призначити стартову сторінку у програмі Internet Explorer. 11 6. Напишіть, як вставити таблицю, рисунок, діаграму або фільм у презентацію Power Point. 11 7. Охарактеризуйте основні елементи проекту у програмі Microsoft Project. 13 8. На першому аркуші книги Excel створіть таблицю продажу машин з 20 рядків і п'яти стовпців: 14 9. На четвертому аркуші книги Excel розрахуйте, яку суму необхідно покласти на депозит, щоб через 4 роки вона досягла значення 20000 грн при нарахуванні 9 % річних. 16 10. Виходячи з даних про котирування акцій у наведеній далі таблиці в першому півріччі оцініть у лінійному наближенні їх ціну на кінець року на п'ятому аркуші книги Excel. 17 11. Створіть в Access базу даних машин, 17 12. Підготуйте для відправлення електронною поштою лист будь-якого змісту, 21 Література: 22

 8. Інвестиційний аналіз вар 23
  1. Умова 3 Підприємство розглядає проект організації виробництва товарів масового споживання з використанням ліцензійної технології. Завдання 1. Визначити загальний обсяг інвестування, джерела фінансування, витрати виробництва та грошові потоки по роках реалізації проекту. Завдання 2. Розрахувати аналітично та визначити графічно точку беззбитковості. Завдання 3. Визначити графічно період окупності капітальних вкладень. Завдання 4. Зробити висновки щодо перспективності проекту. Загальні умови. Період реалізації проекту - 10 років, з яких перші два роки приходяться на будівництво виробничого об'єкта, а три наступних - на освоєння виробничої потужності. Вихідні дані Назва показника Номер варіанту Варіант 23 1 2 1. Ціна одиниці продукції 310 2. Виробнича потужність підприємства (проекту), тисяч виробів за рік 170 3. Графік освоєння потужності, % виробничої потужності: 3.1. 3-й рік реалізації проекту 25 3.2. 4-й рік реалізації проекту 60 4. Капітальні вкладення, тис. грн.: 4.1. земля і підготовчий майданчик 70 Продовження табл. 1 1 2 4.2. будівлі і споруди (графік освоєння по роках довільний) 230 4.3. комп’ютери та комп’ютерні програми 480 4.4. обладнання 1700 4.5. оборотний капітал 540 5. Джерела фінансування, тис. грн.: 5.1. Акціонерний капітал і розмір дивідендів по ньому у відсотків 1660 (6,0) 5.2. Банківський кредит з відсотками річних, 640 (19,5) 5.3. Облігаційна позика з відсотками річних 415 (9,5) 6. Умовно-змінні витрати, тис. грн. на рік 11800 7. Адміністративні витрати, тис. грн. 4400 8. Початкова ставка дисконтування (%), яка щороку збільшується на 1% 17 2. Оцінка окупності проекту 6 3. Розрахунок точки беззбитковості 13 4. Визначення періоду окупності 15 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 9. Задачі з предмету „Інвестиційний аналіз”
  1. Задача № 3 Припустимо, що компанія намітила закупити верстат, витрати на придбання якого складуть 60000 грн. Термін експлуатації верстата 8 років. Дисконтна ставка передбачається рівною 0,1. Залишкова вартість верстата приймається рівною нулю. Грошові доходи від реалізації проекту можуть розподілятися по роках наступним чином: Грошові доходи по роках реалізації Разом В.1 14000 14000 14000 14000 10000 10000 10000 10000 96000 В.2 10000 10000 10000 10000 14000 14000 14000 14000 96000 Джерелом фінансування є прибуток компанії. Визначити розмір чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в обох варіантах. Зробити висновки. 2. Задача № 23 Інвестиційні витрати за проектом складають 2500 дол. Загальний термін реалізації інвестиційного проекту 5 років. Ставка дисконту 10%. Інформація про грошові доходи наведена в таблиці. Розрахувати індекс прибутковості проекту. Роки одержання доходу Всього 1 2 3 4 5 Грошові доходи, грн. 6000 7000 7000 8000 8000 36000

 10. Контрольна робота фінансово-інвестиційний аналіз
  1 Технічний аналіз інвестиційних проектів 3 Задача 1 6 Фірма розглядає можливість фінансування трьох проектів, гро¬шові по¬токи яких наведені в таблиці 1…. Задача 2 9 Визначити ефективність проекту з початковими інвестиціями 500000 грн. і грошовими надходженнями по роках реалізації проекту в сумі, тис. грн.: 1-й – 100, 2-й – 150, 3-й – 200, 4-й – 200, 5-й – 200. Річна норма дисконту становить 10%. Премія за ризик проекту 5%, а за умови освоєння за даними нових ринків – 15%. Задача 3 10 Вихідні дані подані в таблиці 3…. Література 13

 11. Фінансово-інвестиційний аналіз Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності
  14. Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу 3 41. Види та оцінка облігацій 10 Задача 1 16 Варіант 7 Фірма розглядає два альтернативні проекти, грошові потоки яких відо-бражені у таблиці, тис.грн. Періоди Проект X Проект Y 0 -300,0 -380,0 1 180,0 240,0 2 210,0 190,0 3 210,0 150,0 Визначити більш ефективний проект, якщо річна норма дисконту стано-вить 10 %. Додатково обчислити критерії ефективності, якщо премія за ризик становить 8 і 12 % відповідно до кожного проекту. Задача 2 19 Задача 2 полягає у визначенні та оцінці аналітичних фінансових коефіці-єнтів за даними статей балансу (таблиця 1). Таблиця 1 Статті балансу Варіант 4 п.р. к.p. 1. Необоротні активи, усього 12300 11500 2. Оборотні активи, усього ? ? В т. ч. виробничі запаси 5500 5800 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1200 2450 Поточні фінансові інвестиції 150 100 Грошові кошти та їх еквіваленти 3020 2500 Інші ? ? 3. Витрати майбутніх періодів 350 120 Баланс ? ? 1. Власний капітал 12600 11600 2. Забезпечення наступних витрат і платежів 70 200 3. Довгострокові зобов'язання 800 1500 4. Поточні зобов'язання 9300 10200 5.Доходи майбутніх періодів - - Баланс ? ? Чистий дохід (виручка від реалізації) 25700 Чистий прибуток 7300 Коефіцієнт автономії (незалежності) ? ? Коефіцієнт мобільності ? ? Коефіцієнт маневреності ? ? Коефіцієнт фінансової стійкості ? ? Коефіцієнт покриття заборгованості ? ? Коефіцієнт поточної ліквідності ? ? Коефіцієнт критичної ліквідності ? ? Коефіцієнт абсолютної ліквідності ? ? Коефіцієнт покриття поточної заборгованості за рахунок дебіторів ? ? Рентабельність активів, % ? Рентабельність продаж, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Перелік використаної літератури 26

 12. Економічні категорії: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний проект
  Економічні категорії: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний проект 3 Задача 17 Горизонт розрахунку Т = 5 років, крок розрахунку – 1 рік, номер кроку розрахунку t=1,2,3,4,5. Ставка дисконту (ставка проценту) Сд=7%. Податок на прибуток 25%. Таблиця 3. Вихідні дані та результати розрахунків.. Література 19 Вартість задачі 60% від роботи

 13. Економічний аналіз 1 варіант
  Задача № 1: Аналіз обсягів виробництва Позначення Види продукції Обсяги товару, шт. Ціна товару, грн./шт. Обсяг, тис. грн. Відхилення, тис. грн. Індекс зміни обсягу товарної продукції План Факт План Факт Плановий Фактичний у планових цінах Фактичний Усього У тому числі за рахунок: загальний Часткові Qпл Qф W Wф обсягу цін Обсягу Цін А 100 104 3000 12100 300 312 1258,4 958,4 12 946,4 4,19 1,04 4,03 Б 250 255 1400 5640 350 357 1438,2 1088,2 7 1081,2 4,11 1,02 4,03 В 435 415 1000 3950 435 415 1639,25 1204,25 -20 1224,25 3,77 0,95 3,95 Г 900 865 500 2010 450 432,5 1738,65 1288,65 -17,5 1306,15 3,86 0,96 4,02 Разом 1535 1516,5 6074,9 4539,5 -18,5 4558 3,96 0,99 4,01 Задача № 2: Аналіз використання матеріальних ресурсів 1. Витрати: планові: ; планові на фактичний обсяг: ; фактичні у планових цінах: ; фактичні: . Задача № 3: Аналіз змін трудомісткості продукції 1. Трудомісткість усього обсягу планова: ; фактична за плановими нормами: ; фактична: 2. Зміни питомої трудомісткості (Відповідні колонки заповнюються даними з методичних вказівок) 3. Зміни сумарної трудомісткості Задача № 4: Аналіз обсягів виробництва за факторами чисельності робітників, фонду робочого часу та продуктивності праці методами абсолютних та відносних різниць Продуктивність праці: ППпл = =1535/813 = 1,888069 грн./люд. ППф = = 1516,5/812 = 1,867611 Погодинна продуктивність праці: ППпл/год = = 1535000/813/164,7 = 11,463685 грн./люд.год. ППф/год = = 1516500/812/176 = 10,611425 грн./люд.-год. (Увага! Треба брати фактичний обсяг у планових цінах!) Задача № 5: Аналіз обсягів виробництва за факторами чисельності робітників, фонду робочого часу та продуктивності праці логарифмічним та інтегральним методом Логарифмічний метод Індекси: Обсягу продукції у грошовому вимірі =1516,5/1535 = 0,98 Задача № 6: Аналіз використання фонду робочого часу = -1*(5,1-4,8)* Задача № 7: Аналіз собівартості продукції Задача № 8: Аналіз прибутку по виробу А Показники План Факт Відхилення Обсяг реалізації, шт. (Q) Ціна, грн./шт. (Ц) Собівартість, грн./шт. (s) • Змінні витрати на 1 шт., (sзм = 0,85В/Q), грн. / шт. • Постійні витрати (Впост = 0,15В), тис. грн. Прибуток (Ц − s)Q, тис. грн. 100 3000 2550 2167,5 382,5 45 104 12100 1066 906,1 159,9 1147,5 4 9100 -1484 -1261,4 -222,6 1102,5 Перелік літератури

 14. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ Варіант С-54
  ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ Варіант С-54 Керівництво підприємства вирішило здійснити інвестиційний проект. Для цього за взяті у кредит гроші йому необхідно придбати нове обладнання та створити необхідний запас оборотних фондів. Виконання передпроектних робіт з освоєння виробництва нової технічної продукції, підготовки кадрів тощо підприємство планує здійснювати за рахунок власних коштів. При цьому розглядаються два альтернативних варіанти проектних рішень, які відрізняються найменуванням продукції (продукція А або продукція Б), її техніко-економічними показниками, об’ємами випуску, потребою в кредитних ресурсах, а також терміном здійснення проекту Т..... 5. ДОДАТКОВА ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1. Термін здійснення варіантів проекту (Т), рік - А– 8; Б < - 9 років (дод. 3). 2. Витрати по сировині, матеріалах, покупних (комплектуючих) виробах та заробітній платі основних виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні цілі на одиницю продукції, грн. / од. прод.- дод. 4. ... Виконання завдання 6.1. Визначення собівартості та ціни одиниці продукції по роках за варіантами проекту 6.2. Визначення фінансових потоків по роках за варіантами проекту 6.3. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту

 15. Економічний аналіз. Варіант 22
  1. Резерви зростання продуктивності праці та економії фонду оплати праці 3 2. Методика аналізу собівартості продукції (товарів, послуг) та фактори, які її обумовлюють 14 Задача 22. 21 1. Розрахувати дані, яких не вистачає у таблиці 1. 2. Визначити розмір та темп зниження (підвищення) рівня витрат, суму їх економії або перевитрати. 3. Встановити вплив на рівень витрат зміни обсягу товарообороту та його структури. Отримані дані вписати в таблицю 2. 4. Дати оцінку результатам аналізу витрат. Таблиця 1. Аналіз рівня витрат підприємства Список використаної літератури 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua