Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності (ID:24401)
| Размер: 52 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники 3
2. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності 10
Задача 16
Варіант 2

До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 1500 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи:
• будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 900 тис. грн;
• технологічне обладнання — 1500 тис. грн;
• пакет акцій — 150 тис. грн.
1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 18 %; норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік?
2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частинами.

Література 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні цілі та завдання фінансового аналізу інвестиційного проекту
  Вступ 3 1. Методологічні основи інвестиційного проектування 5 2. Аналіз ефективності розробки інвестиційних проектів в умовах перехідної економіки України 10 3. Резерви підвищення ефективності розробки інвестиційних проектів 14 Висновки 18 Література 20 Особливості формування ефективності інвестиційного процесу на підприємствах харчової промисловості на сучасному етапі 22-29

 2. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  Вступ 3 1. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання 4 2. Методи аналізу кредитоспроможності позичальника 7 3. Критерії оцінки кредитоспроможності позичальника 12 Висновок 21 Практичне завдання. 22 Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників (на прикладі під-ва): 1. Період обороту дебіторської заборгованості. 2. Рентабельність основних засобів. 3. Власний оборотний капітал. 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 5. Коефіцієнт фінансової незалежності. 6. Коефіцієнт оборотності запасів. 7. Тривалість фінансового циклу. 8. Загальний оборот капіталу. 9. Частка оборотних коштів в активах підприємства. 10.Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%. Література 30

 3. Методи та показники фінансового стану підприємства
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Фінансовий стан та ознаки його стійкості 5 1.2. Економічна сутність, зміст та необхідність оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання 6 1.3. Основні показники, методи і методики аналізу та оцінки фінансового стану підприємства 10 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА АТВТ «НАЗВА» 18 2.1. Загальна характеристика підприємства АТВТ «НАЗВА» 18 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства АТВТ «НАЗВА» за даними фінансової звітності 21 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства АТВТ «НАЗВА» за допомогою фінансових коефіцієнтів 26 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ АТВТ «НАЗВА» 34 3.1. Основні напрямки вдосконалення організації проведення аналізу фінансового стану на підприємстві АТВТ «НАЗВА» 34 3.2. Вдосконалення методики аналізу фінансового стану підприємства АТВТ «НАЗВА» 38 3.3. Запровадження комплексної оцінки фінансового стану на підприємстві АТВТ «НАЗВА» 39 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 48-74

 4. Методи та показники оцінки фінансового стану комерційного банку
  Вступ 3 1. Особливості фінансового аналізу діяльності комерційних банків 5 2. Фінансовий стан та розвиток банків за 2000-2002 роки 21 3. Оцінка фінансового стану комерційного банку (на прикладі АКБ “Південний”) 28 Висновки 41 Література 42 Додаток 1. Фінансова звітність АБ „Південний” за 2002 рік 44

 5. Фінансовий аналіз. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  ВСТУП 3 Аналіз кредитоспроможності позичальника. 4 ВИСНОВОК 9 Практична частина 10 Розрахувати та оцінити показники: (отчетность в файле) 1. Оборотність власного капіталу 2. Коефіцієнт генерування доходів 3. Час обороту кредиторської заборгованості (період обороту кредиторської заборгованості) 4. Власний оборотний капітал 5. Маневреність швидколіквідних активів 6. Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах 7. Темп накопичення власного капіталу 8. Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече фінансового лівериджу) 9. Коефіцієнт структури позикового капіталу 10. Рентабельність основних засобів Список літератури 12

 6. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5 1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5 1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8 2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14 3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18 4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24 5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 42-45 Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю

 7. Оцінювання фінансового стану підприємств (на прикладі ВАТ)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади оцінки фінансового стану підприємства 5 1.1. Cутність фінансового стану підприємства 5 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 9 1.3. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства 14 Розділ 2. Аналіз та оцінка інвестиційної політики підприємства 20 2.1. Техніко-економічна характеристика Відкритого акціонерного товариства «НАЗВА». 20 2.2. Показники, що характеризують структуру капіталу та майна підприємства. 27 2.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 30 2.4. Показники ліквідності балансу підприємства. 35 2.5. Показники прибутковості та ділової активності підприємства 40 Розділ 3. Основні напрями покращення фінансового стану підприємства 43 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 52 Література 55 Додатки 57-63

 8. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють 6 2. Методи та показники оцінки рівня якості продукції (послуг) 18 3. Міжнародні системи управління якістю 25 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 9. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють. 5 2. Методи та показники оцінка рівня якості продукції (послуг) 13 3. Міжнародні системи управління якістю 31 ВИСНОВКИ 38 Список використаних джерел 40 ДОДАТКИ 41

 10. Ефективність управління організацією: основні підходи до сутності, показники оцінювання, напрямки підвищення
  Вступ 3 1. Характеристика основних підходів до сутності категорії ефективність управління організацією. 6 2.Аналіз системи показників, що відбивають ефективність управління організацією 26 3. Обґрунтування основних напрямків підвищення ефективності управління вітчизняними підприємствами 35 Висновки 45 Література 49

 11. Порівняльний аналіз інвестиційного проекту та бізнес плану
  Вступ. 3 1. Основні поняття інвестиційного менеджменту. 4 2. Бізнес – план, його складові та основні відмінності від інвестиційного проекту. 7 3. Характеристика інвестиційного проекту. 17 Висновок. 23 Література. 27

 12. Провести комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта ( КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА )
  ВСТУП……………………………………………………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 3 1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства…………………………………………………….. 3 1.2. Характеристика макроекономічного середовища……………………. 7 1.3. Характеристика галузі………………………………………………….. 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ВАТ « »…… 12 2.1 Оцінка майнового стану ВАТ « »………………………………… 12 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ « »………………………………. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « »……………….. 25 3.1 Оцінка ділової активності підприємства………………………………. 25 3.2. Оцінка рентабельності ВАТ « »………………………………….. 27 3.3 Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”….. 29 3.4 Оцінка виробничої (основної) діяльності підприємства……………… 32 3.5. Оцінка ефективності використання ресурсів…………………………. 33 3.6. Оцінка податкової політики підприємства……………………………. 35 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 39

 13. Розрахунок інвестиційного та операційного грошового потоку інвестиційного проекту
  Розрахунок інвестиційного та операційного грошового потоку інвестиційного проекту Література

 14. ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств
  Завдання 1 3 1. Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств туріндустрії 3 2. Економічний потенціал підприємства. Види ресурсів 5 3.Фактори, що впливають на прибуток і рентабельність підприємства 13 Завдання 2 17 Визначте обсяг платоспроможного попиту населення в цілому, в тому числі на туристичні послуги на основі даних: - фонд оплати праці за рік - 2980 млн.грн.; - інші доходи (від фонду оплати праці) - 8,65%; - нетоварні витрати від загальної суми всіх доходів - 15%, в т.ч. на туризм - 9,2%; - інорайонний попит від купівельних фондів - 6%. Література 18

 15. Визначити основні методи оцінки інвестиційних проектів у процесі інвестиційного кредитування
  Вступ 3 1. Основні положення оцінювання ефективності інвестиційних проектів 4 2. Методи оцінки інвестиційних проектів 6 Висновок 15 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua