Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Cкласти інвестиційний словник на основі таких документів (ID:24410)
| Размер: 14 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗавдання:Cкласти інвестиційний словник на основі таких документів
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність »
2. Податковий Кодекс
3. П(СБО) 12 Фінансові інвестиції
4. Цивільний Кодекс
5. Господарський Кодекс
Інвестиційний словник:
Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Охарактеризувати процеси приймання вхідних документів та попереднього розгляду документів
  1. Охарактеризувати процеси приймання вхідних документів та попереднього розгляду документів 3 2. Назвати форми реєстрації документів 4 3. Створити зразок розписки 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 2. Аналіз таких основних форм міжнародних розрахунків
  В роботі здійснено аналіз таких основних форм міжнародних розрахунків, як документарний акредитив, документарне інкасо, валютні операції та ін. На конкретних прикладах показаний порядок дій при здійснені цих операцій та відображення їх в бухгалтерському обліку. Зміст Вступ 4 1. Виконання міжнародних торгівельних розрахунків як імпортерами, так і експортерами у різних формах 5 2. Операції продажу і купівлі валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківському ринках на умовах: спот, форвард та ф’ючерс 17 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Додаток 1. Форма №377-I 24 Додаток 2. Форма №377-I 25 Додаток 3. Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах 26

 3. Порівняльне вивчення особливостей словотвору таких мов як англійська та українська
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Словотвір 1.1. Будова слова в українській та англійській мовах ........... 1.2. Основні способи словотвору в українській та англійській мовах 4 РОЗДІЛ 2. Прислівник як частина мови 2.1. Способи словотвору прислівника в українській мові …… 2.2. Шляхи творення прислівників в англійській мові ………. 2.3.Спільне та відмінне у словотворі прислівника в англійській та українській мовах 13 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

 4. Активний і пасивний словник української мови. Неологізми в галузі фінансової та банківської термінології. Застаріла термінолексика (архаїзм, історизм) в економічній мові
  Вступ 3 1. Активний і пасивний словник української мови 4 2. Неологізми в галузі фінансової та банківської термінології 7 3. Застаріла термінолексика (архаїзм, історизм) в економічній мові 10 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 5. Економічні категорії: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний проект
  Економічні категорії: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний проект 3 Задача 17 Горизонт розрахунку Т = 5 років, крок розрахунку – 1 рік, номер кроку розрахунку t=1,2,3,4,5. Ставка дисконту (ставка проценту) Сд=7%. Податок на прибуток 25%. Таблиця 3. Вихідні дані та результати розрахунків.. Література 19 Вартість задачі 60% від роботи

 6. За допомогою яких критеріїв визначаються субєкти інвестування з метою надання їм фінансової підтримки та пільг? Які категорії застосовуються при визначенні таких осіб?
  Вступ 3 1. Інвестиційна привабливість України 4 2. Поняття суб’єкта інвестиційної діяльності 5 3. Концепція регулювання інвестиційної діяльності в 9 умовах ринкової трансформації економіки 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 7. Практична контрольна з маркетингу, на основі туристичного підприємства
  1. Опис бізнесу і товару 3 2. Концепція проведення бізнесу 6 3. Місія фірми 7 4. Аналіз маркетингових можливостей 8 5. Відбір цільових ринків 11 6. Розробка комплексу маркетингу 12 6.1 Розробка товару 12 6.2 Вибір методу ціноутворення 15 6.3 Схема розповсюдження товару 19 6.4 Методи просування товару 21 Список літератури 23

 8. ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОЇ ГОТІВКИ
  1. Типи та призначення електронних грошей 2 2. Огляд електронних платіжних систем 12 3. Національна система масових електронних платежів України 16 Список використаної літератури 22

 9. Антикризове управління на основі інновацій (на прикладі підприємства)
  Вступ 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 1.1. Місце антикризового управління в економічній діяльності підприємства 4 1.2. Різновиди інновацій та механізм їх впровадження на підприємстві 9 1.3. Інновації як інструмент антикризового управління 14 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ КРИЗИВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ (меблевий центр) 22 2.1. Аналіз складових кризової ситуації на підприємстві 22 2.2. Попередні заходи з відновлення платоспроможності підприємства 30 2.3. План санації підприємства та оцінка його ефективності 33 3. МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 37 3.1. Зарубіжний досвід антикризового управління підприємством 37 3.2. Державне регулювання кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах 42 Висновки 47 Література 49 Додатки, звітність, діаграми 51-60 Метою роботи є вивчення механізмів антикризового управління підприємством на основі інновацій., що дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Предметом дослідження є процеси антикризового управління підприємством. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України, матеріали періодичних видань, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених А. Поддєрьогіна, О.Терещенка, Т. Грамотенка, Г. Иванова

 10. Взаємодія підприємства з клієнтами на основі концепції CRM
  Вступ 3 1. Впровадження та розвиток CRM 3 2. Ефективність використання CRM. 13 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 11. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Сутність освітнього рівня персоналу підприємства і принципи його формування 4 1.1. Поняття освітнього рівня персоналу і характеристика принципів його формування 4 1.2. Аналіз впливу освітнього рівня персоналу на забезпечення конкурентоспроможності підприємства 25 1.3. Загальна характеристика інвестицій в освіту як фактора конкурентного успіху підприємства 41 Розділ 2. Аналіз можливості забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу 53 2.1. Аналіз структури і динаміки ринку освітніх послуг в Україні 53 2.2. Дослідження форм, видів і напрямів підвищення освітнього рівня персоналу підприємства 71 2.3. Дослідження можливостей бізнес-освіти для підвищення освітнього рівня персоналу підприємства 92 Розділ 3. Основні напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу 114 3.1. Формування освітнього потенціалу конкурентоспроможного підприємства 114 3.2. Розробка принципових підходів до оцінки впливу освітнього потенціалу на конкурентоспроможність підприємства 137 Висновок 145 Список використаних джерел 148 ДОПОВІДЬ - 6 сторінок Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу. Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі основні завдання: - розглянуто поняття освітнього рівня персоналу підприємства і визначено принципи його забезпечення; - досліджено вплив освітнього рівня персоналу на конкурентоспроможність підприємства; - визначено можливості здійснення інвестицій в освіту як основи конкурентного успіху підприємства; - проаналізовано структуру й динаміку ринку освітніх послуг України та досліджено форми, види й напрями підвищення освітнього рівня персоналу підприємства; - розглянуто поняття освітнього потенціалу підприємства та визначено підхід до його формування; - визначено послідовність прогнозування конкурентоспроможності підприємства із урахуванням його освітнього потенціалу. Об’єктом дослідження є освітній потенціал підприємства. Предметом дослідження є принципи, методи й практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі управління трудовими ресурсами, освітній діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 157 сторінках. Робота містить 12 таблиць та 26 рисунків, список використаних джерел із 112 найменувань.

 12. Артефактна цінність документів
  Артефактна цінність документів Список використаної літератури

 13. Складання процесуальних документів
  1. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ, пов’язаних із захистом прав споживачів 3 2. Скласти позовну заяву про стягнення боргу за договором позики. 12 Література 16

 14. Електронні каталоги документів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 5 1.1. Аналітичний огляд джерел за темою дослідження 5 1.2. Поняття та класифікація документів 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ КАТАЛОГІВ ДОКУМЕНТІВ 21 2.1. Поняття електронного каталогу 21 2.2. Електронні каталоги бібліотек 22 2.3. Інформаційні та функціональні можливості електронних бібліотек 28 2.4. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів 40 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

 15. Складання процесуальних документів
  Вступ 2 1. Співвідношення загальних та спеціальних процесуальних норм 2 2. Характеристика окремих процесуальних інститутів 6 Висновок 8 Задача 10 Позовна заява про захист права інтелектуальної власності Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua