Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті? (ID:24530)
| Размер: 52 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? 3
2. Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті? 8
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13
Завдання 1
Складіть програму аудиторської перевірки будь-якого (на вибір) об'єкта обліку підприємства. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в програмі аудиту.
Завдання 2
Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту.
Завдання 3
Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти
Завдання 4
За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники:
1. Чистий обіговий капітал
2. Коефіцієнт автономії
3. Коефіцієнт маневрування
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
5. Коефіцієнт термінової ліквідності
6. Коефіцієнт покриття
7. Рентабельність підприємства
8. Коефіцієнт загальної платоспроможності
За результатами виконаних розрахунків дайте оцінку фінансового стану підприємства
Завдання 5
За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники:
1 Рентабельність продаж
2 Оборотність активів
3 Тривалість одного обігу обігових коштів.
4 Період інкасації дебіторської заборгованості.
5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості.
6 Курс акцій.
Завдання 6
За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками:
1. Коефіцієнт обігу власного капіталу.
2. Рентабельність власного капіталу.
3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал.
Завдання 7
Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків.
Завдання 8
Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9.

Список літератури 31

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Які вони, сучасні Журдени?

 2. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту
  1. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту. 2. Особливості проведення внутрішнього аудиту. Список використаної літератури

 3. Міжнародні та національні нормативи аудиту
  Завдання 34. 3 Вихідні дані: аудитор застосовує вибірку за якісними ознаками ефективного функціонування нижченаведених процедур контролю над операціями продажу. Процедура контролю Припустимий рівень відхилення, % Очікуваний рівень відхилення, % Ризик заниженої оцінки ризику контролю, % Розмір вибірки 1. Для відвантаження товарів використовуються пронумеровані документи 7 1 5 2. На кожному документі вказаний отримувач товару 10 2 10 3. Здійснюється звірка видаткових накладних і рахунків-фактур 6 3 5 4. Здійснюється перевірка рахунків-фактур по ціні і загальній суммі 8 2 10 5. Робиться відмітка про внесення суми у Головну книгу 7 2 10 При здійсненні процедур аудитор визначив наступні відхилення у вибірці (за номерами процедур): №1 - 0, №2 - 0, №3 - 4, №4 - 1, №5 – 1 Потрібно: визначити обсяг вибірки для кожної процедури контролю, оцінити ефективність внутрішнього контролю клієнта (СВК). Результати оформити у вигляді наступної таблиці: № Розмір вибірки Приведений розмір вибірки Кількість відхилень Верхня межа помилки Припустиме відхилення Висновок про СВК 1 7 1 0 0,05 0,07 Високий 2 10 2 0 0,1 0,1 Високий 3 10 3 4 0,05 0,06 Низький 4 9 2 1 0,1 0,08 Середній 5 9 2 1 0,1 0,07 Середній Завдання 52. 11 Вихідні дані: аудиторська фірма отримала дві пропозиції по проведенню перевірок: від фірми А і від фірми Б. Фірма А існує на ринку більше п’яти років, обов’язковій аудиторській перевірці, згідно до критеріїв, не підлягає. За результатами документальної перевірки податковими органами на фірму були накладені штрафні санкції. Погашення заборгованності перед бюджетом по штрафним санкціям приведений до порушення фінансової стійкості організації. Тому фірма А вирішила звернутися до аудиторської фірми з метою зменшення обсягу штрафних санкцій, накладених податковою інспекцією. Фірма Б існує на ринку 3 роки. Як підприємство з участю іноземного капіталу вона підлягала обов’язковій аудиторській перевірці. Але у цьому році фірма Б вирішила змінити аудиторську фірму та звернулася з пропозицією про заключення договору на перевірку бухгалтерської звітності у названу вище аудиторську фірму. Фірма Б пропонує по договору за послуги заплатити аудиторській фірмі 3800 грн. Аудиторська фірма має обмеження щодо кількості штатних співробітників. При заключенні договорів по двох пропозиціях їх необхідно залучати позаштатних співробітників. Потрібно: визначити чи варто приймати аудиторській фірмі обидві пропозиції, а якщо необхідно прийняти одну, то яку. Визначити, які основні моменти повинен врахувати аудитор перед тим, як взятися за перевірку нового клієнта. Завдання 64. 17 Вихідні дані: Ви – аудитор корпорації V, яка виробляє деталі для автомобілів і реалізує їх виробникам та оптовикам. Реалізація становить $10 млн. за рік, а прибуток до оподаткування – $500 тис. В корпорації існує окремо відділи обліку, закупівлі і отримання товарів. На більшість закупівель надходять замовлення з виробничих цехів. Відділ закупівлі відповідальний за забезпечення закупівлі товарів. Відділ обліку відповідальний за затвердження накладних на закупівлю перед тим, як вони будуть введені у комп’ютер і у Головну книгу. Бухгалтерські записи ведуться на комп’ютері, програмний пакет придбаний у незалежного продавця. Комп’ютеризовано реєстрацію кредиторської і дебіторської заборгованостей, Головну книгу і платіжну відомість. Компанія не веде реєстрації запасів, оскільки, на думку керівників, витрати на її ведення перевищують вигоду від неї. Потрібно: описати процедури контролю, які повинні бути у відділі закупівлі для контролю проведення закупок і отримання товару. Описати процедури контролю, які повинні бути у відділі обліку. Список використаної літератури 22

 4. Контрольна робота з теорії економічного аналізу Статистичні методи, які застосовуються в аналізі
  1. Статистичні методи, які застосовуються в аналізі 2 2. Дати визначення терміну "управлінське рішення" 11 3. Задача №6 16 Визначити ступінь залежності (щільність зв'язку) між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Побудувати рівняння регресії, що буде відбивати залежність між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Показник Місяць 1 2 3 4 5 6 1 . Виручка від реалізації, тис. грн. 46 48 56 52 50 48 2. Витрати на рекламу, тис. грн. 3,4 3,6 4,6 4,2 3,8 3,5 Список використаних джерел 18

 5. Аудит. Управління аудитом в Україні. Національні нормативи аудиту
  1. Управління аудитом в Україні. Національні нормативи аудиту. 3 2. Аудиторські докази та їх види. 9 3. Аудит основних засобів та інших необоротних активів. 14 Практичні завдання 23 Перевірка бухгалтерської звітності з метою викладення думки за її результатами потребує використання певних прийомів та методів, що є головною метою аудиту. Необхідно пояснити процедури, які виконує аудитор: 1. Оцінка системи внутрішнього контролю. 2. Перевірка системи ведення облікових записів. 3. Перевірка документів на предмет вирішення відображених в них операціях. 4. Шукає підтвердження окремих положень. 5. Проведення тестування на відповідність і по суті. Вихідні дані: Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) - 4 500 000 грн. Допустима помилка -750 000 грн. Ризик при вибірці - 5 %.Визначення помилки не очікується. Потрібно розрахувати розмір вибірки.. Література 27

 6. Аудит. Управління аудитом в Україні. Національні нормативи аудиту
  1. Управління аудитом в Україні. Національні нормативи аудиту. 7 2. Аудиторські докази та їх види. 11 3. Аудит основних засобів та інших необоротних активів. 16 Практичні завдання 24 Перевірка бухгалтерської звітності з метою викладення думки за її результатами потребує використання певних прийомів та методів, що є головною метою аудиту. Необхідно пояснити процедури, які виконує аудитор: 1. Оцінка системи внутрішнього контролю. 2. Перевірка системи ведення облікових записів. 3. Перевірка документів на предмет вирішення відображених в них операціях. 4. Шукає підтвердження окремих положень. 5. Проведення тестування на відповідність і по суті. Вихідні дані: Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) - 4 500 000 грн. Допустима помилка -750 000 грн. Ризик при вибірці - 5 %.Визначення помилки не очікується. Потрібно розрахувати розмір вибірки.. Список використаної літератури 27

 7. Аудит. Управління аудитом в Україні. Національні нормативи аудиту
  1.Управління аудитом в Україні. Національні нормативи аудиту. 3 2. Аудиторські докази та їх види. 6 3. Аудит основних засобів та інших необоротних активів. 11 Практичні завдання 1. Перевірка бухгалтерської звітності з метою викладення думки за її результатами потребує використання певних прийомів та методів, що є головною метою аудиту. Необхідно пояснити процедури, які виконує аудитор: 1. Оцінка системи внутрішнього контролю. 2. Перевірка системи ведення облікових записів. 3. Перевірка документів на предмет вирішення відображених в них операціях. 4. Шукає підтвердження окремих положень. 5. Проведення тестування на відповідність і по суті.

 8. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 24. 3 На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту грошових коштів в іноземних валютах з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №18. 6 Загальна характеристика частини А КЕПБ та її етичні вимоги. Список використаної літератури 17

 9. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 22. На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту поточних забов'язань по розрахунках з Пенсійним фондом з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №12. Завдання з надання впевненості, які можуть виконувати суб'єкти аудиторської діяльності в Україні і які не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації відповідно до МСА та Рішення АПУ під 27.09.2007 p., № 182/5.

 10. Міжпредметний тренінг Міжнародні стандарти аудиту
  Інформація про підприємство 3 Завдання для тренінгу 1 5 1. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства, що стосуються викривлень у наслідок неправдивої фінансової звітності в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 2. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства обумовлені викривленнями в наслідок незаконного привласнення активів в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 3. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його середовища», визначити особливості бізнесу клієнта, їх можливий вплив на його діяльність, вірогідні ризики, пов’язані з ними. 4. Використовуючи фінансову звітність підприємства, визначити основні тенденції результатів його діяльності, можливі причини суттєвих змін по окремих показниках, можливі прогнозні перспективи з позиції безперервності його функціонування в майбутньому. 5. На основі зроблених висновків, використовуючи положення МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», визначити основні особливості проведення аудиторських робіт: можливе збільшення (зменшення) кількості аудиторських процедур щодо окремих груп операцій, залучення додаткових експертів, використання консультацій з третіми особами щодо окремих питань. 6. Виходячи з отриманих результатів, використовуючи положення МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», розробити загальну стратегію та скласти план проведення аудиту, де вказати: напрямки перевірки, основні методи перевірки та джерела інформації щодо них, особливості проведення їх перевірки (за наявності таких). 7. В процесі проведення аудиту було зафіксовано наступні невідповідності: 1.За рахунок зменшення залишків готової продукції помилково було збільшено собівартість її реалізації на суму 2000.00грн. 2.Орендну плату, отриману від орендаря 28 грудня звітного року за операційну оренду основних засобів за 1 квартал наступного за звітним року помилково було зараховано до складу доходів звітного року в сумі 12000.00грн.(в т.ч. ПДВ). Податкове забов’язання у складі орендної плати відображено правильно. Виявлені помилки призвели до викривлення статей фінансової звітності . Помилок і перекручень в аудиті інших об’єктів не віднайдено. Помилки виправлено після подання звітності. Довідково: Рівень суттєвості для окремих об’єктів обліку і статей звітності: - «Готова продукція» та «Доходи майбутніх періодів» - 500,00 грн. - валюта балансу – 1% Список використаної літератури 34

 11. За допомогою яких критеріїв визначаються субєкти інвестування з метою надання їм фінансової підтримки та пільг? Які категорії застосовуються при визначенні таких осіб?
  Вступ 3 1. Інвестиційна привабливість України 4 2. Поняття суб’єкта інвестиційної діяльності 5 3. Концепція регулювання інвестиційної діяльності в 9 умовах ринкової трансформації економіки 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 12. Організація контролю та безпеки інформаційних систем
  Вступ 3 1. Основні засади організації контролю та безпеки 4 інформаційних систем 4 2. Основоположні принципи організації контролю та безпеки 6 інформаційних систем 6 Висновки 7 Список використаної літератури 9

 13. Дослідження системи внутрішнього контролю і аудиту
  Дослідження системи внутрішнього контролю і аудиту 3 Задача 1 5 Виявіть допущені порушення, встановіть суму збитку і відповідальних осіб, відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку наслідки інвентаризації. В наслідок інвентаризації на складі №3 у виявлена нестача 10 кг фарби, вартістю 5 грн. за 1 кг. Задача 2 7 Перевірити правильність віднесення відрахувань до резерву сумнівних боргів до адміністративних витрат. Торговельне підприємство нараховує резерв сумнівних боргів у розмірі 3% від загальної суми дебіторської заборгованості і відображує записом: Дт 92 - Кт 38. Тести 8 1. Предметом аудиторської діяльності є: 2. Основна мета аудиту полягає в: 3. Визначення отримання в господарській системі тих специфічних прийомів чи правил, які повинні бути виконанні персоналом за наказом вищого керівництва, є метою: 4. До проведення аудиторської перевірки в обов'язковому порядку залучаються: 5. Під час оцінки яких активів аудитору найскладніше досягнути необхідної доказовості й правильності подання вхідних залишків у фінансовій звітності: 6. Початком діяльності аудиторської фірми є дата: 7. Під час перевірки державного підприємства був встановлений факт реалізації основних засобів за дозволом керівника хоча його згідно з чинним законодавством повинна була надати вищестояща організація. Аудитор повинен обрати наступний вид аудиторського висновку: 8. Аудитор під час проведення перевірки за договором, укладеним з Радою директорів фірми, встановив, що керівник і головний бухгалтер привласнили велику суму грошей. Якими повинні бути його подальші дії: 9. При операційній перевірці необхідно наявність сертифікату серії А чи Б аудитора України: 10. Гарантія достовірності показників обліку і звітності аудитором надається під час проведенні: 11. Міжнародні стандарти аудиторської діяльності: 12. На ТзОВ «Елегія» відкрито справу в Арбітражному суді про визнання його банкрутом. Аудит підприємства банкрута проводиться: Список літератури 11

 14. Історія України ТЕСТИ
  І рівень 1. Червона армія перейшла польсько - радянський кордон і вступила на землі Західної України: а) 1 вересня 1939 р. б) 17 вересня 1939 р. в) 22 жовтня 1939 р. г) 15 жовтня 1940 р. 2. Командуючим Південно - Західного фронту, який влітку 1941 р. захищав Київ від німецько -фашистських військ був генерал: а) М. Кирпонос б) Т. Строкач в) С. Ковпак г) П. Рибалко 3. Із 5 серпня по 16 жовтня 1941 р. тривала героїчна оборона: а) Одеси б) Керчі в) Севастополя г) Харкова 4. Остарбайтери – це Остарбайтери (нім. Ostarbeiter — «східні робітники») — німецький термін для означення осіб, які були вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій, переважно з Рейхскомісаріату Україна, протягом Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини. ІІ рівень 1. Чернівецька, Ізмаїльська, Одеська області, північні райони Вінничини та західні Миколаївщини під час нацистської окупації входили до складу: а) союзника Німеччини - Угорщини б) рейхскомісаріату "Україна" в) дистрикту "Галичина" г) губернаторства "Трансністрія" 2. План "Ост" передбачав: а) проголошення самостійної Української держави б) виселення слов'янського населення до Сибіру в) створення автономної української держави в складі Німеччини г) відновлення на українських землях радянської влади 3. Що принесла населенню Західної України політика радянізації в 1939 - 1940 рр.? ІІІ рівень 1. Коли і як до складу УРСР було приєднано Північну Буковину і Південну Бессарабію? 2. Розташуйте події в хронологічній послідовності: IV рівень 1. Якими були причини і наслідки військових поразок Червоної армії в боях за Україну? Дайте власну розгорнуту відповідь. І рівень 1. Заповніть пропуск в реченні: "Визволення Червоною армією території України від окупантів розпочалось в ході З грудня 1942 р. розпочалося визволення України від німецько-фашистських загарбників. Першими на землю України вступили війська 1-ї гвардійської армії генерала В. Кузнєцова, що 18 грудня 1942 р. вибили окупантів із с. Півнівки Міловського району на Луганщині. 2. Вкажіть, яке прізвище в цьому переліку є зайвим: а) Я. Стецько б) С. Ковпак в) С. Бандера г) А. Мельник 3. Дайте визначення поняття: примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів. 4. 8 вересня 1943 р. від загарбників було визволено: а) Одесу б) Сталіно (нині Донецьк) в) Севастополь г) Львів ІІ рівень 1. Вкажіть основні причини розгортання руху Опору окупантам на українських землях 2. Український штаб партизанського руху очолив: а) О. Сабуров б) М. Наумов в) О. Федоров г) Т. Строкач 3. "Рейкова війна" ІІІ рівень 1. Розташуйте військові операції Червоної армії 1944 р. в хронологічній послідовності: 4 рівень 1. Яку роль відіграв український народ в перемозі в ІІ-ій світовій війні? Дайте розгорнуту відповідь.

 15. Організація спа-салонів в готелях України, що таке СПА, і яким чином організовані, найбільш перспективні готелі, де це може бути (Україна)
  Вступ 3 1. Моделі СПА-оздоровлення 4 2. SPA-подорожі у світі 6 3. Розвиток СПА-салонів в готельному бізнесі України 9 Висновок 12 Література 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua