Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Порядок нарахування амортизації (ID:24550)
| Размер: 72 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеТеоретична частина 3
Порядок нарахування амортизації 3
Практична частина 11
Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства 11
Список літератури 20
ДОДАТКИ 21
ДОДАТОК А 21
ДОДАТОК Б 24
ДОДАТОК В 26
ДОДАТОК Г 28

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи нарахування амортизації основних засобів у закордонних країнах
  Вступ 3 1. Амортизації основних засобів, порядок її нарахування в зарубіжних странах 4 2. Порядок нарахування амортизації основних засобів, в зарубіжних странах 8 3. Сутність методів нарахування амортизації основних засобів 10 Висновки 18 Список використаної літератури. 19

 2. Аудит застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємствах
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємствах 5 1.1. Амортизація основних засобів та методи їх нарахування 5 1.2. Огляд законодавчої бази аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємствах 10 Розділ ІІ. Методологія проведення аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 12 2.1. Організація та методика аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 12 2.2 Внутрішній аудит застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів 18 Розділ ІІІ. Проведення аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 22 3.1. Аудит застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 22 3.2. Заключні процедури та складання аудиторського висновку 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35-48 ПЛАН АУДИТУ ПРОГРАМА АУДИТУ Тести внутрішнього контролю Звіт про структуру внутрішнього контролю Аудиторський висновок Перевірка правильності застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів Робочий зошит аудитора групування результатів застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів підприємства ЗВІТНІСТЬ

 3. Види мита. Порядок їх нарахування та сплати
  ВСТУП 3 1. МІСЦЕ МИТА В СИСТЕМІ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ. ВИДИ МИТА 4 2. МИТНИЙ ТАРИФ ЯК РЕГУЛЯТИВНИЙ ЗАХІД ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 8 3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ МИТА 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 4. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати та утримань з неї податків та зборів відповідно до спрощеного плану рахунків
  Вступ 3 1. Системи і форми оплати праці та її оплати 5 2. Синтетичний та аналітичний облік оплати праці 10 Висновок 18 Список використаної літератури. 19

 5. Аудит нарахування оплати праці
  Вступ 3 1. Мета та завдання аудиту нарахування оплати праці 4 2. Оцінка стану обліку, внутрішнього контролю праці та її оплати, визначення зон ризику 7 3. Організація і методика проведення аудиту праці і заробітної плати 9 4. Аудиторська програма по заробітній плати 12 5. Проведення аудиту нарахування оплати праці 17 Висновки 24 Список використаної літератури 25

 6. Облік нарахування резерву на відпустки працівникам
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку нарахування резерву на відпустки працівникам підприємства 7 1.1. Визначення відпусток та резервів на відпуски працівникам 7 1.2. Огляд нормативно-законодавчої бази з обліку нарахування резерву на відпустки працівникам підприємства 12 Розділ 2. Характеристика показників діяльності підприємства ТОВ „Назва” 17 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ „Назва” 17 2.2 Аналіз показників виробничо-фінансової діяльності ТОВ “Назва” 20 2. Облік резервів на відпустки працівників на підприємстві ТОВ „Назва” 30 2.1 Характеристика рахунків, призначених для обліку власного капіталу підприємства 30 2.2 Облік власного капіталу підприємства 35 1.3. Порядок проведення інвентаризації власного капіталу підприємства 38 Висновки 43 Список використаних джерел 45 Додатки 49

 7. Облік амортизації необоротних активів
  Зміст Розділ 1 Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.1. Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.2. Критичний огляд нормативно-правового регулювання нарахування амортизації. 13 1.3. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації необоротних активів. 20 Висновки до розділу. 33 Розділ 2 Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ Комфорт. 34 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ „Комфорт”. 34 2.2. Організаційно-методичні аспекти амортизаційної політики підприємства. 40 2.3. Оцінка стану впровадження комп’ютерних технологій обліку амортизації необоротних активів. 78 2.4. Висновки по розділу. 81 У роботі відсітні загальний вступ, висновок і література, але є висновки до кожного розділу

 8. Аудит правильності нарахування місцевих податків і зборів
  Вступ 4 1. Мета і задачі аудиту правильності нарахування місцевих податків та зборів 6 2.Предметна область аудиторських досліджень 8 3. Аудит правильності нарахування місцевих податків та зборів 14 Список використаних джерел 16

 9. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку зносу (амортизації) основних засобів 5 1.1. Економічна сутність зносу та амортизації основних засобів 5 1.2. Аналіз нормативної бази з бухгалтерського обліку зносу (амортизації) основних засобів 10 Розділ 2. Методика та практика відображення в обліку процесу зносу (амортизації) основних засобів 15 2.1. Норми та методи нарахування амортизації. 15 2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів. 19 2.3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів підприємства. Відображення амортизації (зносу) у звітності. 22 Розділ 3. Аналіз і контроль процесів нарахування амортизації 26 3.1. Аналіз ефективності використання методів нарахування амортизації для різних видів і груп основних фондів. 26 3.2. Контроль своєчасності та повноти нарахування амортизації і достовірного відображення в обліку й звітності підприємств. 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36

 10. Організація обліку амортизації основних засобів
  ВСТУП 3 1. Економічна сутність амортизації та зносу. 4 2. Документування обліку амортизації основних засобів 10 3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів 12 4. Податковий облік амортизації основних засобів. 15 ВИСНОВОК 18 Список літератури 18

 11. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 1. Основні засоби - складова частина необоротних активів підприємства 5 1.1. Сутність основних засобів та їх характеристика 5 1.2. Сучасне нормативне регулювання обліку основних засобів 7 1.3.Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів 8 2. Облік основних засобів 10 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 10 2.2.Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних засобів 13 2.3. Необхідність здійснення обліку зносу (амортизації) основних засобів 17 3. Методика та практика проведення процесу амортизації основних засобів 21 3.1. Порядок проведення процесу амортизації та вибір методу для амортизаційної політики підприємства 21 3.2. Відображення процесу амортизації основних засобів у звітності 42 Висновок 44 Список використаних джерел 46

 12. Аналіз нарахування сплати ПДВ і погашення податкового кредиту
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади функціонування ПДВ в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та значення ПДВ 5 1.2. Методика розрахунку податку на додану вартість 10 1.3. Організація бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ 13 Розділ ІІ. Аналіз нарахування та сплати ПДВ на ТОВ «Назва» 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз податкових розрахунків з ПДВ на ТОВ «Назва» 20 2.3. Порядок відшкодування та відстрочення ПДВ на підприємстві 24 Розділ ІІІ. Проблеми та шляхи вдосконалення механізму нарахування і сплати ПДВ 30 3.1. Недоліки і переваги ПДВ 30 3.2. Напрямки оптимізації ПДВ в сучасних умовах господарювання 32 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Додатки 42

 13. Оцінка сучасних методів амортизації основних фондів
  1. Формування та функціонування основних фондів підприємства 3 1.1. Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів 3 1.2. Методи амортизації основних фондів та їх особливості 13 1.3 Нарахування податкової амортизації 23 2. Аналіз основних фондів підприємства 31 2.1. Аналіз господарської діяльності 31 2.2. Аналіз основних фондів підприємства 43 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 49 2.4. Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей підприємства 53 2.5. Аналіз зносу і амортизації основних засобів 58 Список використаних джерел. 63 Додаток 1 Баланс підприємства 66 Додаток 2 Фінансові результати 69

 14. Контроль нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням
  1 Перелік об’єктів ревізії нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням 3 2 Перелік основних нормативно-правових документів, які регламентують контрольно-ревізійну роботу ревізії нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням 4 3. Орієнтована програма проведення ревізії нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням 7 4. Методичні прийоми контролю і ревізії нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням 13 5. Зміст пояснювальної записки: мета, завдання, послідовність перевірок, основні порушення з вилучанням документів або з пояснювальними записками 19 6. Проміжний акт 22 Список використаної джерел 24

 15. Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів
  Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ Назва 36 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва”. 36 2.2. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва”. 42 2.3. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 56 Розділ 3. Аналіз и аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва” 61 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації основних засобів і нематеріальних активів 61 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Назва”, її вплив на стан основних засобів. 71 3.3. Аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів та узагальненням його результатів. 81 Висновки. 90 Список використаних джерел. 95 Додатки 101

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua