Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Сутність та види безготівкових розрахунків (ID:24551)
| Размер: 68 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеСутність та види безготівкових розрахунків. 2
Практична частина 9
Список літератури 17
ДОДАТОК А 18
ДОДАТОК Б 21
ДОДАТОК В 23
ДОДАТОК Г 25

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Система безготівкових розрахунків
  1. З яких елементів складається система безготівкових розрахунків? 2. Які принципи покладено в основу організації безготівкових розрахунків? 3. Які форми безготівкових розрахунків частіше використовуються в ринковій практиці і які перспективи їх подальшого розвитку? 4. Чому розрахунки платіжними дорученнями частіше використовуються. 5. Які переваги і недоліки акредитивної форми безготівкових розрахунків? 6. Чим характерна систем міжбанківських безготівкових розрахунків? 7. Які перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні? Література

 2. АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  ВСТУП 3 1. Економічна суть грошових розрахунків. 5 1.1. Необхідність, значення та сутність грошових розрахунків 5 1.2. Безготівкові розрахунки 11 2. Організація аудиту безготівкових розрахунків. 16 2.1. Огляд нормативної бази. 16 2.2. Методичні основи проведення аудиту безготівкових розрахунків. 18 3. Проведення аудиту безготівкових розрахунків на підприємстві. 22 3.1. Аудит операцій на рахунках у банку 22 3.2. Аудит деяких інших розрахункових операцій 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 Додатки 34

 3. Аудит безготівкових розрахунків в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту безготівкових розрахунків 5 1.1. Безготівкові розрахунки та їх види 5 1.2. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту розрахункових операцій 7 Розділ 2. Методика аудиту розрахункових операцій 10 2.1. Мета та завдання аудиту розрахункових операцій 10 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту розрахункових операцій 11 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту розрахункових операцій 13 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 14 2.5. Послідовність проведення аудиту розрахункових операцій 19 Розділ 3. Організація аудиту розрахункових операцій підприємства АТ «ххх» 21 3.1. Організаційно – економічна характеристика діяльності АТ «ххх» 21 3.2. План та програма аудиту розрахункових операцій підприємства АТ «ххх» 23 3.3. Аудит розрахункових операцій підприємства АТ «ххх» 26 Висновки та пропозиції 39 Список використаної літератури 41 Додатки 43

 4. Правове регулювання безготівкових розрахунків
  Задача. Між акціонерним товариством і банком був укладений кредитний договір. На забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором товариство передало банку у заставу сільськогосподарську техніку, отриману за договором фінансового лізингу. Умовами договору лізингу було передбачено, що товариство набуває права власності на техніку після оплати її вартості та внесення лізингових платежів з моменту підписання акта передачі права власності. Товариство не змогло розрахуватися за наданим кредитом, і банк подав позов про звернення стягнення на заставлене майно. Товариство, у свою чергу, подало позов із вимогою про визнання договору застави недійсним з тих мотивів, що товариство не є власником техніки, яка виступає предметом застави - її вартість неоплачена, відповідного акта передачі права власності не складено. Банк проти позову заперечував, посилаючись на те, що техніка перебуває на балансі заставодавця. Питання: 1. Дайте визначення кредитного договору. Які способи забезпечення кредитного договору можуть бути застосовані в цьому випадку? 2. Яке рішення має прийняти суд? 3. Тестові завдання до теми 5. 1. Головна мета банківського регулювання і нагляду - це: 2. Нормативно - правові акти, які видає Національний банк України з питань, віднесених до його повноважень: 3. Нормативно-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України: 5. Мінімальний розмір регулятивного капіталу діючих банків має становити до 1 січня 2004 року для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області (регіональних), у тому числі спеціалізованих ощадних та іпотечних: Перелік використаних джерел

 5. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
  ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Розрахунки платіжними дорученнями 1.2 Розрахунки чеками 1.3 Розрахунки акредитивами РОЗДІЛ 2 ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1 Облік розрахунків платіжними дорученнями 2.2. Облік розрахунків чеками 2.3 Облік розрахунків акредитивами РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ КБ ПО БЕЗГОТІВКОВИМ РОЗРАХУНКАМ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 6. РОЛЬ БАНКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади організації безготівкових розрахунків в Україні 5 1.1. Економічна сутність та зміст безготівкових розрахункових відносин між суб’єктами господарювання 5 1.2. Принципи організації безготівкових розрахунків 10 1.3. Форми безготівкових розрахунків та їх документообіг 16 Розділ 2. Аналіз динаміки безготівкових розрахунків комерційних банків України 39 2.1. Аналіз структури безготівкових розрахунків в Україні в 2002-2005 роках 39 2.2. Стан міжбанківських розрахунків СЕМП НБУ в 2005 році 43 2.3. Аналіз діяльності банків на ринку платіжних карток у 2005 році 49 Розділ 3. Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в господарському обороті України 71 3.1. Концепція розвитку в Україні безготівкових розрахунків 71 3.2. Розвиток платіжних послуг в Україні 83 Висновки 91 Список використаної літератури 95 Додатки 100 Метою дипломної роботи є визначення ролі банків в організації безготівкових розрахунків в Україні Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаної літератури. Повний обсяг роботи становить 100 сторінок, містить 6 таблиць, 22 рисунки, 1 додаток, список використаної літератури з 60 найменувань.

 7. Організація і методика обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками та порядок відображення курсових різниць
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.1. Поняття та сутність безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 15 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 Розділ 3. Система фінансового обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.1. Первинний облік розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.2. Фінансовий облік розрахунків з експортних операцій з покупцями і постачальниками 34 3.3. Фінансовий облік розрахунків імпортних операцій з покупцями і постачальниками 38 3.4. Порядок відображення курсових різниць 42 3.5. Відображення інформації у фінансовій звітності 45 3.6. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 49 Розділ 4. Особливості і методика аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.1. Мета, завдання, джерела інформації. Розробка програми аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.2. Методика проведення аудиту розрахунків 60 4.3. Узагальнення результатів аудиту та складання аудиторського висновку 64 5. Охорона праці 67 5.1. Загальний стан охорони праці в ТОВ „ТК „ххх” 67 5.2. Стан охорони праці на робочому місці 69 5.2.1. Параметри повітря робочої зони 77 5.2.2. Освітлення 78 2.3 Шум 80 5.3. Електробепека 81 5.4. Пожежна безпека 82 Висновки і пропозиції 85 Список використаних джерел 90 Додатки 96

 8. Організація і методика обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками та порядок відображення курсових різниць
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.1. Поняття та сутність безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 15 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 Розділ 3. Система фінансового обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.1. Первинний облік розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.2. Фінансовий облік розрахунків з експортних операцій з покупцями і постачальниками 34 3.3. Фінансовий облік розрахунків імпортних операцій з покупцями і постачальниками 38 3.4. Порядок відображення курсових різниць 42 3.5. Відображення інформації у фінансовій звітності 45 3.6. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 49 Розділ 4. Особливості і методика аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.1. Мета, завдання, джерела інформації. Розробка програми аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.2. Методика проведення аудиту розрахунків 60 4.3. Узагальнення результатів аудиту та складання аудиторського висновку 64 5. Охорона праці 67 5.1. Загальний стан охорони праці в ТОВ „ТК „ ” 67 5.2. Стан охорони праці на робочому місці 69 5.2.1. Параметри повітря робочої зони 77 5.2.2. Освітлення 78 2.3 Шум 80 5.3. Електробепека 81 5.4. Пожежна безпека 82 Висновки і пропозиції 85 Список використаних джерел 90 Додатки 96

 9. Баланси міжнародних розрахунків та їх особливі види
  Література: 1.І.М.Школа В.М.Козменко. “Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.47-64 2.А.А.Мазаракі Є.М.Воронова “Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини” Конспект лекцій Київ 1995

 10. Сутність та види факторного аналізу
  Вступ 3 1. Сутність та завдання факторного аналізу 4 2. Класифікація та сфери застосування методів факторного аналізу 9 3. Загальна характеристика методів факторного аналізу 14 Задача 18 Поліграфічне видавництво "Синій птах" закінчило рік з наступними фінансовими результатами: Валовий прибуток підприємства за рік склав 236,54 млн. грн, торік було 189,48 млн. грн. Рівень оподатковування 37,1% цього року й 45,3% у минулому… Висновки 21 Список використаної літератури 23

 11. Сутність та види факторного аналізу
  Вступ. 3 1. Поняття , види та етапи здійснення факторного аналізу. 3 2. Методи та етапи здійснення факторного аналізу 6 3. Детерміновані моделі факторного аналізу. 8 4.Метод ланцюгових підставок у фінансовому аналізі. 15 Висновок. 21 Література 24

 12. Сутність, види та джерела інвестицій
  Сутність, види та джерела інвестицій Список використаних джерел

 13. Кошторис витрат виробництва: сутність та види
  ВСТУП 3 1. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 4 2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 7 3. КОШТОРИС ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 11 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 14. Прибуток: сутність, види, механізм розподілу
  Вступ 3 1. Прибуток та теорії прибутку 5 1.1. Економічний зміст прибутку та його роль в ринковій економіці 5 1.2. Теорії прибутку 11 2. Види, роль прибутку та його норма 18 2.2. Види прибутку та його роль в умовах ринкової економіці 18 2.3. Норма прибутку, основні чинники що її визначають 26 3. Розподіл і використання прибутку 33 3.1. Механізм розподілу прибутку 33 3.2. Напрямки використання прибутку 36 Висновки 40 Список використаної літератури 43

 15. Заробітна плата, сутність, види та системи
  Вступ 3 1. Сутність і види заробітної плати 5 1.1. Економічна сутність заробітної плати, визначення її рівня в умовах ринкової економіки 5 1.2. Види заробітної плати. Основні елементи організації оплати праці та матеріального стимулювання 7 2. Системи оплати праці 10 2.1. Тарифна система оплати праці 10 2.2. Тарифно-кваліфікаційний довідник. Доплати та надбавки до тарифів 16 2.3. Системи відрядної оплати праці 20 2.4. Системи почасової оплати праці 28 2.5. Преміювання працівників та його місце в системах оплати праці 30 Висновки 38 Список літератури 42

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua