Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Кредитний ринок та його роль в стабілізації економіки України (ID:24552)
| Размер: 2249 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
1. Поняття кредитного ринку 5
1.1. Сутність кредитного ринку 5
1.2. Складові елементи. Суб’єкти та об’єкти кредитного ринку. 8
2. Аналіз кредитного ринку в Україні 14
2.1. Становлення кредитного ринку в Україні за роки незалежності 14
2.2. Функціонування кредитного ринку сьогодні 16
3. Перспективи функціонування кредитного ринку в Україні 31
3.1. Проблеми функціонування кредитного ринку в Україні 31
3.2. Шляхи подолання проблем. Зарубіжний досвід. 35
Висновки 45
Список використаної літератури 47

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Кредитний ринок України
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ 4 1.1. Сутність та структура кредитного ринку. Види кредитних установ 4 1.2. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками 13 1.3. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу 17 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ 23 2.1. Банківський сектор як основний елемент грошово-кредитної системи 23 2.2. Становлення і розвиток небанківських інститутів грошово-кредитної системи 32 3. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 37 ВИСНОВКИ 44 ЛІТЕРАТУРА 46 ДОДАТКИ 48-51 Метою роботи є вивчення механізму формування і функціонування кредитного ринку України.

 2. Кредитний ринок України
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО РИНКУ 4 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ 9 3. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 18 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24

 3. Міжнародний лізинг та його роль в розвитку економіки України
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 4 2. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 11 2.1. Форми міжнародних лізингових угод 11 2.2. Розвиток світового ринку лізингових послуг 14 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 21 Висновки 27 Література 29 Мета роботи полягає в обгрунтуванні напрямів та механізмів поширення міжнародного лізингу в умовах ринкової економіки та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення системи міжнародного лізингу в Україні. Об’єктом дослідження є економіка України в перехідному періоді. Предметом дослідження є особливості становлення та напрями активізації міжнародного лізингу в умовах ринкової трансформації економіки України

 4. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці
  Зміст Вступ 3 1. Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави 5 1.1. Сутність і значення фінансового ринку 5 1.2. Структура та функції фінансового ринку 12 2. Функціонування фінансового ринку в Україні 17 2.1. Інфраструктура вітчизняного фінансового ринку 17 2.2. Кредитний ринок України 20 2.3. Становлення та розвиток національного фондового ринку 26 2.4. Функціонування валютного ринку в Україні 28 3. Проблеми та перспективи розвитку національного фінансового ринку 33 3.1. Шляхи підвищення ефективності вітчизняного фінансового ринку 33 3.2. Проблеми вдосконалення державного регулювання фінансового ринку в Україні 38 Висновки 44 Список використаної літератури 48 Метою даної роботи є визначення сутності, ролі та закономірностей формування фінансового ринку України в цілому та його складових, зокрема. Завдання полягає в з’ясуванні сутності фінансового ринку та його інфраструктури; дослідженні сучасного стану, динаміки, основних засад, тенденцій щодо формування інфраструктури національного фінансового ринку; узагальненні досліджень щодо побудови реально діючої моделі ефективного фінансового ринку. Об’єкт дослідження. Одним з найважливіших процесів в ринковій економіці є формування національного фінансового ринку як багатофункціональної системи, яка створює особливий механізм взаємодії суб’єктів господарювання з приводу акумулювання та перерозподілу фінансових ресурсів. Інфраструктура фінансового ринку – складова фінансової діяльності ринкової економіки, що створюється для обслуговування фінансового ринку і забезпечення його нормального функціонування. Ефективне функціонування будь-якого національного чи міжнародного фінансового ринку вимагає наявності відповідним чином розвиненої його інфраструктури. Предметом дослідження є теоретичні й практичні проблеми формування інфраструктури вітчизняного фінансового ринку.

 5. Кредитний ринок
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ 8 1.1. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 8 1.2. Сутність та структура кредитного ринку 16 1.3. Основи функціонування кредитного механізму 22 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ ТА МЕХАНІЗМУ ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 36 2.1. Державне регулювання кредитного ринку України 36 2.2. Кредитна політика комерційних банків в організації процесу кредитування 40 2.3. Аналіз показників розвитку вітчизняного кредитного ринку 52 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 70 3.1. Основні засади формування кредитної політики на 2008 рік 70 3.2. Напрямки глобалізації кредитної системи України 77 3.3. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку взаємовідносин підприємств з банками в кредитному процесі 89 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ 105

 6. Роль світової економіки як науки і навчальної дисципліни в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Загальне поняття "міжнародна (світова) економіка" 4 2. Структура міжнародної економіки 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13 Додаток. 14

 7. Грошовий ринок України і перспективи його розвитку
  Вступ 3 Грошовий ринок України і перспективи його розвитку 4 1. Сутність та основні поняття грошового ринку 4 2. Розвиток грошового ринку України 8 Висновок 13 Практична частина 14 Задача 1 Рішення задач полягає у розрахунках з метою отримання від¬повідей на такі запитання: 1. Чому дорівнює М1 ? 2. Як зміниться М, якщо: • зміниться MB; • зміниться CR; • зміниться HR1 3. На скільки треба змінити MB, щоб збільшити М1? 4. Як треба змінити HR, щоб збільшити або зменшити М1? Розрахунки здійснити на підставі даних табл. Таблиця Показник Значення 1. Грошова база MB 320 2. Коефіцієнт депону¬вання CR 0,25 3. Норма обов'язко¬вих резервів HR 0,15 4. Норма надлишко¬вих резервів ЕR 0,05 5. Розмір показників після їх зміни: MB1 CR1 HR1 400 0,3 0,3 6. Обсяг збільшення М1, який треба здій¬снити за рахунок зміни MB2 280 7. Обсяг збільшення М1, який треба здій¬снити за рахунок зміни HR2 24 Задача 2 Розрахувати ціну облігації за формулою: де І – річна сплата процента або купона; М – сума погашення облігації (номінальна вартість); - ставка процента у вигляді десяткового дробу; n – кількість років до погашення. Вихідні дані: Номінальна вартість, грн. 250 Відсотковий дохід, % 32 Кількість років до погашення 3 Ставка до погашення, % 30 Список використаної літератури 17

 8. ІНВЕСТУВАННЯ Інвестиційний ринок України та його учасники
  1. Інвестиційний ринок України та його учасники…………………..……..3 2. Державна кредитно - інвестиційна політика………..……………………8 Задача 1…………………………………………………………………………...13 Початкові інвестиції за проектом А складають 90 000 грн., за проектом Б – 100 000 грн. Протягом 3-х наступних років інвестор очікує наступний дохід за дисконтною ставкою, яка дорівнює 12%: Роки Проект А, грн. Проект Б, грн. 1-й 50000 70000 2-й 45000 40000 3-й 40000 35000 Темп інфляції за рік складає 10%. Оцінити ефективність інвестиційних проектів за критеріями ЧПД та індексу дохідності. Задача 2…………………………………………………………………………...15 Визначити поточну і загальну дохідність облігації за наступних умов: - номінал – 1000 грн.; - купонна ставка – 11%; - термін часу, що залишився до погашення – 3 роки; - поточна ціна: а) 750 грн; б) 1200 грн. Список використаної літератури………………………………………………..16

 9. Інвестиційний ринок України його оцінка і прогнозування
  ЗМІСТ Вступ 3 1.Характеристика інвестиційного ринку 5 1.1. Сутність інвестиційного ринку 5 1.2. Кон'юнктура інвестиційного ринку 8 1.3. Інвестиційний клімат 10 2.Класифікація інвестиційних проектів і ризиків 14 2.1. Класифікація інвестиційних проектів. 14 2.2. Класифікація інвестиційних ризиків. 18 3.Сучасний стан та умови інвестиційної діяльності в Україні 21 Висновок 38 Список літератури 40 Метою дослідження є розкриття сутності інвестицій, характеристика інвестиційного ринку України, аналіз факторів, що впливають на прибутковість інвестиційних проектів та шляхів підвищення ефективності капітальних вкладень. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з інвестиціями і їх ефективністю.

 10. Інвестиційний ринок України, його оцінка та прогнозування
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 5 1.1. Інвестиційний ринок, його сутність та інфраструктура 5 1.2. Формування інвестиційного ринку в ринковій економіці 11 1.3. Фінансові інструменти ринку інвестицій 15 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 19 2.1. Характеристика інвестиційного ринку в Україні на сучасному етапі 19 2.2. Аналіз кон'юнктури інвестиційного ринку України 24 2.3. Дослідження основних проблем розвитку інвестиційного ринку України на сучасному етапі 30 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 34 3.1. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку 34 3.2. Інвестиційна політика України як складова економічного зростання 41 3.3. Перспективи інтеграції України в міжнародний інвестиційний ринок 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТКИ 60-61 Статистичною і фактологічною основою дослідження є дані Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної комісії цінних паперів та фондового ринку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, матеріали Державного комітету статистики України, економічні звіти науково-дослідних центрів і рекомендації міжнародних експертів із питань фінансово-економічного розвитку країни, а також законодавчо-нормативні акти, що регулюють функціонування ринку фінансового капіталу в Україні

 11. Страховий ринок України та проблеми його удосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні основи страхового ринку в Україні 5 1.1. Поняття страхового ринку 5 1.2. Структура страхового ринку 8 2. Аналіз сучасного стану страхового ринку 13 2.1. Основні показники сучасного стану страхового ринку України 13 2.2. Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи 21 3. Напрями удосконалення діяльності страхового ринку в Україні 26 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додаток 36

 12. Кредитний ризик та спосіб його зниження
  Зміст Вступ 4 Розділ 1. Теоретично - правові засади ризиків по кредитним операціям банків 7 11.1. Суть та класифікація кредитних операцій банку 7 1.2. Економічна сутність та класифікація банківських ресурсів 19 1.3. Методи оптимізації кредитних ризиків 30 Розділ 2. Аналіз управління кредитним ризиком АКБ "Діамант" 43 2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження 43 2.2. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку 55 2.3. Оцінка кредитних ризиків 63 Розділ 3. Напрямки мінімізації кредитного ризику 73 3.1. Зарубіжний досвід банків в оптимізації кредитних ризиків 73 3.2. Перспективи вдосконалення методів мінімізації кредитних ризиків 80 3.3. Вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників 87 Висновки 97 Список використаних джерел 104 Додатки 109 (Звітність, Проміжні результати, які виводить програма по оцінці позичальника, Бальні шкали для комплексної оцінки надійності позичальника, Характеристика поняття „кредит” у фаховій літературі) Метою роботи є дослідження сутностей кредитного ризику та методів ефективного управління кредитним ризиком. Виходячи з поставленої в процесі виконання роботи ставилися наступні завдання: - дослідити сутність процесу кредитування та класифікацію банківських кредитів; - провести аналіз ресурсів, які залучаються банками і використовуються для надання кредитів; - природу кредитного ризику та методи управління ним; - провести дослідження кредитного портфелю АКБ „Діамант банк” та оцінити кредитні ризики банку; - розглянути шляхи підвищення управління кредитними ризиками комерційного банку. Предметом дослідження є процес кредитування комерційним банком суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Об’єктом дослідження є кредитні ризики та особливості управління ними. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. У першому досліді досліджено основні підходи фахівців щодо економічної природи кредиту та класифікації кредитів, які надаються комерційними банками. Розглянуто також природу кредитних ризиків, їх класифікацію та основні методи управління ними. Другий розділ присвячено дослідженню кредитних ризиків на прикладі діяльності АКБ „Діамант банк”. Надано коротку характеристику досліджуваного банку, показано основні тенденції його розвитку, проведено стислу оцінку фінансового стану. Проведено дослідження кредитного портфелю банку, досліджено його якість та ефективність. Здійснено також аналіз та оцінку кредитних ризиків даного банку. В третьому розділі розглянуто основні шляхи підвищення ефективності управління кредитними ризиками. Проаналізовано зарубіжний досвід з цього питання. Окремо акцентовано увагу на вдосконаленні процесу оцінки кредитоспроможності позичальника як основи зниження кредитного ризику банку. В якості методологічної та інформаційної бази в роботі використовувалися праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з банківської справи, матеріали НБУ та фінансова звітність АКБ „Діамантбанку”.

 13. Роль НБУ у реформуванні економіки України
  Вступ. 3 1. Роль державного регулювання економіки країни. 4 2. Роль Національного банку в ефективному розвитку держави. 11 Монетарна політика України. 17 Висновки. 24 Література. 26

 14. Роль НБУ у реформуванні економіки України
  Вступ 3 1. Роль і значення центрального банку в економіці країни 4 2. Функції та операції Національного банку України 8 3. Основні засади грошово-кредитної політики Національного банку України 11 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 15. Роль кредиту у становленні ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Необхідність та сутність кредиту 4 2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 9 3. Функції кредиту 11 Висновки 13 Задача 1 14 На основі даних таблиці 1 визначити: 1. Чому дорівнює М1? 2. Як зміниться М1, якщо: - зміниться МВ; - зміниться CR; - зміниться HR. 3. На скільки треба змінити МВ, щоб збільшити М1? 4. Як треба змінити HR, щоб збільшити М1? Задача 2 16 Розрахувати ціну облігації за формулою… Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua