Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз інвестиційних проектів (ID:24559)
| Размер: 58 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеАналіз інвестиційних проектів
Підприємство розглядає проект організації виробництва товарів масового споживання з використанням ліцензійної технології.
Завдання 1. Визначити загальний обсяг інвестування, джерела фінансування, витрати виробництва та грошові потоки по роках реалізації проекту.
Завдання 2. Розрахувати аналітично та визначити графічно точку беззбитковості.
Завдання 3. Визначити графічно період окупності капітальних вкладень.
Завдання 4. Зробити висновки щодо перспективності проекту.
Загальні умови
Період реалізації проекту - 10 років, з яких перші два роки приходяться на будівництво виробничого об'єкта, а три наступних - на освоєння виробничої потужності.

Перелік вихідних даних для розрахунків
1. Ціна одиниці продукції, грн..
2. Виробнича потужність підприємства (проекту), тисяч виробів за рік.
3. Графік освоєння потужності, % виробничої потужності: 3-й рік реалізації проекту;4-й рік реалізації проекту.
4. Капітальні вкладення, тис. грн.: земля і підготовка майданчика;
будівлі і споруди (графік освоєння по роках довільний); комп'ютери та комп'ютерні програми; обладнання; оборотний капітал.
5. Джерела фінансування проекту, тис. грн.: Акціонерний капітал і розмір дивідендів по ньому у відсотках; Банківський кредит з відсотком річних;
Облігаційна позика з відсотком річних.
6. Умовно-змінні витрати, тис.грн. на рік
7. Адміністративні витрати, тис.грн. на рік
8. Початкова ставка дисконтування (%), яка щорічно збільшується на 1%.
Позиція
за „Перелі¬ком..."

8 25
1 210 300
2 130 180
3.1 20 35
3.2. 65 80
4.1 30,0 90
4.2 100,0 190
4.3 140 810
4.4 550 2950
4.5 145 820
5.1 485
(7,0) 2560
(6,0)
5.2 210
(19,0) 840 (20,0)
5.3 120
(8,0) 640 (10,0)
6 9800 12000
7 2900 4250
8 17 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків
  Вступ 3 1 Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу 4 2 Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків 9 Висновки 17 Список літератури 18

 2. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків
  1. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу 3 2. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків 8 Література 15

 3. Аналіз інвестиційних проектів
  1. Анализ технической базы проекта (оборудование и технология). 3 1.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 4 1.2. Предварительная стадия разработки и анализа проекта. 7 1.3.Общая последовательность разработки и анализа проекта. 7 1.4. Технический анализ проекта. 7 2. Анализ социальных аспектов проекта. 10 2.1.Оценка внутренних социальных факторов 10 2.2. Основные приоритеты анализа внешних факторов 11 2.3.Общественное значение инвестиционных проектов. 12 Задача 1. 13 Выберите менее рискованный проект, если проведенные расчеты дали три возможных варианта суммарной приведенной прибыли по проекту. Вариант расчета Прогноз прибыли по проекту А Б 1 2 3 21 30 27 122 135 129 Задача 2. 14 Определите внутреннюю норму прибыльности проекта и сравните с ожидаемой инвестором доходностью инвестиций на уровне 40 процентов. Сделайте вывод о целесообразности проекта. Год реализации проекта Объем инвестиций Текущие доходы от проекта Текущие затраты по проекту (затраты на производство) Первый Второй Третий 120 250 260 260 200 210 200 Задача 3. 15 Определите суммарную приведенную прибыль по проекту при ставке дисконтирования в 20 процентов, если проект рассчитан на три года и прогноз прибыли в первом году 101 тыс. грн., во втором - 113 тыс. грн., в третьем - 119 тыс. грн. Задача 4. 15 Литература. 18 Выберите лучший проект по показателю чистой приведенной стоимости. Год реализации проекта Объем инвестиций Доходы Текущие затраты на производство Проект А Первый Второй Третий Четвертый 170 300 330 340 350 220 220 230 250 Проект Б Первый Второй Третий 370 780 780 770 630 635 630 Литература 18

 4. Аналіз інвестиційних проектів
  ВСТУП 2 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 2. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 6 2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 6 2.2. ПРОЦЕС АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 9 2.3. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 11 2.4. ЕТАПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 12 3. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТОВ “ІНВЕСТ-СЕРВІС” 13 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 13 3.2. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПІДПРИЄМСТВА 14 3.3. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 16 3.4. АНАЛІЗ ІВЕСТИЦІЙ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ 18 СТРОК ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ (PAYBACK PERIOD - PP) 18 3.5. ДИНАМІЧНІ МЕТОДИ 21 3.5.1.Чиста приведена вартість (Net Present Value - NPV) 21 3.5.2. Індекс рентабельності проекту (Profitability Index - PI) 27 3.5.3.Внутрішня норма прибутку інвестицій (Internal Rate of Return - IRR) 29 3.6. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ 36 3.7. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ ОБМЕЖЕННИХ В КОШТАХ. 38 ВИСНОВОК 41 ЛІТЕРАТУРА 43

 5. Аналіз інвестиційних проектів
  ВСТУП 3 Блок 1.Складання прогнозу доходів. 4 Блок 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань 5 Блок 3. Складення прогнозу витрат 7 Блок 5. Складання плану погашення банківського кредиту 8 Блок 6. Складання прогнозу фінансового результату 10 Блок 7. Складання прогнозу грошових потоків 12 Блок 8. Розрахунок показників фінансової ефективності 14 Висновки 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 17

 6. Аналіз інвестиційних проектів
  1. Реальні інвестиції: зміст, джерела фінансування, форми реалізації 3 2. Практична частина 8 Задача 1. Розрахувати розмір ставки дисконту з урахуванням інфляції, якщо річний реальний середньоринковий рівень доходу на валютні інвестиції — А, очікувана річна інфляція — Б. Варіант А, % Б, % 5 14 18 Завдання 2. Капітал компанії сформовано за рахунок:  довгострокової позики в банку в розмірі А тис. грн. під Б% річних;  привілейованих акцій на суму В тис. грн. (вартість капіталу — Г%);  звичайних акцій на суму Д тис. грн. (вартість капіталу — Є%). Варіант 5 А, тис. грн. 500 Б, % 15 В, тис. грн. 200 Г, % 9 Д, тис. грн. 1600 Є, % 12 Розрахувати середньозважену вартість капіталу (СЗВК) компанії в цілому. Завдання 3. За двома проектами було отримано по три прогнозні оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації визначте, якому з проектів віддасть перевагу інвестор, не схильний до ризику. Варіант роботи Варіант розрахунку Прогноз прибутку за проектом Проект А Проект Б 5 1 180 80 2 150 60 3 160 49 Завдання 4. Оберіть кращий проект, використовуючи значення чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20 %.... Завдання 5. Впровадження проекту з початковими інвестиціями в розмірі А тис. грн. передбачає такі грошові надходження протягом чотирьох років: 1-й рік — Б тис. грн., 2-й — В тис. грн., 3-й — Г тис. грн., 4-й рік — Д тис. грн. Коефіцієнт дисконтування становить 10 %. Розрахувати строк окупності інвестиційного проекту за допомогою спрощеного показника, а також точнішим методом. Завдання 6. Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очікуваною інвестором доходністю інвестицій на рівні 30 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту... Завдання 7. Нехай підприємство виробляє і продає А тис. виробів за місяць при ціні одиниці Б грн. При заданому обсязі виробництва сумарні витрати дорівнюють В тис. грн., з них постійні витрати Г тис. грн. Знайти точку беззбитковості. Визначити прибутки (збитки) за заданих умов. Визначити можливі прибутки (або збитки), якщо постійні витрати зменшаться на 20 %, а змінні зростуть на 5 %... Список використаних джерел: 15

 7. Аналіз інвестиційних проектів
  ЗАДАЧА Компанія розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту, прогнозовані надходження і витрати коштів якого наведено в таблиці. Ставка дисконту прогнозується на рівні 20% для всіх років реалізації інвестиційного проекту. Обґрунтувати доцільність інвестиційного проекту, визначивши показники його ефективності (NPV, PI, PP, та IRR) Показник рік 0 1 2 3 4 Грошовий потік - 1700 2100 2300 4050 Інвестиції 2300 1100 - - -

 8. Аналіз інвестиційних проектів (Варіант 9)
  Підприємство розглядає проект організації виробництва товарів масового споживання з використанням ліцензійної технології. Завдання 1. Визначити загальний обсяг інвестування, джерела фінансування, витрати виробництва та грошові потоки по роках реалізації проекту. Завдання 2. Розрахувати аналітично та визначити графічно точку беззбитковості. Завдання 3. Побудувати фінансовий профіль проекту і визначити графічно період окупності капітальних вкладень. Завдання 4. Зробити висновки щодо перспективності проекту. Загальні умови Період реалізації проекту – 10 років, з яких перші два роки приходяться на будівництво виробничого об’єкта, а три наступних – на освоєння виробничої потужності. Акціонерний капітал формується рівними частинами шляхом основної і додаткової емісії в першому та другому році реалізації проекту. Банківський кредит береться в першому році реалізації проекту, а погашається в третьому (65%) і четвертому (35%) роках. Відсотки по кредиту сплачуються з моменту його отримання (на залишок боргу). Випуск облігацій з терміном погашення 8 років здійснюється на третій рік існування акціонерного товариства. Величина умовно-змінних витрат відповідає повній потужності підприємства. Виробничі витрати дорівнюють сумі умовно-постійних та умовно-змінних витрат. Амортизація нараховується згідно чинного законодавства. Оскільки підприємство використовує інноваційну технологію, то в перші 5 років воно має пільги щодо оподаткування (50% від чинної ставки). Ліквідаційна вартість після закінчення життєвого циклу проекту складає: - землі – 100%; - будівель і споруд – 72%. Величина умовно-постійних витрат в довідковій таблиці приймається рівною максимальній величині цих витрат за період з початку освоєння потужності до закінчення реалізації проекту. Коефіцієнт дисконтування розраховується або вибирається по довідковій таблиці з залежності від ставки дисконтування і року реалізації проекту. Вихідні дані: № Показник Значення 1 Ціна одиниці продукції, грн.. 270 2 Виробнича потужність підприємства (проекту), тисяч виробів за рік 120 3. Графік освоєння потужності, % виробничої потужності: 3.1 3-й рік реалізації проекту 45 3.2 4-й рік реалізації проекту 70 4. Капітальні вкладення, тис. грн.: 4.1 земля і підготовка майданчика 50,0 4.2 будівлі і споруди (графік освоєння по роках довільний) 130,0 4.3 комп’ютери та комп’ютерні програми 195 4.4 обладнання 1000 4.5 оборотний капітал 325 5. Джерела фінансування проекту, тис. грн. 5.1 Акціонерний капітал 980 розмір дивідендів по ньому у відсотках 6 5.2 Банківський кредит 240 відсотки річних 20,5 5.3 Облігаційна позика 245 відсотки річних 8,5 6 Умовно-змінні витрати, тис.грн. на рік 11500 7 Адміністративні витрати, тис.грн. на рік 3000 8 Початкова ставка дисконтування (%), яка щорічно збільшується на 1% 14

 9. Контрольна аналіз інвестиційних проектів
  1 Управління інвестиційним проектом 3 2 Критерії відбору інвестиційних проектів 20 Задача 1 29 Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами… Задача 2 31 Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очіку¬ваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту… Задача 3 32 Визначте сумарний приведений прибуток за просчетом за ставки диско¬нтування – 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку від¬повідно рокам становить: 80 тис. грн., 95 тис. грн., 100 тис. грн. Задача 4 32 Виберіть кращий проект за показником чистої приве¬деної вар¬тості. Література 34

 10. Аналіз інвестиційних проектів. Варіант №7
  1. Фінансово-економічний аналіз підприємства з позицій стратегічного інвестора 3 2. Задача 1 11 Визначити показник ефективності інвестиційного проекту, вихідні дані якого наведені в таблиці. Ставка дисконту – 15%. Рік Обсяг інвестицій, тис. грн. Прогноз продажу продукції, од. Ціна одиниці продукції, тис. грн. Собівартість виробництва одиниці продукції, тис. грн. 0 12000 1 1000 11 8 2 200 1500 9 6 3 2000 8 4 4 2500 8 4 Список використаної літератури 14

 11. Контрольна робота аналіз інвестиційних проектів
  1 Інституціональний аналіз 3 2 Аналіз ефективності інвестиційного об’єкту 10 Задача 1 15 Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами... Задача 2 17 Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очіку¬ваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту… Задача 3 18 Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки диско¬нтування – 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку від¬повідно рокам становить: 30 тис. грн., 40 тис. грн., 50 тис. грн. Задача 4 18 Виберіть кращий проект за показником чистої приве¬деної вар¬тості. Література 20

 12. Класифікація інвестиційних проектів
  Вступ 2 1. Дослідження літературних джерел щодо класифікаційних ознак 3 2. Класифікація інвестиційних проектів 5 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 13. Особливості контролінгу інвестиційних проектів
  Вступ 3 1. Контролінг як система і основа ефективного управління підприємством в умовах маркетингової орієнтації 5 2. Проблеми розвитку виробництва продукції медичного призначення 8 3. Теоретико-методологічні засади реструктуризації підприємств 10 4. Удосконалення механізму контролінгу інвестиційних проектів підприємств важкої промисловості 15 Висновки 24 Література 27

 14. Контрольна робота з аналізу інвестиційних проектів
  Зміст 1. Планування проекту: основні, допоміжні процеси та календарно-мережеві графіки 4 Задача 1 14 Інвестор має таку інформацію щодо можливого обсягу продажів нового продукту і відповідних ймовірностей. Таблиця 1 Можлива реакція ринку Обсяг продажів (од. тов.) Ймовірності Низький рівень сприймання 10 0,1 Середній рівень 30 0,3 Високий рівень 45 0,4 Дуже високий рівень 60 0,2 а) яке очікуване значення продажу нового продукту? б) яке стандартне відхилення? Задача 2 16 Проектом передбачається розширення виробництва і впровадження в нього нового продукту. У перший рік здійснення проекту обсяг виробництва продукту складе 70 тис. тон, а у наступні роки по 100 тис. тонн. Ціна реалізації продукту - 200 грн. / тонна, а витрати виробництва становлять 120 грн./тонна. Загальна сума інвестицій у проект оцінюється обсягом 2 млн. грн. і всі вони здійсняться у перший рік. Очікуваний термін життя проекту - 5 років. Після цього терміну обладнання буде демонтоване, а його залишкова вартість, з урахуванням витрат на демонтаж, дорівнюватиме 200 тис. грн. Альтернативна вартість капіталу в цей період становить 10%. Кожен із параметрів змінюється на 15%. Визначити вплив змінних факторів (параметрів) на результативну величину чистої теперішньої вартості проекту. Знайти максимальні можливі відхилення параметрів і проранжувати параметри за ступенем значимості. Подати відповіді у запропонованих формах для кожної зміни відповідного параметру (Табл. 1, 2): Таблиця 1 Роки Інвестиції Обсяг реалізації Ціна Виробничі витрати Залишкова вартість обладнання Чисті вигоди проекту Ставка дисконту Коефіцієнт приведення Дисконтовані чисті вигоди Таблиця 2 Аналіз чутливості в проекті Параметри (фактор X) % зміни фактора X Нова NPV, тис.грн. Базова NPV, тис.грн. % зміни NPV NPV/X Рейтинг Ставка дисконту Ціна реалізації Обсяг реалізації Виробничі витрати Залишкова вартість обладнання Обсяг інвестицій Список використаної літератури 21

 15. Методи дослідження реальних інвестиційних проектів
  Методи дослідження реальних інвестиційних проектів Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua