Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: контрольна робота з макроекономіки (ID:24560)
| Размер: 12 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗадача 1
(вар. 22 стр. 39)
У базовому році реальний ВВП країни А становив 214 млрд. євро. В аналізованому році реальний ВВП збільшився на 4%, а ціни - на 27%. Розрахуйте номінальний ВВП в аналізованому році.
Задача 2
(вар.22 стр.39)
На початок року ВВП країни В становив 500 млрд. євро, інвестиції – 50 млдр євро. Наприкінці року ВВП збільшився до 600 млрд. євро за рахунок зростання інвестицій до 75 млрд. євро.
Розрахуйте величину мультиплікатора інвестицій наприкінці аналізованого року.
Задача 3
(вар. 30 стр. 49)

Уряд планує збільшити державні видатки на 200 млн грн., і компенсувати їх зростанням податкових надходжень на 200 млн. грн. Визначить вплив цих заходів на рівень ВВП, якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,75

Задача 4.
(вар. 30 стр. 49)
Розрахуйте наявний валовий національний дохід (ВНДн) країни В за таких умов (млрд. євро): зарплата (ЗП) становить 210, валовий корпоративний прибуток (ВКП) – 85, неприбуткові податки (НП) – 40, субсидії (С) – 15, змішаний дохід (ЗД) – 44, поточні трансферти з-за кордону (ПТз) – 21, поточні трансферти іншим країнам (ПТк) – 17, чисті зовнішні первинні доходи (ЧПДз) – 18.
Список літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з макроекономіки
  1. В чому полягає різниця між ВВП і ВНП, між номінальним і реальним ВВП 3 2. Дискреційна фіскальна політика 9 Список використаних джерел 14

 2. Контрольна робота з макроекономіки
  1. Модель макрорівноваги IS-LM. 3 2. Міжнародна торгівля. Абсолютна і порівняльна переваги. 8 3. Задача 13 Сумарні резерви комерційного банку складають 220 млн грн.. Депозити дорівнюють 950 млн грн.. Обов’язкова норма резервування депозитів складає 20%. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк вирішить надати в позику всі свої надлишкові резерви? Список літератури 15

 3. Контрольна робота макроекономіки
  1. Вплив інвестицій на рівноважний ЧНП. Ефект мультиплікатора інвестицій. Парадокс ощадливості Д.Кейса. 3 2. Платіжний баланс і його структура. Рахунок поточних операцій та його складові. Вплив зовнішньої торгівлі на ВНП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. 5 Задача 1 9 Припустимо, що 5 громадян отримують доходи в розмірі 500, 250, 125, 75 і 50 гривень відповідно. Побудуйте криву Лоренца і визначте, який відсоток загального доходу отримує найбагатший і найбідніший з них. Задача 2 9 Уряд України планує в майбутньому році збільшити ВВП на 12 млн. грн. На скільки мають скоротитися податки, щоб досягти запланованого зростання ВВП, якщо гранична схильність до споживання (МРС) дорівнює 0,8? Список використаної літератури 10

 4. Контрольна робота з макроекономіки
  1. Основні макроекономічні показники в СНР 3 2. Інфляція: сутність, темпи, види 10 3. Сукупний попит та інвестиції 16 Список використаних джерел 20

 5. Контрольна робота з макроекономіки
  Зміст 1. Державне регулювання зайнятості 3 2. Модель економічного зростання Солоу 6 3. Задача 12 Використовуючи дані національних рахунків із розвинених країн світу, знайдіть: ВВД, ЧВД, НД, особистий та використовуваний доходи. Таблиця 1 Показник Значення Особисті споживчі витрати (витрати домогосподарств) (СВ) 2342 Трансфертні платежі (ТП) 418 Амортизація (А) 403 Внески на соціального страх. (Всс) 306 Експорт (Е) 364 Імпорт (І) 430 Дивіденди (Д) 150 Непрямі податки на бізнес (НП) 0 Нерозподілені прибутки корпорацій (НрП) 118 Індивідуальні податки 435 Податки на прибуток корпорацій 88 Державна закупівля товарів (ДЗ) 637 Список використаної літератури 15

 6. Контрольна робота з макроекономіки
  Зміст 1. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. ВАЛОВИЙ ВИПУСК І ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) 3 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД КРАЇНИ ТА ЙОГО УТВОРЕННЯ 5 3. ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЕКОНОМІЧНУ РІВНОВАГУ. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ЗА МЕТОДАМИ «ВИДАТКИ – ВИПУСК» ТА «ВИЛУЧЕННЯ – ІН’ЄКЦІЇ» 6 4. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ. КРИВА ФІЛІПСА 8 5. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 10 6. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЕФЕКТИ ВИТІСНЕННЯ 11 7. СТИМУЛЮЮЧА ТА СТРИМУЮЧА ДИСКРЕЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА НА РІЗНИХ ФАЗАХ ЦИКЛУ 13 8. ЗАЙНЯТІСТЬ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ 14 9. ГРАФІКИ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ 15 10. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ФОРМУВАННІ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ 17 ЗАДАЧА 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

 7. Контрольна робота з макроекономіки
  Задачі 2.1. В країні ВНП протягом трьох років збільшився від 120 млрд. (ум.гр.од.) до 144 (ум.гр.од.), тоді як ціни за цей період зросли на 8%. Скільки процентів становить реальне економічне зростання? 2.2. У національній економіці потенційний випуск становить 1100 млрд, дол., а реальний випуск досягнув 1000 млрд, дол., оподаткування доходу здійснюється на рівні 30 %, у вигляді трансфертів розподіляється 20 % доходу. Державні видатки дорівнюють 100 млрд, дол., державний борг- 1000 млрд, дол., а реальна відсоткова ставка- 10 %. Визначте величину структурного й циклічного дефіцитів державного бюджету. Тестові завдання 3.1. Номінальний ВНП вимірюється: 3.2. Якщо працівник втратив роботу у зв'язку зі скороченням обсягу виробництва, то виникає безробіття: 3.3. Реальний ВВП визначається за цінами: 3.4. Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні: 3.5. Нецінові чинники сукупного попиту; Література

 8. Контрольна робота з макроекономіки
  ЗМІСТ 1. Поняття та типи грошових систем 3 2. Крива сукупного попиту під дією цінових та нецінових факторів 10 3. Індуційовані та автономні інвестиції. Акселератор 18 Література 23

 9. Контрольна робота з макроекономіки
  1. Причини, умови та форми міжнародного переміщення підприємницького і позикового капіталу. 3 2. Демпінг: сутність, цілі, наслідки та антидемпінгова політика. 6 3. Короткострокова рівновага на грошовому ринку. 8 4. Грошова і податково-бюджетна політика при фіксованому обмінному курсі валют. 11 5. Завдання. 16 Здійснюючи операції на відкритому ринку, Національний банк продав облігації внутрішньої державної позики на суму 100 млн. грн.. Доходність облігацій становить 40 %, ставка комерційних банків за депозитами – 10 %. Визначити на яку величину зміниться (збільшиться чи зменшиться) маса грошей в обігу. Список використаної літератури. 17

 10. Контрольна робота з макроекономіки
  1. Взаємозвязок доходів споживання і заощадження Задача № 26 Платіжний баланс країни має наступні дані (млн.грн.) 1 Товарний експорт + З0 2 Товарний імпорт 35 3 Експорт послуг + 5 4 Імпорт послуг 10 5 Чисті доходи від інвестицій 5 6 Чисті грошові перекази + 10 7 Чистий приплив капіталу 20 8 Надання кредитів 5 9 Отримання кредитів + 20 10 Офіційні резерви +10 Розрахувати: а) сальдо торговельного балансу б) сальдо балансу товарів та послуг в) сальдо балансу поточних операцій, г) сальдо балансу руху капіталів.

 11. Контрольна робота з макроекономіки
  1 Безробіття, його основні форми та ціна безробіття 3 2 Задача 14 У таблиці 1 наведені індекси цін по роках. Таблиця 1 Індекси цін Рік 1 2 3 4 Індекс цін, % 100,0 112,0 123,0 129,0 Розрахуйте: 1. Темп інфляції для кожного року і заповніть таблицю. 2. Реальний ВНП у другому і третьому роках, якщо номінальний ВНП у цей період дорівню-вав 52 тис. ум. гр. одиниць. 3 Тестові завдання 16 1. Дефіцит державного бюджету країни виникає у тих випадках, коли:.. Література 17

 12. Контрольна з макроекономіки
  Варіант 24 Тести Задачі 5.Депозит дорівнює 10000,00 грн. Норма обов’язкових резервів становить 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% резервів від суми депозиту. Яку максимальну суму може використати банк для видачі позики? 6. Розрахувати валовий внутрішній продукт України за 1999 р., якщо кінцеві споживчі витрати становлять 100601 млн. Грн., споживчі витрати домогосподарств-72956 млн. Грн.. некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства-3497 млн.грн., сектору загальнодержавного управління-24148 млн. грн., валове нагромадження основного капіталу-25128 млн. Грн.., зміна запасів матеріальних оборотних коштів - (-)123 млн. грн., придбання за виключенням вибуття цінностей-142 млн.грн., чистий експорт-(+)1378 млн.грн.

 13. Контрольна з макроекономіки
  1. Чи можна вважати, що при наявності бюджетного дефіциту економіки країни співвідношення попиту і пропозиції знаходиться в стані рівноваги. 2.Зараз біьшість промислово розвинутих країн мають дефіцитні. Державні бюджети. Звідси слідує, що у світі закономірним є нерівноважний стан національних господарств. Але в багатьох країнах високі темпи економічного росту, що теоретично можливо тільки при наявності загальноі рівноваги. Як пояснити це явище? Література

 14. Контрольна з макроекономіки
  1. Механізм функціонування грошового ринку 3 2. Нецінові фактори сукупної пропозиції 5 3. Сукупність інвестицій та фактори їх мотивації 8 Література 12

 15. Контрольна з макроекономіки
  1. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 3 2. ЗМІНА СУКУПНОГО ПОПИТУ 10 3. ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 13 4. ЗАДАЧА 17 Рівень безробіття в країні складає 7,8%, а чисельність безробітних – 5,5 млн. осіб. Яка чисельність трудових ресурсів в економіці даної країни? ЛІТЕРАТУРА 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua