Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Вплив етнічної кухні країн Західної Європи на світову кулінарію (ID:24567)
| Размер: 931 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
Вступ 2
1. Особливості кухні Франції 3
2. Національна англійська кухня 7
3. Особливості культури та традиції харчування в Німеччині 10
4. Особливості традицій та культури харчування у скандинавських країнах 14
5. Естонська кухня 16
Висновок 21
Література 22

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Україна в геополітичних стратегіях країн Західної Європи
  Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методологічні основи впливу процесів глобалізації на еволюцію стратегій економічного розвитку 6 1.1. Основні поняття, еволюція та особливості проблем формування та розвитку Європейського Союзу кінця ХХ - початку ХХІ століття 6 1.2. Теоретичні моделі зовнішньополітичних підходів провідних країн Євросоюзу до проблеми формування військово-політичного виміру ЄС у пост біполярний період 20 1.3. Визначальні характеристики основ зовнішньоторговельної політики ЄС….. 26 Висновки до Розділу І 30 Розділ ІІ. Системне дослідження економіки України в умовах євроінтеграції 33 2.1. Оцінка порівняльної переваги України в євро інтеграційному просторі 33 2.2. Аналіз зовнішньоекономічної співпраці України та ЄС 41 2.3. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі ФРН та України 49 Висновки до Розділу ІІ 55 Розділ ІІІ. Розробка методів оцінки ефективності інтеграції України та ЄС 58 3.1. Економіко-соціальний аналіз механізму оптимізації міжнародної товарної спеціалізації України в євроінтеграційному просторі 58 3.2. Вплив тенденцій глобалізації на формування національної стратегії економічного розвитку України 62 3.3. Формування механізму інтенсифікації науково-технологічної взаємодії України і ЄС 66 Висновки до Розділу ІІІ 73 Висновки 75 Список використаної літератури 81

 2. Розвиток і розміщення закладів освіти країн Західної Європи
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 5 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА РЗМІЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 12 3. СУЧАСНА СТРУКТУРА І РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ 21 4. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ, ЇЇ ЦІЛІ ТА СТРАТЕГІЯ 31 5. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 34 ВИСНОВКИ: 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 44

 3. Середньовічна культура західної Європи та Візантії
  Вміст 2 Середневічче - впливове явище у історії та культурі Європи 3 Релігія і церква - фундамент Європейського середньовічного суспільства: теологічний світогляд людини середневіччя 4 Культура Візантії —міст від античності до середньовіччя 8 Список використаної літератури 13

 4. Особливе місце буржуазної Голландії в культурному житті Західної Європи
  Вступ 3 1. Загальні тенденції голландської культуротворчої діяльності 4 2. Вплив на культуру голландської буржуазної революції 6 3. Особливості суспільного розвитку Голландії на сучасному етапі 9 Висновки 13 Література 14

 5. Патерналізм, трипартизм і політика заробітної плати та доходів у країнах Західної Європи
  Зміст Вступ 3 1. Зміст та розвиток поняття соціальної політики держави. Соціальний захист населення 4 2. Досвід соціального захисту населення за кордоном 9 3. Врахування закордонного досвіду в вирішенні проблем соціального захисту в Україні 17 Висновки 19 Список використаної літератури 20

 6. Тенденції розвитку центрів управління персоналом у країнах Західної Європи, США і Японії
  Вступ 3 1. Досвід управління персоналом у США 4 2. Японський досвід управління персоналом 16 3. Зарубіжний досвід соціального партнерства 19 Висновок 23 Література 24

 7. Тенденції розвитку центрів управління персоналом у країнах Західної Європи, США і Японії
  Вступ 4 1. Характерні риси сучасної системи управління на підприємствах розвинених країн світу 5 2. Концептуальні розходження в американському і японському підходах до управління персоналом 9 Висновки 16 Список використаної літератури 19

 8. Становище на Близькому Сході в 70-ті роки та його вплив на міжнародні відносини і світову політику
  Вступ 3 1. Еволюція регіональної підсистеми міжнародних відносин на Близькому Сході як чинник впливу на процеси міжнародної безпеки 6 1.1. Комплекс проблем Близькосхідного регіону 6 1.2. Третя арабо-ізраїльська війна 5 червня 1967 — 10 червня 1967 (Шестиденна війна) 14 1.3. Четверта арабо-ізраїльська війна 6 жовтня 1973 — 24 жовтня 1973 (Жовтнева війна) 20 Висновки до розділу І 26 2. Спроби врегулювання конфліктів на Близькому Сході 27 2.1. Ізраїльсько-палестинський конфлікт 27 2.2. Роль Іорданії у врегулюванні арабо-ізраїльського конфлікту 30 2.3. Міжнародний аспект урегулювання ліванського конфлікту 36 Висновки до розділу 2 42 Висновки 43 Література 47

 9. Внесок А. Маршала у світову економічну науку та вплив його праці на фор-мування сучасної економічної теорії
  Вступ 3 1 Альфред Маршалл – основоположник неокласичної теорії 5 2 Суть нового підходу та нових ідей А. Маршалла 11 3 Погляди Маршалла на проблеми вартості 13 4 Теорія ціни А. Маршалла 18 5 Короткостроковий, довгостроковий періоди в теорії А. Маршалла 21 6 Внесок А. Маршалла в теорію добробуту 24 7 Національний дохід в теорії А. Маршалла 26 8 Організація виробництва у А.Маршалла 28 Висновок 30 Список використаної літератури 32

 10. ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ДО ЄС
  Зміст Вступ 2 1. Політико-правова природа ЄС та перспективи його розвитку 6 2. Еволюція стратегії розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центральної Європи та пострадянського простору 12 2.1. Реалізація євроінтеграційної стратегії країнами Центральної Європи (1991 – 2004 рр.) 12 2.2. Аналіз досвіду євроінтеграції Польщі 17 3. Європейський напрямок інтеграції у системі зовнішньої політики України. Використання досвіду євроінтеграції Польщі 27 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Метою роботи є розкриття особливостей досвіду Польщі, а також вироблення рекомендацій щодо його практичного використання країнами Центральної Європи та пострадянського простору. Відповідно до поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань: – розкрити політико-правову природу Європейського Союзу на нинішньому етапі та спрогнозувати перспективи його трансформації; – вивчити механізм та умови розширення ЄС на Схід, детально аналізуючи політичні, економічні та юридичні аспекти перебігу цього процесу для Польщі; – дати оцінку стану та перспективам інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору до ЄС з урахуванням внутрішньополітичних, економічних та інших факторів, що ускладнюють просування країн у даному напрямку; – визначити прикладне значення досвіду європейської інтеграції Польщі. Об'єктом дослідження є дослідження інтеграційних процесів країн Центральної Європи та пострадянського простору на прикладі Польщі. Предметом дослідження є аналіз досвіду євроінтеграції Польщі під кутом зору його прикладного використання у процесі інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору України до Європейського Союзу.

 11. Соціально-економічний та політичний розвиток країн Східної Європи у 40-90-х рр.ХХ ст.
  Наукова робота

 12. Досвід країн Центральної та Східної Європи на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС
  Вступ 3 1. Планування правотворчого процесу у Польщі у напрямку гармонізації національного права з правом ЄС 4 2. Досвід Угорщини на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС 7 3. Досвід Словацької Республіки 11 4. Адаптація національного законодавства Чеської Республіки до норм ЄС 14 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 13. Типи країн Європи за рівнем соціально-економічного розвитку Західна Європа і Східна Європа
  Вступ 3 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. 4 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. 5 3. Класифікація країн Європи за станом соціально-економічного розвитку, прийнята ООН 7 4. Особливості економічного розвитку Західної Європи 10 5. Загальна характеристика та сучасні особливості розвитку країн Східної Європи 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 14. Створення порівняльних схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання тощо загалом або за спеціальностями і напрямками у ВНЗ різних країн Європи
  Вступ 3 1. Загальні засади схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання загалом в країнах Європи 4 2. Особливості навчальних програм та вимог кредитно - модульної системи в окремих країнах 8 А) Американський досвід 9 Б) Німецький досвід 11 Висновки 20 Список літератури 21

 15. Вплив іноземних інвестицій на розвиток банківського сектору країн з ринками, що формуються
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СЕКТОР В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 6 1.1. Економічна природа іноземного інвестування банківського сектору країн з ринками, що формуються 6 1.2. Напрями залучення іноземних інвестицій країн з перехідною економікою 10 1.3. Дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації 17 Висновки до розділу 1 22 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ УЧАСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ З РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ, У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 24 2.1. Особливості розвитку національних банківських систем у країнах із трансформаційною економікою 24 2.2. Удосконалення регулювання та контролю за іноземним банківським капіталом 41 Висновки до розділу 2 49 РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 51 3.1. Аналіз динаміки і структури іноземних інвестицій у банківську систему України 51 3.2. Аналіз діяльності банків з іноземним капіталом (на прикладі ПАТ «ххх») 57 3.3. Напрями вдосконалення діяльності банків з іноземним капіталом в Україні 68 Висновки до розділу 3 77 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 85 ДОДАТКИ 97

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua