Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Моралістичний напрям в культурології(А.Швейцер, Г.Манн, Г.Гессе) (ID:24568)
| Размер: 27 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Благоговіння перед життям А. Швейцера 3
2. Концепція гуманізму Г. Манна 7
3. «Внутрішня людина» Г. Гессе 11
Висновок 16
Література 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Посередництво як напрям підприємницької діяльності
  1. Посередництво як напрям підприємницької діяльності 3 2. Організація оплати праці на підприємстві. Сучасне законодавство України про оплату праці. 7 3 Економічна безпека підприємства та її складові. 11 Список літератури 15

 2. Розвиток менеджменту як головний напрям посилення конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ ТНК В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 4 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 7 3. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 10 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 3. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей
  Вступ 3 1. Економічні погляди С. Сісмонді 4 2. Економічна концепція П. Ж. Прудона 9 3. Економічні погляди К. Родбертуса 13 4. Економічна програма Ф. Лассаля 17 Висновок 20 Перелік використаної літератури 22

 4. Аналіз фінансового стану банків як головний напрям покращеня їх діяльності
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану комерційного банку 7 1.1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку 7 1.2. Аналіз прибутків та збитків банку 12 1.3. Аналіз фінансової стійкості комерційного банку 32 2. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків України на прикладі роботи АКБ “банк” 35 2.1. Загальні відомості про банк 35 2.2. Кредитний портфель банку 41 2.3. Операції з цінними паперами 45 2.4. Аналіз фінансового стану банку 48 3. Моніторинг фінансового стану як головний чинник успішної діяльності банку 59 3.1. Основні напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в Україні 59 3.2. Методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків 80 3.3. Напрями забезпечення фінансової стабільності банків в умовах трансформації української економіки 90 Висновки 99 Література 104 Додаток 1. Баланс “банку” станом на 01.01.06 р. 109 Додаток 2. Звіт про фінансові результати “банку” станом на 01.01.06 р. 110 Додаток 3. Балансовий звіт за станом на 1 вересня 2006 р. 111 Метою дослідження є узагальнення теоретичних основ аналізу фінансового стану банків, методики її оцінки та розробка пропозицій щодо основних напрямів зміцнення фінансової стійкості комерційних банків України. Об’єкт дослідження – діяльність комерційних банків України. Предмет дослідження – методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків в Україні, проблеми її забезпечення та зміцнення. Методи дослідження. Дослідження базується на загально-науковому діалектичному методі пізнання, за допомогою якого всі явища і процеси, що відбуваються в банківській системі та в комерційному банку зокрема, розглядаються та аналізуються у взаємозв’язку з внутрішніми та зовнішніми чинниками, що впливають на його фінансову стійкість. При обгрунтуванні категорії фінансової стійкості, дослідженні методів її забезпечення і оцінки використовуються методи аналізу і синтезу, абстрактного і конкретного, порівняльних характеристик, рангових оцінок, аналітичних та багатомірних групувань. При розгляді методичних та практичних питань щодо аналізу та прогнозування тенденцій у діяльності комерційного банку використано економіко-математичні методи і моделі, методи факторного, порівняльного та системного аналізу, та табличної обробки розрахункових даних та показників. Методологічною базою роботи є класичні твори з економічної та фінансової науки, монографії і статті зарубіжних і вітчизняних авторів, правовою – основні положення Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов Кабінету Міністрів України з питань регулювання діяльності банківської системи в Україні, її зміцнення та підвищення ролі у процесах економічних перетворень. Використані статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України, Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, бухгалтерські баланси, фінансова, податкова та статистична звітність комерційних банків

 5. Аналіз фінансового стану банків як головний напрям покращеня їх діяльності
  ВСТУП 3 І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 7 1.1 Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку 7 1.2 Аналіз прибутків та збитків банку 12 1.3 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку 32 ІІ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ АКБ “Назва банку” 37 2.1 Загальні відомості про банк 37 2.2 Кредитний портфель банку 43 2.3. Операції з цінними паперами 48 2.4. Аналіз фінансового стану банку 51 ІІІ МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 63 3.1 Основні напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в Україні 63 3.2 Методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків 84 3.3 Напрями забезпечення фінансової стабільності банків в умовах трансформації української економіки 95 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 112 ДОДАТОК 117 Метою дослідження є узагальнення теоретичних основ аналізу фінансового стану банків, методики її оцінки та розробка пропозицій щодо основних напрямів зміцнення фінансової стійкості комерційних банків України. Об’єкт дослідження – фінансовий стан банків як головний чинник удосконалення їх діяльності. Предмет дослідження – нормативно-методичні підходи до оцінки фінансового стану комерційних банків в Україні, проблеми його забезпечення та зміцнення. Методологічною базою роботи є класичні твори з економічної та фінансової науки, монографії і статті зарубіжних і вітчизняних авторів, правовою – основні положення Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов Кабінету Міністрів України з питань регулювання діяльності банківської системи в Україні, її зміцнення та підвищення ролі у процесах економічних перетворень. Використані статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України, Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, бухгалтерські баланси, фінансова, податкова та статистична звітність комерційних банків. У першому розділі узагальнені теоретичні та нормативно-методичні основи аналізу фінансового стану комерційних банків в Україні, висвітлено основні аспекти економічного аналізу діяльності банку, методики аналізу прибутків та збитків банку, сучасні підходи до аналізу фінансової стійкості комерційного банку. Другий розділ містить результати аналізу фінансового стану АКБ “Назва банку”. В ньому наведені основні відомості по банк, його історію та сучасний стан на ринку банківських послуг. Проведено аналіз динаміки та якості кредитного портфелю банку, розглянуто його операції з цінними паперами та виконано на основі методик першого розділу аналіз фінансового стану банку. Третій розділ присвячено основним засадам моніторингу фінансового стану українських банків для забезпечення їх успішної діяльності на конкурентному ринку. Визначені основні напрями зміцнення фінансової стійкості, узагальнені методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків з метою забезпечення їх фінансової стабільності в умовах трансформації української економіки.

 6. Контрольна з культурології
  10. Гуманістичний зміст онтологічного розуміння культури 3 20. Вплив культури Месопотамії, Давнього Єгипту, Давньої Палестини, Давньої Індії та Китаю на культуру людства 4 30. Світоглядні принципи античності та європейська культура 7 40. Середньовічна культура як синтез пізно античної, християнської та варварської традицій 9 50. Утилітаризм та експериментальна наука в культурі ХІХ ст. 11 60. Характерні риси і особливості духовної культури Київської Русі 13 70. Ідейні та художньо-естетичні течії в українській культурі в період “політичної відлиги” (1956-1961 рр.) 15 80. Постмодерн – поворотний епізод в історії культури Заходу 16 Література 18

 7. Методи культурології
  І. Методи культурології 3 1. Історичний метод 3 2. Етнографічний метод 6 ІІ. Опитування (тестування та анкетування, спостереження, експеримент, обробка статистичних даних) 7 Список використаної літератури 12

 8. Конспект з культурології
  Тема 1. Предмет і завдання культурології. Основні концепції культурології. 3 Тема 2. Культура первісного суспільства 5 Тема 3. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури. 6 Тема 4. Культура античного світу 10 Тема 5. Середньовічна культура Візантії, Західної Європи та України-Руси 12 Тема 6. Культура епохи Відродження і Реформації 16 Тема 7. Західноєвропейська культура XVII – XVIII ст. Культура Козацько-гетьманської держави 17 Тема 8. Західноєвропейська та українська культура ХІХ століття 22 Тема 9. Західноєвропейська та українська культура ХХ століття 26 Список використаної літератури 29

 9. Контрольна робота з культурології
  Зміст 1. Порівняйте розвиток наукових знань у Стародавній Греції та країнах Стародавнього Сходу. Чому ми вважаємо, що наука (в сучасному розумінні слова) з'явилася саме у Стародавній Греції? 3 2. Складіть характеристику відомих вам пам'яток архітектури Стародавньої Греції: 6 3. а) Поясніть, звідки походить та що означає крилатий вислів: Панічний страх 10 б) Розкрийте значення цього образу: Кассандра 11 Література 13

 10. Контрольна робота з культурології
  ЗМІСТ 1. Порівняйте розвиток філософії Стародавньої Греції класичного періоду та періоду еллінізму. Які основні проблеми стояли перед ученими даних періодів. 3 2. Складіть характеристику відомих вам пам’яток архітектури країн Стародавнього Сходу: 8 3. а) Поясніть, звідки походить та що означає крилатий вислів: Ахіллесова п’ята. 12 б) Розкрийте значення цього образу: Прометей. 13 Список використаної літератури 17

 11. Контрольна робота з культурології
  ЗМІСТ 1. Порівняйте (на прикладах) розвиток скульптури у Стародавній Греції та Стародавньому Єгипті 3 2. Назвіть найголовніші наукові досягнення, відкриття та винаходи Стародавньої Греції. 5 3. а) Поясніть, звідки походить та що означає крилатий вислів: Дари данайців. 8 б) Розкрийте значення цього образу: Титан. 9 Список використаної літератури 10

 12. Контрольна робота з культурології
  План: 1. Порівняйте розвиток міфології та релігії у Стародавньому Китаї (або іншій країні Стародавнього Сходу) та Стародавній Греції. 3 2. Назвіть найдавніші наукові досягнення, відкриття та винаходи країн Стародавнього Сходу (Єгипет. Месопотамія, Китай) за схемою: 14 3. а) Поясніть, звідки походить та що означає крилатий вислів: Лаконічна мова 15 б) Розкрийте значення цього образу: Ескулап 15 Література 17

 13. Контрольна робота з культурології
  ЗМІСТ 1. Які чинники привели до виникнення масової культури? 3 2. Концепція культури П. Сорокіна 8 3. Цивілізація інків 10 4. Наука, техніка та освіта Стародавнього Риму 13 5. Італійське Відродження 16 Список використаної літератури 24

 14. Контрольна робота з культурології
  1. За допомогою яких чинників можна відтворити світомодель раннього Середньовіччя (людина в світі середньовічної культури) 3 2. По книзі Н.Куна "Легенди і міфи давньої Греції" вивчити вступну частину, а також статтю "Грецькі міфі" в енциклопедії "Міфи народів світу". В чому сутність хтонічеського ("доолімпійського") періоду розвитку грецької міфології? В чому сутність олімпійського періоду? Яку сутнісну якість людини, суспільних відносин, культури уособлює Аполлон? Як ця якість проявляється у зовнішньому вигляді, характері, образі життя божества? Наведіть ДВА приклади міфологічних сюжетів, де це відіграє важливу роль 4 3. Які досягнення мали давньогрецькі вчені в науці, яка вказана у Нашому варіанті: медицина 8 4. Визначити, до якої культурної епохи є характерним художній напрямок (стиль), його особливості: бароко. Навести приклади з будь-якого виду мистецтва 9 5. Структура моралі 10 6. Моральні проблеми людської діяльності. Мотиви і результати дії 11 7. Основні естетичні категорії: естетичний ідеал. Навести приклади 12 8. Історичний розвиток мистецтва. Мистецтво давньої Греції 15 9. Визначити, чи є простим або складним наведений вид мистецтва. В яких історичних типах культур цей вид одержав найбільший розвиток. Навести приклади. Живопис. 21 10. У списку подані імена видатних людей і назва найважливіших подій раціоналістичної культури. Визначити галузь і культурну епоху діяльності наведених діячів, дату, характер подій, їх значення у житті людства 28 Література 33

 15. Контрольна робота по культурології
  1. Діячі Голівуду українського походження. 3 2. Каплиця Боймів у Львові — пам'ятка архітектури бароко 5 3. Значення «Енеїди» І.Котляревського для розвитку української літератури. 10 4. Грецькі міста в північному Причорномор'ї та їх вплив на культуру України 12 5. Культура слов'янських племен України 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua