Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ФІРМИ (ID:24569)
| Размер: 398 кб. | Объем: 51 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 4
1.1. Фінансова стратегія з погляду її місця й ролі в стратегічному управлінні підприємством 4
1.2. Механізм формування фінансової стратегії підприємства 7
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 13
2.1. Дослідження поточної практики фінансування підприємства 13
2.2. Оцінка факторів формування прибутку як основного джерела самофінансування підприємства 18
2.3. Дослідження оптимальної структури капіталу ТОВ « » 25
РОЗДІЛ ІІІ. МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 31
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
ДОДАТКИ 47

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фірма, стратегія фірми (стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції, в умовах монополії, у умовах сучасної економіки України)
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції 5 1.1. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції 5 1.2. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 8 Розділ 2. Стратегія фірми в умовах монополії 15 2.1. Монополія – як форма недосконалої конкуренції 15 2.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії 18 Розділ 3. Стратегія фірми в умовах сучасної економіки України 24 3.1. Стратегія діяльності підприємства в сучасних економічних умовах господарювання 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37-38 Об’єкт дослідження. Ринок досконалої конкуренції, монополістичний ринок, та сучасні умови господарювання. Мета дослідження. Охарактеризувати стратегію підприємства яке діє на ринку досконалої конкуренції. Розкрити принципи роботи підприємства-монополіста, його стратегію, а також представити засади діяльності підприємства, що функціонує в сучасних умовах господарювання.

 2. Стратегія інвестиційної діяльності фірми
  Вступ 2 1. Поняття інвестиції. 4 2. Стратегії управління інвестиціями. 6 2.1. Загальна стратегія компанії. 6 2.2. Маркетингова стратегія компанії. 9 2.3. Стратегія ефективного власника. 11 2.4. Стратегія спекулятивного злиття або поглинання. 13 2.5. Стратегія вертикальної інтеграції. 14 2.6. Стратегія зв’язаної диверсифікації. 17 2.7. Міжнародні конкурентні стратегії. 18 3. Вибір стратегії інвестування або основний аналіз зрілості галузі. 21 Висновок. 26 Список використаної літератури: 27

 3. Стратегія розвитку зеленого туризму в туристичній індустрії України (на прикладі конкретної туристичної фірми)
  Вступ 3 Розділ І. Зелений туризм як різновид екологічного туризму 7 1.1. Поняття зеленого туризму, його особливості 7 1.2. Зелений туризм у країнах СНД, Європи, Америки 18 Розділ ІІ. Маршрути зеленого туризму в Київській області 31 2.1. Існуючі маршрути зеленого туризму 31 2.2. Економічні показники зеленого туризму 43 2.3. Перспективи розвитку зеленого туризму 50 Розділ ІІІ. Стратегія розвитку зеленого туризму в туристичній індустрії України на прикладі туристського підприємства “Світлана” 65 3.1. Загальна характеристика фірми „Світлана” 65 3.2. Аналіз комерційної діяльності підприємства 74 3.3. Економічний аналіз маршрутів 78 Висновки 90 Список використаної літератури 94 Додатки 96-99

 4. Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін.
  1. Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін. 3 2. Визначення цінової стратегії фірми. 11 3.Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 5. Економічні показники діяльності фірми як джерело конкурентних переваг фірми
  1. Система економічних показників як джерела конкурентних переваг 3 2. Оцінка економічних показників діяльності підприємства як джерела визначення конкурентних переваг (практична на прикладі підприємства ВАТ) 9 Список литературы 18

 6. фінансова статистика
  ЗАДАЧА 1. Характеристики грошового обігу України наведені в таблиці, млрд. грн.: Рік Грошова маса (М2) Грошова база 2000 31,5 16,8 2001 45,2 23,1 2002 64,3 30,8 2003 94,5 40,1 Визначте: а) за кожний рік грошовий мультиплікатор; б) темп зростання наведених показників. Зробіть висновки. ЗАДАЧА 2. Маємо такі дані про надання банком позик двом заводам: Квартал Завод 1 Завод 2 Позика, тис. грн Термін, міс. Позика, тис. грн Термін, міс. 1 - - 60 4 II 90 3 50 5 III 70 5 - - IV - - 110 2 1. Визначте середній розмір отриманої позики кожним заводом та всіх виданих позик банком. 2. Обчисліть середній термін користування позиками (за умови їх безперервного обігу). 3. Розрахуйте середнє число оборотів позик за рік. Зробіть висновки. ЗАДАЧА 3. Маємо такі дані найважливіших макропоказників України за 1998 - 2003 роки, млрд.грн.: Показники 2000 2001 2002 2003 Доходи 49,1 54,9 62,0 75,3 Видатки 48,1 55,5 60,3 75,8 ВВП у факт. цінах 170,1 204,2 225,8 264,2 Порівняйте величину доходів та видатків бюджету з величиною валового внутрішнього продукту за відповідні роки. Зробить висновки. ЗАДАЧА 4. Позика надана на 4 роки під 60% щорічних. Процент нараховується щорічно і додається до основної суми боргу. У скільки разів дешевше обійдеться позика, отримана під прості проценти? ЗАДАЧА 5. Маємо такі дані по підприємству за два періоди, тис.грн. Показник Базовий період Звітний період Обсяг виручки від реалізації продукції 6420 6410 Середній залишок оборотних засобів 940 930 Обчисліть за кожний період коефіцієнти швидкості обігу та розмір вивільнення або додаткового залучення оборотних засобів унаслідок зміни швидкості їх обороту.

 7. Фінансова система
  Вступ 3 1. Необхідність, суть і функції фінансів 4 1.1 Поняття про фінанси і фінансову систему 4 1.2 Функції фінансів, їх значення в період переходу до ринкових відносин 6 2. Фінансова система України та її елементи 14 2.1 Структура фінансової системи України 14 2.2 Фінансовий ринок та його суб’єкти 21 3. Державний бюджет як центральна ланка фінансової системи 26 3.1 Сутність державного бюджету і його функції 26 3.2 Роль держбюджету в соціально-економічних процесах 28 Висновок 31 Література 32 Додаток 1. Структура фінансової системи України 34

 8. Фінансова звітність
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4 2. БАЛАНС 8 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 15 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 21 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 27 ВИСНОВОК 28 ЛІТЕРАТУРА 29

 9. Фінансова статистика
  1. Система показників статистики страхування 3 2. Задача 19 Розрахуйте суму, що зможе забезпечити періодичні річні виплати на протязі 4-х років по 15 тис. грн., якщо на ці вкладення нараховуються 18% річних. Виплати здійснюються: а) в кінці року; б) на початку року. 3. Задача 20 Розрахуйте нарощену суму позички у розмірі 150 тис. грн. через 35 місяців з щоквартальним нарахуванням складних авансових відсотків. Номінальна річна ставка відсотків -15%. Література 21

 10. Фінансова санація 2
  1. Теоретичні питання 3 1.1 Менеджмент фінансової санації підприємства 3 1.2 Види фінансової кризи та стадії банкрутства 6 2. Задача 9 Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства на основі двофакторноїмоделі Альтмана, якщо сума запасів та витрат становить 50, грошових коштів і дебіторської заборгованості – 100, довгострокових позикових коштів і інших пасивів – 30, короткострокових пасивів – 140, валюта балансу – 420 тис.грн. 3. Тести. 10 3.1 Що входить до фінансового контролінгу? 3.2 Якими принципами слід керуватися в розробці плану санації? 3.3 Які основні завдання вирішуються у процесі внутрішнього аудиту? Список використаної літератури. 11

 11. Стратегія
  Вступ 3 1. Стратегічна сегментація 5 2. SWOT-аналіз підприємства 9 3. Місія та цілі підприємства 15 4. Формування загальнокорпоративної стратегії 18 5. Стратегія в розрізі напрямів діяльності 24 Висновки 26 Список використаної літератури 27 Об’єкт дослідження – конкурентні стратегії базового під-ва.

 12. Фінансова система держави
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальне поняття про фінанси, фінансову систему і фінансову політику держави 5 1.1. Характеристика поняття фінансів 5 1.2. Сутність фінансової системи 8 1.3. Фінансова політика та її інструменти 8 2. Державний бюджет як головна ланка фінансової системи суспільства 12 3. Фінансова система України шляхи її удосконалення 16 3.1. Необхідність реформування системи управління державними фінансами 16 3.2. Проблеми фінансової стабілізації в Україні 20 Висновок 23 Список використаної літератури 26 Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідження питань, пов’язаних з поняттям та сутністю фінансів і фінансової системи, структурою та основними елементами фінансової системи держави, становленням і розвитком фінансової системи України. Завданням при написанні даної роботи є узагальнення теоретичних та аналітичних матеріалів з питань фінансів і фінансової системи. В роботі розкриті наступні питання: необхідність, сутність і функції фінансів; фінансова система України та її елементи; фінансовий ринок та його суб’єкти; державний бюджет як центральна ланка фінансової системи; розкриті основні питання розвитку і стабілізаціїї фінансової системи України тощо.

 13. Фінансова діяльність підприємства
  ЗАВДАННЯ 1 На основі даних фінансової звітності проаналізувати: 1) Абсолютні та відносні зміни величини основного капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 2) Абсолютні та відносні зміни величини оборотного капіталу підприємства ( у тому числі оборотних фондів та фондів обігу) на кінець року порівняно з початком; 3) Абсолютні та відносні зміни величини виробничого капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 4) Динаміку структури капіталу за об’єктом вкладення та за джерелами формування. Інформація щодо величини та структури капіталу підприємства наведена в таблиці 1. Таблиця 1 Величина та структура капіталу підприємства ПОКАЗНИКИ Початок року Кінець року Зміни тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн % структурні, % 1. Основний капітал за залишковою вартістю 16210,6 50,7 15000 48,7 -1210,6 -7,5 -1,9 2. Оборотний капітал 15692,9 49,0 13781 44,8 -1911,9 -12,2 -4,3 у тому числі - оборотні фонди 7050 22,0 5365,4 17,4 -1684,6 -23,9 -4,6 - фонди обігу 8642,9 27,0 8415,6 27,3 -227,3 -2,6 0,3 3. Виробничий капітал 100 0,3 2000 6,5 1900 1900,0 6,2 4 Капітал підприємства 32003,5 100,0 30781 100,0 -1222,5 -3,8 0,0 у тому числі - власний капітал 16558,7 51,7 18579,1 60,4 2020,4 12,2 8,6 - позиковий капітал 15444,8 48,3 12201,9 39,6 -3242,9 -21,0 -8,6 ЗАВДАННЯ 2 Розрахувати показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства та зробити висновки. Розрахунок показників виконано в таблиці 2. Таблиця 2 Показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства Показники Формула для розрахунку Початок року Кінець року Зміна ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ Коефіцієнт зносу основних фондів Зо/Фк 0,19 0,29 0,10 Коефіцієнт придатності основних фондів 1-Кз 0,81 0,71 -0,10 Фондовіддача Вп / Фк 2,23 2,16 -0,07 .......... ЗАВДАННЯ 3 1. Розрахувати зміну рівня рентабельності капіталу на кінець року порівняно з початком, яка відбулася:  в результаті зміни величини прибутку підприємства;  в результаті зміни величини капіталу підприємства. Рентабельність капіталу визначається за наступною формулою: Рк = Чп/К*100% Для аналізу зміни рівня рентабельності необхідні дані по показниках, які занесемо у табл. 4. Таблиця 4 Дані для виявлення зміни рівня рентабельності капіталу Показники Початок року Кінець року Зміни Чистий прибуток підприємства, тис. грн. 5516,1 6060,8 544,8 Капітал підприємства, тис. грн. 32003,5 30781,0 -1222,5 Рентабельність капіталу, % 17,2 19,7 2,5

 14. Фінансова система Чехії
  Вступ 4 1 Макроекономічні показники розвитку Чехії 5 2 Розвиток банківської системи Чехії 9 3 Податкова система Чеської Республіки 15 Висновки 22 Список літератури 24

 15. Фінансова структура банку
  Вступ 3 1. Поняття і склад фінансової структури банку 5 1.1. Фінансова структура банку 5 1.2. Управління активами і пасивами банку 14 1.3. Управління банківськими фінансами 16 2. Аналіз фінансової структури банку АКБ «***» 25 2.1. Характеристика структури управління комерційним банком 25 2.2. Облікова політика в системі управління банком 32 2.3. Аналіз фінансового стану АКБ «***» 35 3. Вдосконалення фінансової структури банку 45 Висновок 55 Список використаної літератури 57 Додатки 59-65 Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та поглибленні методичних підходів до фінансової структури банку, розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення ефективності роботи функціональних підрозділів банку. Об’єктом дослідження є фінансова структура АКБ «***». Предметом дослідження є теорія, методологія та методичний інструментарій аналізу фінансово-господарської діяльності банківських установ за умов становлення ринкових відносин в Україні.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua