Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Лінгвістичні концепції теорії комунікації (ID:24586)
| Размер: 38 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1.Теорія комунікації, як вона є 4
2.Лінгвістичні підходи 12
ВИСНОВОК 17
ЛІТЕРАТУРА 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основи теорії мовної комунікації
  1. Охарактеризуйте форми у яких здійснюється мовленеве спілкування 3 2. Обгрунтуйте назви моделей породження мовлення 5 Використані джерела: 19

 2. Методи та функції теорії масової комунікації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ ТЕОРІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 5 1.1. Масова комунікація як соціальне явище 5 1.2. Поняття теорії масової комунікації 13 1.3. Методи теорії масової комунікації 17 1.4. Функції теорії масової комунікації 20 РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 22 2.1. Поняття комунікативного процесу 22 2.2. Моделі масової комунікації 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

 3. Лінгвістичні основи в документознавсті
  1. Теоретичні основи документальної лінгвістики 3 2. Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ 6 3. Укладіть та оформіть складний наказ про надання відпустки без зберігання заробітної плати. Здійсніть його лінгвістичний аналіз. 12 Список використаних джерел: 15

 4. Теорія людського капіталу - як економічна основа концепції людського розвитку. Суть теорії людського капіталу
  ВСТУП 3 1. ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 4 2. ЕКОНОМІКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 10 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

 5. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

 6. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки
  1. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки. 3 2. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика, внутрішній моніторинг. 9 Література 17

 7. Системи масової комунікації
  Вступ 3 Системи масової комунікації 4 Висновок 12 Література 13

 8. Особливості невербальної комунікації
  Вступ 3 1. Мова тіла, як елемент невербальних комунікацій 5 2. Культура одягу 11 3.Використання невербальних комунікацій в ПР. 17 4. Культура міміки 25 5. Невербальних комунікацій у різних народів 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40

 9. Книга в системі документальної комунікації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 6 1.2. Поняття документальної комунікації 6 1.2. Сутність документу, документації 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КНИГИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 17 2.1. Поняття та основні ознаки книги в системі документальної комунікації 17 2.2. Аналіз співвідношення понять „книга” та „документ” 20 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29 ДОДАТКИ 32

 10. Розробка програми маркетингової комунікації
  ЗМІСТ Вступ 3 1. ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ 5 1.1. Опис ринку 5 1.2. Обсяги ринку 8 1.3. Учасники ринку 9 1.4. Аналіз конкурентів 11 1.5. Постачальники та дистриб’ютори 12 1.6. Асортимент продукції 16 1.7. Збутова політика 18 1.8. Цінова політика 22 1.9. Рекламна політика 23 2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ 27 3. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 30 4. ВИБІР ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 37 5. РОЗРАХУНОК БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 41 6. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 44 Висновок 50 Література 52 Додатки 53 В даній роботі буде розроблено комунікаційну програму розвитку всесвітньо відомої швейцарської корпорації „Nestle”.

 11. Зовнішні маркетингові комунікації (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНІХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 5 1.1. Роль та завдання комунікаційної діяльності підприємства 5 1.2. Основні складові зовнішніх маркетингових комунікацій та їх характеристика 8 1.3. Методи визначення ефективності зовнішніх маркетингових комунікаційних заходів 13 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ВАТ «Назва» 19 2.1. Комплекс маркетингу підприємства 19 2.2. Дослідження зовнішніх комунікацій підприємства 23 2.3. Оцінка ефективності комунікаційної діяльності підприємства 27 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ВАТ «Назва» 33 3.1. Розрахунок бюджету комунікаційних заходів 33 3.2. Оцінка ефективності комплексу зовнішніх маркетингових комунікацій 38 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

 12. Документ у системі соціальної комунікації
  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 5 1.1. Поняття комунікації 5 1.2 Різновиди комунікації 7 1.3. Дерево комунікаційних каналів 10 Розділ 2. ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТ» 13 2.1. Термін «документ», визначення сучасного документа 13 2.2 Властивості і ознаки документа 17 2.3. Процес створення документа 18 2.4 Інформаційна та матеріальна складові документа 20 Розділ 3. ДОКУМЕНТНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 24 3.1. Розвиток комунікаційних служб 24 3.2. Система документної комунікації в xx столітті 26 3.3. Функції документів 30 3.4. Комунікаційні бар'єри документної комунікації 34 ВИСНОВОК 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 Мета цієї роботи – вивчення ролі документів в житті людства, зокрема у комунікаційній сфері. Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання наступних конкретних завдань: - визначити поняття комунікація та соціальна комунікація; - виокремити особливості документної комунікації як окремого виду комунікації; - характеристика документу як об’єкту та предмету комунікації; - з’ясування історії та сучасного стану документної комунікації. Такими чином, об’єкт нашого дослідження – соціальна комунікація. Предмет – документ в цій комунікації. Документальне повідомлення, будучи зафіксованим на речовинному носії, не змінюється з перебігом часу і не зникає, в чому і полягає відмінність документа від інших каналів комунікації: телефонного, радіо, телевізійного чи усної комунікації. Документ постає перед людиною – споживачем інформації – як певна річ, матеріальний об’єкт. З погляду реципієнта саме цей об’єкт є джерелом інформації, бо він не завжди в уяві реципієнта пов’язується з особою комуніканта, який розпочав комунікаційно-інформаційний процес. З позиції реципієнта документ може сприйматися також як повідомлення, тобто як сукупність сигналів, знаків, що потребують декодування і мають перетворитися в знання, емоції, вольові дії в свідомості людини, яка їх сприймає.

 13. Організація системи комунікації на фірмі
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та завдання системи маркетингових комунікацій на підприємстві 4 2. Методика формування комунікаційної системи на підприємствах 11 3. Інструменти маркетингових досліджень для оцінки ефективності комунікацій 16 Висновок 20 Література 21 Додатки 21 Цілі системи маркетингових комунікацій Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій

 14. Які схеми комунікації знаєте?
  Вступ 3 1. Поняття та види комунікацій 4 2. Технологічні аспекти вербальної та невербальної комунікації. 7 Висновки 13 Література 14

 15. Масові комунікації як соціальний феномен
  МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 3 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua