Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Макроекономіка варіант 6 (ID:24610)
| Размер: 8 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗадача 1
Використовуваних дохід дорівнює 500 грн., і на споживання витрачають 400 грн. За доходу у 800 грн величини споживання становить 600 грн. Визначте граничну схильність до споживання (МРС) та граничну схильність до заощадження (MPS)
Задача 2

В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд грн., потенційний ВВП – 600 млрд. грн.., гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5%.
Тестові завдання
1. Яке с перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду:
2. Якщо рівень цін зростає, і виробництво падає, це викликано:
3. Нецінові чинники сукупного попиту:
4. у короткостроковому періоді із зростанням доходу:
5. Якщо сукупні витрати більші за доходи, то:
Список літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Макроекономіка Варіант 26
  1. Особливості економічних процесів на макрорівні 2 2. Соціальні гарантії: функції та способи реалізації 6 3. Задача. 20 Уряд приймає рішення запровадити мито на імпорт цукру у розмірі 0,02 дол. за 1 кг цукру. Світова ціна на цукор становить 0,1 долар за кг. цукру. Країна споживає 22 млрд. кг цукру, а після запровадження мита – 20 млрд. кг. Розрахуйте втрати споживачів даної країни від впровадження мита на імпорт цукру. Література 22

 2. Макроекономіка ВАРІАНТ № 14
  1. Проаналізуйте ситуацію, що подана у графічній формі та дайте відповіді на питання: 2 1.1. Яка величина сукупних змінних витрат (VC) виробництва 100 од. продукції? 2 1.2. З якого обсягу виробництва (Q) починає діяти закон спадної граничної продуктивності змінного фактору? 2 1.3. Яка величина сукупних постійних витрат (FC)? 2 2. Дайте відповідь на теоретичне запитання: 4 Поняття ринкової рівноваги. Зрівноважувальна функція ціни та рівноважної кількості товару. 4 3. Проілюструйте графічно та поясність: 8 Надлишок споживача, надлишок виробника і чисті втрати суспільства за умов монополії. 8 Література. 17

 3. Макроекономіка. Варіант 15
  1. Вплив ефекту процентної ставки на величину сукупного попиту. 3 2. Підприємницький сектор: його сутність та форми прояву економічної активності. 7 3. Критерії віднесення людини працездатного віку до безробітних. 10 4. Похідні валового внутрішнього продукту та методи їх розрахунку. 13 Задача 17 Приріст доходу становить 400 млн. грн., середня схильність до споживання дорівнює 0,8. Визначити можливий приріст валового внутрішнього продукту. Список використаної літератури 18

 4. Контрольна робота макроекономіка варіант 8
  Завдання 1: 2 Вихідні дані в табл. колонки 1-4 1. Розрахувати рівноважний ВНП 2. Розрахувати мультиплікатор 3. Розрахувати вплив на величину ВНП змінювання податків на див. варіант 4. Розрахувати вплив на величину ВНП змінювання інвестицій на див. варіант 5. Розрахувати обсяг заощаджень при рівноважному ВНП 6. Визначити розрив і його характер, якщо ВНП при повній зайнятості див. варіант 7. Розрахувати обсяг заощаджень при повній зайнятості 8. Як повинні змінитися державні витрати, якщо ставиться задача досягнути рівня повної зайнятості 9. Визначити характер державного бюджету (дефіцит, надлишок, збалансований) Завдання 2 5 Пояснити, як зазначений фактор вплине на споживання, заощадження, інвестиції; на сукупний попит і сукупну пропозицію: Завдання 3. 6 Які з вказаних нижче доходів чи витрат враховуються при обчисленні ВНП поточного року і чому: Завдання 4. 8 Чи відображає реальний ВНП змінювання в соціальному житті суспільства? Навести приклад. Завдання 6. 10 Навести приклад, як державні заходи можуть одночасно впливати на розподіл доходів, розподіл ресурсів, на рівні безробіття і цін. Література 13

 5. Макроекономіка
  Задача 2.1. Фактичний обсяг ВВП склав 170 млрд. грн.. ВВП в умовах повної зайнятості склав 210 млрд. грн.. Середня ставка податку склала 10 % величини фактичного ВВП. Державні видатки склали 19 млрд. грн.. Визначити: 1) Величину сальдо державного бюджету; 2) як зміниться сальдо державного бюджету, якщо економіка досягне стану повної зайнятості?. Задача 2.2. Визначить темпи економічного зростання в країні за умови, що валовий внутрішній продукт зріс з 130 до 162 млрд. у.г.о., а ціни зросли на 12%

 6. Макроекономіка
  Задачі 3 Задача 2.1. 3 Використовуваний дохід дорівнює 500 грн., і на споживання витрача-ють 400 грн. За доходу у 800 грн. величина споживання становить 600 грн. Визначте граничну схильність до споживання (МРС) та граничну схильність до заощадження (MPS). Задача 2.2. 5 В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд. грн., потенційний ВВП - 600 млрд. грн., гранична схильність до за-ощадження (MPS) - 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5 %. Тестові завдання 6 3.1. Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду: 3.2. Якщо рівень цін зростає, а виробництво падає, це викликано: 3.3. Нецінові чинники сукупного попиту: 3.4. У короткостроковому періоді із зростанням доходу: 3.5. Якщо сукупні витрати більші за дохід, то; Перелік використаної літератури 7

 7. Макроекономіка
  1. Крива Лаффера 3 2. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості 7 Список використаної літератури 11

 8. Макроекономіка
  Задачі 3 Задача 2.1. 3 Використовуваний дохід дорівнює 500 грн., і на споживання витрача-ють 400 грн. За доходу у 800 грн. величина споживання становить 600 грн. Визначте граничну схильність до споживання (МРС) та граничну схильність до заощадження (MPS). Задача 2.2. 5 В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд. грн., потенційний ВВП - 600 млрд. грн., гранична схильність до за-ощадження (MPS) - 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5 %. Тестові завдання 6 3.1. Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду: 3.2. Якщо рівень цін зростає, а виробництво падає, це викликано: 3.3. Нецінові чинники сукупного попиту: 3.4. У короткостроковому періоді із зростанням доходу: 3.5. Якщо сукупні витрати більші за дохід, то; Перелік використаної літератури 7

 9. Макроекономіка
  1. Типи інфляції. 3 2. Банківська система та її побудова. 7 Список використаних джерел 15

 10. Макроекономіка
  Задачі 3 Задача 2.1. 3 Кількість населення країни становить 50 млн. осіб. З них 12 млн. осіб - діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. осіб - вибули зі складу робоча сила (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. осіб - безробітні; 1 млн. осіб - працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу. Розрахуйте кількість робочої сили та рівень без-робіття. Задача 2.2. 4 Економіка країни характеризується такими даними: фактичний ВВП дорівнює 75 млрд. гр. од., гранична схильність до споживання (МРС) = 0,8, рівноважний ВВП - 80 млрд. гр.. од. Обчислити як мають змінитися податко-ві надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану. Тестові завдання 5 3.1. Якщо уряд планує підвищити рівень реального ЧНП, він може: 3.2. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноважного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на: 3.3. Яка теорія доводить неможливість одночасного росту інфляції і безробіття? 3.4. Теорія адаптивних очікувань припускає, що ріст номінальної заробітної плати відстає від підвищення рівня інфляції і якщо уряд намагається за допомогою фіскальної й кредитно-грошової політики знизити безробіття, то зайнятість: 3.5. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноважного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на : Перелік використаної літератури 7

 11. Макроекономіка
  Зміст 1 1. Які три головних проблеми макроекономіки? 2 2. Перерахуйте складові ВВП за розподільчим методом. 3 3. Від непередбаченої інфляції виграють власники заощаджень: так чи ні? Чому? 4 4. Зниження податків збільшує використовуваний дохід чи ні? 4 5. Якою установою контролюється попит на гроші в Україні? 4 Задача 2. Індекс цін у 2004 р. становив 110 %, у 2003 р. – 120 %. Обчислити темп інфляції у 2004 р. відносно 2003 р. Задача 3. Економіка країни характеризується такими рівняннями (млрд. гр.од.): . Розрахуйте рівноважний дохід (млрд. грн.од) та величину мультиплікатора автономних витрат. Задача 4. Очікуваний темп інфляції дорівнює 2,5 %, фактичний рівень безробіття – 9%, природний рівень безробіття – 6%, шоки пропозиції – 1,5 %. Коефіцієнт чутливості інфляції до циклічного безробіття – 20 %. Визначити фактичний рівень інфляції за кривою Філіпса. Задача 5. Експорт країни становить 14 млрд євро, імпорт – 16 млрд. євро. Визначити сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу. Перелік літератури: 8

 12. Макроекономіка 1
  Задачі Задача 2.1. Використовуваний дохід дорівнює 500 грн., і на споживання витрача-ють 400 грн. За доходу у 800 грн. величина споживання становить 600 грн. Визначте граничну схильність до споживання (МРС) та граничну схильність до заощадження (MPS). Задача 2.2. В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд. грн., потенційний ВВП - 600 млрд. грн., гранична схильність до за-ощадження (MPS) - 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5 %. Тестові завдання 3.1. Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду: 3.2. Якщо рівень цін зростає, а виробництво падає, це викликано: 3.3. Нецінові чинники сукупного попиту: 3.4. У короткостроковому періоді із зростанням доходу: 3.5. Якщо сукупні витрати більші за дохід, то; Перелік використаної літератури

 13. Макроекономіка
  Задачі Задача 2.1. Кількість населення країни становить 50 млн. осіб. З них 12 млн. осіб - діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. осіб - вибули зі складу робоча сила (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. осіб - безробітні; 1 млн. осіб - працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу. Розрахуйте кількість робочої сили та рівень без-робіття. Задача 2.2. Економіка країни характеризується такими даними: фактичний ВВП дорівнює 75 млрд. гр. од., гранична схильність до споживання (МРС) = 0,8, рівноважний ВВП - 80 млрд. гр.. од. Обчислити як мають змінитися податко-ві надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану. Тестові завдання 3.1. Якщо уряд планує підвищити рівень реального ЧНП, він може: 3.2. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноважного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на: 3.3. Яка теорія доводить неможливість одночасного росту інфляції і безробіття? 3.4. Теорія адаптивних очікувань припускає, що ріст номінальної заробітної плати відстає від підвищення рівня інфляції і якщо уряд намагається за допомогою фіскальної й кредитно-грошової політики знизити безробіття, то зайнятість: 3.5. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноваж-ного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на :

 14. Макроекономіка
  1. Об’єкт макроекономіки 3 2. Функції споживання та заощадження 7 3. Сукупний попит 11 3. Сукупний попит 11 ЛІТЕРАТУРА 18

 15. Макроекономіка
  1. Види зв'язків економічної системи. 3 2. Особливості формування й розвитку сукупного попиту в Україні в трансформаційний період. 4 3. Інфляція попиту та її вплив на динаміку національного виробництва. 7 4. Види податкових ставок. Вплив підвищення податкової ставки на доходи бюджету. Крива Лафера. 8 5. Завдання 11 Використовуючи "правило числа 70" розрахуйте через скільки років відбудеться подвоєння рівня цін, якщо інфляція буде зберігатися на рівні: а) 2%, б) 6%, в) 10%, г) 20% ? Список використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua