Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Задача макроекономіка (ID:24613)
| Размер: 19 кб. | Объем: 3 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеТемп приросту національного продукту становить 3%, частка капіталу в національному продукті - 0,3. Нехай чисельність робочої сили зросла на 1%, а обсяг капіталу - 2%. Обчисліть залишок Солоу.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.
  Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.

 2. Макроекономіка
  Задачі 3 Задача 2.1. 3 Використовуваний дохід дорівнює 500 грн., і на споживання витрача-ють 400 грн. За доходу у 800 грн. величина споживання становить 600 грн. Визначте граничну схильність до споживання (МРС) та граничну схильність до заощадження (MPS). Задача 2.2. 5 В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд. грн., потенційний ВВП - 600 млрд. грн., гранична схильність до за-ощадження (MPS) - 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5 %. Тестові завдання 6 3.1. Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду: 3.2. Якщо рівень цін зростає, а виробництво падає, це викликано: 3.3. Нецінові чинники сукупного попиту: 3.4. У короткостроковому періоді із зростанням доходу: 3.5. Якщо сукупні витрати більші за дохід, то; Перелік використаної літератури 7

 3. Макроекономіка
  1. Типи інфляції. 3 2. Банківська система та її побудова. 7 Список використаних джерел 15

 4. Макроекономіка
  Задачі 2.1. Природний рівень безробіття в країні В у 2000р. становив 6%, фактичний - 15%. Розрахуйте: а) відносне відставання фактичного ВВП від потенційного; б) втрати ВВП, спричинені циклічним безробіттям, якщо фактичний ВВП становив 150 млрд. евро. 2.2. У країні за минулий рік темпи економічного зростання становили 5,8 %, приросту основного капіталу — 8 %, приросту населення країни - 2 %, а частка капіталу у валовому внутрішньому продукті країни становила 0,35 %. Обчисліть темп приросту сукупної продуктивності факторів виробництва ("залишок Солоу") Тестові завдання 3.1. Згідно з системою національних рахунків (СНР) продуктивною є праця, яка: 3.2. Державна політика в області податкового навантаження називається: 3.3. Теорія, згідно з якою багатство країни визначилось володінням золотом це теорія: 3.4. Яке твердження визначає термін «дефляція»: 3.5. До цінових чинників сукупного попиту належать:

 5. МАКРОЕКОНОМІКА
  1. Концепція мультиплікатора в теорії Кейнса 2 2. Задача 5 На депозит комерційного банку надійшло 200 тис. грн., резервна норма 20%. Розрахуйте на яку максимальну суму може надати кредит банк? Перелік використаної літератури 6

 6. К/Р МАКРОЕКОНОМІКА
  ВСТУП 2 1. СУТЬ МАКРОЕКОНОМІКИ. 3 2. ОСНОВНІ ЦІЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ. 4 3. ІНСТРУМЕНТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. 5 ВИСНОВОК 8 ЛІТЕРАТУРА 9

 7. Макроекономіка
  1. Теоретичні питання 3 1.1. Вплив інвестицій на рівноважний ЧНП. Ефект мультиплікатора інвестицій. Парадокс ощадливості Д.Кейнса. 3 1.2. Платіжний баланс і його структура. Рахунок поточних операцій та його складові. Вплив зовнішньої торгівлі на ВНП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. 7 2. Задачі 14 Задача 2.1. 14 Припустімо, що 5 громадян отримують доходи в розмірі 500, 250, 125, 75 і 50 гривень відповідно. Побудуйте криву Лоренца і визначте, який відсоток загального доходу отримує найбагатший і найбідніший з них. Задача 2.2. 15 Уряд країни планує в майбутньому році збільшити ВВП на 12 млрд. грн. На скільки мають скоротитися податки, щоб досягти запланованого зростання ВВП, якщо гранична схильність до споживання (МРС) дорівнює 0,8? 3. Тестові завдання 16 3.1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це: 3.2. Принцип акселератор пояснює: Перелік використаної літератури 17

 8. Макроекономіка
  1. Крива Лаффера 3 2. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості 7 Список використаної літератури 11

 9. Макроекономіка
  Задачі 3 Задача 2.1. 3 Використовуваний дохід дорівнює 500 грн., і на споживання витрача-ють 400 грн. За доходу у 800 грн. величина споживання становить 600 грн. Визначте граничну схильність до споживання (МРС) та граничну схильність до заощадження (MPS). Задача 2.2. 5 В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд. грн., потенційний ВВП - 600 млрд. грн., гранична схильність до за-ощадження (MPS) - 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5 %. Тестові завдання 6 3.1. Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду: 3.2. Якщо рівень цін зростає, а виробництво падає, це викликано: 3.3. Нецінові чинники сукупного попиту: 3.4. У короткостроковому періоді із зростанням доходу: 3.5. Якщо сукупні витрати більші за дохід, то; Перелік використаної літератури 7

 10. Макроекономіка
  1. Об’єкт макроекономіки 3 2. Функції споживання та заощадження 7 3. Сукупний попит 11 3. Сукупний попит 11 ЛІТЕРАТУРА 18

 11. Макроекономіка
  Задачі 3 Задача 2.1. 3 Кількість населення країни становить 50 млн. осіб. З них 12 млн. осіб - діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. осіб - вибули зі складу робоча сила (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. осіб - безробітні; 1 млн. осіб - працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу. Розрахуйте кількість робочої сили та рівень без-робіття. Задача 2.2. 4 Економіка країни характеризується такими даними: фактичний ВВП дорівнює 75 млрд. гр. од., гранична схильність до споживання (МРС) = 0,8, рівноважний ВВП - 80 млрд. гр.. од. Обчислити як мають змінитися податко-ві надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану. Тестові завдання 5 3.1. Якщо уряд планує підвищити рівень реального ЧНП, він може: 3.2. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноважного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на: 3.3. Яка теорія доводить неможливість одночасного росту інфляції і безробіття? 3.4. Теорія адаптивних очікувань припускає, що ріст номінальної заробітної плати відстає від підвищення рівня інфляції і якщо уряд намагається за допомогою фіскальної й кредитно-грошової політики знизити безробіття, то зайнятість: 3.5. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноважного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на : Перелік використаної літератури 7

 12. Макроекономіка
  1. Види зв'язків економічної системи. 3 2. Особливості формування й розвитку сукупного попиту в Україні в трансформаційний період. 4 3. Інфляція попиту та її вплив на динаміку національного виробництва. 7 4. Види податкових ставок. Вплив підвищення податкової ставки на доходи бюджету. Крива Лафера. 8 5. Завдання 11 Використовуючи "правило числа 70" розрахуйте через скільки років відбудеться подвоєння рівня цін, якщо інфляція буде зберігатися на рівні: а) 2%, б) 6%, в) 10%, г) 20% ? Список використаної літератури 12

 13. Макроекономіка
  Задача 2.1. Фактичний обсяг ВВП склав 170 млрд. грн.. ВВП в умовах повної зайнятості склав 210 млрд. грн.. Середня ставка податку склала 10 % величини фактичного ВВП. Державні видатки склали 19 млрд. грн.. Визначити: 1) Величину сальдо державного бюджету; 2) як зміниться сальдо державного бюджету, якщо економіка досягне стану повної зайнятості?. Задача 2.2. Визначить темпи економічного зростання в країні за умови, що валовий внутрішній продукт зріс з 130 до 162 млрд. у.г.о., а ціни зросли на 12%

 14. Макроекономіка
  Завдання № 1. 3 У бюджет держави надходить 20% усіх доходів, а державні видатки становлять 800 гр.од. Експорт складає 100 гр.од. В обігу знаходиться 500 гр.од., швидкість їх обертання — v оборотів на рік. Попит на гроші, як на майно (Lм), поданий функцією: Lм= 500—50•i, а функція інвестицій має вигляд: І=200—20•і, де і — ринкова процентна ставка,%. Са=650; Су=0,73; v=20; Zу=0,2; =175; =160 Обчислити та показати на графіку моделі ІS—LМ  Розмір ефективного попиту;  Як розподіляються гроші між попитом на гроші для угод і в якості майна при досягненні спільної рівноваги на ринках благ і грошей;  Стан державного бюджету при спільній рівновазі на ринках благ і грошей;  Стан торгового балансу країни при досягненні спільної рівноваги на ринках благ і грошей.  Як зміниться розмір ефективного попиту, якщо пропозиція грошей зросте на 10%;  Як зміниться рівноважне значення сукупного попиту в результаті одночасного збільшення державних витрат на і податкової ставки Ту з 20% до 25%;  Як зміниться розташування лінії LМ, якщо швидкість обертання грошей зменшиться в 2 рази;  Які будуть номінальні обсяги попиту на гроші для угод і в якості майна, якщо при значеннях реального національного доходу рівень цін зросте на 25%;  Визначити, на скільки ринок грошей стримає дію мультиплікативного ефекту при зростанні державних витрат на одиниць. Завдання 2. 12 Вихідні дані: m=2; n=8; (останні цифри номера залікової книжки 08)  Світова ціна до введення мита: Р0=440+10•n=440+10•8=520 ЕUR/т;  Ставка мита: t=25+10•m=25+10•2=45 центів/кг=450 ЕUR/т;  Обсяг виробництва у країні за вільної торгівлі: Qs0=12000+1000•m+200•n=12000+1000•2+200•8=15600 тис. т;  Обсяг виробництва у країні за наявності ввізного мита: Qst=15000+250•m+125•n=15000+250•2+125•8=16500 тис. т;  Обсяг споживання за вільної торгівлі: Qd0=27000—350•m—100•n =27000—350•2—100•8=25500 тис. т;  Обсяг споживання за наявності ввізного мита: Qdt=24000—60•m—30•n =24000—60•2—30•8=23640 тис. т; Література 15

 15. Макроекономіка
  Задачі Задача 2.1. Кількість населення країни становить 50 млн. осіб. З них 12 млн. осіб - діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. осіб - вибули зі складу робоча сила (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. осіб - безробітні; 1 млн. осіб - працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу. Розрахуйте кількість робочої сили та рівень без-робіття. Задача 2.2. Економіка країни характеризується такими даними: фактичний ВВП дорівнює 75 млрд. гр. од., гранична схильність до споживання (МРС) = 0,8, рівноважний ВВП - 80 млрд. гр.. од. Обчислити як мають змінитися податко-ві надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану. Тестові завдання 3.1. Якщо уряд планує підвищити рівень реального ЧНП, він може: 3.2. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноважного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на: 3.3. Яка теорія доводить неможливість одночасного росту інфляції і безробіття? 3.4. Теорія адаптивних очікувань припускає, що ріст номінальної заробітної плати відстає від підвищення рівня інфляції і якщо уряд намагається за допомогою фіскальної й кредитно-грошової політики знизити безробіття, то зайнятість: 3.5. Збільшення сукупного попиту спричиняє зростання рівноваж-ного ЧНП та рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту виникає на :

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua