Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: сутність та характеристика малих та середніх підприємств в ЄС (ID:24616)
| Размер: 2443 кб. | Объем: 63 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Підходи до вивчення та класифікація МСП 7
РОЗДІЛ 2. Законодавче регулювання МСП в ЄС та в Україні 16
РОЗДІЛ 3. Ефективність діяльності МСП на Європейському ринку 33
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
ДОДАТКИ 51
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правові засади створення та функціонування малих та середніх підприємств
  Вступ 3 1. Малий та середній бізнес у країнах ЄС 3 2. Досвід країн ЄС у сфері державного регудювання розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва 10 3. Організаційно-правове забезпечення становлення та розвитку підприємництва 13 4. Типологізація суб’єктів підприємництва в Україні 25 5. Впровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств 28 Висновки. 32 Список літератури 34

 2. Правові ознаки малих, середніх або великих підприємств, що діють в аграрному секторі виробництва
  Вступ 3 1. Поняття суб'єктів аграрного права та їх класифікація 3 2. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів…………………………………………………………….6 3. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств 7 4. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств 10 5. Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств 12 Висновки 13 Література 14

 3. Доробок та визнання стратегій України щодо відносин з ЕС у сфері малих та середніх кромпаній 2001-2011 рр..
  Вступ 3 1. Теоретичні засади регулювання діяльності малих і середніх підприємств 4 2. Макроекономічні проблеми малих і середніх підприємств в Україні 8 3. Національна домінанта державного регулювання діяльності малих і середніх підприємств 11 Висновок 18 Література 21

 4. Особливості фінансів малих підприємств
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Особливості фінансів малого підприємства 5 1.3. Стан та можливості розвитку підприємств малого бізнесу в Україні 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ МП “КОТЕК” 20 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності МП “Котек” та аналіз стану фінансових ресурсів 20 2.2. Аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами ТОВ “Котек” 29 2.3. Шляхи підвищення ефективності управління фінансами ТОВ “Котек” 32 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 48 Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення фінансового забезпечення малих підприємств в ринкових відносин. Об'єкт дослідження курсової роботи – мале підприємство ТОВ „Котек”. Предмет дослідження – фінансове забезпечення діяльності малих підприємств в Україні, фактори, які впливають на стабільність та розміри фінансового забезпечення малих підприємств в умовах ринкових відносин. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців у сфері управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах переходу до ринкових відносин. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: теоретичне узагальнення і порівняння; системний підхід; формалізації та економіко-математичного моделювання – для поліпшення системи планування фінансових ресурсів малого підприємства.

 5. Бухгалтерський облік малих підприємств
  4. Практичне завдання. 3 Підприємство придбало облігації з метою отримання певних відсотків, що складають 20% річних на 3 роки. Номінальна вартість 4000 гри., фактична-3400 грн. Послуги брокера 1% від номінальної вартості. Сума % зараховується в кінці кожного року. Облігації в кінці 3-го року погашення. 5. Практичне завдання. 5 ЗАТ «Марія» на біржі продало офіс за 48000 грн. в т.ч. ПДВ, первісною вартістю 36000 грн. і сумою зносу 4000 грн. Послуги біржі 5% від загальної суми виручки. Нарахувати податок на дохід. ЗАВДАННЯ 2 7 Варіант 5 Журнал обліку господарських операцій № госпо-дарсь-кої операції Зміст Кореспонденція рахунків Сума, грн. Первинні документи Дт Кт 1 2 3 4 5 6 1 На розрахунковий рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 311 46 20000,00 Платіжне доручення 2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 311 601 350000,00 Платіжне доручення 3. Передоплата за товари від ТОВ "Веселка" з ПДВ 311 377 30000,00 Платіжне доручення Сума ПДВ 643 641 5000,00 Податкова накладна 2 В рахунок внеску в статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, тис. грн. 10 46 4000,00 Акт передачі ОС Список використаної літератури. 16

 6. Особливості аудиту малих підприємств
  1. Особливості аудиту малих підприємств 3 Список використаної літератури 8

 7. Бухгалтерський облік малих підприємств
  3. Практичне завдання. Дебіторська заборгованість в сумі 3600 гри. погашена покупцем векселем сумою 3960 грн., де 10% суми заборгованості відстрочка, підприємство векселем погасило кредиторську заборгованість в сумі 3600грн. платежу. Сума векселя 3960 грн. 4. Практичне завдання. АТ у акціонера викупило акції першої емісії, номінальна вартість яких 5000 грн. Акціонеру перераховані кошти з поточного рахунку в сумі 5000 грн. Акції перепродані за 6000 грн., які надійшли в касу підприємства. 5. Практичне завдання. Передані інвестиції у вигляді основних засобів вартістю 36000 грн., первісна вартість 22000 грн. і сума зносу 2600 грн., а також запаси на суму 6000 грн., фактичною собівартістю 4200 грн. ЗАВДАННЯ 2 Варіант 9 Журнал обліку господарських операцій № госпо-дарсь-кої операції Зміст Кореспонденція рахунків Сума, грн. Первинні документи Дт Кт 1 2 3 4 5 6 1 На розрахунковий рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 311 46 20000,00 Платіжне доручення Оборотно-сальдова відомість Відомість В-8 Список використаної літератури.

 8. Особливості організацій фінансів малих підприємств
  ПЛАН Вступ 3 1. Особливості фінансових відносин у малих підприємствах 5 1.1. Роль фінансів малих підприємств у нових умовах господарювання 5 1.2 Основи організацій фінансів підприємств (саморегулювання, самофінансування, комерційний розрахунок) 5 2. Аналіз фінансів малого підприємства 9 2.1 Оцінка фінансового стану 9 2.1.1. Коефіцієнти ліквідності 9 2.1.2. Коефіцієнти фінансової стабільності 12 2.1.3. Показники обороту активів 15 2.1.4. Показники прибутковості 16 2.2 Порядок відкриття рахунків у банку 17 2.3 Формування доходів та їх розподіл 18 2.4 Фінансування та кредитування господарської діяльності і капіталовкладень 19 3. Шляхи удосконалення організації фінансів малих підприємств 26 3.1. Проблеми фінансової діяльності малого бізнесу 26 3.2. Фінансування малого підприємництва 26 3.3. Фінансова підтримка малого бізнесу 27 Висновки 30 Список використаної літератури 31 Додатки 33 Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є вивчення теоретичних та практичних аспектів організації фінансів малих підприємств та її удосконалення. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:  вивчення теоретичних аспектів організації фінансів підприємств;  з‘ясування особливостей організації фінансів малих підприємств;  розкриття механізму дії окремих методів управління фінансами малих підприємств;  дослідження фінансового стану малого підприємства та факторів, що впливають на його становище;  розробка практичних заходів удосконалення організації фінансів малих підприємств;  вивчення світового досвіду фінансування малих підприємств;  встановлення існуючих проблем в системі управління фінансами малого підприємства та пошук шляхів їх вирішення. Предмет та об‘єкт дослідження є теоретичні і практичні проблеми організації фінансів малих підприємств. Об‘єктом дослідження є діяльність вітчизняних малих підприємств (на прикладі малого підприємства, що займається сільськогосподарською діяльністю). Методи дослідження. Дослідження базується на використанні таких методів: методу пізнання, логічного та формально-логічного, аналізу та синтезу, зведення і групування, порівняння, методу коефіцієнтів, методів аналізу динамічних рядів, методу табуляції, графічного методу тощо. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність малих підприємств, вітчизняна і зарубіжна монографічна та періодична література, присвячена проблематиці управління фінансами підприємств, звітні дані малого підприємства ПСП „Промінь”

 9. Особливості обліку діяльності малих підприємств
  Вступ 3 Розділ 1. Організаційно-економічна сутність обліку діяльності малих підприємств 5 1.1. Організаційно-правові засади функціонування малих підприємств в Україні 5 1.2. Методичні основи обліку діяльності малих підприємств несу 10 Розділ 2. Облік діяльності малих підприємтсв 17 2.1. Документування в обліку показників діяльності малих підприємств 17 2.2. Методика формування доходів та витрат на малому підприємстві 23 2.3. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу 26 Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку обліку діяльності малих підприємтсв 29 Висновки і пропозиції 32 Список використаних джерел 34 Додатки 37

 10. Форми обліку для малих підприємств
  ВСТУП 3 1. Спрощена форма бухгалтерського обліку 4 2. Проста форма ведення бухгалтерського обліку. 7 ВИСНОВОК 10 Список літератури 11

 11. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Вступ. 3 1. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті на малих підприємствах. 4 1.1 Основні методи аналізу 5 1.2 Аналіз активів Балансу 7 1.3 Аналіз пасивів Балансу 8 Висновок 9 ЛІТЕРАТУРА 11

 12. Економіка підприємства. Розвиток кредитного фінансування малих підприємств в Україні
  1. Розвиток кредитного фінансування малих підприємств в Україні 3 2. Зарубіжний досвід розвитку малих підприємств з виробництва харчових продуктів 10 Задачі 18 9. Еластичність попиту по ціні на продукцію малого підприємства “Берегиня” дорівнює 1,75. Визначити наслідки зниження ціни на 10 грн., якщо до цієї події обсяг реалізації становив 10 тис. шт. по ціні 28 грн. за одиницю. Загальні витрати, пов'язані з виробництвом продукції, становлять 20 тис. грн., у т.ч. постійні – 5 тис. грн. Додатково розрахувати вигідність зниження ціни на 10 грн. за умови, що рівень постійних витрат становив би 50% від загальних витрат. 26. В поточному році власником малого виробничого підприємства заплановано реалізувати 150000 одиниць продукції. Величина постійних витрат на рік склала 110000 грн, а сума змінних витрат на одиницю продукції – 80 грн. Розрахуйте мінімальну (критичну) ціну реалізації для продукції, визначте величину маржинального доходу в точці беззбитковості, відтворіть графічно стан беззбитковості для даного підприємства. Література 21

 13. Організація системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності малих підприємств ( на прикладі ПП)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток малого підприємництва в Україні 6 1.1. Організаційно-правові засади функціонування малих підприємств в Україні 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності малих підприємств 16 1.3. Організаційна характеристика підприємства ПП „__” 21 РОЗДІЛ 2. Організація системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах 27 2.1. Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві ПП „__” 27 2.2. Методика формування доходів та витрат на малому підприємстві ПП „__” 35 2.3. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу 38 2.4. Методика складання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва 43 РОЗДІЛ 3. Методика та організація аналізу на малих підприємствах 50 3.1. Мета, задачі, методичні прийоми фінансового аналізу на малому підприємстві ПП „__” 50 3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „__” 59 РОЗДІЛ 4. Організація контролю фінансово-господарської діяльності малого підприємства ПП „__” 80 4.1. Мета, задачі, основні методичні прийоми внутрішнього контролю на малому підприємстві ПП „__” 80 4.2. Організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „__” 92 Висновки і пропозиції 102 Список використаних джерел 105 Додатки 109

 14. Фінансовий механізм підприємства та його характеристика Непрямі податки, їх характеристика і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
  1. Фінансовий механізм підприємства та його характеристика 3 2. Непрямі податки, їх характеристика і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств 5 3. Задача 13 Розрахувати суму скоригованого валового доходу ПАТ «Терра» за звітний квартал на основі наступних даних:  виручка від реалізації продукції – 582 тис. грн., у т.ч. акцизний податок – 75 тис. грн.;  чистий дохід від реалізації оборотних активів – 120 тис. грн.;  штрафи, отримані за рішенням суду – 25 тис. грн.;  емісійний дохід – 30 тис. грн.;  отримані дивіденди від нерезидентів – 12 тис. грн. Література 14

 15. Сутність капітальних вкладень підприємств
  Вступ 3 1 Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення 4 2 Джерела фінансуваня капітальних вкладень та порядок їх фінансування 7 3 Ефективність використування капітальних вкладень 10 Висновки 17 Список літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua