Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Методи та функції теорії масової комунікації (ID:24643)
| Размер: 68 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ ТЕОРІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 5
1.1. Масова комунікація як соціальне явище 5
1.2. Поняття теорії масової комунікації 13
1.3. Методи теорії масової комунікації 17
1.4. Функції теорії масової комунікації 20
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 22
2.1. Поняття комунікативного процесу 22
2.2. Моделі масової комунікації 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Системи масової комунікації
  Вступ 3 Системи масової комунікації 4 Висновок 12 Література 13

 2. Роль громадськості, засобів масової комунікації в профілактиці алкоголізму та наркоманії
  Вступ 3 1. Вплив засобів масової комунікації в профілактиці алкоголізму та наркоманії 4 2. Види та форми соціальної профілактики алкоголізму, наркоманії 8 Список літератури 15

 3. Основи теорії мовної комунікації
  1. Охарактеризуйте форми у яких здійснюється мовленеве спілкування 3 2. Обгрунтуйте назви моделей породження мовлення 5 Використані джерела: 19

 4. Лінгвістичні концепції теорії комунікації
  ВСТУП 3 1.Теорія комунікації, як вона є 4 2.Лінгвістичні підходи 12 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 5. Функції економічної теорії
  Зміст Вступ 2 1. Зародження економічної теорії та її розвиток 2 2. Предмет економічної теорії 10 2. Функції економічної теорії і місце в системі економічних наук 12 а) Теоретико-пізнавальна функція 12 б) Практична 14 в) Методологічна та виховна функція 15 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 6. Предмет цілі і функції економічної теорії
  Вступ 3 1. Сутність політичної економії як науки 4 2. Предмет політичної економії та його зміни у часі. 5 3. Цілі та функції політичної економії 7 Висновки 10 Перелік використаної літератури 12

 7. Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)
  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10

 8. Основні методи пізнання економічної теорії
  1. Сутність методології 3 2. Загальнонауковi методи 9 3. Спеціальні методи 13 Використана література 18

 9. Методи пізнання теорії держави і права
  Вступ 3 1. Поняття та структура методології теорії держави і права 4 2. Методи теорії держави і права: поняття, класифікація та характеристика основних видів 7 2.1. Поняття методу 7 2.2. Загальні (філософські) методи пізнання державно-правових явищ 9 2.3. Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ 11 2.4. Приватнонаукові методи пізнання державно-правових явищ 16 2.5. Спеціальні методи пізнання державно-правових явищ 18 3. Принципи наукового пізнання держави і права 20 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 10. Управління інформаційною діяльністю в організації: функції та методи менеджменту
  Вступ. 3 Поняття інформаційного менеджменту. 7 Задачі, цілі, функції та методи інформаційного менеджменту. 10 Поняття інформаційних систем менеджменту. 15 Висновок. 18

 11. Предмет, метод і функції економічної теорії, її значення для формування сучасного економічного мислення працівників правоохоронних органів
  ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 3 МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 5 ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 9 ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО СУЧАСНОГО МИСЛЕННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ ОВС 12 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 12. Контрольна робота з теорії економічного аналізу Статистичні методи, які застосовуються в аналізі
  1. Статистичні методи, які застосовуються в аналізі 2 2. Дати визначення терміну "управлінське рішення" 11 3. Задача №6 16 Визначити ступінь залежності (щільність зв'язку) між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Побудувати рівняння регресії, що буде відбивати залежність між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Показник Місяць 1 2 3 4 5 6 1 . Виручка від реалізації, тис. грн. 46 48 56 52 50 48 2. Витрати на рекламу, тис. грн. 3,4 3,6 4,6 4,2 3,8 3,5 Список використаних джерел 18

 13. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

 14. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки
  1. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки. 3 2. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика, внутрішній моніторинг. 9 Література 17

 15. Роль засобів масової інформації в демократизації
  Зміст Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження зв'язку політики і засобів масової інформації 8 1.1. Засоби масової інформації та розвиток демократії: методологічні проблеми взаємодії 8 1.2. Інформація як філософська категорія і як соціально-політичне явище 22 1.3. Вплив інформаційної політики на реформування всіх сфер життя суспільства 26 2. Інформаційні аспекти управління суспільством 34 2.1.Політика держави в області інформатизації 34 2.2. Інформаційні технології і реформування суспільства 41 2.3.Теоретико-методологічні проблеми етики засобів масової інформації 47 3. Етика ЗМІ як фактор політичної культури в політичних процесах 54 3.1. Впровадження етичних стандартів в українських ЗМІ 54 3.2. Практична реалізація американськими та російськими друкованими ЗМІ стратегій впливу на соціально-політичний процес в Україні 61 3.3. Особливості функціонування ЗМІ в процесі становлення демократії в Україні 77 Висновки 88 Література 94-98 Метою роботи є розкриття змісту основних функцій засобів масової інформації у процесі демократизації суспільства. У відповідності до мети дослідження рекомендацій у роботі поставлено такі задачі: - проаналізувати теоретико-методологічні аспекти дослідження зв’язку ЗМІ та політики; - дослідити функції ЗМІ у суспільстві та визначити механізми їхнього впливу на розвиток політичної системи; - охарактеризувати особливості функціонування засобів масової інформації в умовах демократії; - розкрити зміст та визначити шляхи створення такої моделі взаємодії політичної та медіа-систем, яка забезпечує функціонування ЗМІ як каналу масової комунікації, що сприяє розвитку демократії; - проаналізувати тенденції розвитку засобів масової інформації в Україні та визначити специфіку моделі взаємодії українських ЗМІ з політичною системою; - запропонувати практичні рекомендації щодо створення в Україні системи засобів масової інформації, яка сприятиме демократизації та консолідації суспільства. Об’єктом дослідження є демократизація суспільства як одна з провідних тенденцій сучасного світового розвитку. Предметом дослідження є вплив засобів масової інформації на процеси демократичного розвитку суспільства. Методи дослідження. У роботі був застосований комплекс дослідницьких методів. Провідним був системний підхід, що забезпечив дослідження взаємодії засобів масової інформації і політичних інститутів як підсистем загальної соціальної системи. Цей підхід обумовив використання також методу структурно-функціонального аналізу для розкриття структури медіа-системи та виявлення таких функції ЗМІ, які забезпечують демократичний розвиток суспільства. При цьому, моделювання використовувалось для з’ясування закономірностей комунікативного процесу та механізмів взаємодії влади, громадської думки і ЗМІ. Діалектичний підхід дав змогу дослідити не тільки стан, але й суперечності, динаміку та тенденції процесу взаємодії ЗМІ та влади, визначити перспективи розвитку ЗМІ в контексті розвитку демократії. Порівняльний метод застосовувався при визначенні спільних рис та специфіки існуючих моделей взаємодії політичної та медіа-систем. Соціологічний та статистичний методи були потрібні для аналізу особливостей розвитку та функціонування ЗМІ в Україні

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua