Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Оцінка діяльності гетьмана І.Мазепи в історичній літературі (ID:24646)
| Размер: 21 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
1. Біографія І.Мазепи 3
2. Діяльність І. Мазепи в Україні. 5
3. Мистецький розквіт 10
4. Оцінка діяльності І. Мазепи 13
Література 16

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Кохання і служіння народові в історичній повісті «Роксолана»

 2. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.
  1. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. 3 2. УНР доби Директорії. Акт Злуки УНР і ЗУНР. 7 3. Боротьба за владу в Україні у 1919-1920 рр. Авіація УНР. 11 4. Причини поразки, історичне значення та уроки Української революції 1917-1920 рр. 17 Список використаної літератури 19

 3. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського
  Вступ 3 1. Гетьманський переворот 5 2. Основні напрямки внутрішньої політики гетьманату 8 3. Зовнішня політика Української держави 18 Висновок 21 Література 23

 4. Дипломатична діяльність гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
  Зміст Вступ. 3 1. Петро Конашевич Сагайдачний – хроніка великого гетьмана. 4 2. Дипломатична і політична діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного 6 Висновок. 27 Список використаної літератури. 29

 5. Зовнішня і внутрішня політика гетьмана Богдана Хмельницького
  Вступ 3 1. Уроки Богдана Хмельницького 6 1.1. Коротка біографічна довідка 6 1.2. Розвиток гетьманом Богданом Хмельницьким військово-політичних поглядів в ході Визвольної війни 9 2. Зовнішня політика Богдана Хмельницького 14 2.1. Московська політика Богдана Хмельницького: завдання та способи їх реалізації 14 2.2. Договір 1654 p.: його політичне навантаження та правовий зміст 27 2.3. Зовнішньополітична дихотомія Москви та Чигирина другої половини 1656—1657 pp. її внутрішня обумовленість й екстраполяція на двосторонні взаємини 29 Висновки 39 Література 43

 6. Ерос у грецькій літературі
  Вступ 2 1. Ерос – один із найдавніших богів космогонічного характеру 4 2. Становлення поняття «любові» в добу античності 5 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 7. Оцінка діяльності центрів прибутку
  Зміст Вступ 1. Типи управління та системи управлінського контролю. 5 1.1. Типи управління. Управління дією, або поведінкою персонала 7 1.2. Управління за результатами та виходом продукції. 10 1.3. Системи управлінського контролю. 15 2. Оцінка діяльності центрів прибутку. 20 2.1 Аналіз управлінського обліку на виробництві 21 Висновки та рекомендації. 26 Література. 30 Ціллю цієї роботи є розкриття принципів та засобів оцінки діяльності центрів прибутку підприємства. Для цього спочатку треба дати поняття самого процесу управління, коротко розглянути кожний етап, суттєвість елементів, методів та засобів управлінського обліку та контролю. Тема роботи «Оцінка діяльності центрів прибутку» - достатньо актуальна для сучасних українських підприємств, тим, що вивчення цієї теми, та введення принципів сучасного управлінського обліку у практику підприємства, позволяє менеджерам усіх рангів мати про своє підприємство більше важливої та своєчасної інформації для прийняття рішень, що є фактором, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства у ринкових умовах.

 8. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 4 1. Теоретичні аспекти контролю та оцінки діяльності підрозділів підприємства 6 2.Аналіз організації системи контролю та оцінки діяльності на підприємстві 15 3. Оцінювання виробничої діяльності 24 3. Оцінювання ефективності роботи за показником витрат ТД "Дитячий світ__Висновки 32 Список використаної літератури 34

 9. Оцінка ефективності зовнішньекономічної діяльності підприємства
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕНЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ 5 1.1 Зовнішньоекономічні операції підприємств, їх визначення та сутність 5 1.2 Методи оцінки ефективності експортно-імпортних операцій 7 2 ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ ( НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ „ФІРМА „Назва”) 18 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 18 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 19 2.3 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 22 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 33 3.1 Вибір способу платежу за експортно-імпортними операціями, як інструмент підвищення показників фінансової ефективності. 33 3.2 Розробка комплексу заходів щодо поліпшення організації і підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. 35 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40 Додаток А 43 Додаток Б 45 Додаток В 47 Додаток Г 48 Додаток Д 49 Додаток Ж 50 Додаток І 51 Додаток К 52 Звітність, діаграми, таблиці

 10. Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства
  Вступ 3 Розділ І. Оцінка ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 5 1.1 Поняття та види ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 5 1.2 Критерії і система показників ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 13 1.3 Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 29 1.4 Висновки та пропозиції 32 Розділ ІІ. Дослідження ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 35 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ресторану „Царське село” 35 2.2 Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 38 2.3 Заходи щодо функціонування ефективності підприємства ресторанного господарства 43 2.4 Висновки та пропозиції 44 Розділ ІІІ. Охорона праці 48 3.1 Заходи з техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві 48 3.2 Заходи протипожежної безпеки 58 3.3 Висновки та пропозиції 60 Висновки 63 Література 70 Додаток 1. Баланс ресторану „Царське село” на 31 грудня 2001 року 73 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ресторану „Царське село” за 2001 рік 76 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів ресторану „Царське село” за 2001 рік 78 Додаток 4. Основне меню ресторану „Царське Село” 80

 11. Аналіз і оцінка інноваційної діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Сутність і структура інноваційної діяльності 3 2. Аналіз ефективності інноваційної діяльності 7 3. Оптимізація управління економічною ефективністю інноваційних проектів на різних стадіях його розробки 10 Висновок 17 Література 19 Індивідуальні завдання 20 Завдання 1 За наведеними даними в табл..1 і 2 завершити складання агрегованого бухгалтерського балансу, при цьому необхідно визначити власний капітал (рядок 380) за формулою Активи = Власний капітал + Зобов’язання. Таблиця 1 Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року 100 210 230 500 530 540 1 2 3 4 5 6 15 22124 17800 424 10510 6500 18539 Таблиця 2 (тис. грн ) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 № 1 2 3 4 5 6 15 33926 17107 620 5041 14248 18528 Необхідно: Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналіз валюти балансу; • аналіз ліквідності балансу шляхом групування активів і пасивів; • розрахувати і проаналізувати коефіцієнти ліквідності; • проаналізувати фінансову стійкість на основі моделювання взаємозв’язку між активом і пасивом та визначити її тип. Завдання 2. Дайте оцінку затрат матеріалів, розрахуйте вплив факторів на відхилення суми витрат від плану, напишіть висновки щодо усунення виявлених відхилень. ! Дана задача відноситься до теми «Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції». Таблиця 1 Варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. 15 А 120 840 125 750 Б 25 350 30 300

 12. Планування рекламної діяльності підприємства та оцінка її ефективності
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління маркетинговими комунікаціями 5 Розділ 2. Аналіз виробничої діяльності підприємства на ринку 16 2.1.Організаційно-правова оцінка підприємства 16 2.2. Динаміка виробництва основних видів продукції 19 2.3. Ефективність виробничої діяльності 26 2.4. Аналіз фінансового стану 32 Розділ 3. Оцінка управління маркетинговими комунікаціями та шляхи її удосконалення 36 3.1.Організаційні основи управління маркетинговими комунікаціями 36 3.2. Управління рекламною діяльністю 38 3.3. Оцінка заходів ФОПСТИЗу 39 3.4. Управління діяльністю по зв’язкам з громадкістю 40 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додаток А 45 Додаток Б 46

 13. Аналіз та оцінка якості в діяльності готельного комплексу
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні засади управління якістю в діяльності готельних комплексів 5 1.1. Якість обслуговування в готельних комплексах – як економічна категорія 5 1.2. Методологічні аспекти управління якістю в діяльності готельного комплексу 8 1.3. Системи управління якістю послуг на підприємствах готельного господарства 11 2. Дослідження процесу управління якістю готельних послуг на прикладі ВАТ «Прем’єр Палас» 14 2.1. Оцінка системи управління якістю готельних послуг діяльності ВАТ «Прем’єр Палас» на сучасному етапі 14 2.2. Аналіз асортиментної політики додаткових послуг як складової якості процесу управління діяльністю ВАТ «Прем’єр Палас» 16 2.3. Стандарти якості процесу управління в готелі ВАТ «Прем’єр Палас» 25 2.4. Дослідження впливу якості готельних послуг на кінцеві результати діяльності ВАТ «Прем’єр Палас» 29 3. Проблеми та напрями удосконалення процесу управління якістю готельних послуг в діяльності ВАТ «Прем’єр Палас» 32 3.1. Проблеми системного підходу щодо управління якістю готельних послуг на прикладі ВАТ «Прем’єр Палас» 32 3.2. Рекомендації щодо вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг на прикладі ВАТ «Прем’єр Палас» 35 Висновки та пропозиції 39 Список використаних джерел 42-46

 14. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 8 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 15 ДОДАТКИ 16

 15. Аналіз і оцінка інноваційної діяльності підприємства 15 вар
  Вступ. 1. Сутність інноваційної діяльності підприємства та необхідність її дослідження. 2. Практичний приклад дослідження інноваційної діяльності підприємства. Висновки. Варіант 15. Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн. Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 15 2000 1800 1660 2040 2200 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 15 350 1845 500 845 310 ? 4800 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних: Таблиця 3 тис. грн. Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом Фактично 15 400 300 500 550 600 700 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 (одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 15 2300 2100 400 250 300 150 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн. Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. А 1 2 3 4 5 15 А 120 840 125 750 Б 25 350 30 300 Завдання 6. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 (тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгованість, не сплачена в строк Рентабельність продукції, % А 1 2 3 4 5 6 15 720 120 50 350 570 80 Завдання 7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн. Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. У т.ч. змінна частина собівартості 1 т продукції, грн. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн. А 1 2 3 4 5 6 15 800 40 22 16 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Ціна виробу, грн. Собівартості одиниці продукції, грн. Змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Точка беззбитковості роботи підприємства, одиниць Кількість виробленої продукції тис. одиниць А 1 2 3 4 5 6 15 1080 114 126 106 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн. за планом фактично за планом фактично за планом фактично 15 1240 1300 260 280 530 540 Завдання 10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. Валовий прибуток підприємства, тис. грн. Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн. тонн А 1 2 3 4 5 6 15 4326 8400 425 -456 План (для всіх варіантів) 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис. грн.) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 15 5300 5512 340 355 55 60 Завдання 12. Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивільнення або залучення коштів, тис. грн. у минулому році А 1 2 3 4 6 15 13680 11400 950 36 Завдання 13. За наведеними даними в табл. 13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналітичний баланс; • групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; • коефіцієнти ліквідності • інші фінансові коефіцієнти. Таблиця 13 (тис. грн.) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 15 22124 17800 424 10510 6500 18539 Таблиця 14 (тис. грн.) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 15 33926 17107 620 5041 14248 18528

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua