Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Механізм впливу на пропозицію грошей окремих економічних суб’єктів (ID:24647)
| Размер: 19 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Фактори, що впливають на пропорцію грошей економічних суб’єктів 4
2. Особливості банківської сфери України 6
3. Специфіка цілей окремих економічних суб’єктів в процесі формування пропозиції на гроші 9
4. Методи та інструменти впливу на пропозицію грошей економічних суб’єктів 12
Висновки 14
Перелік літератури 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Плата за землю сільськогосподарських угідь та механізм її впливу на діяльність суб’єктів підприємництва
  1. Загальні положення 3 2. Земельний кадастр 9 3. Оподаткування сільськогосподарських земель 10 4. ФСП та єдиний податок 13 Список джерел 17

 2. Непрямі податки й особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання (на прикладі ХАРЧОВОГО підприємства)
  Вступ 4 1. Сутність непрямих податків та теоретичне дослідження їх впливу на діяльність підприємства 6 1.1 Сутність непрямих податків та їх вплив на діяльність підприємства 6 1.2 Аналіз податкового навантаження в економіці України та країнах з розвинутою ринковою економікою 13 2. Характеристика непрямих податків сплачуваних ВАТ «Назва» 20 2.1 Економічна характеристика підприємства 20 2.2 Фінансовий стан підприємства 20 2.3 Процедура нарахування та сплати непрямих податків на ВАТ «Назва» 29 3. Оцінка факторів впливу на обсяги надходжень податкових платежів до бюджетів усіх рівнів 40 Висновки 52 Література 55 Додатки 60

 3. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення суб’єктів малого підприємництва
  Зміст 1. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення субєктів малого підприємництва 3 1.1. Поняття кредитної спілки 3 1.2. Аналіз сучасного стану кредитних спілок в Україні 5 1.3. Стабілізація діяльності кредитних спілок 9 1. Оцінка проблемних КС 10 2. Розробка плану дій для нежиттєздатних КС 10 3. Режим стабілізації та захисту депозитів. 10 4. Доступ до ліквідності 12 5. Фінансування програм 12 6. Режим захисту депозитів 13 Задача 6 13 Задача 6. Мале підприємство реалізувало продукції на суму 120 000 грн. Сума податку на додану вартість склала 20 000 грн., сума витрат – 50 000 грн. , у т.ч. ПДВ - 8 300 грн. Розрахуйте податок на прибуток за Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" та за спрощеною системою . Єдиний податок нарахувати з використанням ставок 6 та 10 % . Задача 10 15 Задача 10. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес" розробляє стратегію росту виручки від реалізації продукції за рахунок збільшення витрат на рекламу. Визначте вигідність такого заходу , якщо передбачено збільшити витрати на рекламу на 8 тис. грн. , очікуване збільшення виручки - 35 тис. грн. , коефіцієнт маржинального прибутку підприємства - 0.7 Задача 17 16 Задача 17. Мале підприємство виробляє компакт-диски по ціні 10 грн. за одиницю. В поточному році було реалізовано 10 000 компакт-дисків. Розрахункова величина змінних витрат на один компакт-диск становить 6 грн.. а загальна величина постійних витрат – 5 000 гри. Складіть модель звіту про фінансові результати підприємства, використовуючи систему управління витратами "директ - костинг". Перелік використаних джерел 18

 4. Податкова оптимізація господарської діяльності економічних суб’єктів
  ВСТУП 3 1.1. Економічна сутність податків та їх значення в економічній системі держави 7 1.2. Податкова система України. Особливості оподаткування підприємств 11 1.3. Сутність та значення податкової оптимізації господарської діяльності підприємства 23 1.4. Методи податкової оптимізації діяльності економічних субєктів 29 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОПОДАТКУВАННЯ ТОВ „АНКОР” 42 2.1. Коротка економіко-господарська характеристика ТОВ „Анкор” 42 2.2. Аналіз основних показників діяльності підприємства 45 2.3. Аналіз складу та динаміки податкових платежів на підприємстві 55 2.4. Аналіз факторів, що впливають на розмір та структуру податкових платежів на ТОВ „Анкор” 59 2.5. Аналіз переваг та недоліків діючої системи оподаткування ТОВ „Анкор” 66 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВ „АНКОР” 70 3.1. Розробка напрямків податкової оптимізації господарської діяльності ТОВ „Анкор” та оцінка її ефективності 70 3.2. Напрямки удосконалення адміністрування податку на прибуток підприємства 80 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТКИ 105-109 Метою дослідження є обґрунтування науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму оподаткування субєктів господарювання і підвищення ефективності регулюючого впливу податку на розвиток підприємств. У першому розділі розглядаються теоретичні питання сутності податків та їх значення в економічній системі держави. Розкрито сутність і функції податків, принципи податкової оптимізації господарської діяльності підприємства. В другому розділі проведений аналіз господарської діяльності ТОВ „Анкор”, організація обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами на підприємстві ТОВ “Анкор”, проаналізовано принципи адміністрування податку на прибуток на об’єкті дослідження – ТОВ „Анкор”. У третьому розділі розроблені напрями реформування податкової системи України та визначені основні напрями оптимізації оподаткування підприємства

 5. Непрямі податки й особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання (прикладі підприємства харчової промилосовості)
  ЗМІСТ Вступ 4 1. СУТНІСТЬ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Аналіз законодавчої бази оподаткування юридичних осіб 6 1.2. Податок на додану вартість як універсальний акциз 8 1.3. Акцизний збір як форма специфічних податків 10 1.4. Мито в системі непрямих податків 13 2. АНАЛІЗ ВПЛІВУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТОВ „Буковинка”) 17 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Аналіз впливу непрямих податків на діяльність підприємства 22 3. НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 30 3.1. Аналіз основних положень податкового кодексу України 30 3.2. Вдосконалення податку на додану вартість 33 3.3. Проблеми визначення митної вартості товарів 39 Висновки 42 Список літератури 44 Додатки. Звітність 46-60 Мета курсової роботи полягає у вивченні комплексного впливу системи непрямого оподаткування на фінансово-господарську діяльність субєктів господарювання в Україні для вдосконалення концептуальних напрямів її активізації в регулюванні соціальних процесів. Об’єктом дослідження є ТОВ „Буковинка”, Галузь діяльності: кондитерська Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади використання непрямих податків на вітчизняних підприємствах. Методологічною основою курсової роботи стали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в сфері оподаткування. Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувались методи системного аналізу, наукового абстрагування, індексів, графічний, прогнозних розрахунків. Широко використані законодавчі акти і нормативно-методичні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади, статистична інформація міністерств і відомств, підприємств, організацій, Державної податкової адміністрації України, різноманітних соціологічних центрів.

 6. Економічна система суспільства: поняття, структура, загальна характеристика окремих елементів. Типи економічних систем, їх порівняльна
  Вступ 3 1. Суть та складові елементи економічної системи 4 2. Типи економічних систем 10 3. Особливості становлення економічної системи в Україні 15 4. Економічна політика України на сучасному етапі 20 Висновок 25 Література 26

 7. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарьску діяльність підприємств
  ПЛАН Вступ 3 1. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово - господарьску діяльність підприємств 5 1.1. Податкова система України 5 1.2. Пряме оподаткування підприємств 7 1.2. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств 9 2. Дослідження впливу системи податків на економічні результати діяльності підприємства 13 2.1. Характеристика підприємства ТОВ “Діскаверт Україна” 13 2.2. Оцінка податкового навантаження підприємства 15 3. Вдосконалення системи оподаткування на підприємстві 19 3.1. Напрями впливу окремих податків на діяльність підприємства 19 3.2. Пропозиції щодо зниження податкового навантаження на підприємство 20 Висновки 25 Список використаних джерел 29 Метою даної курсової роботи є висвітлення аспектів функціонування діючої системи оподаткування підприємств в Україні та оцінка її впливу на фінансову діяльність підприємств на прикладі Бехівського щебзаводу, окреслення проблем пов’язаних з оподаткуванням та визначення напрямків удосконалення системи оподаткування як для України в цілому так і для даного підприємства. Завдання даної роботи полягає в дослідженні впливу рівня оподаткування на фінансову діяльність ТОВ „Діскавер Україна”. У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється її вплив на такі показники фінансово-господарської діяльності підприємств: собівартість продукції, прибуток від реалізації, прибуток підприємства, обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінансова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг залучення кредитів.

 8. Механізм поповнення маси грошей в обороті
  Вступ 3 1. Поняття грошової маси 4 2. Агрегатний метод вимірювання маси грошей в обороті 8 3. Механізм зміни маси грошей в обороті 13 4. Регулювання грошової маси 17 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 9. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин (на прикладі окремих організації)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ (МФО) ЯК СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 6 1.1 Місце основних міжнародних фінансових організацій у глобальній економічній системі 6 1.2 Загальна характеристика міжнародних фінансових організацій 11 РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 20 2.1 Фінансова політика організацій та умови надання кредитних ресурсів 20 2.2 Особливості проведення структурних реформ у перехідних економіках 32 2.3 Загальне значення надання допомоги міжнародних фінансових організацій для здійснення структурної перебудови економіки 34 РОЗДІЛ 3. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 39 3.1 Механізм та умови надання фінансової допомоги Україні групою Світового банку та МВФ 39 3.2 Проблемні питання налагодження взаємовідносин між Україною та МФО 51 3.3 Перспективи залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій для України 54 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63 ДОДАТКИ 66

 10. Кредитування суб’єктів господарювання
  Вступ 2 1.Теоретичні засади кредитування субєктів господарювання 3 2.Практичні аспекти кредитних операцій. 13 3.Проблеми кредитування та шляхи їх вирішення 24 Висновки 33 Література 34 Додатки 36

 11. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  1.Особливості дивідендної політики акціонерних та господарських товариств 3 2.Фінансові інвестицій у корпоративні права інших підприємств: порядок здійснення та законодавчого регулювання 10 3.Інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз та інші 16 Використана література 21

 12. Фінансовий аналіз суб’єктів ЗЕД
  8. Аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутку суб’єкта ЗЕД. 3 Задача 1 11 Проаналізуйте наведений баланс іноземного підприємства (див. дод. 2), застосовуючи горизонтальний і вертикальний аналіз. Зробіть висновки щодо можливого партнерства. Вертикальний аналіз балансу іноземного підприємства Показник Частка у % до суми балансу на початок року Частка у % до суми балансу на кінець року Активи Грошові кошти 14,1 13,6 Ліквідні ЦП 4,0 9,9 Рахунки до отримання (дебітори) 30,9 29,1 Запаси 13,1 15,8 Будівлі, споруди, обладнання за первісною вартістю 64,4 60,7 Нарахована амортизація будівель, споруд, обладнання 26,5 29,0 Будівлі, споруди, обладнання за залишковою вартістю 37,9 31,7 Баланс 100,0 100 Фінансові зобов’язання та капітали власника Кредиторська заборгованість банкам 18,9 19,5 Рахунки до сплати постачальникам 12,7 12,0 Рахунки до оплати по заборгованості перед працівниками та фондами соціального страхування 1,1 1,0 Розрахунки з бюджетом 5,4 5,7 Довгострокова кредиторська заборгованість банкам 24,0 22,7 Акціонерний капітал 21,1 23,4 Реінвестований прибуток 16,8 15,8 Баланс 100 100 Задача 2 13 Дочірнє автономне зарубіжне підприємство виробляє хімічну сировину ірідон, яка має попит у підприємств-виробників пластмас. У минулому році підприємство виготовило 11 т, у звітному — 14,3 т ірідону. Ціна (без ПДВ) за одну тонну в минулому році — 7,2 тис. USD, у звітному — 8,5 тиc. USD. Собівартість однієї тонни в минулому році становила 5,0 тиc. USD, у звітному — 5,9 тиc. USD. Адміністративні витрати в минулому році — 3,3 тиc. USD, у звітному — 3,2 тиc. USD. Витрати на збут (0,8 тиc. USD щорічно) не змінилися. Дивіденди становлять 1% чистого прибутку. Середньозважений курс долару на початок попереднього року — 538,5 грн, на початок звітного року — 536,0 грн, на кінець звітного року — 534,1 грн. Курс на дату оголошення виплати дивідендів в минулому році — 538,0 грн, у звітному році — 535,2 грн. Ставки податків взяти за сучасним станом. Скласти звіт про фінансові результати, перерахувати його статті в національну валюту. Список використаної літератури 17

 13. Фінансовий аналіз суб’єктів ЗЕД
  7. Методи дослідження тенденцій зміни фінансових показників за допомогою розрахунку фінансових коефіцієнтів, аналіз їх зміни. 3 Задача 1 11 За даними балансу іноземного підприємства (див. дод. 2) визначити коефіцієнти рентабельності, якщо: • ставка податку на прибуток — 45 % ; • сума відсотків, сплачених за кредит — 108 тис. гр. од. Зробіть висновки щодо можливого партнерства. Задача 2 12 Прийнято рішення про реєстрацію підприємства з іноземними інвестиціями на загальну суму — 60000 USD. Внесок українського засновника — 170 тис. грн. На поточний момент надійшли такі активи від українського засновника: • основні засоби — 30000 грн; • об’єкти незавершеного будівництва — 12000 грн; • нематеріальні активи — 4500 грн; • виробничі запаси — 28000 грн; • грошові кошти — 25000 грн. Від іноземного засновника надійшли грошові кошти у валюті — 15000 USD. Частина статутного капіталу лишилася неоплаченою. Скласти спрощений баланс підприємства, проаналізувати його. Список використаної літератури 15

 14. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  Розділ 5. Тести.……………………………………………………………………3 Тест 1. До основних завдань, які слід вирішити в ході формування та реалізації дивідендної політики, слід віднести такі: Тест 2. Відповідно до концепції про нейтральність дивідендної політики... Тест 3. Обмеження в галузі виплати дивідендів можуть застосовуватися в таких випадках: Тест 4. Дивіденди можуть виплачуватися в таких формах: Тест 5. До основних показників, які характеризують ефективність дивідендної політики підприємства, належать: Тест 6. До основних факторів, які впливають на рівень оподаткування дивідендів, належать: Задачі..……………………………………………………………………………..6 Задача 1 Визначити чисту суму дивідендів, яку одержить акціонер, що володіє пакетом акцій у 10 % статутного капіталу акціонерного товариства, за наявності таких даних: 1. Статутний капітал AT — 100 тис. грн (5000 акцій номінальною вартістю 20 грн). 2. Власний капітал AT — 250 тис. грн. 3. Податок на прибуток підприємства — 30 тис. грн. 4. Маса дивіденда — 50 тис. грн. Задача 2 Загальні збори акціонерного товариства на пропозицію правління прийняли рішення про подрібнення акцій у співвідношенні 1: 5 та зменшення розміру статутного капіталу з 15 млн грн до 12 млн грн шляхом викуп та анулювання акцій. Номінальна вартість акцій до їх подрібнення становить 15 грн, ринкова — 30 грн. Визначити дивіденди на одну акцію, які отримають акціонери в результаті здійснення згаданих операцій та кінцевий ринковий курс акцій. Задача З Громадянин України — акціонер AT — резидента України має постійне місце проживання в США. Які податки слід сплатити при виплаті дивідендів такому акціонерові? Розділ 6. Тести……..……………………………………………………….……..9 Тест 1. На які цілі може використовуватися банківський кредит? Тест 2. Позичковий капітал підприємств може формуватися за рахунок таких джерел... Тест 3. Фінансові кредити можуть надаватися підприємству... Тест 4. Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі... Тест 5. Які з наведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника, правильні? Тест 6. Предметом іпотеки можуть бути... Тест 7. До основних характеристик облігацій з нульовим купоном належать... Тест 8. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути наслідком тата операцій: Тест 9. Варант — це різновид... Тест 10. Комерційний кредит — це... Задачі……………………………………………………………………………..12 Задача 1 Емісія облігацій підприємств характеризується такими параметрами: курс емісії облігацій — 85 %; курс погашення облігацій — 100 %; номінальна процентна ставка— 10 %; період обігу облігацій — 10 років. Розрахувати ефективну ставку процента, якщо: а) погашення облігацій здійснюватиметься в кінці періоду їх обігу; б) погашення облігацій здійснюватиметься щорічно рівними частинами. Задача 2 Підприємство має потребу в капіталі для придбання виробничих запасів (сировини) обсягом 1 млн грн. Середня тривалість операційного циклу становить 60 днів. Передбачений контрактом строк оплати від¬вантажених товарів — 30 днів з моменту їх надходження на склад кліє¬нта. При здійсненні розрахунків протягом наступних 30 днів надбавка до базової ціни дорівнює 5 %. При здійсненні оплати по факту (протя¬гом 2 робочих днів з моменту надходження сировини) сконто (знижка) до базової ціни становитиме 3 %; процентна ставка за короткостроко¬вими банківськими кредитами - 35 % річних. Фінансовий менеджер повинен визначити найоптимальніший варіант покриття потреби в ка¬піталі для фінансування придбання сировини. Список використаної літератури.……………………………………………….16

 15. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  Задача. Перед фінансистом стоїть завдання всіма можливими методами оцінити ринкову вартість підприємства А, корпоративні права якого не мають обігу на ринку. В результаті вивчення опублікованої в ЗМІ інформації вдалося з’ясувати, що минулого місяця на ринку було продано подібне за кількісними та якісними параметрами підприємство В за три мільони грн., яке веде діяльність в тому самому секторі ринку. Вибірка показників фінансової звітності обох підприємств наведена в таблиці. Показники Підприємство А Підприємство В 1. Статутний капітал, тис.грн. 3000 2500 2. Власний капітал, тис.грн. 4500 4000 3. Коефіцієнт заборгованості 2,7 2,85 4. Чистий прибуток, тис.грн. 1200 1000 5. Операційний Cash-flow, тис.грн. 1400 1200 6. Чиста виручка від реалізації, тис.грн. 15000 12000 7. Відновна вартість активів, тис.грн. 16000 12000 8. Капіталізована вартість доходів, тис.грн. 4800 4000 Задача. Визначити планову потребу в капіталі новоствореного підприємства, якщо прогнозні розрахунки дають таку інформацію. 1. Затрати, пов’язані із заснуванням підприємства – 5 тис.грн. 2. Первісна вартість необхідної для виробництва планового обсягу продукції виробничої споруди – 1 млн.грн. 3. Придбання машин та обладнання – 500 тис.грн. 4. Щоденні витрати на придбання сировини та матеріалів – 6 тис.грн. 5. Середньоденні витрати на уторимання персоналу – 10 тис.грн. 6. Середньоденні витрати за іншими елементами витрат – 3 тис.грн. 7. Середній період з моменту оплати вартості сировини та матеріалів до запуску їх у виробництво – 7 днів. 8. Тривалість виробничого циклу – 3 дні.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua