Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Управління витратами в організації (ID:24648)
| Размер: 322 кб. | Объем: 61 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 5
1.1 Управління витратами як основа конкурентоспроможності підприємства 5
1.2. Роль інформаційної служби у реалізації стратегії підприємства 10
1.3. Можливості впровадження ERP-системи з метою поліпшення ефективності управління фінансами підприємства 15
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗАТ « » 18
2.1. ЗАТ « » на українському ринку ІТ послуг 18
2.2. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності ЗАТ « » 24
2.3. Аналіз ефективності фінансової діяльності ЗАТ « » 27
РОЗДІЛ ІІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ EPR СИСТЕМИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАТ « » ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 35
3.1. EPR системи як основа конкурентоспроможності підприємства 35
3.2. Особливості впровадження ERP-систем 41
3.3. Переваги впровадження EPR системи в діяльність ЗАТ « » 46
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
ДОДАТКИ 56

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління витратами
  ЗАВДАННЯ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3 1.1. Функціональні підсистеми управління витратами і їх оцінка 3 1.2. Організаційна побудова системи управління витратами 3 ЗАВДАННЯ 2. КАЛЬКУЛЮВАННЯ 3 Аналізуючи витрати підприємства, можна сказати, що більша частина витрат включається в собівартість продукції. ... ЗАВДАННЯ 3. СVР-аналіз діяльності підприємства 3 Визначити і оцінити показники: -маржинальний прибуток; -операційний прибуток; -коефіцієнт маржинального прибутку; -точку беззбитковості; -коефіцієнт безпеки виробництва; -обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність активів на рівні 20%; -операційний ліверідж. ЗАВДАННЯ 4. 0БГРУНТУВАТИ ФІНАНСОВУ ФОРМУ ПРИДБАННЯ МАШИНИ: лізинг чи купівля за кредит 3 Тепер визначимо ефективність впровадження нового обладнання на підприємстві для переробки матеріалу – як фактору збільшення пропозиції матеріалу підприємством при зменшенні витрат на її виробництво. Джерелом фінансування буде обрано кредит під заставу нерухомості (іпотечний кредит). Література 3 Додатки 3

 2. Управління витратами
  1. Характеристика елементів витрат і статей калькуляції. 3 2. Методика планування статей прямих і непрямих витрат у собівартості продукції. 7 Список літератури 11

 3. Управління витратами
  Варіант 6. Завдання №1 Визначити загальні витрати та витрати на одиницю продукції, що випускається підприємством. Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 1. № варі анта Обсяг вироб- ництва, одиниць Постійні витрати, грн Змінні витрати на одиницю продукції, грн № варіанта Обсяг виробни- цтва, одиниць Постійні витрати, грн Змінні витрати на одиницю продукції, грн 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 400 60 000 5,0 20 1 500 30 000 4,0 Завдання №2 Розрахувати змінні та постійні витрати всього по підприємству, змінні та постійні витрати на одиницю продукції, зробити висновки про поведінку витрат при коливанні обсягів господарської діяльності. Дані розрахунків та висновки звести у таблицю. Вихідні дані за варіантами наведені в табл.3. Завдання №3 Розрахувати ставку розподілу загальновиробничих витрат підрозділу підприємства з використанням різних баз розподілу. Вихідні дані наведені в табл.4. Завдання №4 Розрахувати собівартість готової продукції та незавершеного виробництва на початок та кінець місяця за методом попроцесної калькуляції ФАЙФО (від англ. First in first out - перший прийшов, перший пішов). Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 6. АНАЛІЗ РІВНЯ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ Завдання№5 Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції. Дані про виробничу діяльність наведені в табл. 7. Потрібно визначити точку беззбитковості (обсяг діяльності, за якого доходи підприємства дорівнюють його витратам) в грошовому та натуральному вимірюванні та запас фінансової міцності (характеризує можливе зменшення доходу від реалізації за якого підприємство все ще лишатиметься прибутковим). Завдання №6 Розрахувати маржинальний дохід та коефіцієнт маржинального доходу за даними, наведеними в табл. 8. Маржинальний дохід являє собою різницю між доходом від реалізації продукції та сумою змінних витрат на її виробництво та реалізацію. Завдання №7 Для ефективного управління витратами недостатньо обчислювати маржинальний дохід в цілому по підприємству, необхідно також визначити його по кожному з виробів. Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) розрахувати маржинальний дохід для акціонерного товариства по виробам. Постійні витрати для всіх варіантів прийняти 2000 грн. Завдання № 8 Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) та результатами розрахунків завдання №7 оцінити чутливість прибутку до зміни наступних елементів: ціни продукції; змінних витрат; постійних витрат; обсягу продажу. Для всіх варіантів приймаємо припущення, що кожний з параметрів погіршується на 10%.

 4. Управління витратами
  Варіант 10. Завдання №1 Визначити загальні витрати та витрати на одиницю продукції, що випускається підприємством. Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 1. № варі анта Обсяг вироб- ництва, одиниць Постійні витрати, грн Змінні витрати на одиницю продукції, грн 10 1 200 80 000 3,5 Завдання №2 Розрахувати змінні та постійні витрати всього по підприємству, змінні та постійні витрати на одиницю продукції, зробити висновки про поведінку витрат при коливанні обсягів господарської діяльності. Дані розрахунків та висновки звести у таблицю. Вихідні дані за варіантами наведені в табл.3. Завдання №4 Розрахувати собівартість готової продукції та незавершеного виробництва на початок та кінець місяця за методом попроцесної калькуляції ФАЙФО (від англ. First in first out - перший прийшов, перший пішов). Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 6. Завдання №3 Розрахувати ставку розподілу загальновиробничих витрат підрозділу підприємства з використанням різних баз розподілу. Вихідні дані наведені в табл.4. АНАЛІЗ РІВНЯ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ Завдання№5 Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції. Дані про виробничу діяльність наведені в табл. 7. Потрібно визначити точку беззбитковості (обсяг діяльності, за якого доходи підприємства дорівнюють його витратам) в грошовому та натуральному вимірюванні та запас фінансової міцності (характеризує можливе зменшення доходу від реалізації за якого підприємство все ще лишатиметься прибутковим). Завдання №6 Розрахувати маржинальний дохід та коефіцієнт маржинального доходу за даними, наведеними в табл. 8. Завдання №7 Для ефективного управління витратами недостатньо обчислювати маржинальний дохід в цілому по підприємству, необхідно також визначити його по кожному з виробів. Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) розрахувати маржинальний дохід для акціонерного товариства по виробам. Постійні витрати для всіх варіантів прийняти 2000 грн. Завдання № 8 Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) та результатами розрахунків завдання №7 оцінити чутливість прибутку до зміни наступних елементів: ціни продукції; змінних витрат; постійних витрат; обсягу продажу. Для всіх варіантів приймаємо припущення, що кожний з параметрів погіршується на 10%.

 5. Управління витратами
  Завдання 1. Загальна характеристика системи управління витратами на підприємстві ТОВ „. 3 1.1. Функціональні підсистеми управління витратами та їх оцінка 3 1.1. Організаційна побудова системи управління витратами 7 Завдання 2. Калькулювання 12 2.1. Скласти калькуляцію на один типовий виріб за встановленими на підприємстві 12 2.2. Пояснити методику проведених обчислень 12 2.3. Оцінити обгрунтованість розподілу загальновиробничих витрат. 13 Завдання 3. CVP- аналіз (аналіз системи „витрати-випуск- прибуток”) діяльності підприємства 17 3.1. Визначити такі показники: 17 - маржинальний прибуток; - операційний прибуток; - коефіцієнт маржинального прибутку; - точку безбитковості (в натуральному й грошовому вираженні); - коефіцієнт безпеки виробництва; - обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність активів на рівні 20%; - операційний леверидж. 3.2. Оцінити результати обчислень та прокоментувати. 20 Завдання 4. Обгрунтувати фінансової форми придбання машини (верстату, устаткування): лізинг чи купівля в кредит 21 4.1. При обгрунтуванні обчислити: 21 - витрати на лізинг у поточній вартості; - витрати на купівлю за рахунок кредиту у поточній вартості. 4.2. Результати обчислень порівняти й прийняти управлінське рішення. 23 Список використаної літератури. 24

 6. Управління витратами
  ВСТУП 3 1.ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКУ 4 2. СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ 8 3. ЗМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ВИТРАТ 10 4. ЗМІСТ СТАТЕЙ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 17 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 7. Управління витратами
  ЗАВДАННЯ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3 ЗАВДАННЯ 2. КАЛЬКУЛЮВАННЯ 10 ЗАВДАННЯ 3. СVР-аналіз діяльності підприємства 13 ЗАВДАННЯ 4.0БГРУНТУВАТИ ФІНАНСОВУ ФОРМУ ПРИДБАННЯ МАШИНИ: лізинг чи купівля за кредит 16 Література 19

 8. Управління витратами
  Завдання 1 3 Загальна характеристика системи управління витратами на підприємстві (виконується за даними підприємства на якому працює студент , обсяг 5-6 сторінок) 1.1. Функціональні підсистеми управління витратами та їх оцінка 1.2. Організаційна побудова системи управління витратами (організація центрів відповідальності та функціональних органів управління) Завдання 2. Калькулювання 9 2.1. Скласти калькуляцію на один типовий виріб за встановленими на підприємстві статтями витрат або за схемою: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати (додаткова заробітна плата, відрахування на соціальні заходи та ін.); - загальновиробничі витрати (див. П(С)БО 16). 2.2. Пояснити методику проведених обчислень. 2.3. Оцінити обгрунтованість розподілу загальновиробничих витрат. Завдання 3. CVP- аналіз 12 CVP- аналіз (аналіз системи „витрати-випуск- прибуток”) діяльності підприємства (підрозподілу, проекту) 3.1. Визначити такі показники: - маржинальний прибуток; - операційний прибуток; - коефіцієнт маржинального прибутку; - точку безбитковості (в натуральному й грошовому вираженні); - коефіцієнт безпеки виробництва; - обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність активів на рівні 20%; - операційний леверидж. 3.2. Оцінити результати обчислень та прокоментувати. Завдання 4. Обгрунтування фінансової форми прибання машини, устаткування) лізинг чи купівля в кредит 14 4.1. При обгрунтуванні обчислити: - витрати на лізинг у поточній вартості; - витрати на купівлю за рахунок кредиту у поточній вартості. 4.2. Результати обчислень порівняти й прийняти управлінське рішення. Список використаної літератури 23

 9. Стратегічне управління витратами
  Вступ 3 1. Кошторисні ставки накладних витрат 4 2. Невиробничі накладні витрати 13 3. Перерозподіл витрат на взаємні послуги підрозділів 14 4. Інші бази розподілу, які застосовуються в традиційних системах 16 Висновки 23 Список використаної літератури 25

 10. Управління витратами на матеріали
  Вступ 3 Розділ 1. Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація 5 1.1. Поняття та необхідність обліку витрат 5 1.2. Класифікація витрат в управлінському обліку 7 Розділ 2. Методи вивчення поведінки витрат на матеріали, центри витрат та обліку відповідальності 11 2.1. Методи прогнозування витрат на матеріали 11 2.2. Методи вивчення поведінки витрат на матеріали 13 2.3. Центри витрат та обліку відповідальності 15 Розділ 3. Оцінка діяльності центрів витрат 22 3.1. Оцінка діяльності центрів витрат 22 3.2. Аналіз відхилень від встановлених нормативів 26 3.2. Відхилення прямих матеріальних витрат 29 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

 11. Управління цінами і витратами
  1. Мета і завдання сфери державного регулювання цін. 3 2. Фактори, що формують рівень собівартості продукції підприємства. 5 3. Аналіз витрат виробництва при встановленні ціни реалізації. 6 4. Принципи формування цінової політики підприємства. 8 5. Суть і методи встановлення ціни. 10 6. Методи встановлення ціни на основі споживчої цінності товару. 11 7. Поняття життєвого циклу товару та особливості ціноутворення на кожній стадії ЖЦТ. 12 8. Види цін за різними принципами класифікації. 15 Список використаних літературних джерел. 18

 12. Управління витратами на робочу силу
  ПЛАН Вступ 3 1.Основні види та державне регулювання заробітної плати 4 1.1.Види заробітної плати 4 1.2. Державне регулювання заробітної плати 5 2. Тарифна система оплати праці 12 2.1. Призначення тарифної системи, тарифно-кваліфікаційний довідник та його застосування, тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати 12 2.2. Тарифні ставки працівників 15 2.3. Доплати та надбавки 17 3.Форми і системи заробітної плати 19 3.1. Загальні поняття і системи заробітної плати 19 3.2. Відрядна та почасова форма оплати, оплата праці в бригадах 20 3.3. Організація преміювання працівників, участь в прибутках 26 4. Аналіз праці і зарплати Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський. 32 Висновок 38 Список використаної літератури 40 Метою курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів оплати праці та дослідження процесу управління витратами на оплату праці на підприємстві. Предметом дослідження економічні відносини, що виникають в процесі управління витратами праці на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес управління витратами на Вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський в 1999-2000рр.

 13. Система управління витратами на підприємстві
  Вступ 3 1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції ( надання послуг) 6 1.1. Еволюція теорії управління витратами 6 1.2. Теоретичні основи управління витратами на великому багатопрофільному промисловому підприємстві 15 1.3. Методологія логістики і її систем в управлінні витратами великого багатопрофільного промислового підприємства 19 2. Аналіз управління витратами на ВАТ «Назва» 24 2.1. Загальні відомості про підприємство 24 2.2. Аналіз системи витрат ВАТ «Назва» 30 2.3. Напрями вдосконалення управління витратами у ВАТ «Назва» 36 Висновки 41 Література 43-45

 14. Управління поточними витратами торговельного підприємства
  практична частина дипломної роботи Розділ 2. Аналіз управління поточними витратами ЗАТ "Дніпровський універмаг" 3 2.1. Економічна характеристика комплексу завдань по управлінню поточними витратами підприємства за допомогою ПЄОМА 3 2.2. Аналіз розміру та рівня поточних витрат підприємства 13 2.3. Оцінка факторів що впливають на формування поточних витрат торгового підприємства 20 2.4. Оцінка ефективності управління поточними витратами підприємства 28 Розділ 3. Основні напрями вдосконалення управління поточними витратами ЗАТ "Дніпровський універмаг" 33 3.1. Обґрунтування пропозицій щодо оптимізації обсягу та складу поточних витрат 33 3.2. Напрями удосконалення системи управління поточних витрат на торговельному підприємстві 42 Висновок 55

 15. Управління поточними витратами торговельного підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління поточними витратами торговельного підприємства 6 1.1. Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства 6 1.2 Фактори, що визначають розмір та склад поточних витрат торговельного підприємства 12 1.3 Методика управління поточними витратами торговельного підприємства 19 Розділ 2. Аналіз управління поточними витратами ЗАТ "Дніпровський універмаг" 23 2.1. Економічна характеристика комплексу завдань по управлінню поточними витратами підприємства за допомогою ПЄОМ 23 2.2. Аналіз розміру та рівня поточних витрат підприємства 33 2.3. Оцінка факторів що впливають на формування поточних витрат торгового підприємства 42 2.4. Оцінка ефективності управління поточними витратами підприємства 50 Розділ 3. Основні напрями вдосконалення управління поточними витратами ЗАТ "Дніпровський універмаг" 55 3.1. Обґрунтування пропозицій щодо оптимізації обсягу та складу поточних витрат 55 3.2. Напрями удосконалення системи управління поточних витрат на торговельному підприємстві 68 Висновок 80 Список використаних джерел 82 Додатки 88-90 Метою роботи є поглиблене вивчення управління поточними витратами підприємства, основи формування та вплив різних факторів та формування витрат. Предметом дослідження є економічний аналіз фінансових результатів торговельного підприємства До роботи додано доповідь, роздатковий матеріал

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua