Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Менеджмент персоналу (ID:24650)
| Размер: 105 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Завдання 1 3
2. Завдання 2 12
2.1. Планування і організація розвитку персоналу 12
2.2. Система мотивації персоналу 14
Додатки 21

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Менеджмент персоналу
  Завдання №1 1. Дати коротку загальну характеристику бази практики: - повна назва організації; - галузева належність; - форма власності; - основні види продукції і послуг; - загальна чисельність персоналу; - показники обсягів діяльності за минулий звітний рік. Дати характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми та доповнити їх відповіднім коментарем. Завдання № 2 2.1. На прикладі одного зі структурних підрозділів організації виконати якісний аналіз персоналу за формою таблиці 3. 2.2. Навести перелік нормативно-правових документів, які використовуються в практиці менеджменту персоналу. Заповнити таблицю 4. 2.3. Вивчити й описати застосовувані в організації методи професійного підбору різних категорій персоналу, оцінити їхню ефективність. 2.4. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем. 2.5. Вивчити, як в організації вирішуються питання розвитку соціального партнерства, чи є колективний договір, коли його укладено, як він виконується. Навести структуру колективного договору. З’ясувати, що відомо робітникам (службовцям) про Генеральну угоду, про угоди на рівні галузі та регіону. Література

 2. Менеджмент персоналу
  ЗМІСТ 1. Сутність, функції та принципи менеджменту персоналу 3 2. Кадрова документація 7 3. Ротація кадрів 11 4. Атестація спеціалістів і керівників 14 Список використаної літератури 23

 3. Менеджмент персоналу
  1. ПЕРСОНАЛ ЯК СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 3 2. СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 8 ЛІТЕРАТУРА 16

 4. Менеджмент персоналу
  Зміст ВСТУП 3 1. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 5 3. НАБІР ПЕРСОНАЛУ 6 4. ДОБІР ПЕРСОНАЛУ 6 5. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПІЛЬГ 7 6. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ 8 7. НАВЧАННЯ 8 8. ОЦІНКА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9 9. ПІДВИЩЕННЯ, ЗНИЖЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ 10 10. ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ, УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ПО СЛУЖБІ 11 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

 5. Менеджмент персоналу
  1. Документування переведення працівника на іншу роботу 3 2. Документування проведення атестації 6 • наказ про проведення атестації 6 • список атестованих осіб 7 • склад комісії 7 • атестаційна характеристика 8 • посадова інструкція 9 • атестаційний листок 11 • витяг із засідання атестаційної комісії 12 • висновок голови атест. Комісії 14 • наказ про результат атестації 15 Література 17

 6. Задачі менеджмент персоналу
  ЗАДАЧА 1. Служба управління персоналом великого підприємства містить декілька функціональних підсистем. Середньоспискова чисельність працівників організації становить 3850 осіб, у т.ч. чисельність управлінського персоналу - 40% від загальної чисельності працівників. Корисний фонд робочого часу одного працівника - 1940 год. на рік. Коефіцієнт додаткових витрат часу, не врахованих в плановій трудомісткості -1,15. Річна трудомісткість функцій для кожної підсистеми служби управління персоналом становить: - найму, відбору та обліку персоналу - 12420 люд.-год.; - розвитку персоналу — 8340 люд.-год.; - планування та маркетингу персоналу - 11260 люд.-год.; - розробки засобів стимулювання праці — 9800 люд.-год.; - трудових відносин - 4600 люд.-год.; - умов праці - 3240 люд.-год.; - соціальної інфраструктури - 8560 люд.-год.; - юридичних послуг - 2190 люд.-год.; Уявіть, що Ви обіймаєте посаду менеджера з персоналу цієї організації. Виконайте поставлені завдання: 1. Розрахуйте планову чисельність кожної підсистеми служби управління персоналом. 2. Розрахуйте рівень керування в цій організації, обґрунтуйте розрахунки. 3. Побудуйте організаційну структуру служби управління персоналом зазначеної організації, зазначте назви всіх підрозділів та посади працівників в ній. 4. Розробіть систему заходів щодо скорочення або додаткового залучення працівників до служби управління персоналом оптової торговельної бази. 5. Складіть оперограму проектування системи управління персоналом великого торговельного підприємства із врахуванням трудомісткості всіх операцій, зазначених в умові задачі. ЗАДАЧА 2. Провести соціометричне опитування в колективі, в якому Ви працюєте (7 -10 чоловік), за формальним критерієм — робота. На його основі побудувати соціоматрицю і соціограму стосунків у колективі, а також визначити індивідуальні та групові індекси, що характеризують міжособистісні стосунки у групі. ЗАДАЧА 3. Вивчити порядок укладання контрактів із службовцями. Недоліки та переваги контрактних форм. Навести зразок. КОНТРАКТ

 7. Контрольна робота менеджмент персоналу
  1. Роль та значення управління персоналом як науки 3 2. Людина як об'єкт управління персоналом 5 3. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація 6 4. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру 8 5. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій 11 6. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту 12 7. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри» 15 8. Системний підхід до управління персоналом організації 16 9. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом 17 10. Управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду 21 Література 23

 8. Контрольна робота менеджмент персоналу
  1. Чинники стратегії та політики менеджменту персоналу 3 2. Планування трудової кар'єри в організації 8 3. Методи оцінювання персоналу 15 Література 19

 9. Менеджмент персоналу контрольна робота
  ВСТУП 3 1. Управління організаційною поведінкою персоналу 5 2. Соціальні норми в регулюванні поведінки 11 3. Управління трудовими протиріччями в організації 13 4. Методика організаційного розвитку 19 5. Проект організаційної зміни кадрової служби 22 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

 10. Менеджмент персоналу (на прикладі підприємства)
  Вступ 2 1. Дослідити систему управління персоналом. Вказати на позитивні та негативні завдання 3 2. Дослідити ціль управління керівника 9 3. Спроектувати власний стиль управління 16 Висновки 22 Список літератури 23 Метою роботи є вивчення практичних аспектів механізму функціонування та розвитку системи управління персоналом на підприємстві. Об’єктом дослідження виступає корпорація „МакДональдз”. Предмет дослідження є організація управління персоналом на підприємстві

 11. Звіт з практики "менеджмент персоналу" (на прикладі банку)
  ЗАВДАННЯ 1 2 Дати коротку загальну характеристику бази практики 2 ЗАВДАННЯ №2 (Варіант 2) 8 2.1. На прикладі одного зі структурних підрозділів організації (чисельністю працівників не менше 20 осіб) виконати якісний аналіз персоналу за формою таблиці 8 2.2. Навести перелік нормативно-правових документів (закони, укази, постанови, положення, інструкції тощо), які використовуються в організації у практиці менеджменту персоналу. Заповнити таблицю 10 2.3. Вивчити й описати застосовувані в організації методи професійного підбору різних категорій персоналу, оцінити їхню ефективність 12 2.4. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем 17 2.5. Вивчити, як в організації розв’язуються питання розвитку соціального партнерства, чи є колективний договір, коли він укладений, як він виконується. Навести структуру колективного договору. З’ясувати, що відомо працівникам про Генеральну угоду, про угоди на рівні галузі та регіону 19 Література 24

 12. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Дати коротку загальну характеристику організації
  ЗАВДАННЯ №1 3 Дати коротку загальну характеристику організації 3 ЗАВДАННЯ №2 8 ВАРІАНТ 1 1.1. Описати чинний порядок і процедури планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона береться? Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення процедури планування потреби у персоналі в організації 8 1.2. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо підвищення об’єктивності диференціації індивідуальних трудових доходів 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 13. міжнародний менеджмент Підготовка управлінського персоналу в розвинених країнах світу
  1. Підготовка магістра у відповідності з положеннями Державної національної програми “Освіта. Україна ХХІ століття” 3 2. Підготовка управлінського персоналу в розвинених країнах світу 11 Література 17

 14. Менеджмент персоналу ТИПИ І ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
  1. ТИПИ І ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 3 2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 10 ЛІТЕРАТУРА 16

 15. Професійний розвиток персоналу туристичного підприємства. Курсова робота (бакалавр). Менеджмент туризму
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Сутність і проблеми професійного розвитку персоналу 5 1.2. Планування кар’єри в організації 10 1.3. Управління персоналом: система навчання, методи розвитку 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ ” 25 2.1. Організаційна характеристика діяльності туристичного підприємства „ ” 25 2.2. Аналіз та оцінка фінансово-господарської діяльності туристичного підприємства 29 2.3. Особливості професійного розвитку персоналу на підприємстві 38 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 44 3.1. Недоліки та проблеми професійного розвитку в туристичній організації 44 3.2. Пропозиції щодо покращення якості професійного навчання 51 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 67

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua