Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Підвищення ефективності діяльності підприємства внаслідок кращого використання його трудового потенціал (ID:24651)
| Размер: 325 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Трудовий потенціал підприємства, його формування та оцінки 4
2. Пріоритетні напрямки ефективного використання потенціалу підприємства 9
3. Вплив продуктивності праці персоналу на ефективність роботи підприємства 14
ВИСНОВОК 24
ЛІТЕРАТУРА 24

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Виробничий потенціал підприємства та резерви його кращого використання (на прикладі)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні дослідження потенціалу підприємства 5 1.1 Теоретичні засади визначення категорії «виробничий потенціал підприємства» 5 1.2 Складові потенціалу підприємства як важлива умова його розвитку 8 1.3 Методика аналізу виробничого потенціалу підприємства 10 Розділ 2. Дослідження використання виробничого потенціалу ВАТ "ххх" 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 13 2.2 Аналіз формування та ефективного використання виробничого потенціалу ВАТ "ххх" 16 Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування та ефективного використання виробничогопотенціалу ВАТ "ххх" 33 3.1 Розробка заходів по підвищенню діяльності підприємства 33 3.2 Оцінка ефективності розроблених заходів 37 Висновки 42 Список використаної літератури 45 Додатки 48

 2. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства туристської сфери
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Структура персоналу підприємства 9 1.3. Показники ефективності використання трудового потенціалу 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЮ „САЛЮТ" 16 2.1.Склад і динаміка персоналу підприємства. 16 2.2. Оцінка інтенсивності використання трудових ресурсів 17 2.3. Аналіз рентабельності персоналу 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 24 3.1. Організація праці як умова підвищення її ефективності 24 3.2. Конструювання моделі системи мотивації та управління персоналом готелю "Салют" 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 Додатки 36

 3. Оцінка та засоби підвищення ефективності формування й використання трудового потенціалу
  Дипломна робота містить 15 таблиць, 4 рисунки, список літератури з 42 найменувань, роздаточний матеріал 5 сторінок, реферат, доклад 6 сторінок Зміст: ВСТУП 4 1. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 6 1.1. Трудовий потенціал на сучасному ринку 6 1.2. Методологія управління трудовим потенціалом на підприємстві 14 1.3.Напрямки підвищення ефективності формування і використання трудового потенціалу. 23 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 36 2.1. Характеристика підприємства і його виробничо-господарської діяльності 36 2.2. Склад і використання трудового потенціалу підприємства 43 3. ОЦІНКА ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 57 3.1. Оцінка трудового потенціалу і напрямки підвищення його ефективності. 57 3.2. Підвищення кваліфікації – важливий напрямок покращання використання трудового потенціалу 61 3.3. Підвищення ефективності мотивації та стимулювання персоналу підприємства. 66 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

 4. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці
  Вступ 3 1. Сутність внутрішніх резервів підприємства 4 2. Поняття і класифікація резервів 8 3. Принципи виявлення та мобілізації резервів 12 4. Резерви зростання продуктивності праці 19 Висновок 22 Література 23

 5. Управління персаналом на підприємтвах готельного господарства (турфірмі) і підвищення ефективності його використання
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЮ 5 1.1. Сутність управління персоналом 5 1.2. Принципи побудови системи управління персоналом готелю в Україні 6 1.3. Закордонний досвід управління персоналом у сфері готельного бізнесу 9 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛІ „Назва” 14 2.1. Структура персоналу готелю 14 2.2. Функції персоналу готелю „Назва” 17 2.3. Аналіз персоналу 22 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЮВАННЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЇХНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ 27 3.1. Напрямки покращення мотивації персоналу готелю 27 3.2.Оптимізація структури управління 27 3.3. Ефективність запропонованих заходів 28 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 ДОДАТКИ 34

 6. Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування оборотних коштів підприємства 1.1 Економічна природа та сутність оборотних коштів підприємства 6 1.2 Структура оборотних коштів 9 1.3 Роль і значення оборотних коштів в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства 14 Розділ 2. Аналіз використання оборотних коштів на ВАТ «Назва» 21 2.1. Коротка характеристика підприємства 21 2.2. Структура оборотних коштів та їх аналіз 27 2.3 Аналіз показників ефективного використання оборотних коштів 30 2.4. Планування оборотних коштів 41 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства 46 3.1 Нормування оборотних коштів 46 3.2 Мотиваційні чинники, що впливають на ефективне використання оборотних коштів 50 Висновки 58 Література 63 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2008 р. 69

 7. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 5 1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 7 1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 19 2.1. Коротка характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 3.1. Аналіз основних фондів підприємства 23 3.2. Ефективність використання основних фондів підприємства 24 РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗРАХУНОК НА ЕОМ) 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 8. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  1.Сутність оборотних коштів і їх класифікація 4 2. Класифікація оборотних коштів їх склад 5 3. Інформаційне забезпечення аналізу оборотних коштів 7 4. Показники ефективності використання оборотних коштів 11 Список використаної літератури 14

 9. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 1. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 4 2. Ефективність використання 6 3. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів 10 Висновок 14 Задача 1 15 Визначити необхідний обсяг залучення кредитних ресурсів для фінансування проекту у плановому році та визначити коефіцієнт його самофінансування, виходячи з таких даних (тис. грн.): 1. Обсяг фінансування проекту у плановому році – 500; 2. Середня вартість основних засобів за рік – 1450; 3. Середня норма амортизації – 11% ; 4. Обов'язкова частина відрахувань на капітальний ремонт 55% у складі амортизаційних відрахувань; 5. Балансовий прибуток – 600; 6. Податок на прибуток – 210; 7. Фінансування виробничих витрат – 25; 8. Спрямування прибутку на сплату дивідендів – 100; 9. На заохочення персоналу – 35. Задача 2 17 Здійснити розрахунок суми акцизного збору та вартості підакцизного товару разом з ним, використовуючи наступну інформацію (тис. грн.): 1. Митна вартість товару по декларації в доларах США 200 тис. 2. Курс НБУ – 5,33 грн.; 3. Митні та комісійні збори – 15 тис. грн.; 4. Ставка ввізного мита – 20%; 5. Ставка акцизного збору – 25%. Список використаної літератури 18

 10. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та структура основних фондів 5 2. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства 13 3. Напрямки підвищення ефективності використання 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 11. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.1 Дослідження теоретичних підходів до визначення основних засобів підприємства 5 1.2 Методичні підходи до розрахунку показників ефективності використання основних засобів підприємства 12 1.3 Проблеми ефективного використання основних засобів підприємства 18 2. Аналіз і оцінка ефективності використання основних фондів ТОВ «...» 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Аналіз складу і структури основних фондів ТОВ «...» 22 2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства 29 3. Шляхи підвищення ефективності використанні основних фондів ТОВ «...» 31 Висновки 38 Література 40 Додатки 44

 12. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи ефективності функціонування оборотних коштів підприємства 4 2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства ВАТ «Веселка» 7 2.1. Аналіз ефективності використання запасів 7 2.2. Ефект від інвестування коштів в дебіторську заборгованість 7 2.3. Аналіз управління грошовими коштами 10 3. Напрямки вдосконалення ефективності використання оборотних коштів на підприємстві 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20 Додаток 1 21 Додаток 2 23

 13. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
  ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методичні аспекти обґрунтування заходів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність, різновиди та ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Методи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 17 1.3. Основні напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта господарювання 25 Розділ ІІ. Аналітична оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 32 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності 32 2.2. Аналіз показників підприємницької діяльності товариства 38 2.3. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 46 Розділ ІІІ. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 56 3.1. Основні заходи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 56 3.2. Економічне обґрунтування проектних рішень підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві 61 3.3. Прогнозна оцінка ефективності реалізації проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 67 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78

 14. Фінансова оцінка ресурсів підприємства, шляхи підвищення ефективності їх залучення та використання
  Зміст Вступ 3 1. Класифікація джерел фінансування 5 2. Рух фінансових ресурсів 6 3. Оцінка фінансових ресурсів 8 Висновок 14 Список літератури 16

 15. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність сучасного підприємства: сутність, організація та оцінка ефективності 1.1. Поведінка підприємства на зовнішніх ринках: сутність, сфери і способи реалізації. 1.2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: стратегічний аспект. 1.3. Критерії оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві Розділ 2. Аналітична оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ “ ” 2.1. Характеристика ЗАТ “ ” та його діяльності 2.2. Діагностика умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 2.3. Оцінка ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві Розділ 3. Пропозиції щодо впровадження стратегічних заходів для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства 3.1. Резерви та цільові орієнтири покращення результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємства 3.2. Розробка програми стратегічних дій щодо досягнення встановлених цілей. 3.3. Обґрунтування ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаних джерел Додатки

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua