Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основні положення антикризового управління підприємством (ID:24652)
| Размер: 204 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Основні положення антикризового управління підприємством 3
2. Банкрутство як правовий, механізм регулювання підприємницької діяльності 10
3. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства 17
ЛІТЕРАТУРА 20

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота із антикризового управління підприємством
  1. Програма фінансового оздоровлення підприємства 3 2. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства 6 3. Анотація на статтю 12 Стаття 13 Література 18

 2. Роль маркетингу в системі антикризового управління підприємством сфери послуг
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 1.1. Основні причини виникнення кризових явищ 6 1.2. Мета і місце маркетингу в антикризовому управлінні 17 1.3. Ключові маркетингові стратегії антикризового управління 26 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 34 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ „Назва” 34 2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 43 2.3. Дослідження загроз банкрутства підприємства ТОВ „Назва” 54 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ 60 3.1. Основні маркетингові заходи по недопущенню кризового стану підприємства 60 3.2. Оцінка ефективності запропонованих маркетингових заходів для ТОВ „Назва” 73 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 108 ДОДАТКИ 114

 3. Положення про бюджетну структуру За допомогою якого бюджету (короткострокового чи довгострокового) здійснюється управління підприємством? Відповідь обґрунтуйте
  1. За допомогою якого бюджету (короткострокового чи довгострокового) здійснюється управління підприємством? Відповідь обґрунтуйте 3 2. Розкрийте сутність таких понять: бюджет підприємства, операційний бюджет, функціональний бюджет 5 3. В чому полягає різниця між вартісним і натурально-вартісним бюджетом підприємства? 6 4. Розкрийте сутність бюджетної структури підприємства. 8 5. Сутність та ціль складання бюджету доходів і витрат підприємства? 13 6. Назвіть основні причини, які обумовлюють різницю між доходами і витратами підприємства 15 7. Розкрийте сутність Бюджету Балансу та ціль його складання на підприємстві 16 8. Чи є якісь відмінності Бюджету Балансу від Бухгалтерського балансу. Відповідь обґрунтуйте. 17 9. Ціль, задача і результат бюджетного планування 17 10. Етапи процесу планування на підприємстві. Регламент бюджетного планування. 20 ЛІТЕРАТУРА 24

 4. Основні положення нової школи управління
  Вступ 3 1. Сутність кількісного підходу у менеджменті 4 2. Теорія прийняття управлінських рішень 8 3. Системний підхід: основа управління діяльністю підприємства 12 4. Процесний підхід у менеджменті 18 5. Ситуаційний підхід у менеджменті 22 Висновки 26 Література 28

 5. Опишіть основні функції корпоративної системи управління підприємством “Галактика”
  1. Опишіть основні функції корпоративної системи управління підприємством “Галактика”. 2. Охарактеризуйте експертні системи та наведіть відповідні приклади. 3. Опишіть як знайти потрібну інформацію в Інтернеті. Знайдіть адреси платіжних систем з використанням цифрової готівки. 4. Опишіть функції прогнозування в MS Excel і наведіть приклади їх використання. 5. Які моделі представлення даних існують на даний час. 6. Поясніть для чого використовуються звіти в MS Access і як вони створюються.

 6. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 2. МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ФУНКЦІЯМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 3. МЕХАНІЗМ ОПЕРАТИВНОГО ТА СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ 12 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 19

 7. Розробка політики управління позиковим капіталом у контексті антикризового управління торговельного підприємства
  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки сутності залучення та використання позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні формули) 13 1.3. Методика аналізу та планування позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні блок схеми послідовності) 20 ІІ. Дослідження практики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.1. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу на торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.2. Оцінка сутності управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 28 ІІІ. Розробка політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства як засобу запобігання його банкрутства 40 3.1. Етапи обгрунтування основних етапів політики управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 40 3.2. Розробка політики управління позиковим капіталом позиковим капіталом торговельного підприємства на плановий період у контексті антикризового управління торгівельним підприємством 42 3.3. Оцінка ефективності розробки політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” з позиції запобігання його банкрутства 44 4. Електронне програмне забезпечення (які програми, як їх використовувати) 49 Висновок 52 Литература 57 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 61 Додаток 2. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 64 Додаток 3. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 67 Додаток 4. Дані про випуск облігацій ТОВ “АЛО” 71-75 Об’єктом дослідження роботи є процес управління позиковим капіталом в підприємствах роздрібної торгівлі. Предметом дослідження є методичні підходи до формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ “АЛО” в сучасних умовах. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з досліджуваної проблеми

 8. Контрольна робота з антикризового управління
  Вступ 3 Розділ 1. Вихідна ситуація на підприємстві 5 Розділ 2. Стратегічні цілі санації, цільові орієнтири та стратегія санації підприємства 17 Розділ 3. Планування санації 18 Розділ 4. Розрахунок ефективності санації 23 Список використаних джерел 25 Додатки 26 На прикладі МП “Автосервіс” Види діяльності МП “Автосервіс”: ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення населення; ремонт легкових автомобілів (без ремонту на замовлення населення); оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації; роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації. Головним напрямком плану санації на підприємстві є розширення наданих послуг МП “Автосервіс” з метою отримання прибутку.

 9. Зарубіжний досвід формування політики антикризового фінансового управління
  Зарубіжний досвід формування політики антикризового фінансового управління Література

 10. Основні положення психотерапії К. Хорні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Типи та причини внутрішніх конфліктів особистості за теорією К.Хорні 4 2. Характеристика теорії психотерапії Карен Хорні 9 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 11. Основні положення ЗЕД підприємства
  Вступ 3 1. Основні положення закону України “Про Зовнішньоекономічну діяльність”. 4 2. Принципи здійснення ЗЕД в Україні 5 Висновок 6 Список використаної літератури. 7

 12. Зобов’язальне право. Основні положення
  Вступ 4 Розділ І. Поняття зобов’язання. 6 1.1. Історичний розвиток поняття зобов’язання. 6 1.2. Поняття зобов’язання в сучасній науці. 8 1.3. Система цивільних зобов’язань 12 Розділ ІІ. Підстави виникнення зобов'язань 16 2.1. Загальне уявлення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 16 2.2. Договори та інші правочини як підстави виникнення зобов'язань 20 2.3. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності як підстави виникнення зобов'язань 21 2.4. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі як підстава виникнення зобов'язань 21 2.5. Адміністративні акти як підстави виникнення зобов'язань 24 2.6. Інші юридичні факти як підстави виникнення зобов'язань 25 Розділ ІІІ. Деякі проблеми, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по договору оренди земельної частки (паю) 29 Висновки 35 Перелік використаної літератури 37

 13. Біхевіоризм: основні положення (методологічний аналіз)
  Вступ 3 1. Біохевіористські погляди Торндайка. 4 2. Джон Уотсон як засновник біхевіоризму. 7 3. Розробка поведінкової теорії послідовниками Уотсона. 12 Висновки 15 Література 16

 14. Основні положення концепції А.Файоля у менеджменті
  Вступ 3 1. Еволюція розвитку теорії та практики організації виробництва 5 2. Анрі Файоль – один з основоположників наукового менеджменту 7 Висновок 13 Література 15

 15. Основні положення функціональної теорії конфлікту
  Вступ 3 1. Поняття конфлікту 3 2. Функціональна теорія конфлікту 5 Висновок 8 Література 9

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua