Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Менеджмент організацій Основні тенденції організаційних змін в організації (ID:24657)
| Размер: 177 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Основні тенденції організаційних змін в організації 3
2. Основні форми проектування організацій 9
3. Особливості різновидів структур управління 16
Задача 23
Туристичне підприємство, що працює на ринку як туроператор вже понад 10 років виявило, що наявний персонал використовується неефективно, а саме: на 1 працюючого припадає 1,5 керівника. Необхідно визначити:
1. До яких наслідків може призвести така тенденція.
2. Суттєві, за Вашим переконанням, заходи для покращення існуючої ситуації.
3.Стратегію, яку доцільно буде використати для даного підприємства, та обґрунтувати.

ЛІТЕРАТУРА 27

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Етапи організаційних змін. Компоненти організаційних перетворень
  1. Етапи організаційних змін. Компоненти організаційних перетворень 3 2. Об'єкти організаційних перетворень. Моделі розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та конкурентного статусу підприємства 12 3. Елементи менеджменту організації. Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набору форм впливу, принципів 17 4. Завдання 20 Консалтингова група «Теодор» викупила готель на 130 номерів. Протягом реконструкції було укладено контракт на три роки з провідним туроператором про постійне ним використання 128 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 220 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у випадку їх простою, складають 980 грн. на місяць. Норма планового прибутку — 35%. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 520 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати консалтинговій компанії та якою буде ціна за користування 110 номерами на місяць у відповідності до цієї стратегії. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

 2. Управління процесами організаційних змін
  Вступ 3 1. Природа організаційних змін 4 2. Особливості управління на різних етапах реалізації організаційних змін 7 3. Причини виникнення та методи подолання опору організаційним змінам 18 Висновки 24 Література 25

 3. Управління процесами організаційних змін
  Вступ 3 1. Поняття організаційної зміни і його передумови 5 2. Опір організаційним змінам і його причини 10 3. Організаційні зміни: етапи і методи 12 4. Ефективність організаційних змін 24 Висновки 30 Список використаної літератури 34

 4. Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін.
  1. Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін. 3 2. Визначення цінової стратегії фірми. 11 3.Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 5. Сутність та переваги організацій - "лідерів змін", підгрунтя їх успішності
  ВСТУП 3 1. Поняття змін в діяльності організації 4 2. Сутність та переваги організацій – „лідерів змін” 5 3. Підґрунтя успішності організацій – „лідерів змін” 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

 6. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ. ПОНЯТТЯ «МЕНЕДЖЕР» ТА «ЛІДЕР»
  ВСТУП 3 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ. ПОНЯТТЯ «МЕНЕДЖЕР» ТА «ЛІДЕР» 4 2. ОСНОВНІ СТИЛІ ЛІДЕРСТВА В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 7 3. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЛІНІЮ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ 11 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18 ДОДАТКИ 20

 7. Основні тенденції та перспективи розвитку оптової торгівлі
  Вступ 3 1. Теоретична характеристика торгівлі 5 2. Характеристика оптової торгівлі 11 3. Сучасний стан оптової торгівлі в україні 21 4. Проблеми та перспективи розвитку оптової торгівлі 26 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 40

 8. Основні тенденції розвитку сучасного світового господарства
  Вступ 1. Глобалізація та регіоналізація світової економічної системи 4 2. СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ 8 3. ДИНАМІКА І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ 12 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 9. Основні тенденції та перспективи розвитку оптової торгівлі
  ВСТУП 3 1. Суть, роль та функції оптової торгівлі 5 2. Аналіз стану та динаміка оптового товарообороту 21 3. Проблеми та перспективи розвитку оптової торгівлі в економіці України 32 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

 10. Сучасні тенденції в організації готельного обслуговування
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО СВІТУ ТА УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 6 1.1. Готельне господарство світу на сучасному етапі 6 1.2. Сучасний стан розвитку готельного господарства світу 20 1.3. Характеристика сучасного стану розвитку готельного господарства України 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ „Назва” 44 2.1. Загальна характеристика готелю 44 2.2. Аналіз фінансово-господарського стану готелю „Назва” 54 2.3. Дослідження тенденцій розвитку готельного господарства на прикладі готелю „Назва” 66 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 84 3.1. Перспективи впровадження сучасних світових тенденцій у готельне господарство України 84 3.2. Пропозиції щодо впровадження сучасних світових тенденцій у готельне господарство України 91 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 115 ДОДАТКИ 122

 11. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 12. Основні тенденції на ринку громадського харчування, їх значення та розвиток
  Основні тенденції на ринку громадського харчування, їх значення та розвиток Література Без плану

 13. Нові тенденції в організації гостинності в засобах розміщення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСТИННОСТІ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ 5 РОЗДІЛ ІІ. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСТИННОСТІ В ГОТЕЛІ „НАЗВА” 11 2.1. Характеристика готелю „Назва” 11 2.2. Стандарти обслуговування в готелі „Назва” 15 2.3. Аналіз новітніх тенденцій в організації гостинності в готелі 25 РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ В ГОТЕЛІ 30 3.1. Порядок впровадження нових послуг в діяльність готелю 30 3.2. Оцінка якості послуг в діяльність готелю 33 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 48

 14. Радянське кіно 1930-40х років. Основні тенденції розвитку
  ВСТУП 3 1. ЕВРОПЕЙСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ 20-30 рр. 5 1.1. Основні тенденції в німому кіно 1930-х років 5 1.2. Становлення та проблеми звукового кіно в СРСР 9 1.3. Особливості акторської гри в німому кіно 13 2. РОЗВИТОК ЗВУКОВОГО РАДЯНСЬКОГО КІНО В 1930-1940 рр. 20 2.1. Александров і впровадження новітніх зображально-виражальних засобів 20 2.2. Особливості сюжетної лінії радянського кінематографа в роки ВВВ 21 2.3. Фронтове радянське кіно: ідеологічна складова 24 2.4 Аналіз фільму Олександра Довженко "Земля" 32 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

 15. Зміст, тенденції розвитку та роль інформаційного (комунікативного) менеджменту в ефективній діяльності організації
  Вступ 3 1. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія 4 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи організації 9 3. Оцінка ефективності інформаційно-комунікаційної діяльності 11 Висновки 12 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua