Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін. (ID:24665)
| Размер: 32 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
1. Людський фактор у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). Стратегія організаційних змін. 3
2. Визначення цінової стратегії фірми. 11
3.Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Стратегічний менеджмент Людський чинник у виробництві. Стратегія підвищення якості виготовлюваної продукції та послуг
  1. Людський чинник у виробництві. Стратегія підвищення якості виготовлюваної продукції та послуг 3 2. Продукто-товарні стратегії 8 3. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу 12 4. Завдання 18 Визначити за допомогою «z-рахунка», з яким підприємством буде реалізовувати Ваша фірма спільний проект будівництва готельного комплексу: з іноземним туроператором «А» чи українським турагентом «В», базуючись на даних, наведених у таблиці. Відповідь обґрунтуйте. (тис. грн.) Прогнозні показники Туроператор «А» Турагент «В» Обіговий капітал 60 85 Накопичений капітал 14 15 Балансовий прибуток 60 95 Усі активи 140 250 Статутний капітал 600 400 Зобов’язання у цілому 800 1500 Загальний обсяг продажів 500 300 Список використаної літератури 20

 2. Цінова стратегія підприємства з урахуванням життєвого циклу товару
  1. Сутність та етапи життєвого циклу товару 3 2. Залежність стратегії маркетингу від етапу життєвого циклу товару 9 3. Мета підприємства на ринку і політика ціноутворення 15 Список використаної літератури 21

 3. Етапи організаційних змін. Компоненти організаційних перетворень
  1. Етапи організаційних змін. Компоненти організаційних перетворень 3 2. Об'єкти організаційних перетворень. Моделі розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та конкурентного статусу підприємства 12 3. Елементи менеджменту організації. Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набору форм впливу, принципів 17 4. Завдання 20 Консалтингова група «Теодор» викупила готель на 130 номерів. Протягом реконструкції було укладено контракт на три роки з провідним туроператором про постійне ним використання 128 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 220 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у випадку їх простою, складають 980 грн. на місяць. Норма планового прибутку — 35%. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 520 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати консалтинговій компанії та якою буде ціна за користування 110 номерами на місяць у відповідності до цієї стратегії. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

 4. Управління процесами організаційних змін
  Вступ 3 1. Природа організаційних змін 4 2. Особливості управління на різних етапах реалізації організаційних змін 7 3. Причини виникнення та методи подолання опору організаційним змінам 18 Висновки 24 Література 25

 5. Управління процесами організаційних змін
  Вступ 3 1. Поняття організаційної зміни і його передумови 5 2. Опір організаційним змінам і його причини 10 3. Організаційні зміни: етапи і методи 12 4. Ефективність організаційних змін 24 Висновки 30 Список використаної літератури 34

 6. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 5 1.1. Людський капітал як економічна категорія 5 1.2. Види людського капіталу. Критерії формування людського капіталу 9 2. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 14 2.1. Людський капітал в економіці України 14 2.2. Проблеми зростання людського капіталу у суспільстві 24 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 30 3.1. Проблеми формування людського капіталу в Україні 30 3.2. Основні напрями покращення формування та раціонального використання людського капіталу в Україні 34 ВИСНОВОК 39 ЛІТЕРАТУРА 42 ДОДАТКИ 45

 7. Фірма, стратегія фірми (стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції, в умовах монополії, у умовах сучасної економіки України)
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції 5 1.1. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції 5 1.2. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 8 Розділ 2. Стратегія фірми в умовах монополії 15 2.1. Монополія – як форма недосконалої конкуренції 15 2.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії 18 Розділ 3. Стратегія фірми в умовах сучасної економіки України 24 3.1. Стратегія діяльності підприємства в сучасних економічних умовах господарювання 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37-38 Об’єкт дослідження. Ринок досконалої конкуренції, монополістичний ринок, та сучасні умови господарювання. Мета дослідження. Охарактеризувати стратегію підприємства яке діє на ринку досконалої конкуренції. Розкрити принципи роботи підприємства-монополіста, його стратегію, а також представити засади діяльності підприємства, що функціонує в сучасних умовах господарювання.

 8. Менеджмент організацій Основні тенденції організаційних змін в організації
  1. Основні тенденції організаційних змін в організації 3 2. Основні форми проектування організацій 9 3. Особливості різновидів структур управління 16 Задача 23 Туристичне підприємство, що працює на ринку як туроператор вже понад 10 років виявило, що наявний персонал використовується неефективно, а саме: на 1 працюючого припадає 1,5 керівника. Необхідно визначити: 1. До яких наслідків може призвести така тенденція. 2. Суттєві, за Вашим переконанням, заходи для покращення існуючої ситуації. 3.Стратегію, яку доцільно буде використати для даного підприємства, та обґрунтувати. ЛІТЕРАТУРА 27

 9. Стратегія
  Вступ 3 1. Стратегічна сегментація 5 2. SWOT-аналіз підприємства 9 3. Місія та цілі підприємства 15 4. Формування загальнокорпоративної стратегії 18 5. Стратегія в розрізі напрямів діяльності 24 Висновки 26 Список використаної літератури 27 Об’єкт дослідження – конкурентні стратегії базового під-ва.

 10. Організаційна культура як фактор підвищення ефективності діяльності організації
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність організаційної культури 4 1.1. Рівні організаційної культури. 4 1.2. Цінності корпоративних культур. 6 1.3. Формування організаційної культури. 7 2. Типологія організаційних (корпоративних) культур. 9 3. Взаємозалежність внутрішніх складових організації 12 4. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації 13 Висновок 20 Список використаних джерел 21

 11. Стратегія диверсифікації
  Список використаної літератури. 1. Ансофф И. Стратегическое управление. – 1989. 2. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия. – 2001. 3. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. - М.: «Юнити», 1998. 4. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. - С.-Пб.: Наука,1996. 5. Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Издательство МГУ 6. В. Горшков, В. Маркова. Стратегия диверсификации завода // Из архивов журнала "Проблемы теории и практики управления"

 12. Ділова стратегія
  Зміст. Завдання 1 2 Розділ І. Основні теоретичні положення 2 Розділ II. Вибір даних (вар. 45) 5 Розділ III. Розрахунки параметричних індексів 6 Побудова радару конкурентоспроможності 8 Висновок: 9 Завдання 2 10 Глобальна ціль стратегії підприємства 10 SWOT - аналіз 10 Програма реалізації стратегії 11 Висновок. 14 ЛІТЕРАТУРА. 15

 13. Стратегія підприємств
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНОЇ КОРПОРАЦІЇ «Назва» 3 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 7 3. PEST-АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЇ «Назва» 20 4. ПОБУДОВА МАТРИЦІ SWOT-АНАЛІЗУ КОРПОРАЦІЇ «Назва» 21 5. СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЇ «Назва» ЗА МАТРИЦЕЮ АНСОФФА 25 6. МАТРИЦЯ БКГ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЇ «Назва» 27 7. СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ ПОРТЕРА КОРПОРАЦІЇ «Назва» 29 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 14. стратегія підприємства
  1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 3 1. Еволюція розуміння поняття стратегія 3 2. Формування загальнокорпоративних стратегій 6 3. Основні напрями досягнення конкурентних переваг 8 4. Прогнозування та його методи в стратегічному аналізі 12 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 17 Скласти термінологічний словник по наступним позиціям : стратегія підприємства, політика підприємства, тактика, стратегічне управління, стратегічне планування, стратегічний аналіз, стратегічний план, стратегічна зона господарювання, стратегічні бізнес-одиниці, стратегічні господарюючі центри, загально корпоративна стратегія, ділова стратегія, функціональна стратегія, операційна стратегія, стратегія диверсифікації, стратегія диференціації, стратегія вертикальної інтеграції, стратегія горизонтальної інтеграції, синергетичний ефект, стратегічні управлінські рішення, місія, цілі підприємства. Визначення оформлені у вигляді наступної таблиці. ЛІТЕРАТУРА 21

 15. Операційна стратегія
  Вступ 3 1. Формування операційної стратегії 4 2. Розробка і впровадження операційних систем 5 Висновки 12 Список використаних джерел 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua