Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Резерви раціонального використання трудових ресурсів. Інформаційні та організаційні ресурси - можливості їх вдосконалення (ID:24674)
| Размер: 57 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Резерви раціонального використання трудових ресурсів. Інформаційні та організаційні ресурси - можливості їх вдосконалення. 3
2. Функціональні стратегії: атакуючі та захисні. 8
3.Внутрішнє середовище підприємства (організації, фірми). Визначення 10
Завдання 2. 16
Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою)
Визначити, за допомогою показника "z- рахунка", з яким підприємством буде реалізовувати Ваша фірма спільний інвестиційний проект : з туроператором «А» чи турагентом «В», базуючись на даних наведених у таблиці. Відповідь обгрунтуйте.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Водні ресурси України та проблеми їх раціонального використання
  Вступ 3 1. Моря 4 2. Поверхневі та підземні води 5 3. Проблеми раціонального використання та охорони водних ресурсів України 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 2. Методика аналізу використання трудових ресурсів
  ВСТУП 3 1. Задачі, джерела і напрямки аналізу 4 2. Аналіз чисельності, складу і руху трудових ресурсів 8 3. Аналіз використання фонду робочого часу 11 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 3. Аудит ефективності використання трудових ресурсів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади аудиту ефективності використання трудових ресурсів 5 1.1. Економічна характеристика оплати праці та її види 5 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту ефективності використання трудових ресурсів 16 Розділ 2. Організація і методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 21 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства ТОВ “Назва” 21 2.2. Планування аудиту ефективності використання трудових ресурсів 28 2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства ТОВ “ Назва ” 31 2.4. Методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 36 Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем 50 Висновки 54 Список використаної літератури 56 Додатки 58

 4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 3 Завдання 1 9 Використовуючи способи абсолютних і відносних різниць визначити вплив факторів на обсяг випущеної продукції. Показник План Факт Чисельність працюючих, осіб 145 150 Кількість відпрацьованих днів 253 255 Тривалість робочого дня, годин 8 7,8 Середньогодинний виробіток, грн.. 90 89 Завдання 2 12 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми різниць і відстані до еталону). Підприємство Показник Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктивність праці Рівень матеріальних витрат 1 103 100 101 99 2 100 101 99 102 3 98 98 105 103 4 102 100 104 101 5 101 97 95 94 Література 14

 5. Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти проблеми праці та її оплати в ринкових умовах 6 1.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 6 1.2. Основні принципи та напрямки ефективного використання трудових ресурсів 10 1.3. Методичні підходи до вивчення використання трудових ресурсів 18 2. Аналіз використання трудових ресурсів 38 2.1. Роль оплати праці в регулюванні трудових відносин 38 2.2. Аналіз структури трудових ресурсів та використання робочого часу 44 2.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Друкарник” 54 2.4. Використання трудових ресурсів на підприємстві 66 3. Напрямки поліпшення використання трудових ресурсів ТОВ “Друкарник” 81 3.1. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів 81 3.2. Доплати за сумісництво як чинник мотивації персоналу 85 Висновки і пропозиції 92 Список використаної літератури 97 Додаток А 101 Додаток Б 104

 6. Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів
  Вступ …………………………………………………………………………….3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ………………………….5 2. Методологічні основи управління трудовими ресурсами…………… 12 3. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні…………… 16 Висновки ……………………………………………………………………….21 Література………………………………………………………………………23

 7. Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів
  Вступ …………………………………………………………………………3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ……………………….5 2. Розробка балансу трудових ресурсів ………………………………….6 3. Методологічні основи управління трудовими ресурсами ………...12 4. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні………... 16 Висновки ……………………………………………………………………19 Література …………………………………………………………………..21

 8. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства
  Вступ 3 1. Поняття продуктивності праці та ефективності використання трудових ресурсів 4 2. Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів 9 3. Шляхи підвищення продуктивності праці працівників 16 Задача № 7 20 Згідно з балансом меблевого комбінату на кінець звітного року залишок готової продукції становить 1082 тис. грн., у тому числі: шафи для одягу – 688,7, канапи – 148, 4, стільці 244,9 тис. грн. Середні відпускні (договірні) ціни становили: на шафи: листопад – 109,40 грн., грудень – 112,60, на канапи: вересень – 62,90, жовтень – 63,30, листопад – 61,50, грудень – 56,80 грн., на стільці: листопад – 10,10, грудень – 11,44 грн. Виробнича собівартість оприбуткованої нереалізованої продукції становить: шафи: листопад – 209,4 тис. грн., грудень – 479,3, канапи: вересень – 30,9, жовтень – 14,7, листопад – 102,8, грудень – 56,80 тис. грн., стільці: грудень – 244,9 тис. грн. Визначити розрахункову вартість залишку нереалізованої готової продукції на складах меблевого комбінату з урахуванням зміни цін. Висновки 22 Список використаної літератури 23

 9. Шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства (назва підприємства умовна, збіг з реальними фырмами випадковий)
  Вступ 3 1.Теорія та методологія оцінки та управління матеріальними ресурсами підприємства 5 1.1 Поняття та сутність управління матеріальними ресурсами 5 1.2 Інформаційно-аналітична база оцінки матеріально-технічних ресурсів підприємства 6 1.3 Система показників для аналізу стану управління матеріальними ресурсами 8 2. Загальна характеристика об’єкту дослідження 11 2.1 Загальна характеристика підприємства та його організаційна структура 11 2.2 Аналіз матеріальних ресурсів 13 3. Шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів 20 3.1 Оптимізація номенклатури продукції та ії матеріального забезпечення 20 3.2 Впровадження нового обладнання та технологій на підприємстві 23 Висновки 25 Література 27 Додаток А. 29 Додаток Б. 30 Додаток В. 33 Додаток Г. 35

 10. Ефективність використання трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Показники ефективності використання трудових ресурсів 6 1.3. Сутність заробітної плати 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕСТОРАНУ „САЛЮТ” 13 2.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства 13 2.3. Оцінка інтенсивності використання робочої сили 14 2.3. Аналіз рентабельності персоналу 17 2.4.Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати 21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 Додатки 31

 11. Діагностика використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві на прикладі готелю "Назва"
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 5 1.1. Суть та форми трудових ресурсів підприємства 5 1.2. Класифікація трудових ресурсів 16 1.3. Методологічні підходи щодо оцінки трудових ресурсів підприємства, їх характеристика 21 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ххх» 27 2.1. Фінансово-господарська характеристика туристичного підприємства «ххх» 27 2.2. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили на туристичному підприємстві «ххх» 34 2.3. Аналіз використання фонду робочого часу на туристичному підприємстві «ххх» 37 2.4. Аналіз продуктивності праці на туристичному підприємстві «ххх» 42 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ххх» 46 3.1. Характерні недоліки та проблеми в ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві «ххх» 46 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві «ххх» 49 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 69

 12. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства. їх склад, структура економічна характеристика та класифікація. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах
  Вступ 4 1. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства, їх склад, структура економічна характеристика та класифікація 5 2. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства 10 3. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 13. Управління муніципальними ресурсами Варіант 2 Ресурси населеного пункту: майно, земля, трудові ресурси, фінансові ресурси, інформаційні ресурси
  1. Ресурси населеного пункту: майно, земля, трудові ресурси, фінансові ресурси, інформаційні ресурси. 3 2. Земля як ресурс. 9 3. Характерні особливості управління місцевим господарством. 14 Список використаної літератури 20

 14. Резерви вдосконалення організації обслуговування туристів в готелях середньої потужності
  Вступ 3 1. Обґрунтування удосконалення готельного господарства 4 2. Удосконалення організації готельного господарства в малих готелях 11 Висновки 16 Список використаних джерел 18

 15. Баланс трудових ресурсів
  Вступ 3 1. Соціальна та економічна сутність трудових ресурсів 4 2. Сутність балансу трудових ресурсів 8 3. Баланс трудових ресурсів України 15 Висновки 23 Список використаної літератури 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua