Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Використання теорії рефлексів в організації заходів мерчендайзинга (ID:24676)
| Размер: 28 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Роль рефлексів у формуванні принципів мерчендайзинга 4
2. Розподіл пізнавальних ресурсів в просторі торгового залу і в часі 7
3. Управління поведінкою відвідувачів на основі сприйнять і відчуттів 10
Висновки 15
Список використаної літератури 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи ефективності функціонування оборотних коштів підприємства 4 2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства ВАТ «Веселка» 7 2.1. Аналіз ефективності використання запасів 7 2.2. Ефект від інвестування коштів в дебіторську заборгованість 7 2.3. Аналіз управління грошовими коштами 10 3. Напрямки вдосконалення ефективності використання оборотних коштів на підприємстві 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20 Додаток 1 21 Додаток 2 23

 2. Методика організації та проведення позакласових та позаурочних заходів з географії
  Зміст 2 Вступ 3 1. Форми і методи позакласної роботи з географії. 5 ЗМІСТ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ 7 Вивчення історії географії 8 Вивчення геології 9 Вивчення загального землезнавства 12 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 14 Позакласне читання географічної літератури 15 Стінна газета 17 Географічні екскурсії і походи 18 Типи і види географічних екскурсій 19 Настільні і рухливі географічні ігри на місцевості 22 Уявлювані подорожі. Кіномандрівки 25 3. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ПО ПРОВЕДЕННЮ ОЛІМПІАД 27 Висновки 33 Використана література 34

 3. Методика організації та проведення позакласних та позаурочних заходів з географії
  ВСТУП 3 І. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ МЕТОДИКИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ 4 Зміст позакласної роботи з географії 4 Форми і методи позакласної роботи з географії 5 2. МЕТОДИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ 6 Розповідь 7 Бесіда 8 Робота з науково-популярною літературою 8 Робота з картографічними посібниками 9 Робота з технічними засобами 11 Метод практичних робіт 14 Колекціонування 17 3. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ 18 Форми і методи позаурочної роботи з вивчення свого краю 20 Екскурсії 20 Походи 29 ВИСНОВКИ 35 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 36

 4. Економічна ефективність заходів щодо підвищення використання виробничих потужностей (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва 5 1.1 Економічна сутність виробничих потужностей підприємства 5 1.2. Фактори зростання ефективності виробництва 12 2. Особливості планування виробництва на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 17 2.1. Аналіз виробничих потужностей підприємства 17 2.2. Оцінка ефективності технічних і організаційних заходів підприємства 21 3. Напрямки підвищення ефективності виробничих процесів на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 25 Висновки 33 Література 35 Додатки 37

 5. Особливості організації та проведення масових туристських заходів з активного туризму
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАСОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ 5 1.1. Визначення поняття туристичний захід 5 1.2. Класифікація туристичних заходів 12 1.3. Організація масових заходів 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПРОГРАМИ МАСОВОГО ЗАХОДУ 20 2.1. Реклама програми масового заходу 20 2.2. Туристично-спортивна програма масового заходу 23 2.3. Анімаційна програма масового заходу 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

 6. Сучасний стан та перспективи організації корпоративних заходів з елементами активного туризму в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АКТИВНОГО ТУРИЗМУ 5 1.1. Поняття активного туризму 5 1.2. Класифікація активного туризму 7 1.3. Характеристика корпоративних заходів 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ АКТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 15 2.1. Особливості організації корпоративних заходів з елементами активного туризму в Україні 15 2.2. Забезпечення безпеки 19 2.3. Аналіз сучасного стану розвитку корпоративних заходів 22 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ АКТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 25 3.1. Проблеми організації корпоративних заходів з елементами активного туризму в Україні 25 3.2. Перспективи організації корпоративних заходів з елементами активного туризму в Україні 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 7. Контрольна робота з теорії організації
  ЗМІСТ 1. Основні типи організаційних структур управління. Лінійно-функціональний тип структури. 3 2. Товариство з обмеженою відповідальністю 9 Список використаних джерел 17

 8. Класична і неокласична теорії організації
  1.Класична теорія організації. 3 2.Неокласична теорія організації. 4 3.Висновок. 12 Доповнення. 12

 9. Генезіс теорії організації та її місце в системі наукових знань
  Вступ 3 1. Класична теорія організації 3 2. Неокласична теорія організації 5 3. Ситуаційний підхід в теорії організації 7 Висновки 17 Література 22

 10. Підхід в теорії організації з точки зору поведінки керівника
  Вступ 3 1. Характеристика підходу в теорії організації з точки зору поведінки керівника 6 2. Загальна характеристика ПАТ «ххх» 17 2.1. Специіалізація підприємства 17 2.2. Цілі і задачі функціонування 19 3. Анализ внутрішнього середовища організації 22 3.1.Вивченняструктури управління підприємства 22 3.2. Персонал як елемент внутрішнього середовища організації 24 3.3. Аналіз маркетингової сфери діяльності 28 3.4. Аналіз фінансової сфери підприємства 30 4. Оцінка та аналіз зовнішного середовиша організації 37 4.1. Законодавча база щодо діяльності підприємства 37 4.2. Аналіз конкурентного середовища 41 4.3. Постачальники як один із факторів зовнішного середовища 43 4.4. Аналіз економічних факторів 45 Висновки 50 Список використаних джерел 53 Додатки 57

 11. Поведінковий підхід у теорії організації, організаційна теорія Р. Лайкерта
  Вступ…………………………………………………………………….3 – 4 1. Поняття «організація». Сутність функції організації…………5 – 7 2. Основи теорії організації. Поведінковий підхід в теорії організації. Організаційна теорія Р. Лайкерта…………………………………7 – 11 Висновок…………………………………………………………………...12 Література………………………………………………………………….13

 12. основи економічної теорії ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА: НАТУРАЛЬНЕ І ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
  1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА: НАТУРАЛЬНЕ І ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 3 2. МОНОПОЛІЯ ТА АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 6 3. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. ПОЛІТИКА «ДОРОГИХ» ТА «ДЕШЕВИХ» ГРОШЕЙ 12 ЛІТЕРАТУРА 18

 13. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

 14. Стан проблеми активізації словникового запасу учнів у педагогічній теорії та практиці. Методика використання малюнкових текстів на уроках навчання грамоти
  Вступ. Розділ 1. Стан проблеми активізації словникового запасу учнів у педагогічній теорії та практиці. 1.1. Засоби активізації словникового запасу учнів у педагогічній теорії і практиці. 1.2. Видатні педагоги і методисти про використання малюнка на уроках навчання грамоти. Висновки до І розділу. Розділ 2. Методика використання малюнкових текстів на уроках навчання грамоти. 2.1. Прийоми використання малюнкових текстів у процесі активізації словника учня. 2.2. Організація експериментельного дослідження. 2.3. Результати експериментального дослідження. Висновки до ІІ розділу. Висновки Список використаних джерел Додатки

 15. Поняття про системи та використання теорії в науці про управління
  Вступ 3 1. Зародження та сутність теорії систем 4 2. Види і власності систем 8 3. Застосування теорії в практиці 12 4. Системний метод 14 5. Методи дослідження операцій 16 Висновки 20 Список використаної літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua