Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи елімінації та їх використання в економічному аналізі (ID:24678)
| Размер: 36 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Метод ланцюгової підстановки. 4
2. Метод абсолютних та відносних різниць. 7
3. Індексний спосіб. 10
ВИСНОВОК 12
Список літератури 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Статистичні методи, що застосовуються в економічному аналізі
  1. Статистичні методи, що застосовуються в економічному аналізі 3 Вступ 3 Статистичні методи, що застосовуються в економічному аналізі 3 Висновок. 13 Завдання 1. 14 Оцінити вплив зміни витрат матеріальних ресурсів і матеріаловіддачі на зміну обсягу випуску товарної продукції у звітному періоді порівняно з плановим, використовуючи спосіб ланцюгової підстановки та абсолютних різниць. Показник План Факт Обсяг випуску товарної продукції, ОП. тис. грн. 1525 1425 Матеріаловіддача, Мвід, грн. /грн. 2,76 2,99 Завдання 2 16 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону). Підприємство Динаміка показників, % до МИНУЛОГО року Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктивність праці Рівень матеріальних витрат 1 107 98 99 103 2 105 100 103 97 3 100 101 100 104 4 89 102 102 101 5 103 99 108 105 Література. 18

 2. Використання балансових розрахінків в економічному аналізі
  Зміст Вступ 3 1. Використання балансових розрахунків при аналізі кадрів 4 2. Балансові розрахунки в аналізі основних засобів 7 3. Балансові розрахунки при побудові прогнозного балансу підприємства 8 Висновки 12 Список літератури 14

 3. Використання середніх та відносних показників в економічному аналізі
  1. Використання середніх та відносних показників в економічному аналізі 3 2. Задача 9 На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації товарів і послуг, використавши метод кореляційно – регресійного аналізу за умови, що форма зв’язку є лінійною. Оцінити рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Порядковий номер року 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 Обсяг реалізації 38912 41794 40912 43140 43091 44020 44190 44278 45188 45376 Прибуток 1541 2013 1930 2174 2240 1580 1695 2018 2198 2265 Список використаної літератури 11

 4. Використання середніх та відносних показників в економічному аналізі
  Зміст Використання середніх та відносних показників в економічному аналізі. 3 Задача 10 На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації товарів і послуг, використавши метод кореляційно-регресійного аналізу за умови, що форма зв"язку є лінійною. Оцінити рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Рік Обсяг реалізації (хі) Прибуток (уі) 1 38912 1541 2 41794 2013 3 40912 1930 4 43140 2174 5 43091 2240 6 44020 1580 7 44190 1695 8 44278 2018 9 45188 2198 10 45376 2265 Використана література: 12

 5. Балансовий метод та його використання в економічному аналізі
  1. Метод економічного аналізу. 3 2. Сутність балансового методу. 6 3. Використання балансового способу. 9 Задача 13 Обчислити обсяг виробництва продукції підприємства промисловості, проаналізувати виконання плану випуску продукції та визначити вплив на її обсяг факторів: середньоспискова чисельність робітників; середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік; середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником зa рік: середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником за день: середньогодинний виробіток одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: ПОКАЗНИК Один. фізич. величини За планом Фактично 1 2 3 4 1. Середньоспискова чисельність робітників чол.. 430 416 2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік 3. Середня кількість часу, відпрацьованого одним робітником за рік годин 7,8 7,7 2. Середньогодинний виробіток на одного робітника грн.. 8,12 8,74 Список використаної літератури: 15

 6. Порівняння, його використання в економічному аналізі (нужна будет практика)
  Вступ 3 1 Порівняння як засіб економічного аналізу 4 2 Практичне використання порівнянн під час аналізу фінансового стану прідприємства 10 Висновки 15 Список літератури 16

 7. Класифікація показників, що використовуються в економічному аналізі
  1. Класифікації факторів виробництва які використовуються в економічному аналізі 3 2. Класифікація показників діяльності підприємства в залежності від методів економічного аналізу 4 Задача 1 9 Використовуючи наведені дані, інтегральний метод і спосіб абсо¬лютних різниць, проаналізувати вплив на зміну фонду оплати праці у звітному періоді порівняно з попереднім, змін середньорічної чи¬сельності персоналу й середньої заробітної плати. Таблиця 1 – Вихідні дані Показник Рік попередній звітний Середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб 427 416 Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн. 4,28 5,02 Задача 2 10 Наведено інформацію про динаміку показників, що характери¬зують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підпри¬ємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до ета¬лону). Варіант 23 Підпри¬ємство Динаміка показників, % до минулого року Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктив¬ність праці Рівень матеріальних витрат 1 104 102 103 101 2 102 104 96 96 3 97 100 103 102 4 103 102 104 100 5 101 101 97 99,7 Література 14

 8. Евристичні прийоми дослідження в економічному аналізі
  Вступ 2 1. Евристичні методи в аналізі 3 2. Експертні методи 4 3. Психологічні методи 8 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 9. Суть та застосування методу моделювання в економічному аналізі
  Вступ 2 1. Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації. 4 2. Використання математичних методів в економічному аналізі. 8 3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформа 21 Висновок 25 Література 28-29

 10. Балансовий метод як спосіб обробки інформації в економічному аналізі
  Вступ 3 1. Балансовий спосіб та сфера його застосування в економічному аналізі 3 2. Основні напрямки аналізу балансу 6 3. Експрес-аналіз бухгалтерської звітності 12 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 11. Прийом кореляції рангів та його застосування в економічному аналізі
  Вступ 3 1. Загальна характеристика кореляційного методу. 3 2. Парна та множинна кореляції в аналізі 5 3. Способи вивчення кореляційних взаємозв'язків 10 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 12. Метод і методика економічного аналізу. Системний підхід в економічному аналізі
  1. Метод і методика економічного аналізу. Системний підхід в економічному аналізі 3 2. Організація аналітичних досліджень в умовах застосування інформаційно – комп'ютерних технологій 6 3. Методика аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та аналізу ефективності їх використання. Аналіз продуктивності праці 12 Література 17

 13. Порівняння балансового та сальдового методу в економічному аналізі Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства
  1. Порівняння балансового та сальдового методу в економічному аналізі 3 2. Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства 6 3. Практичне завдання 1 15 Порівняльний і факторний аналіз економічних показників (табл. 1) Таблиця 1 Цифрові дані, тис. грн. № п/п Показники Минулий рік Звітний рік 1 Добова потужність підприємства, т 61 62 2 Коефіцієнт використання потужності 0,96 0,94 3 Число днів роботи за рік 290 280 4 Випуск продукції за рік, т ? ? 5 Оптова ціна 1т, грн. 2560 2690 6 Випуск продукції (реалізація), тис. грн. ? ? 7 Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 1240 1328 ........... 4. Практичне завдання 2 17 Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично. Зробити відповідні висновки. № п/п Сорт продукції Ціна, грн. План продукції, од. план факт план факт 1 Вищий 900 250 265 2 Перший 780 152 160 3 Другий 490 132 130 4 Третій 150 130 110 .............. Список використаної літератури 18

 14. Використання моделі Хікса в макроекономічному аналізі
  Список літератури 1. Геблер Й. Макроекономіка: Навч. посібник/За ред. Р. М. Березю-ка, А. Ф. Мельник. Пер. з нім. К., 2001. 2. Долан Дж. Э. Макроэкономика. СПб., 1994. 3. Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 1994. 4. Хикс Дж. Стоимость и капитал. М., 1988.

 15. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
  1.Теоретичні основи беззбитковості виробництва 3 2.Основні критерії аналізу фінансових інвестицій 8 3.Соціально-психологічні і біопсихічні закони 11 4.Сутність і функції управління інвестиціями підприємства 15 Література 26

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua