Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методика фінансового обліку операцій з векселями (ID:24679)
| Размер: 282 кб. | Объем: 52 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Економічна сутність векселя та його класифікація 5
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 10
3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ « » 14
4. Документальне оформлення операцій з векселями 21
5. Синтетичний та аналітичний облік операцій з векселями 27
6. Удосконалення обліку операцій з векселями 34
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
ДОДАТКИ 46

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Удосконалення обліку, економічного аналізу та контролю операцій з векселями
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ 7 1.1. Класифікація та сутність векселів. Регулювання операцій з векселями в Україні 7 1.2. Огляд та аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури про обіг векселів 20 1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства (ТОВ "Адора") 28 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АДОРА" 37 2.1. Облік операцій з векселями на підприємстві, їх особливості 37 Облік виданих векселів 40 2.2. Особливості оподаткування операцій з векселями 44 Операції з векселями і податок на прибуток 45 2.3. Організація та аналіз вексельних операцій на підприємстві 54 2.4. Внутрішній контроль за рухом і погашенням векселів 70 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 78 3.1. Організація управлінського обліку операцій з векселями 78 3.2. Вдосконалення аналізу та контролю вексельних операцій 83 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 ДОДАТКИ 95

 2. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність кредитних операцій. 6 1.1. Поняття та види кредиту. 6 1.2. Порядок укладання кредитних угод, строки та порядок їх погашення. 25 1.3. Техніко-економічна характеристика ТОВ „ОАДС". 37 Висновки до розділу 1. 41 Розділ 2. Організація і методика обліку кредитних операцій. 43 2.1. Організація синтетичного та аналітичного обліку кредитних операцій. 43 2.2. Методика обліку кредитних операцій. 48 2.2.1. Методика обліку довгострокових та короткострокових банківських кредитів. 48 2.2.2. Облік поточної заборгованості. 59 2.3. Автоматизація обліку кредитних операцій. 66 Висновки до розділу 2. 72 Розділ 3. Організація і методика аналізу і аудиту кредитних операцій. 73 3.1. Організація і методика аналізу ефективності кредитних відносин підприємства з банками. 73 3.2. Організація та методика аудиту кредитних операцій. 81 3.3. Автоматизація аудиту та аналізу кредитних операцій. 93 Висновки до розділу 3. 97 Висновки та пропозиції 99 Список використаної літератури 103 Додатки. Звітність 112-122 Метою дипломної роботи є дослідження організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи з організації і методики обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій; - визначити сутність, місце та роль кредитних операцій як економічної категорії, об'єкту фінансового та податкового обліку; - дослідити порядок надання та погашення кредитів та організаційно-економічні засади управління ними; Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій підприємства ТОВ „ОАДС”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „ОАДС”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі чого використовувались роботи вчених з питань обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій підприємства. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки кредитних операцій підприємства. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

 3. Облік операцій з векселями
  Вступ 3 1. Економічна суть векселя. Вексель як інструмент регулювання товарних і виробничих відносин 5 2. Аналіз нормативно-правової бази з питань вексельного обігу 15 3. Предмет, цілі та завдання обліку вексельних операцій 19 4. Документальне оформлення вексельних операцій 22 5. Облік розрахунків за векселями виданими 27 6. Облік розрахунків за векселями одержаними 30 Висновки та пропозиції 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40-49

 4. Облік і аналіз операцій з векселями в сучасних умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 7 1.1. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з даної теми 7 1.2. Класифікація та сутність векселів 14 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 22 2.1. Особливості обліку операцій з векселями на підприємстві 22 2.2. Оподаткування операцій з векселями 29 2.3. Організація та аналіз вексельних операцій на підприємстві 34 2.4. Контроль за рухом і погашенням векселів на підприємстві 48 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 54 3.1. Впровадження управлінського обліку вексельних операцій 54 3.2. Систематизація інформації про стан векселів на підприємстві для задач аналізу та контролю вексельних операцій 59 ВИСНОВКИ 64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 72-82 Доклад 9 сторінок Роздаточний матеріал Метою даної роботи є дослідження особливостей обліку та аналізу операцій з векселями на рівні підприємства, а також специфіки застосування векселів у господарській діяльності суб’єктів господарювання. Об’єктом дослідження є процес участі підприємства у вексельному обігу в Україні. Предметом дослідження виступають особливості обліку, аналізу та контролю за вексельними операціями підприємства в сучасних умовах господарювання.. Робота складається зі вступу, трьох розділів висновків, списку використаних джерел та додатків. В першому розділі проведено дослідження економічної сутності векселів, розглянуто їх класифікацію за різними ознаками. Окрему увагу приділено нормативно-правовій базі, яка регулює вексельний обіг в Україні на сучасному етапі. В другому розділі розкрито особливості вексельних операцій, застосовуваних підприємствами в процесі своєї господарської діяльності. Розглянуто різні типи операцій із застосуванням векселів різних видів. Проведено дослідження організації обліку операцій з векселями. Окрему увагу приділено особливостям податкового обліку операцій з векселями. Розглянуто організацію контролю за вексельними операціями. В третьому розділі запропоновано шляхи покращання обліку, аналізу та контролю операцій з векселями. Розглянуто процес побудови управлінського обліку вексельних операцій на підприємстві та шифрування стану векселів для підвищення ефективності аналізу та контролю за операціями з векселями на підприємстві. Інформаційною базою роботи служать нормативно-правові документи, які регулюють процес обігу векселів на Україні, а також теоретичний, фактичний та методологічний матеріал, який наведено в роботах численних вітчизняних і закордонних фахівців, зокрема таких як Демченко Т.А. , Беляков Н.М., Каверін Ю.А., Лисенков Ю.М., Ляшко В.П., Малюк В.М., Мороз Ю.М., Симов’ян С.В., Юровський Б., Демківський А.В., Бутинець Ф.Ф. та багато інших.

 5. Облік і аналіз операцій з векселями в сучасних умовах господарювання
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 6 1.1. Сутність операцій з векселями та види векселів і їх економічна характеристика 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу операцій з векселями 20 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 29 2.1. Фінансовий облік операцій з векселями на підприємстві 29 2.2. Оподаткування операцій з векселями 45 2.3. Впровадження управлінського обліку вексельних операцій 50 2.4. Контроль за рухом і погашенням векселів на підприємстві 55 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 59 3.1. Систематизація інформації про стан векселів на підприємстві для задач аналізу та контролю вексельних операцій 59 3.2. Аналіз вексельних операцій на підприємстві 63 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 78

 6. Організація і методика обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками та порядок відображення курсових різниць
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.1. Поняття та сутність безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 15 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 Розділ 3. Система фінансового обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.1. Первинний облік розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.2. Фінансовий облік розрахунків з експортних операцій з покупцями і постачальниками 34 3.3. Фінансовий облік розрахунків імпортних операцій з покупцями і постачальниками 38 3.4. Порядок відображення курсових різниць 42 3.5. Відображення інформації у фінансовій звітності 45 3.6. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 49 Розділ 4. Особливості і методика аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.1. Мета, завдання, джерела інформації. Розробка програми аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.2. Методика проведення аудиту розрахунків 60 4.3. Узагальнення результатів аудиту та складання аудиторського висновку 64 5. Охорона праці 67 5.1. Загальний стан охорони праці в ТОВ „ТК „ххх” 67 5.2. Стан охорони праці на робочому місці 69 5.2.1. Параметри повітря робочої зони 77 5.2.2. Освітлення 78 2.3 Шум 80 5.3. Електробепека 81 5.4. Пожежна безпека 82 Висновки і пропозиції 85 Список використаних джерел 90 Додатки 96

 7. Організація і методика обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками та порядок відображення курсових різниць
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.1. Поняття та сутність безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 8 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 15 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 Розділ 3. Система фінансового обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.1. Первинний облік розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 32 3.2. Фінансовий облік розрахунків з експортних операцій з покупцями і постачальниками 34 3.3. Фінансовий облік розрахунків імпортних операцій з покупцями і постачальниками 38 3.4. Порядок відображення курсових різниць 42 3.5. Відображення інформації у фінансовій звітності 45 3.6. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт обліку безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 49 Розділ 4. Особливості і методика аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.1. Мета, завдання, джерела інформації. Розробка програми аудиту безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій з покупцями і постачальниками 56 4.2. Методика проведення аудиту розрахунків 60 4.3. Узагальнення результатів аудиту та складання аудиторського висновку 64 5. Охорона праці 67 5.1. Загальний стан охорони праці в ТОВ „ТК „ ” 67 5.2. Стан охорони праці на робочому місці 69 5.2.1. Параметри повітря робочої зони 77 5.2.2. Освітлення 78 2.3 Шум 80 5.3. Електробепека 81 5.4. Пожежна безпека 82 Висновки і пропозиції 85 Список використаних джерел 90 Додатки 96

 8. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства
  1. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства Задача 27. За даними бухгалтерського балансу підприємства визначити і проаналізувати показники оборотності оборотних засобів (кількість оборотів, тривалість одного обороту у днях), якщо обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними. Задача 34. Розрахувати результативний показник, визначити вплив факторів на його зміну за такими даними: Показник Минулий рік Звітний рік План Факт План Факт Обсяги виробництва, гр. од. 564 520 555 680 555 250 578 920 Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення, гр. од. 985 960 985 970 985 900 984 950 Фондовіддача, гр..од. 0,57 0,56 0,56 0,59 Список використаної літератури

 9. Автоматизація обліку касових операцій
  ВСТУП 3 1. Основи обліку грошових коштів в касі ПП «Аргон». 4 2. Облік касових операцій на ПП «Аргон» із застосуванням комп’ютерної програми 1С:Бухгалтерія 7.7. 7 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 10. Методика викладання бухгалтерського обліку
  1. Перевірка явки студентів 3 2. Закріплення матеріалу попередньої теми 3 3. План та конспект лекції 3 План 1. Бухгалтерський баланс: структура і зміст 2. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями Конспект лекції 4. Закріплення нового матеріалу 9 5. Назва наступної лекції 13 Висновок 13 Література 14

 11. Контрольна з фінансового обліку
  ЗМІСТ 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБОРОТІ. 3 2. ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБОРОТІ 4 3. ВИДИ РОЗРАХУНКІВ 5 ЛІТЕРАТУРА 6

 12. Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико – методологічні основи складання балансу 5 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ЗАТ “Осокор”, його галузеві особливості 5 1.2. Сутність та значення бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 12 Розділ 2. Методика складання Балансу 23 2.1. Види та призначення Балансу 23 2.2. Методика складання Балансу 30 Розділ 3. Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.1. Аналіз майнового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.2. Аналіз ліквідності підприємства ЗАТ „Осокор” 44 3.3. Аналіз фінансової стійкості і ділової активності підприємства ЗАТ „Осокор” 49 Розділ 4. Методика і організація аудиту балансу підприємства ЗАТ „Осокор” 55 4.1.Організація аудиту 55 4.2. Викривлення фінансової звітності 61 4.3. Порядок проведення аудиту балансу 67 4.4. Формування аудиторського висновку 74 Висновки та пропозиції 78 Список використаної літератури 81 Додатки 83

 13. Основи побудови обліку валютних операцій
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. МІСЦЕ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5 1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 7 2. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 11 2.1. ПОБУДОВА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ 11 2.2. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 13 3. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Назва» 23 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 39

 14. Організація обліку касових операцій у банках
  Організація обліку касових операцій у банках СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 15. Контрольна робота з фінансового обліку
  1. Фінансовий облік як інформаційна система. 3 2. Облік інших необоротних матеріальних активів. 8 Задача 13 1. Перераховано з рахунка банку аванс за виробничі запаси ТОВ "Еліта" в сумі 18000 грн, у тому числі ПДВ. 2. Прийнято на склад виробничі запаси від ТОВ "Еліта". 3. Видано зі складу згідно з лімітно-забірною карткою на виробництво виробничі запаси — 10000 грн. 4. Одержано рахунок від AT "Обленерго" і списано вартість електроенергії на витрати: виробничі - 3000 грн; адміністративні — 2000 грн; 5. Визначити податковий кредит. 6. Нараховано заробітну плату працівникам виробництва в сумі 15000 грн. 7. Утримано із заробітної плати працівників: податок з доходів фізичних осіб — 1950 грн; збирання до фондів — 450 грн. 8. Нараховано на фонди відрахування на соціальні заходи, на заробітну плату працівників виробництва — 5250 грн. 9. Списано з виробництва фактичну собівартість остаточного браку в сумі - 250 грн. 10. Понесено витрат через виправлення браку: матеріалів — 350 грн, напівфабрикатів — 60 грн. 11. Списано витрати від браку на собівартість продукції. 12. Здано з виробництва на склад готову продукцію на суму 20000 грн. 13. Відвантажено ВАТ "Левіт" готову продукцію. 14. Продажна вартість — 24000 грн, у тому числі ПДВ. 15. Собівартість реалізації — 10000 грн. 16. Одержано від ВАТ "Левіт" вексель в оплату відвантаженої продукції, нараховано відсотки за одержаний вексель — (10%). Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Розрахувати фактичні витрати на відрядження; відобразити повернення суми перевитрат працівнику через касу підприємства. Зазначити реєстр бухгалтерського обліку за розрахунками з підзвітними особами. Список літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua