Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Суперечності у світовому господарстві. Світовий економічний порядок (ID:24683)
| Размер: 33 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Суперечності у світовому господарстві. Світовий економічний порядок 3
2. Світовий фінансовий ринок 7
Література 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Нові індустріальні країни в світовому господарстві
  Список літератури 1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1999 - 264 с. 2. Економіка зарубіжних країн / Під ред. Філіпенко А.С. – К.: „Либідь”, 2002. 3. Сергеев П.В. Мировая экономика. – М.: Юриспруденция, 1999. – 160с. 4. Международные экономические отношения / Под ред. Рывалкина Е.В. – М.: Журнал „Внешнеэкономический бюллетень”, Дипломатическая академия при МИД РФ, 1997. – 384с. 5. Рогач О. I. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються. - К.: 2002.

 2. "Розвиток системи антидемпінгового регулювання у світовому господарстві
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: 5 1.1. Еволюція механізмів регулювання ЗЕВ 5 1.2. Система тарифного регулювання 11 1.3. Система нетарифного регулювання 13 2. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНТИДЕМПІНГОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 16 2.1. Антидемпінгова політика як фактор захисту національних інтересів в світовому господарстві 16 2.2. Антидемпінгове регулювання в системі СОТ 22 2.3. Антидемпінгове регулювання в країнах ЄС, США, Латинської Америки 27 3. АНТИДЕМПІНГОВА ПОЛІТИКА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 33 3.1. Еволюція вступу України до СОТ 33 3.2. Наслідки антидемпінгової політики на зовнішньоекономічну діяльність України 41 ВИСНОВОК 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 62

 3. Місце і роль мінеральної сировини у світовому господарстві
  Вступ 3 1. Поняття та сутність мінеральної сировини, її місце серед природних ресурсів світу 4 2. Мінеральна сировина як фактор розміщення продуктивних сил 21 2. Роль мінеральної сировини в сучасній світовій економіці 27 Висновки 33 Література 36

 4. Стратегії розвитку національних економік у світовому господарстві
  1. Національні моделі економічних систем у світовому господарстві 3 2. Стратегії розвитку національних економік у світовому господарстві 15 3. Аналіз моделей економічного зростання 24 Список використаної літератури 28

 5. Розвиток зон вільної торгівлі у сучасному світовому господарстві
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 5 1.1. Фактори та передумови створення зон вільної торгівлі 5 1.2. Цільові моделі вільної торгівлі 9 1.3. Етапи діяльності зон вільної торгівлі 11 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 14 2.1. Сучасний стан та перспективи розвитку Північноамериканської зони вільної торгівлі 14 2.2. Європейська асоціація вільної торгівлі 24 2.3. АСЕАН: сучасний стан та динаміка розвитку 26 2.4. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 40 2.5. Центрально-європейська угода про вільну торгівлю 43 3. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ПРОЦЕСАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 52 3.1. Важливість ЗВТ для інтеграції України в систему світового господарства 52 3.2. Проблеми та перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 56 ВИСНОВКИ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 75

 6. Прогнозування готівкового обігу. Економічний зміст і порядок розробки прогнозів касових оборотів установами банків
  Вступ 3 1. Прогнозування готівкового обігу 4 2. Економічний зміст і порядок розробки прогнозів касових оборотів установами банків 17 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 7. Переваги і суперечності формування відкритої економіки України
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження відкритої економіки 5 1.1 Поняття відкритої економіки 5 1.2 Фактори та складові відкритої економіки 8 2. Дослідження переваг та суперечностей відкритої економіки України 11 2.1 Переваги та ризики входження України до СОТ 11 2.2 Зовнішньоекономічна на інвестиційна діяльність як показники відкритості економіки України 24 2.2.1 Дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності економіки України 24 2.2.2 Прямі іноземні інвестиції як показник відкритості економіки України 29 3. Суперечності формування відкритої економіки України 33 3.1 Проблеми регулювання відкритої економіки 33 3.2 Забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтенсифікації конкурентної боротьби на світових ринках 37 Висновки 51 Література 54

 8. Мито в умовах загальноекономічної рівноваги. Сучасні проблеми і суперечності
  Вступ 3 1. Основні тенденції розвитку світового господарства та їх вплив на митну політику окремої держави 5 1.1. Сутність і структура управління митною системою. Міжнародні митні інститути 5 1.2. Поняття і види мита 12 1.3. Митно-тарифні системи в сучасному світовому господарстві 16 Висновки до 1 розділу 20 2. Особливості митної політики України та її вплив на розвиток зовнішньоекономічних зв`язків 22 2.1. Методологія державного управління зовнішньоторговельною діяльністю 22 2.2. Розвиток митно-тарифної політики України як суверенної держави 26 2.3. Стан державного регулювання розвитку зовнішньої торгівлі України у світлі вимог СОТ 33 Висновки до 2 розділу 36 3. Реалізація принципу євроінтеграції у зовнішній політиці України 37 3.1. Державний контроль зовнішньоторговельної діяльності в умовах економічної інтеграції 37 3.2. Концепція удосконалення державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах економічної інтеграції до світового господарства 41 3.3. Гармонізація митної політики з вимогами ЄС 45 Висновки до 3 розділу 48 Висновки 49 Література 52

 9. Об’єктивні суперечності в державному управлінні як запорука його розвитку
  Вступ 3 1. Сутність та поняття суперечностей в державному управління 4 2. Вирішення суперечностей в державному управлінні 17 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 10. Туристські ресурси та об’єкти Бразилії сучасні проблеми і суперечності
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика Бразилії 6 1.1. Фізично-географічна характеристика країни 6 1.2. Короткий нарис історії Бразилії 7 1.3. Державно-адміністративний устрій 10 1.4. Соціально-економічний розвиток 12 Розділ 2. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси країни 15 2.1. Природний потенціал Бразилії 15 2.2. Історико-культурні пам'ятки країни 18 Розділ 3. Характеристика туристичної галузі Бразилії: сучасний стан і перспективи розвитку 25 3.1. Основні етапи розвитку туризму в Бразилії 25 3.2. Туристичне районування країни 26 3.3. Аналіз туристичного ринку Бразилії 28 3.4. Співробітництво Бразилії і України в сфері туризму 31 Висновки 35 Список використаної літератури та джерел 37 Додатки. Карта Бразилії, карта туристичного районування Бразилії 39 Предметом дослідження курсової роботи є вивчення природно-рекреаційних, історико-культурних ресурсів Бразилії, сучасного стану туристичної галузі країни. Об’єктом дослідження є інструмент впливу на формування та розвиток туристичної галузі в контексті національної політики в умовах високої конкуренції та інших факторів. Основною метою курсової роботи є вивчення Бразилії, її становлення як держави, аналіз сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі, розгляд природно-рекреаційного та історико-культурного потенціалу країни. Завдання роботи: дослідити фізично-географічне положення та природнокліматичні особливості Бразилії; дослідити історико-культурний потенціал країни та вказати особливості державотворення та державного устрою сучасної Бразилії; дати оцінку соціально-економічній політиці країни; вказати основні етапи розвитку бразильського туризму; провести туристичне районування країни на основі дослідження розміщення окремих туристичних ресурсів Бразилії; дослідити та проаналізувати туристичний ринок Бразилії; визначити можливі та дійсні зв’язки Бразилії з Україною; дослідити пропозицію подорожей до Бразилії на українському туристичному ринку; дати власну оцінку туристичній інфраструктурі даної країни та внести деякі власні пропозиції. Хронологічно робота охоплює історичні етапи і сучасний стан туристичної галузі Бразилії. Географічні рамки охоплюють країну Бразилію. Враховуючи актуальність обраної теми на сьогодні у вітчизняних та зарубіжних джерелах приділяється досить багато уваги питанням та проблемам, що стосуються туристично-екскурсійних ресурсів Бразилії, його історії та становлення, як держави. Зокрема, під час написання курсової роботи було використано наступні джерела: «Бразилия: История и достопримечательности», «Бразильская кухня», «Географический энциклопедический словарь», «Деловая Бразилия», «История Бразилии», статистичні дані, щодо туристичних потоків буди взяті в «Статистичний бюлетень. Туризм в Україні. 2001», «Статистичний бюлетень. Туризм в Україні. 2002», «Статистичний бюлетень. Туризм в Україні. 2003». Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

 11. Конкурентоспроможність України на світовому ринку
  Вступ 2 1. Методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності національної економіки 2 2. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності національної економіки України 7 3. Складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України 14 Висновок 18 Список використаної літератури 18

 12. Політика України у галузі експорту озброєнь на сучасному етапі - проблеми та суперечності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ 7 1.1. Процеси глобалізації як чинника трансформації оборонної промисловості розвинутих країн 7 1.2. Аналіз стратегій трансформації військових економік розвинутих країн в умовах глобалізації 12 1.3. Маркетингове середовище світового ринку військово-технічної продукції 20 Висновки до розділу І 26 РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ 28 2.1. Україна на світовому ринку озброєнь 28 2.2. Роль і місце послуг військово-технічного характеру у підвищенні рівня експортного потенціалу України 35 2.3. Сучасний стан та можливості військово-промислового комплексу України 41 2.4. Військово-технічне співробітництво як складова державної політики України 61 2.5. Аналіз ефективності політики України в галузі збройового експорту 67 Висновки до розділу ІІ 73 РОЗДІЛ ІІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 76 3.1. Методичні особливості маркетингових досліджень світового ринку військово-технічної продукції 76 3.2. Маркетинговий аналіз та оцінка перспектив розвитку військово-технічного співробітництва України з країнами Азії та Південної Америки 81 Висновки до розділу ІІІ 86 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93

 13. Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Систематизація країн у світовій економіці 4 1.2. Принципи розподілу національних економік 8 2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. 15 2.1. Особливості глобальної економічної кризи 15 2.2. Особливості глобальної економічної трансформації 19 3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І СУПЕРЕЧНОСТІ 24 3.1. Економічний синтез ХХІ ст. 24 3.2. Міжнародне регулювання глобальних проблем 34 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 44 ДОДАТКИ 46-50 Метою роботи є визначення особливостей функціональної структури світової економіки в ХХ-ХХІ століттях. Предметом роботи є світова економіка. Об’єктом роботи є механізм функціонування світової економіки. Літературна база роботи: учбові посібники, періодична література.

 14. Сучасні теорії регіональної економічної інтеграції стан тенденції розвитку і суперечності
  Вступ 3 1. Сучасні теорії регінональної економічної інтеграції 6 1.1. Місце економічної інтеграції в процесі інтернаціоналізації господарського життя 6 1.2. Інтеграційні процеси регіонального типу 9 2. Сучасні тенденції розвитоку регіональної економічної інтеграції 12 2.1. Функціонування Європейського Союзу як інтеграційного угруповання 12 2.2. Інтеграційні процеси Східної Європи 16 3. Шляхи регіональної економічної інтеграції України 22 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Метою дослідження є аналіз сучасних теорій регіональної економічної інтеграції, стану, тенденції розвитку.

 15. Україна на світовому ринку технологій
  Вступ 3 1 Світовий ринок технологій як основний фактор світової економіки 5 2 Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізації світового ринку технологій 8 3 Співпраця України з державами СНД у сфері науки та технологій 13 Висновки 21 Список літератури 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua