Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Еволюція теоретичних концепцій організації: органічна та механістична моделі (ID:24685)
| Размер: 15 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Еволюція теоретичних концепцій організації: органічна та механістична моделі 3
2. Методи дослідження зовнішнього середовища: зовнішнє та цільове спостереження, неформальний та формальний пошук 9
Список використаної літератури 12
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Еволюція концепцій маркетингу
  Вступ 3 1. Ринкова концепція управління 4 2. Основні етапи становлення і розвитку маркетингу 6 3. Сучасні концепції маркетингу 10 4. Застосування концепцій маркетингу в управлінні діяльності ЗАТ «Назва» 15 Висновки 20 Список використаної літератури 23

 2. Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
  Вступ 3 1. Фінансування охорони здоров’я в європейських країнах 5 1.1. Історія розвитку європейської системи фінансування охорони здоров’я 5 1.2. Сучасна європейська модель фінансування системи охорони здоров’я 8 2. Фінансування охорони здоров’я в країнах Центральної та Східної Європи 12 2.1. Загальна проблематика фінансування медичних послуг 12 2.2. Російський досвід фінансування сфери охорони здоров’я 13 2.3. Система фінансування медичної сфери у постсоціалістичних країнах 16 3. Шляхи подальшого розвитку моделей фінансування охорони здоров’я 24 Висновок 28 Використана література 30 Метою роботи є дослідження основних напрямків у фінансуванні охорони здоров’я в різних країнах світу.

 3. Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
  Вступ 3 Розділ 1. Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я 5 1.1. Фінансове забезпечення охорони здоров'я в розвинених країнах з позиції ВООЗ 5 1.2. Системи медичного страхування в країнах Європи 7 Розділ 2. Фінансування закладів охорони здоров'я в Україні 15 2.1. Роль бюджетного фінансування у розвитку системи охорони здоров'я, особливості їхнього планування і фінансування 15 2.2. Альтернативні форми фінансування закладів охорони здоров'я 22 Висновок 29 Список літератури 32-33

 4. Методи і моделі прийняття рішень в організації обліку, аналізу та аудиту на малих підприємствах
  Вступ 3 1. Поняття та сутність управлінських рішень 4 2. Методологія і методи прийняття рішення 5 3. Особливості прийняття рішень в організації обліку, аналізу та аудиту на малих підприємствах 9 Висновки 15 Література 16

 5. Аналіз моделі організації фінансового управління та фінансового контролінгу на підприємстві
  ЧАСТИНА 1. 2 1. Аналіз моделі організації фінансового управління та фінансового контролінгу на підприємстві 2. Ознайомлення з обов’язками та повноваженнями відділу в організаційній структурі підприємства ПП «Сіріус», на який покладено управління фінансовими ризиками, та їх аналіз. Карта ризиків приватного підприємства «Сіріус» ЧАСТИНА 2. Дослідження виявлених фінансових ризиків приватного підприємства «Сіріус» 18 ЧАСТИНА 3 Бюджетування ризиків підприємства 25 ЧАСТИНА 4. Концепція організації контролінгу ризиків для довгострокової перспективи. 31 Література. 37

 6. Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства в розробці тактики та стратегії антикризового управління
  Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства (КП11) в розробці тактики та стратегії антикризового управління 3 Завдання №2 9 Підприємство має можливість реалізувати один з двох бізнес-проектів. Перевага надається бізнес-проекту, який забезпечує підприємству у короткостроковому періоді більшу суму прибутку, а у довгостроковому періоді - більший запас економічної безпеки. У кожному із запропонованих до розв'язання варіантів (№№1 -- 14) наведено числові дані показників господарської діяльності підприємства за двома можливими організаційними моделями реалізації бізнес-проектів. Зміст завдання: 1 .Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. 2. Визначити більш привабливий для підприємства бізнес-проект у короткостроковому періоді /за критерієм більшої маси прибутку/. 3. Розрахувати запас безпеки підприємства для обох варіантів ведення бізнесу та оцінити загрозу втрати прибутку, якщо ціна реалізації одиниці продукції /послуги/ за 1-м варіантом зменшиться на 20%, а за 2-м -на 15%. 4. Проаналізувати, які чинники внутрішнього та зовнішнього /мікро-та макро-/ середовища можуть суттєво вплинути на вибір тої чи іншої бізнес-моделі. 5. Яку частину сукупних витрат зможе покривати підприємство за умови реалізації кожного з двох бізнес-проектів за умови зменшення ціни Примітка до розв 'язання задачі: 1 .Постійні витрати для кожної організаційної моделі залишаються незмінними. 2. Запас безпеки підприємства - це розмір допустимого зниження виробництва та реалізації продукції /послуг/ у вартісному /або натуральному/ виразі під дією кон'юнктурних чинників розвитку товарного ринку, який дозволяє підприємству здійснювати беззбиткову операційну діяльність. Фактично, "запас безпеки" визначає той обсяг виробництва та реалізації продукції, який знаходиться у межах між обсягом, що забезпечує заплановану (або досягнуту) сум <<...>> у валового прибутку, та обсягом, що забезпечує беззбитковість його операційної діяльності. 1. Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. Варіант 4 Література 14

 7. Еволюція реклами
  ВСТУП 3 1. РЕКЛАМА В ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ 4 2. РЕКЛАМА В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 7 3. РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС В ХХ СТОЛІТТІ 11 4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА СВІТОВОЇ РЕКЛАМНОЇ ІНДУСТРІЇ 17 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

 8. Еволюція стратегій підприємства
  Вступ 3 1. Еволюція тлумачення поняття "стратегія" зарубіжними та вітчизняними науковцями 5 2. Еволюція концепції стратегії підприємства 8 2.1. Основні історичні етапи розвитку стратегічного управління 8 2.2. Загальні концепції трактування стратегії підприємства 12 3. Характеристика розробок десяти шкіл стратегій 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Додатки 33

 9. Еволюція митної торгівлі
  Вступ. 2 2.Історія виникнення та розвитку міжнародної торгівлі. 3 2. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. 10 Висновок. 15 Список використаної літератури: 15

 10. Походження грошей та їх еволюція
  Вступ 3 1. Сутність та походження грошей 5 2. Поява грошей як результат еволюційного розвитку товарного обміну 9 3. Характеристика сучасних кредитних грошей 14 4. Еволюція грошей і їх роль в розвитку економіки 25 Висновок 31 Список використаної літератури 33

 11. Еволюція теорії інфляції
  ВСТУП 3 1. ІНФЛЯЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ В ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ. ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ 4 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЇ 9 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 18 Задача Балансовий звіт комерційного банку “Омега”. Актив Пасив Готівка 0 Безстрокові вклади 800 Резерви 600 Позики у НБУ 50 Цінні папери 250 Акціонерний капітал 50 Позики 0 Власність(основні затрати) 50 Баланс 900 Баланс 900

 12. Суть та еволюція грошей
  1. Теорії грошей та їх еволюція. 3 2. Гроші України та їх еволюція. 7 3. Плани України, відносно стабілізації курсу гривні. 10 Список використаних літературних джерел. 16 Задачі. 17 Задача 1. 17 Визначити кількість грошей необхідних для обертання в країні, якщо відомо, що сума цін товарів дорівнює 15000 грошових одиниць, число обертів однойменних грошових одиниць дорівнює 6. 17 Задача 2. 17 Маса грошей, що обертаються в країні А дорівнює 60 млрд. грошових одиниць, кількість грошей що обертається в країні В дорівнює 150 млрд. грошових одиниць, сума цін товарів дорівнює 300 млрд. і 900 млрд. грошових одиниць відповідно в країнах А і В. Визначити число обертів однойменних грошових одиниць у кожній з зазначених країн. 17 Задача 3. 17 Визначити суму цін товарів, необхідних для 6 денного обертання однойменних грошових одиниць, якщо відомо, що кількість необхідних для обертання грошей дорівнює 250 млрд. грошових одиниць. 17 Задача 4. 18 Визначити кількість необхідних для обертання грошей у поточному періоді, якщо відомо що ціни у поточному періоді підвищились у 2 рази, у базисному періоді сума цін товарів дорівнювала 480 млрд., число обертів однойменних одиниць в звітному періоді дорівнює 6. 18 Задача 5. 18 Ціни на товари широкого вжитку дорівнюють 3000 млрд. однойменних грошових одиниць, ціни на товари специфічного призначення складають 600 000 млрд. однойменних грошових одиниць, ціни на товари розкоші дорівнюють 1200 000 млрд. однойменних грошових одиниць, визначити кількість грошей необхідних для обертання в країні, за умови що інші товари на ринку країни не функціонують і число обертів однойменних грошових одиниць дорівнює 150. 18

 13. Сутність та еволюція грошей
  Вступ 3 1. Сутність та функції грошей 5 1.1. Сутність грошей 5 1.2. Функції грошей 7 2. Походження та еволюція грошей 17 2.1. Походження грошей 17 2.2. Характеристика основних теорій грошей 20 2.3. Еволюційний розвиток форм грошей 29 3. Історія грошей незалежної України 35 3.1. Купоно-карбованцева грошова система в Україні 35 3.2. Організація випуску української монети 38 3.3. Грошова реформа 1996 p.- введення гривні 40 Висновки 45 Список використаної літератури 46

 14. Поняття релігії та її еволюція
  1. Поняття релігії. Основні релігієзнавчі концепції. 3 2. Походження релігії. Чинники її виникнення та існування. 6 3. Історичні форми і типи вірувань та релігій. 8 Список використаної літератури 14

 15. Валютні системи і їх еволюція
  Вступ 3 1. Еволюція та основні елементи світової валютної системи 5 2. Регіональний рівень розвитку світової валютної системи 11 3. Національна валютна система 16 Висновок 20 Список використаних джерел 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua