Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжнародний маркетинг (ID:24690)
| Размер: 21 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеТести 3
Головна відмітна особливість міжнародного маркетингу полягає:
Спільне підприємництво, як спосіб присутності на зовнішньому ринку:
Фірма може вибрати атакуючу стратегію на міжнародному ринку якщо:
Визначення головних мотивацій культурного середовища на певному ринку передбачає:
Визначте сутність маркетингового підходу щодо прийняття рішення в експортному маркетингу:

Практичне завдання 1 5
“Привабливість зовнішніх ринків”
Фірма “Дніпро” (назва умовна) – одне з провідних підприємств України з виробництва побутових холодильників. У 2000 році підприємство виготовило 1850 тис. побутових холодильників (використовувалось 90% виробничих потужностей).
..........
Завдання
1. З усіх потенційних ринків визначити найбільш привабливі.
2. Розробити стратегію впровадження на привабливі ринки та програму щодо експорту.

Практичне завдання 2 12
Фірма пропонує закордонному ринку широкий асортимент миючих засобів, планує свій бюджет наступним чином: бюджет витрат на просування в поточному році складає 30 тис дол. У наступному році очікується добавити до бюджету 10%. Новий бюджет складе 33 тис. дол.
Завдання: Визначити метод фірми по встановленню загального бюджету на просування товару:
1. Все, що Ви можете собі дозволити.
2. Приріст.
3. Паритет із конкурентами.
4. Частка від продаж.
5. Координація цілей та задач.

Список використаної літератури: 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародний маркетинг
  1. Міжнародні аспекти маркетингу. Принципи й методи міжнародного маркетингу. 3 2. Сутність експортної товарної політики. Призначення ринкового потенціалу експортного товару. 12 3. Обмежувальна торгова практика та ставлення до монополій у різних країнах. Комерційні операції на міжнародних торгових біржах. 21 Список використаної літератури 32

 2. Міжнародний Маркетинг
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 Організація управління міжнародною маркетинговою діяльністю. Навести приклади організації міжнародних підрозділів за географічною та продуктовою ознаками 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 5 Вирішення ситуаційної вправи (кейсу) «Злети і падіння компанії Starbucks» 5 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 3. Міжнародний маркетинг
  Вступ 3 1. Характеристика об’єкту дослідження 5 2. Характеристика чинників зовнішнього середовища країни 11 2.1. Характеристика географічних чинників 11 2.2. Характеристика розвитку транспортної інфраструктури 12 2.3. Характеристика соціальних і демографічних чинників 14 2.4. Рівень економічного розвитку і основні економічні показники 15 2.5. Характеристика чинників мікросередовища підприємства 16 3. Розробка стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок 18 3.1. Сприятливі чинники для підприємства 18 3.2. Несприятливі чинники для підприємства 18 3.3. Ризики, які повинне врахувати підприємство 18 3.4. Переваги, які може принести підприємству діяльність на міжнародному ринку 19 3.5. Мета, яку ставить перед собою підприємство 19 3.6. Форма економічної діяльності підприємства на зовнішньому ринку 19 3.7. Товарна політика для виходу підприємства на міжнародний ринок 19 3.8. Основні принципи цінової політики підприємства 20 3.9. Канали дистриб’юції підприємства 22 3.10. Основні види комунікацій підприємства 22 Висновки 24 Список використаної літератури 28

 4. Міжнародний маркетинг
  1. Особливості формування вітчизняної, інтернаціональної та глобальної продуктової стратегії 3 2. Основні напрями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 17 Література 29

 5. Міжнародний маркетинг
  ВСТУП 2 1. Контроль міжнародного маркетингу: сутність контролю міжнародної маркетингової діяльності; механізм і послідовність стадій контролю 3 2. Охарактеризуйте типи міжнародного маркетингового комплексу. Наведіть приклади 7 3. Охарактеризуйте існуючі критерії сегментації світового ринку. Які тенденції в їхньому використанні існують? 12 4. Назвіть і охарактеризуйте опосередковані методи міжнародних маркетингових комунікацій 21 5. Охарактеризуйте цінові ситуації, що виникають залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності фірми та завдань ціноутворення 24 6. Практичне завдання: Проаналізувати стратегію та міжнародний комплекс маркетингу зарубіжної фірми-виробника вантажівок на українському ринку та визначити шляхи його вдосконалення 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

 6. міжнародний маркетинг
  Варіант 5 Тест 4 Експортний маркетинг характерний для: а. ТНК, що мають філіали за кордоном і пропонують конкурентноздатну продукцію б. Фірм, що розглядають світ як єдиний ринок без врахування національних особливостей в. Національних компаній, що діють в рамках національних кордонів г. Суб’єктів ринку, що займають стійки позиції на національному ринку, випускають конкурентноздатну продукцію, експортні поставки розглядаються як отримання допоміжних прибутків. Тест 14 Створення дочірнього виробничого філіалу, як форма присутності на закордонному ринку передбачає: а. Розміщення на території іноземної держави підприємства по виробництву продукції б. Створення збутового філіалу з елементами інвестиційної політики і відповідним контролем в. Субпідряд на експортну продукцію г. Об’єднання зусиль по експорту з іноземною фірмою, компанією. Тест 24 Систематизоване визначення ринків передбачає здійснення таких етапів: а. Попереднє визначення ринків, оцінка насиченості кожного потенційного обсягу продажу компанії, визначення специфічних можливостей б. Розробка показників визначення, ринкові випробування в. Визначення необхідних обсягів ресурсів для виходу на ринок, ринкові випробування г. Визначення кількості необхідних ринків, потенціалу кожного з них, розробка асортименту продукції. Тест 34 Визначте позицію фірми, якщо, згідно з матрицею BCG, вона знаходиться в квадраті “дійні корови”: а. Це “зірки” в минулому, які посіли відносну велику частку на ринку, готівковий потік збалансований, прибуток достатній б. Це лідер галузі на ринку з низькими темпами зростання в. Фірма діє на перспективному ринку, але посідає на ньому незначну частку г. Фірма втрачає свої конкурентні переваги, прибутки зменшуються. Тест 44 Стратегія розширення кордонів ринку (“Новий ринок – старий товар”) передбачає: а. Збільшення ринкової частки за рахунок скорочення витрат виробництва і активізації обігу б. Активізацію підприємницької діяльності за рахунок освоєння нових міжнародних ринків в. Розширення асортименту і випуск якісно нових товарів для даного ринку г. Розширення частки ринку шляхом випуску і впровадження на міжнародний ринок нової продукції. Тест 54 Що з наведеного відповідає позиції “програвши”, згідно з матрицею GE/Mc Kinsey: а. Види бізнесу, які мають низькі прибутки і не мають жодного з найвищих параметрів матриці – інвестування недоцільне б. Цілком середні позиції, інвестування вибіркове в привабливі напрями в. Фірма є виробником прибутку на ринку з низьким рівнем привабливості г. Фірма має певні переваги, інвестування вибіркове. Тест 64 Порівняння привабливості ринку і конкурентоспроможності фірми – це: а. Модель GE/Mc Kinsey б. Модель BCG в. Модель Shell/DPM г. Модель ADL. Тест 74 Визначте нежорсткі форми інтервенції: а. Впровадження валютного і податкового контролю, обмеження імпорту, контроль над цінами, ринком трудовими ресурсами б. Помірні митні тарифи в. Впровадження нетарифних методів регулювання г. Обмеження ЗЕД, контроль над цінами, надання певних переваг внутрішнім товаровиробникам. Тест 84 Визначте головні ознаки картелю: а. Договірний характер об’єднання, зберігання права власності на підприємства, господарча, фінансова і юридична самостійність б. Єдиний збут продукції, фінансова і юридична самостійність в. Зберігання прав власності на підприємства, що входять до складу, єдиний збут продукції г. Відсутність юридичної і господарчої самостійності. Тест 94 У середовищі олігополістичної конкуренції маркетингова політика реалізується через: а. Угоду про розподіл ринків і фіксацію цін б. Збільшення масштабів виробництва в. Спеціалізацію виробництва г. Концентрацію виробництва на певній теорії. Практичне завдання Ситуаційне завдання “Проблеми виходу на новий зарубіжний ринок” Фірма X.G.H. (Німеччина) понад 20 років спеціалізується на виробництві арматури і технічного обладнання (крани, вузли, душове обладнання тощо). Фірми пропонує свою продукцію як індивідуальним споживачам так і для підприємств і організацій. Частка фірми на внутрішньому ринку 32%, на ринку Франції – 8%, Бельгії – 3%. Торгівельна компанія з Майамі (США) щорічно закупляє близько 4% продукції для продажу на ринку США (частка 5%). Загальний середньорічний обсяг компанії перевищує 40 млн. нім. марок, а по означених ринках – 25млн. нім. марок. Диференціація продукції фірми відбувається за розміром, кольором, стилем, оздобленням, що дає можливість зайняти більш міцні ринкові позиції. Останнім часом компанія почала проводити дослідження ринку Східної Європи, зокрема України. Деякі позитивні результати зумовили прийняття компанією рішення щодо активного впровадження своєї продукції на ринок України, оптимальний термін впровадження один рік. Завдання: 1. З позиції німецької фірми проаналізуйте економічний, політичний, правовий, соціально-культурний стан України, визначте ступінь привабливості українського ринку. 2. Проаналізуйте один із можливих напрямків впровадження продукції німецької фірми на український ринок, виявіть потенційні складнощі цього впровадження та переваги: • прямий експорт • посередницькі операції • створення СП або дочірньої компанії • придбання: по вертикалі (оптовий торговець з уже існуючою мережею товаропросування) або по горизонталі (придбання контрольного пакета акції українського виробника).

 7. Міжнародний Маркетинг
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 Стратегії функціонального рівня. Навести приклади реалізації на українському ринку 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 5 Вирішення ситуаційної вправи (кейсу) «Злети і падіння компанії Starbucks» 5 1. Проаналізуйте фактори маркетингового середовища, які впливають на міжнародну діяльність компанії Starbucks. Виявіть серед проаналізованих факторів найбільш суттєві можливості й загрози 2. Чи доцільно компанії виходити на український ринок? Які можливості й загрози очікують компанію в Україні? СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 8. Міжнародний Маркетинг
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 Стратегії виходу на зарубіжний ринок. Навести приклади на українському ринку 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 6 Вирішення ситуаційної вправи (кейсу) «Злети і падіння компанії Starbucks» 6 1. Проаналізуйте фактори маркетингового середовища, які впливають на міжнародну діяльність компанії «Starbucks». Виявіть серед проаналізованих факторів найбільш суттєві можливості й загрози 6 2. Чи доцільно компанії виходити на український ринок? Які можливості й загрози очікують компанію в Україні? 11 ЛІТЕРАТУРА 13

 9. Міжнародний маркетинг. Варіант № 8
  1. Стратегії виходу на зовнішній ринок. Типи стратегій. Порівняльні характеристики стратегій виходу на зовнішній ринок 3 2. Тести 13 Тест 108 Визначте види товарної політики на зовнішніх ринках, якщо фірма пропонує новий продукт: Тест 118 Експортний товарний асортимент це: Тест 128 Основна мета стимулюючого маркетингу: Тест 138 Які види маркетингу характерні, якщо товар знаходиться на стадії ринкового Тест 148 Ціни статистики зовнішньої торгівлі це: Тест 158 Плинна ціна це: Тест 168 Стратегія цінового лідера передбачає: Тест 198 Які методи просування товару може застосувати фірма, що пропонує ринку автомобілі: Тест 178 Компенсаційні угоди представляють: Тест 188 Побічний збут це – збут організований: 3. Практичне завдання 17 За статистичними даними із 10 виведених на ринок Німеччини товарів українських підприємств 8 знімається. Відомо, що із 100% випадку зняття товару з ринку в 45% випадків він знімається по першій причині, в 25% - по другій, в 20% по третій, в 17% по четвертій, в 14% по п’ятій, в 12% випадків – по шостій причині. Причинами зняття товару з ринку є: а) помилкове визначення попиту б) недостатня реклама і попит в) завищена ціна г) зворотні дії конкурентів д) неправильно вибраний час е) є виробничі проблеми. Завдання: визначити, яка із наведених причин є першою і складає 45% впливу, яка із них є другою і тд.. Відповідь дайте у вигляді “Перша причина 45% (формулювання і обґрунтування)” і тд.. Список використаної літератури 19

 10. Курсова робота "міжнародний маркетинг"
  1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Характеристика факторів зовнішнього середовища Азербайджана. 3 2.1. Характеристика географічних факторів Азербайджану 3 2.2. Характеристика розвитку транспортної інфраструктури 4 2.3. Характеристика соціальних та демографічних факторів 4 2.4. Рівень економічного розвитку і основні економічні показники Азербайджану 4 2.5. Рівень розвитку в Азербайджані галузі електронної техніки 5 2.6. Характеристика факторів мікросередовища для ТПГ «Назва» 6 3. Розробка стратегії виходу на міжнародний ринок 11 3.1. Сприятливі фактори для ТПГ «Назва»: 11 3.2. Несприятливі фактори для ТПГ «Назва» 11 : 11 3.3. Наявні ризики для ТПГ «Назва»: 12 3.4. Переваги діяльності ТПГ «Назва» на міжнародному ринку 13 3.5. Мета та цілі діяльності ТПГ «Назва» на міжнародному ринку 14 3.6. Форма економічної діяльності ТПГ «Назва» на міжнародному ринку 16 3.7. Товарна політика для виходу на міжнародний ринок ТПГ «Назва» 17 3.8. Основні принципи цінової політики ТПГ «Назва» 20 3.9. Канали дистрибьюції ТПГ «Назва» 20 3.10. Основні види комунікацій ТПГ «Назва» 20 3.11. Форма відшкодування транспортних витрат 21 Література 22

 11. Контрольна робота міжнародний маркетинг
  1. Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає менеджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом? 3 2. Які фактори не дозволяють формалізувати процес мотивації? 4 3. Маркетингове дослідження ринку в цілому 5 Список використаних джерел 24

 12. Контрольна робота міжнародний маркетинг
  Вступ 3 Частина І 4 1.1 Аналіз законодавчо-нормативних документів України, що визначають засади тарифного та нетарифного регулювання експорту та імпорту конкретного товару 4 1.2 Аналіз міжнародних правових актів, що регулюють співробітництво держав у певній галузі 11 1.3 Маркетинговий аналіз кон'юнктури ринку 15 Частина II. Практична на прикладі підприємства 19 2.1 Розрахунок вартості партії товару з урахуванням всіх митних платежів: • обґрунтування типу зовнішньоекономічної політики держави відносно цього товару. 19 2.2 Перелік документів (зокрема, сертифікати, ліцензії тощо), які треба подати в митницю, та установ, де їх можна отримати 31 Висновок 32 Список використаної літератури 33

 13. Міжнародний менеджмент та маркетинг (Польща)
  Зміст Домашнє завдання №1 4 Мета: Отримати навички проведення аналізу зовнішнього середовища міжнародного маркетингу. Завдання: Здійснити комплексний аналіз основних елементів зовнішнього середовища міжнародного маркетингу для вітчизняної фірми, що планує вихід на зовнішні ринки. Вибір діяльності і країна реалізації проекту обирається за погодженням викладача і студента. Країна Польща. Комплексний аналіз зовнішнього середовища міжнародного маркетингу 4 Виконання завдання 5 І. ОЦІНКА МАКРОСЕРЕДОВИЩА 6 1.1. Структура даних економічного аналізу зовнішнього середовища 6 1.1.1. Основні економічні показники розвитку країни-партнера 6 1.1.2. Населення країни в цілому, по регіонах, статевовікова структура, динаміка змін 7 1.1.3. Структура населення за рівнем доходів на душу та на сім’ю динаміка, соціальні прошарки. Рівень заробітної плати 9 1.1.4. Наявність необхідних ресурсів 10 1.1.5. Система комунікацій 11 1.1.6. Транспортні комунікації 11 1.1.7. Рівень і форми оплати праці 12 1.1.8. Елементи валютного регулювання 12 1.1.9. Основні торгові та експортно-імпортні обмеження 13 1.1.10. Розвиток науково-технічної діяльності 15 1.1.11. Економічні проблеми 15 1.2. Структура даних політичного аналізу зовнішнього середовища 16 1.2.1. Політичний режим в країні та характер взаємовідносин з Україною 16 1.2.2. Міждержавні угоди 17 1.2.3. Участь у блоках і міжнародних економічних союзах 18 1.2.4. Найважливіші політичні партії, їх зв’язок з владою 18 1.2.5. Впливові громадські організації 20 1.2.6. Видатні політичні лідери 22 1.2.7. Основні політичні протиріччя партій 22 1.2.8. Перспективи найближчих виборів до органів влади 22 1.2.9. Роль та вплив регіональних органів влади на бізнес 22 1.2.10. Політична ситуація в регіонах активності 23 1.2.11. Загальна оцінка політичної стабільності в країні 24 1.3. Структура даних правового аналізу зовнішнього середовища 24 1.3.1. Регулювання процесу створення та трансформації бізнесу 24 1.3.2. Регулювання трудових відносин 26 1.3.3. Регулювання експортно-імпортних перевезень 26 1.3.4. Регулювання виїзду/в’їзду приватних осіб 26 1.3.5. Захищеність власності та прав особистості 27 1.3.6. Регулювання руху капіталу, експорту прибутку, фінансових операцій 28 1.3.7. Антимонопольне, податкове законодавство 29 1.3.8. Стабільність правової системи 31 1.4. Структура даних культурологічного аналізу зовнішнього середовища 31 1.4.1. Цінності, ціннісні орієнтації народу 31 1.4.2. Субкультура, специфічні особливості, неординарні моделі, форми поведінки 31 1.4.3. Порядок, час та місце зустрічі пунктуальність 31 1.4.4. Обмін інформацією – комунікацію (мовні перешкоди, невербальне спілкування, сприйняття), інформаційний обмін всередині фірми і між фірмами) 32 1.4.5. Аналіз національних стереотипів поведінки нації і її представників 32 ІІ. ОЦІНКА МІКРОСЕРЕДОВИЩА 34 2.1. Конкуренти 34 2.2. Постачальники 34 2.3. Споживачі 35 Джерела інформації 36

 14. Міжнародний маркетинг на прикладі ВАТ «Назва»
  РОЗДІЛ 1. Характеристика зовнішнього ринку, на якому працює дане підприємство 3 1.1. Загальна характеристика зовнішнього ринку (місткість, частка та насиченість даного ринку) 3 1.2. Фактори макросередовища, які впливають на діяльність вашого підприємства (економічні, політико-правові, соціально-демографічні, технологічні, природно-географічні) 3 1.3. Порівняльні характеристики національних культур 6 1.4. Філософія ведення бізнесу в даній країні та релігія 6 1.5. Основні споживачі продукції даної галузі 7 1.6. Особливості конкуренції на зовнішньому ринку 9 РОЗДІЛ 2. Характеристика підприємства 13 2.1. Загальні відомості про компанію (статутний капітал, фінансове становище, організаційна структура, інвестиційне становище, основні показники фінансових результатів діяльності підприємства, партнерські угоди) 13 2.2. Цілі виходу на міжнародний ринок (на п'ять років) 16 2.3. Стратегія та форми виходу компанії на міжнародний ринок (експорт, ліцензування, патентування, спільне підприємство тощо) 16 2.4. Товарна політика, особливості її пристосування до вимог зовнішнього ринку 17 2.5. Адаптація цінової, збутової та комунікаційної політики до міжнародного ринку 18 2.6. Міжнародне стратегічне планування (міжнародні маркетингові стратегії на зовнішніх ринках, міжнародні стратегії зростання) 19 РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо покращення діяльності підприємства на міжнародному ринку 23 Література 26

 15. Міжнародний туризм
  1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ 3 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 9 3. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ 13 ЛІТЕРАТУРА 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua