Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Поняття міжнародного цивільного процесу (ID:24696)
| Размер: 17 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Поняття міжнародного цивільного процесу 3
2. Чим відрізняються односторонні колізійні норми від двосторонніх колізійних норм? 7
Література: 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Учасники цивільного процесу: поняття, склад
  Вступ 3 1. Загальна характеристика учасників цивільного процесу 5 2. Сторони, як учасники цивільного процесу 7 2.1. Позивач, як сторона в цивільному процесі 7 2.2. Відповідач, як сторона цивільного процесу 10 3. Треті особи, як учасники цивільного процесу 12 3.1. Загальна характеристика третіх осіб як учасників цивільного процесу 12 3.2 .Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги, як учасники цивільних відносин 14 3.3. Треті особи з самостійними вимогами, як учасники цивільного процесу 17 4. Інші учасники цивільного процесу: характеристика та склад 25 4.1. Прокурор, як учасник цивільного процесу 25 4.2. Представник, як учасник цивільного процесу 34 4.3. Свідок, як учасник цивільного процесу 41 4.4. Експерт та спеціаліст, як учасники цивільного процесу 43 Висновки 46 Список використаної літератури: 48

 2. Задача з цивільного процесу
  Мамонова подала заяву до суду про встановлення факту, що має юридичне значення - факту родинних відносин між нею та померлою її матір'ю, посилаючись на те, що таке рішення суду їй необхідне для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину, та додала необхідні докази по справі, які цей факт підтверджують. Суддя, встановивши в особистій розмові з заявнецею, що об'єктом спадщини є чотирикімнатна квартира по вул.. Хрещатик в м. Києві та що заявниця пропустила строк для прийняття спадщини, своєю ухвалою залучив до участі в справі орган місцевого самоврядування місцем відкриття спадщини. Чи є у наведеній ситуації підстави для відводу судді? Складіть проект заяви до суду про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами

 3. Контрольна робота з цивільного процесу
  1. Судова система Великобританії 4 2. Порядок здійснення цивільного судочинства у Франції 7 3. Порядок здійснення кримінального судочинства у ФРН 11 Список використаної літератури: 14

 4. Контрольна робота з цивільного процесу
  1. Санкції цивільного процесуального права 3 2. Територіальна підсудність та її види 6 Задача 11 Неповнолітній Фоменко (17 років) був звільнений з роботи без згоди Комісії у справах неповнолітніх в зв'язку із скороченням штату. Вважаючи своє звільнення незаконним, Фоменко пред'явив позов до заводу "Металіст" про поновлення на роботі і просив викликати в суд свідками начальника цеху, який зробив подання про звільнення, і начальника відділу кадрів, який підготував наказ про звільнення. Вкажіть підвідомчість цивільних справ. Визначить сторони та цивільну процесуальну правосуб 'єктність учасників процесу. Література: 13

 5. Контрольна робота з цивільного процесу
  Варіант 3 Судові витрати. Судові штрафи План 1. Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх значення. 2. Державне мито: обчислення, порядок сплати, повернення державного мита. 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи. 4. Звільнення від сплати судових витрат. Розподіл судових витрат та їх відшкодування. 5. Цивільні процесуальні штрафи: поняття і суб'єкти сплати; підстави і порядок накладення: зменшення і зняття штрафу. Задача 1 За поданням позивача суддя районного суду постановив ухвалу про накла-дання штрафу на боржника, який за рішенням суду зобов'язаний був особисто ви-конати на користь позивача певні дії, не пов'язані з передачею майна чи сплатою грошових сум. Чи мав право накласти цей штраф суддя районного суду? Задача 2 За позовом прокурора про визнання недійсним усиновлення Третяком двох його синів - Івана і Микити - від фактичного шлюбу з Чорною до суду були викликані свідками Шереметьєв і Юріна. Юріна не з'явилась без поважних причин і була оштрафована судом на 65 гривень. Шереметьєв, хоч і прибув до суду, але відмовився свідчити, у зв'язку з чим був також оштрафований на 87 гривень. Оштрафована була на 34 гривні і колишня дружина Третяка- Філенко, яка на вимогу суду не подала листа Третяка, в я чому він просив її згоди на розлучення та на дозвіл про всиновлення. Чи мав право суд накласти штраф на свідків та на Філенко і в якому розмірі? Література 24

 6. Контрольна робота з цивільного процесу
  1. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 3 2. Розгляд судом справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо фізичної особи 6 Список використаних джерел 10

 7. Контрольна робота з цивільного процесу
  Вступ 3 1. Дія цивільно-процесуального закону в часі, просторі і стосовно кола осіб 4 2. Особи, які беруть участь у справі: поняття і склад 6 3. Умови, процесуальний порядок та правові наслідки заміни неналежної сторони 8 4. Скласти процесуальний документ: по справі відшкодування збитків, завданих залиттям квартири. Скласти заперечення. 11 Висновки 14 Перелік використаної літератури 15

 8. Експертиза в судовій практиці цивільного процесу
  Вступ 3 1. Судовий експерт і його місце процесі. 4 2. Поняття судової експертизи 6 3. Напрямки вдосконалення законодавства щодо удових експертиз в цивільному процесі 11 Висновки 14 Використанні джерела 15

 9. Поняття та предмет цивільного права, правоздатнысть громадян, припинення юридичних осіб
  Вступ 3 1. Поняття та предмет цивільного права 4 2. Правоздатність громадян 7 3. Припинення юридичних осіб 10 Висновок 13 Використана література 14

 10. Поняття і завдання кримінального процесу
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 5 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу 11 3. Система стадій кримінального процесу України 13 Висновки 21 Перелік використаних джерел 23 Об‘єктом даного дослідження є правовідносини, що виникають в галузі кримінального процесу. Предметом дослідження є правові норми, які визначають сутність, принципи та цілі кримінального процесу. Метою даного дослідження є вивчення сутності та цілей кримінального процесу за законодавством України, виявлення переваг та недоліків у сучасній законодавчій регламентації сутності та цілей кримінального процесу. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:  аналіз законодавства України з метою виявлення правових норм, які є предметом даного дослідження;  аналіз наукової літератури щодо розглянутого питання;  визначення кола проблем в цій галузі, що стоять перед Україною, та шляхів їх розв'язання;  оформлення отриманої інформації у вигляді письмової роботи. Методи дослідження: - аналіз діючого законодавства та літератури – виділення з законодавства та відповідної літератури відомостей, які відносяться до теми курсової роботи; - порівняльний аналіз літератури – зіставлення точок зору різних джерел, що вивчали дане питання, з метою виявлення в них однакових, схожих, спільних, ідентичних якостей і властивостей; оцінка відомостей, викладених у різних джерелах; - синтез – виявлення закономірностей, які випливають при розгляді теми дипломної роботи, їх узагальнення та систематизація, формулювання висновків; - індукція – логічний умовивід від часткового до загального; - дедукція – перехід від загальних норм до окремих, одиночних.

 11. Поняття і завдання кримінального процесу
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, зміст і типи кримінального процессу 6 2. Мета і завдання сучасного кримінального процессу 10 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 18 Висновок 25 Список використаної літератури 29 Об’єктом даної курсової роботи є правовідносини, яки виникають у кримінальному процесі між його учасниками. Предмет курсової роботи – поняття, зміст і типи кримінального процессу, мета і завдання сучасного кримінального процессу, система стадій кримінального процесу в Україні. Основою для написання роботи послужило коло документальних джерел, які можна підрозділити по наступних змістовних підгрупах : 1. Навчальні видання, що дають загальну характеристику кримінального процесу. 2. Публікації (в основному періодичні), що висвітлюють окремі питання кримінального процесу. 3.Законодавчі першоджерела і коментарі до них , що виступають як діючий на практиці матеріал для регулювання питань кримінального процесу. У роботі використовувались наступні та інші праці: - В.М. Тертишник «Кримінально – процесуальне право України», підручник, 2003 р.; - Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право. К., 1997.; - Грошевий Ю.М. та інші «Кримінальний процес України», 2000 р.; - Маляренко В.Т. «Конституційні засади кримінального судочинства», 1999 р.; - Михеєнко М.М. та інші «Кримінальний процес України», 1992 р.

 12. Поняття і завдання кримінального процесу
  План Вступ…………………………………………………………………….. 3 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу……………………... 5 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу……………… 10 3. Система стадій кримінального процесу в Україні………………... 14 Висновки……………………………………………………………….. 20 Список використаної літератури……………………………………... 22 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити поняття та сутність кримінального процесу, розкрити його зміст, призначення та систему стадій. Для реалізації даної мети були поставлені такі завдання: 1. дослідити загальну характеристику поняття кримінального процесу, а саме через розкриття питань поняття та змісту кримінального процесу; 2. навести характеристику окремих типів кримінального процесу; 3. вивчити основне призначення кримінального процесу та дослідити сутність основних завдань кримінального судочинства; 4. здійснити аналіз окремих стадій кримінального процесу, що в своїй сукупності складають його систему. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання кримінально-процесуального права. Наприклад, це роботи українських дослідників: Коваленко Є.Г., Михеєнко М.М., Нор В.Т.; російських – Ларін А.М.; радянських – Строгович М.С., Кобликов А.С. та багато інших. Об’єкт даної роботи – система законодавчих актів України, що регулюють питання кримінального права та процесу, зокрема: Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України та ін. До об’єкту даної роботи входить також спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються проблеми кримінально-процесуального права. Предмет даної роботи – поняття, зміст, призначення та структура кримінального процесу. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики поняття кримінального процесу, його змісту, а також наводиться характеристика окремих типів кримінального процесу. У другому розділі аналізується призначення та розкриваються основні завдання кримінального судочинства. У третьому розділі досліджується питання структури кримінального процесу України, характеристика окремих його стадій.

 13. Поняття і завдання кримінального процесу
  Вступ 4 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 6 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу 13 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 17 Висновки 36 Список використаної літератури: 39

 14. Поняття і класифікація учасників кримінального процесу
  Вступ 4 1. Загальна характеристика учасників кримінального процесу 5 2. Класифікація учасників та суб’єктів кримінального процесу за повноваженнями 7 Висновки 20 Список використаної літератури: 21

 15. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Вступ 3 1. Обвинувачений та підозрюваний 5 2. Захисник у кримінальному процесі 6 4. Потерпілий 10 5. Цивільний позивач та цивільний відповідач 11 Висновок 13 Використана література: 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua