Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Значення та форми допомоги колишнім соціалістичним країнам з боку міжнародного співтовариства у реструктуризації економіки (ID:24697)
| Размер: 33 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Еволюція східної політики Європейського Союзу 4
2. Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитних країн 9
ВИСНОВОК 19
ЛІТЕРАТУРА 20
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сутність та форми реструктуризації підприємства
  ПЛАН. ВСТУП. 3 І. Поняття та основні напрями реструктуризації підприємств 4 ІІ. Форми та види реструктуризації. 6 2.1. Оперативна реструктуризація. 6 2.2. Стратегічна реструктуризація 7 ІІІ. Основні схеми реструктуризації підприємств. 11 3.1. Укладання орендних угод із структурними підрозділами 11 3.2. Створення дочірніх фірм 13 3.3. Перетворення великих підприємств у холдингові компанії. 14 ВИСНОВКИ 16 Список використаної літератури. 18 Метою даної роботи є визначення сутності економічного поняття «реструктуризація підприємства», його видів та форм, а також типових схем реструктуризації підприємств в Україні. Об’єктом дослідження є процес реструктуризації вітчизняних підприємств. Теоретичною основою для розкриття теми роботи стали сучасні наукові доробки щодо процесу реструктуризації підприємств провідних вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, таких як Панченко Е., С. Козаченко, Пол Дж. Хэйр, використані Матеріали третьої Всеукраїнської студентської наукової конференції "Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах", на якій основну увагу було приділено реструктуризації підприємств з метою підвищення їх ефективності.

 2. Державного регулювання економіки ( по країнам: Канада)
  1. Антимонопольне регулювання. Забезпечення конкурентного середовища 3 2. Державне регулювання стратегії розвитку (прогнозування, планування, програмування 4 3. Державне регулювання науково-технічного прогресу та інновацій 7 4. Державне регулювання структурних зрушень та інвестицій 9 5. Фінансово-кредитне регулювання 11 6. Державне регулювання основних сфер господарської діяльності (промисловості, АПК, будівництва, торгівлі) 12 7. Державна регіональна політика 14 8. Регулювання соціальної сфери 17 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 18 Література 22

 3. Форми міжнародного бізнесу
  1. Форми міжнародного бізнесу 2 2. Загальна географія бізнесу (будь-якої країни, крім нашої), проаналізувати середовище менеджменту 4 3. Організаційна структура Nestle 4 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 4

 4. Організаційні форми міжнародного банківського бізнесу
  Вступ 3 1. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА 3 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ 5 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА «ххх» 12 4. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ «ххх» 16 Висновок 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22

 5. Джерела міжнародного приватного права. Поняття, види та їх юридичне значення
  Зміст 1. Поняття джерел міжнародного приватного права 3 2. Види джерел міжнародного приватного права 5 3. Юридичне значення джерел міжнародного приватного права 11 Перелік використаних джерел 13

 6. КРЕДИТ, ЙОГО СУТЬ, ФОРМИ І ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА КРЕДИТУ. 6 2. ФОРМИ КРЕДИТУ 13 3. ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 17 4. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА. 21 5. РОЛЬ КРЕДИТУ ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 26 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 38 Мета курсової роботи виявити сутність кредиту, визначити основні його форми за допомогою яких він функціонує у сучасному суспільстві, сприяє розвитку економіки, кругообігу капіталу та ефективності функціонування як окремих господарюючих суб'єктів, так і певних підприємств, організацій. Предметом дослідження є роль банків та небанківських фінансово-кредитних інститутів у національному кредитуванні. Об’єктом дослідження взято саму кредитну систему і проблеми її правового забезпечення у сучасній економіці. Також необхідно дослідити які функції виконує кредит, тобто показати яку роль виконують кредитор та позичальник, вступаючи у кредитну угоду. Іншими об'єктами дослідження у роботі виступають кредитна система та роль кредиту, яку виконує кредит у формуванні ринкової економіки України. Необхідно дослідити структуру сучасної кредитної системи України, показати основні елементи з яких вона складається та за допомогою яких функціонує. Дослідження ролі кредиту у формуванні ринкової економіки України означає, що необхідно вказати який вплив здійснює кредит на такі головні процеси нашої економіки: становлення ринкової інфраструктури; роздержавлення власності; використання досягнень НТП; підвищення продуктивності праці. Методологічну та інформаційну основу в проведенні дослідження склали вітчизняні та зарубіжні публікації з питань фінансово-кредитних відносин, періодичні видання, а також Закони України з питань фінансово-кредитної та банківської діяльності, законодавчі правові акти, законопроекти України щодо правового забезпечення банківської та кредитно-фінансової діяльності, статистичні матеріали. У курсовій роботі для дослідження використовується схема кредитної структури для кращого відображення статистичних даних. Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані для покращення умов існування кредитної системи у національній економіці. Отже необхідно розглянути кредит як необхідний елемент функціонування і розвитку суспільства, визначити його роль на формування сучасної ринкової економіки України.

 7. Фінансові резерви і їх значення в розвитку економіки
  Вступ 3 1. Роль фінансових резервів у розвитку економіки держави 7 1.1. Поняття фінансових ресурсів та їх класифікація 7 1.2. Управління золотовалютними резервами центральним банком 10 1.3. Практика управління золотовалютними резервами Національного банку України 14 2. Роль фінансових резервів у розвитку секторів української економіки 23 2.1. Резерви комерційних банків як запорука їх фінансової стійкості та надійності 23 2.2. Формування фінансових резервів на зняття з експлуатації ядерних блоків АЕС 33 2.3. Фінансове резервування на промислових підприємствах 37 Висновки 45 Література 48-51

 8. Обґрунтування економічної привабливості Литви для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 5 1.1. Методика МВФ : 5 1.2. Методика Світового Банку: 6 1.3. Методика ООН: 6 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 6 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 8 Розділ 3. Проаналізувати позиції Литви в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 13 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21 Додаток 22

 9. Обґрунтування економічної привабливості Словаччини для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 4 1.1. Методика МВФ : 4 1.2. Методика Світового Банку: 6 1.3. Методика ООН: 6 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 7 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 7 Розділ 3. Проаналізувати позиції Словаччини в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 14 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 Додаток 23

 10. Обґрунтування економічної привабливості Болгарії для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 3 1.1. Методика МВФ : 5 1.2. Методика Світового Банку: 6 1.3. Методика ООН: 7 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 7 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 8 Розділ 3. Проаналізувати позиції Болгарії в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 13 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21 Додаток 22

 11. Обґрунтування економічної привабливості Польщі для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 3 1.1. Методика МВФ : 7 1.2. Методика Світового Банку: 9 1.3. Методика ООН: 10 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 10 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 11 Розділ 3. Проаналізувати позиції Польщі в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 16 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24 Додаток 25

 12. Обґрунтування економічної привабливості Угорщини для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 3 1.1. Методика МВФ : 5 1.2. Методика Світового Банку: 9 1.3. Методика ООН: 9 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 10 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 10 Розділ 3. Проаналізувати позиції Угорщини в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 17 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 Додаток 26

 13. Обґрунтування економічної привабливості Данії для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 3 1.1. Методика МВФ : 5 1.2. Методика Світового Банку: 7 1.3. Методика ООН: 7 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 7 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 9 Розділ 3. Проаналізувати позиції Данії в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 14 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 Додаток 23

 14. Обґрунтування економічної привабливості Фінляндії для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 4 1.1. Методика МВФ : 4 1.2. Методика Світового Банку: 7 1.3. Методика ООН: 7 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 7 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 9 Розділ 3. Проаналізувати позиції Фінляндії в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2010». 14 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 Додаток 23

 15. Обґрунтування економічної привабливості Греції для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 3 1.1. Методика МВФ : 7 1.2. Методика Світового Банку: 12 1.3. Методика ООН: 12 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 12 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 14 Розділ 3. Проаналізувати позиції Греції в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 18 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28 Додаток 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua