Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжнародні розрахунки (ID:24701)
| Размер: 16 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
1. Теоретичні аспекти міжнародних розрахунків 4
2. Форми міжнародних розрахунків 7
Висновки 14
Література 15

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародні розрахунки
  Вступ 3 1. Виконання міжнародних торгівельних розрахунків як імпортерами, так і експортерами у різних формах 4 1.1. Документарний акредитив 4 1.2. Документарне інкасо чи ”чисте” інкасо чеків і перевідних векселів. 8 1.3. Банківський переказ 10 2. Операції продажу і купівлі валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківському ринках на умовах: спот, форвард та ф’ючерс 14 Висновки 18 Список використаної літератури 20 Додатки 21

 2. Міжнародні розрахунки
  ЗАВДАННЯ І Ознайомимося з виконанням міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формі документарного акредитиву. Акредитивна форма розрахунків – одна з основних у міжнародних розрахунках між підприємствами і організаціями за товарно-матеріальні цінності та послуги. … ЗАВДАННЯ ІІ Ознайомимося з виконанням міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формах як продажу так і купівлі іноземної валюти на внутріш¬ньому або зовнішньому міжбанківських ринках…. Додатки

 3. Міжнародні розрахунки та валютні операції
  1. Порядок відкриття банками рахунків в іноземній валюті 3 2. Платіжні та кредитні картки 12 Список використаної літератури 18

 4. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
  1. Умови кредитування учасників зовнішньоторговельних операцій 3 2. Порядок купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 10 Cписок використаної літератури 17

 5. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
  Модуль 1. Міжнародні розрахунки 2 Ознайомитися з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку і на прикладах реальних операцій (з додаванням ксерокопій відповідних документів) лаконічно, самостійно описати їх дії (включаючи бухгалтерські записи по рахунках) щодо виконання міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формах: – банківського переказу; – документарного інкасо; – документарного акредитиву. Модуль 2. Валютні операції 18 Ознайомитися з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку і на прикладах реальних операцій (з додаванням ксерокопій відповідних документів) лаконічно, самостійно описати їх дії (включаючи бухгалтерські записи по рахунках) щодо продажу і купівлі іноземної валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківських ринках на умовах: – «спот»; – «тод» чи «том»; – «форвард». Ознайомимося з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку щодо здійснення продажу і купівлі іноземної валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківських ринках на умовах: ТОД — поставка валюти відбувається сьогодні; ТОМ — поставка валюти відбувається наступного робочого дня; СПОТ — поставка валюти відбувається на другий робочий день з дня укладення угоди. «спот» Додатки 23

 6. Міжнародні розрахунки та валютні операції
  План 1.Механізм інкасації векселів 3 2. Методи зниження валютного ризику 6 Література 17

 7. Контрольна робота міжнародні розрахунки та валютні операції
  ЗМІСТ 1. Способи платежів за зовнішньоторговельними угодами 3 2. Необхідність та принципи кредитування зовнішньоекономічної діяльності 12 Список використаної літератури 18

 8. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З КУРСУ «МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ» (НА МАТЕРІАЛАХ БАНКУ)
  ПИСЬМОВЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ Зміст: Ознайомитися з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку і на прикладах реальних операцій (з додаванням копій відповідних документів) лаконічно, самостійно описати їх дії (включаючи бухгалтерські записи по рахунках) щодо: І. виконання міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формах: 1) документарного акредитиву; 2) документарного інкасо або «чистого» інкасо чеків і перевідних векселів; 3) банківського переказу. ІІ. як продажу так і купівлі іноземної валюти на внутріш¬ньому або зовнішньому міжбанківських ринках на умовах: 1) споту; 2) форварда чи ф'ючерса.

 9. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ЗА КУРСОМ «МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ» (НА МАТЕРІАЛАХ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ)
  Вступ 2 Модуль 1 4 Акредитив Модуль 2 9 Розглянемо виконання банками функцій агента валютного контролю. Висновок 16 Список використаної літератури 17 Додатки 18

 10. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З КУРСУ «МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ» (НА МАТЕРІАЛАХ БАНКУ КБ «Назва»)
  ЗАВДАННЯ І На сучасному ринку в рамках реалізації ділових проектів досить часто використовується акредитив – доручення банку одному або кільком банкам здійснювати за розпорядженням і за рахунок клієнта платежі фізичній або юридичній особі в межах позначеної суми і на умовах, вказаних у акредитиві. Досить вживана й загалом акредитивна... 1. ВIДКРИТТЯ ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА 2. УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ 3. ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 4. НАДАННЯ ПОКРИТТЯ 5. ОПЛАТА БАНКIВСЬКИХ КОМIСIИНИХ 6. ВIДКРИТТЯ АКРЕДИТИВУ 7. РОБОТА ПIСЛЯ ВIДКРИТТЯ АКРЕДИТИВА ЗАВДАННЯ 2 Купівля-продаж іноземної валюти за гривню для клієнтів здійснюється ... ДОДАТКИ

 11. Актуарні розрахунки
  1. Склад і призначення актуарних розрахунків. 2. Основи методології актуарних розрахунків

 12. Бухгалтерські розрахунки, їх побудова
  1. Бухгалтерські розрахунки, їх побудова. 3 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. 6 Практичні завдання: 14 Практичне завдання 1 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Практичне завдання 2 16 Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: а) сплачено постачальником з розрахункового рахунку - 3010 грн.; б) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 360 грн.; в) одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Практичне завдання 3 17 За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс: АКТИВ Сума, ГРН. ПАСИВ Сума, ГРН. Основні засоби 42600 Статутний капітал 65520 Виробничі запаси 13800 Розрахунки з оплати праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Готова продукція 10300 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 2100 Каса 20 Рахунки в банках 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 Нерозподілені прибутки 20000 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 На протязі жовтня на підприємстві відбулися такі господарські операції Зміст господарських операцій СУМА, грн.. 1.Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 2100 2.Відпущено на виробництво продукції матеріалів (запаси) 8500 3.Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 1700 4.Одержано матеріали від постачальників 1500 5.Одержані в касу з розрахункового рахунку грошові кошти 3400 6 Видано з каси заробітну плату 3400 1) На основі статей балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками; ...... Список літератури 21

 13. Міжбанківські розрахунки в Україні
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування системи міжбанківських розрахунків 4 1.1. Економічна сутність і необхідність міжбанківських розрахунків 4 1.2. Класифікація і характеристика міжбанківських розрахунків 8 Розділ 2. Аналіз здійснення міжбанківських розрахунків в Україні 17 2.1. Система електронних платежів нового покоління 17 2.2. Аналіз міжбанківських розрахунків в 2008-2009 роках 22 Розділ 3. Перспективи розвитку національної системи масових електронних платежів в Україні 28 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 41

 14. Грошові розрахунки в діяльності підприємства
  Зміст. ВСТУП 4 1. Форми та правила безготівкових та готівкових розрахунків в Україні. 5 2. Коротка характеристика Державного Міжнародного аеропорту “Бориспіль” 10 3. Аналіз фінансово-економічних результатів. 14 3. 1. Аналіз структури балансу . 14 3.2. Аналіз звіту про прибуток. 21 3.3. Аналіз грошових потоків. 25 3.4. Розрахунок фінансових коефіцієнтів діяльності підприємства. 31 4. Шляхи покращення діяльності і зростання ефективності. 39 5. Висновок до всієї роботи. 42 Література. 45 Додатоки. Звітність 46-52 Метою цією курсової роботи є те, щоб детальніше розглянути організацію грошових розрахунків між підприємствами. Завданням цієї роботи є те, щоб розглянути такі питання: - форми безготівкових розрахунків в Україні та на даному підприємстві; - форми готівкових розрахунків в Україні та на даному підприємстві; - принципи організації розрахунків в Україні та ін. Розглянемо цю тему курсової роботи на прикладі Державного Міжнародного аеропорту “Бориспіль”

 15. Націнки в ресторанному господарстві їх суть та розрахунки
  Зміст 1. Вступ 3 2.Теоретичні аспекти управління собівартості та цінами в ресторанному бізнесі 5 2.1. Сутність собівартості продукції як основи формування ціни 5 2.2. Механізм ціноутворення в ресторанному бізнесі 9 2.3. Залежність ресторанної націнки від класу ресторану 16 2.4. Ресторанна націнка в київських закладах 19 2.5. Роль ресторанної націнки в функціонуванні закладу 20 2.6. Планування меню в ресторані 34 2.7.Висновки по роботі 40 3. Мережі для відвідувачів: особливості мережних ресторанів 43 Список літератури 48

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua