Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Постіндустріальний світовий розвиток і особливості формування сучасних стратегій (ID:24702)
| Размер: 26 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Теорії постіндустріального економічного розвитку 4
2. Аспекти інноваційного розвитку постіндустріальної економіки 12
ВИСНОВОК 18
ЛІТЕРАТУРА 19

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Особливості розробки комплексних стратегій підприємства на прикладі ТОВ
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного управління 6 1.1. Стратегічно орієнтоване підприємство як відкрита система 6 1.2. Концептуальні засади формування стратегії підприємства 13 Розділ 2. Аналіз енергозбереження як стратегічний напрям реформування та розвитку ТОВ ЦЕК “ЕСК-Центр” 31 2.1. Аналіз фінансового стану ТОВ ЦЕК “ЕСК-Центр” 31 2.2. Діагностика стану підприємства у конкурентному середовищі 43 2.3 Вибір стратегій підприємства в умовах невизначеності та ризику 51 Розділ 3. Напрями удосконалення стратегічного управління ТОВ “ЕСК-Центр” 55 3.1. Методичні засади та інструментарій формування стратегічних альтернатив розвитку підприємства 55 3.2. Методичні підходи щодо формування портфеля інноваційної продукції 61 Висновки 70 Список використаної літератури 74-76 Курсова бакалаврська Мета роботи полягає в розробленні науково-методологічних, методичних та організаційних засад стратегічного планування енергосервісних компаній з адаптацією до умов транзитивної економіки України.

 2. Механізм формування та розвитку сучасних митних союзів
  Вступ 3 1. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції 6 1.1. Митний союз як засіб розширення торгівлі в межах регіону 6 1.2. Принципи митного союзу, на прикладі Європейського Союзу 14 1.3. Етапи створення митного союзу держав 18 2. Особливості формування та розвитку основних сучасних митних союзів 24 2.1. Митний союз країн ЄС 24 2.2. Південноафриканський та Центральноафриканський митні союзи 29 2.3. Україна між ЄС та Євразійським митним союзом 33 3. Міжнародне регулювання діяльності сучасних митних союзів 46 3.1. Світова організація торгівлі як організаційно-інституціональне підґрунтя розвитку митно-тарифної системи 46 3.2. Всесвітня митна організація— основний суб'єкт регулювання митно-тарифних відносин на мегарівні 49 Висновки 56 Список літератури 59 Додаток 65

 3. Розвиток готельного господарства АР Крим, та особливості, та особливості його розміщення
  Вступ 3 1. Природно-ресурсний потенціал АР Крим. Його вплив та значення у готельному господарстві АР Крим 5 2. Передумови розвитку і розміщення готельного господарства АР Крим: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні 9 3. Сучасний рівень і структура АР Крим 15 4. Розміщення та особливості розвитку готельного господарства АР Крим 22 5. Проблеми та напрямки подальшого розвитку готельного господарства АР Крим 25 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34 Метою даної роботи є: аналіз сучасного стану розвитку і розміщення готельного господарства АР Крим, визначення шляхів та тенденції розвитку.

 4. Особливості договору купівлі-продажу в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Поняття договору купівлі-продажу та його правове регулювання. 5 2. Істотні умови договору. 12 3. Права та обов'язки сторін. 27 4. Окремі види договору купівлі-продажу. 34 Висновок 42 Список використаної літератури 44

 5. Договір позички і його особливості в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Загальні положення про договори 5 1.1. Поняття договору, його зміст та форма 5 1.2. Класифікація договорів 7 2. Договір позички в законодавстві України 10 2.1. Поняття та загальна характеристика договору позички 10 2.2. Сторони договору позички, їх права та обов’язки 15 2.3. Підстави розірвання та припинення договору позички 19 2.4. Відмінність договору позички від інших договорів: дарування, зберігання, позики та найму (оренди) 24 Висновок 27 Список використаної літератури 30

 6. Особливості сучасних конкурентних переваг міжнародних і регіональних туроператорів
  Вступ 3 1. Аналіз конкурентної боротьби на міжнародному туристичному ринку 4 2. Аналіз конкурентних переваг міжнародних і регіональних туроператорів 10 Висновки 19 Список літератури 20

 7. Економічні цикли та їх види. Особливості сучасних ділових циклів
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ВИДИ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ 4 1.1. Циклічність як форма руху ринкової економіки 4 1.2. Малі й великі цикли економічного розвитку 9 1.3. Світовий досвід подолання економічних криз 12 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО АНТИЦИКЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 17 2.1. Світовий досвід макроекономічного регулювання 17 2.2. Форми та методи державного регулювання економіки 24 2.3. Антициклічне регулювання економіки 27 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ДАНОМУ ЕТАПІ 28 3.1. Причини виникнення світової фінансової кризи 28 3.2. Вплив на Україну світовох фінансової кризи 33 3.3. Шляхи подолання кризових явищ в українській економіці 38 ВИСНОВОК 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

 8. Особливості функціонування підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах
  План Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми. 6 Розділ II. Характеристика досліджуваного підприємства. 19 Розділ III. Аналіз роботи ЗАТ “Швидко-Україна” 22 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства. 28 Висновки і пропозиції. 34 Список використаної літератури 38 Мета роботи полягає у вивченні особливостей організації ресторанного бізнесу в сучасних ринкових умовах, аналізі основних тенденцій його розвитку та пошуку шляхів його подальшого вдосконалення. Об’єктом дослідження є ресторани, які спеціалізуються на наданні послуг з швидкого харчування. Предметом дослідження є внутрішнє середовище та процес управління мережею підприємств ресторанного господарства

 9. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах
  Вступ 3 1.1. Системно-інтеграційне моделювання сучасного підприємства 6 1.1. Аналіз виробничого процесу як основи конкурентоспроможності підприємства 6 1.2. Склад виробничого процесу 9 1.3. Напрямки організації виробничого процесу 15 2. Організаційно-економічне значення принципів раціональної організації виробничого процесу 23 2.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу 23 2.2. Принцип ритмічності 24 2.3. Принцип спеціалізації 24 2.4. Принцип прямоточності 25 2.5. Принцип пропорційності 25 2.5. Принцип паралельності 26 2.7. Принцип безперервності 26 2.8. Принцип автоматичності 26 2.9. Принцип гнучкісті 27 3. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 29 3.1. Управління реалізацією інновацій 29 3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 34 3.3. Форми і методи підвищення ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення. Об'єктом дослідження є принципм раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади ефективного управління процесом раціональної організації виробництва промислових підприємств до ринкових умов господарювання на прикладі ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод"

 10. Формування та розвиток науки менеджмент
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКИ МЕНЕДЖМЕНТ 5 1.1. Розвиток та еволюція менеджменту 5 1.2. Аналіз сучасної науки менеджменту 10 1.3. Особливості менеджменту в економічно розвинених країнах 14 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАУКИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРАКТИЦІ 19 2.1. Огляд світової практики менеджменту на прикладі підприємства «Назва» 19 2.2. Умови розвитку менеджменту в розвинених країнах світу 22 2.3. Проблемні питання формування ефективної системи управління 26 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 28 3.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 28 3.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 29 3.3. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності сучасної практики менеджменту на прикладі підприємства «Назва» 33 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 43

 11. Формування та розвиток науки менеджмент
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКИ МЕНЕДЖМЕНТ 5 1.1. Розвиток та еволюція менеджменту 5 1.2. Аналіз сучасної науки менеджменту 10 1.3. Особливості менеджменту в економічно розвинених країнах 14 РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 19 2.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 19 2.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 20 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 32

 12. Інфраструктура підприємсств їх формування та розвиток
  Вступ 3 1. Сутність та складові інфраструктури підприємства 4 2. Система технічного обслуговування підприємства 7 3. Соціальна діяльність підприємства 15 4. Капітальне будівництво 17 Висновки 21 Література 22

 13. Розвиток адвокатури в Україні як умова формування правової держави
  Предмет: Організація судових та правоохоронних органів Вступ 3 1. Історія становлення адвокатури в Україні 4 2. Проблеми та перспективи розвитку адвокатури та адвокатської діяльності в Україні 7 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 14. Розвиток бізнесу об’єктивна необхідність формування ринкової економіки
  Вступ 3 1. Розвиток бізнесу - об’єктивна необхідність формування ринкової економки 4 2. Необхідність економічного захисту підприємницької діяльності 8 3. Проблеми розвитку бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення 11 Висновок 16 Література 17

 15. Формування і розвиток наукового світогляду в процесі навчання біологї в середній школі
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Аналіз методичної літератури 5 1.1. Світогляд учнів при навчанні біології 5 1.2. Адаптація учнів до оточуючого природнього середовища як розвиток світогляду 7 Розділ 2. Досвід вчителів у формуванні та розвитку наукового світогляду учнів 8 2.1. Психологічний рівень учня та його вплив на формування і розвиток світогляду учнів 8 2.2. Важливість процесу інтегрованого навчання 10 Розділ 3. Формування і розвиток наукового світогляду в процесі навчання біології в середній школі 15 3.1. Інформаційні компетентності учнів як дидактична категорія 15 3.2. Використання інтерактивних технологій як засіб формування світогляду учнів у процесі навчання біології 21 3.3. Розробка уроку „Екскурсія до лісу”, як ефективний метод розвитку наукового світогляду учнів в процесі навчання біології 30 3.4. Розробка уроку по темі «Вищі ссавці: Ряд примати» 35 Висновок 45 Список використаної літератури 46 Мета курсової роботи полягає у досліденні чинників формування і розвитку учнів середньоосвтньої школи у процесі вивчення біології. Предметом курсової роботи є науковий світогляд учнів на уроках біології. Об’єкт дослідження – формування та розвиток наукового світогляду учнів. Для досягнення мети курсової роботи складемо ряд наступних задач дослідження: 1. Опрацювати аналіз методичної літератури. 2. Визначити особливості наукового світогляду учнів у процесі навчання біології. 3. Дослідити вплив психологічних факторів на формування і розвиток наукового світогляду учнів. 4. Роздивитися поняття інтегрованого навчання та визначити його вплив на формування і розвиток наукового світогляду учнів середньо освітньої школи у процесі навчання біології. 5. Здробити практичне дослідження на розробці уроців обраної теми. Структура роботи: курсова робота складається зі зісту, вступу двох теоретичних розділів. Одного практичного, висновку та списку використаної літератури.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua