Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Задачі мікроекономіка (ID:24707)
| Размер: 68 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗадача 6.2 3
Залежність граничного продукту від витрат часу наведена в таблиці:
Витрати часу, год. 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Граничний продукт, од. - 4 7 10 14 9 6 2 -2

На підставі наведених даних:
1. Розрахуйте величину сукупного (загального) та середнього продукту за різними рівнями витрат часу.
2. Побудуйте графіки загального, середнього і граничного продуктів та визначить основні фази виробництва.
3. Проаналізуйте доцільність залучення у процес виробництва п'ятого виробника.

Завдання 9.4 5

На підставі наведеного графіку дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:
1) В умовах якого типу ринку функціонує дана фірма?
2) В якому часовому інтервалі (довгостроковому чи короткостроковому) діє фірма?
3) Який обсяг продукції та за якою ціною буде продавати фірма на цьому ринку, якщо вона прагне максимізувати прибуток?
4) Площа якого прямокутника відображає величину постійних витрат фі-рми за умов максимізації прибутку?
5) Який відрізок буде відповідати лінії пропозиції фірми на обраному в п.2) часовому інтервалі?

Перелік використаної літератури 8
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задачі мікроекономіка
  Задача 1 Умови завдання. Вартість інвестиційного проекту становить 100 млрд. грн., норма прибутку - 50 %, податок на прибуток - 30 %. Номінальна відсоткова ставка дорівнює 15 %, темп інфляції - 8 %. Обчисліть очікуваний чистий прибуток. Задача 2 Умови завдання. Визначте, на яку суму треба зменшити податки, щоб збільшити ВВП на 100 млн. грн.. за умов, коли гранична схильність до споживання (МРС) дорівнює 0,8. Задача 3 Умови завдання. Мультиплікатор державних закупок (витрат) дорівнює 10. Уряд планує збільшити рівноважний обсяг ЧНП на 50 тис. ум. гр. од. На яку величину необхідно збільшити обсяг державних закупок, якщо обсяг податкових надходжень не змінюється? Задача 4 Умови завдання. Рецесійний розрив у витратах становить 5 млрд. грн., а фактичний ВВП - 100 млрд. грн. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8. Обчислити величину природного ВВП. Перелік літератури

 2. Мікроекономіка задачі
  Задача 1 2 Функція попиту на деякий товар має вигляд: QD=30-P (одиниць за місяць).Визначте еластичність попиту, якщо ціна становить 10 грн. Чи еластичний попит на даний товар? Чи збільшить виручку призначення ціни 15 грн.? Розрахуйте виручку до і після підвищення ціни. Задача 2 3 У таблиці наведені загальні витрати фірми, яка є монополістом. Функція ринкового попиту Р=50-5Q, дол., де Q – обсяг випуску у тис. од. Визначте (двома способами) обсяг виробництва і ціну, що дозволять фірмі максимізувати прибуток, а також величину цього прибутку. Список використаних джерел 5

 3. Мікроекономіка задачі
  Задача № 6 Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар Х представлені наступними рівняннями: QD = 9 – Р, QS = – 6 + 2Р. На товар Х було введено дотацію в розмірі 1 грн. на кожну одиницю продукції. Завдання: 1) Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг до і після введення дотації. Намалюйте графік; 2) Визначте надлишки споживачів та виробників до і після введення дотації; 3) Визначте виручку виробника до і після введення дотації; 4) Визначте втрати держави від надання дотації. Задача №16 Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: ТС = 0,1Q2 + 15Q + 10. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю. Завдання: 1) Який обсяг продукції повинна виробляти фірма, щоб максимізувати свій прибуток? 2) Визначте розмір цього прибутку. 3) Покажіть за допомогою графіків максимізацію прибутку фірми.

 4. Мікроекономіка
  1. Поняття капіталу. Пропонування послуг капіталу. Дисконтована вартість та ціна капітальних активів. 3 ТЕСТИ 10 1. Лінія пропозиції зсунулася праворуч. Якщо положення лінії попиту залишилося незмінним, то 2. Гранична корисність товару — це 3. Що з перерахованого нижче не є джерелом зниження середніх витрат при зростанні обсягу випуску продукції: 4. Які з наступних положень є вірними: Задача 1. 13 Функції граничної корисності для трьох товарів мають вигляд: MUA=40/A; MUB=25/B; MUC=80/C; де А, В, С - кількість відповідних товарів. У наступний час споживач придбає оптимальний набір товарів: А=2, В=5, С=2. Визначте ціни товарів, якщо гранична корисність грошей для споживача х=5 ютил./дол. Скільки коштуватиме оптимальний набір товарів? Задача 2. 14 Визначте двома способами оптимальний обсяг виробництва та прибуток фірми - досконалого конкурента, якщо ринкова ціна Р=60 дол., а загальні витрати наведені у таблиці. Обсяг виробництва, тис. од. 0 1 2 3 4 5 6 Загальні витрати, тис. дол. 30 60 80 120 180 260 360 Список використаної літератури 16

 5. Мікроекономіка
  Завдання 1 3 В таблиці наведені дані про загальну корисність товарів А і В, які купує споживач. Ціна одиниці товару А 2 грн., товару В — 4 грн. Бюджет спожива-ча обмежений 34 грн. Кількість товару А, од. Загальна корис-ність, ют. Кількість товару В, од. Загальна корис-ність, ют. 1 100 1 90 2 180 2 170 3 240 3 240 4 280 4 300 5 300 5 350 6 310 6 390 На підставі наведеної інформації дайте обґрунтовані відповіді на на-ступні питання: 1. Яку кількість товару А і товару В буде купувати споживач в стані рі-вноваги? 2. Яка максимально можлива для споживача корисність від покупки то-варів А і В? 3. Який реальний доход споживача в товарах А і В? 4. Якщо споживач відмовиться від споживання товару А та буде купу-вати тільки товар В, чи буде це відповідати правилу рівноваги? Завдання 2 6 Рисунок ілюструє дані щодо функціонування природної монополії. Дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання: 1. Яку ціну та обсяг випуску вибере монополія, яка максимізує прибу-ток? 2. Чому дорівнює економічний прибуток цієї фірми ? 3. При якому діапазоні обсягів випуску попит на продукцію монополіс-та буде еластичний? 4. Чи буде монополія виробляти продукцію за ціною 100 грн.? 5. Як фірма змінить свою поведінку, якщо попит на її продукцію збі-льшиться ? Список літератури 9

 6. Мікроекономіка
  Теоретичні питання: 2 1. Ефективність обміну і виробництва 2 2. Оптимальний обсяг приватних та суспільних благ 4 Практичні завдання. 7 1 частина 7 Накресліть графік попиту та пропонування пральних машин за даними таблиці: 1. Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції.(Н =5)… 2 частина. 13 10 Припустимо, що в економіці виробляються два товари А і В з відповідними кривими попиту та пропозиції… А) Знайдіть рівноважну ціну на ринку товару Б, якщо ціна товару А = 16 грн. Б) Яким буде співвідношення між обсягами попиту та пропонування на кожному з ринків, якщо ціна товару А становить 15 грн., а ціна товару Б – 17 грн. В) Як будуть змінюватись ціни на обох ринках для відновлення рівноваги? 3 частина. 14 На основі даних варіанту 50, заповнить таблицю 1. Визначте : - обсяг пропозиції фірми у короткостроковому періоді за даними ринковими цінами; - величини прибутків (збитків), одержаних за кожної ринкової ціни; - обсяги галузевого пропонування за умови, що в галузі функціонує 1 000 фірм з ідентичними витратами. Таблиця 1. Пропонування конкурентної фірми і галузі… Література. 16

 7. Мікроекономіка
  Завдання 1 Набір споживача складається з двох товарів: Х та У. Загальна корисність характеризується наступними даними: Х (од.) Загальна корисність Х У (од.) Загальна корисність У 1 10 10 7 2 18 20 13 3 24 30 18 4 28 40 22 5 31 50 25 6 33 60 27 Ціна товару Х – 10 грн., ціна товару У – 50 коп. Загальний доход споживача, який він може витратити на ці товари – 25 грн. Яку кількість товарів він купує у стані рівноваги? Завдання 2 Припустимо, що на ринку певного товару є лише два покупця, індивідуальний попит яких характеризують дані наступної таблиці. Ціна товару, грн. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Обсяг попиту першого споживача 0 0 0 1 2 4 6 10 15 21 25 Обсяг попиту другого споживача 0 3 5 7 9 12 15 18 21 24 25 1) Побудуйте криві попиту кожного споживача та криву ринкового попиту. 2) Нехай попит на товар з боку першого споживача збільшився на полови¬ну. Відобразіть ці зміни на графіку. 3) Які чинники могли спричинити зміни у попиті першого споживача? Завдання 3 У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів – працю та капітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу – 12 грн./год. За певно¬го рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць. Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні витрати, чи їй потрібно змінити співвідношення ресурсів. Завдання 4 Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + , (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні – ). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 - Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток. Завдання 5 Уявіть, що ви - незалежний консультант з економічних питань. Вашими порадами постійно користуються фірми, що працюють у короткостроковому періоді в умовах досконало конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку. Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан: - збільшити обсяг випуску; - зменшити обсяг випуску; - припинити виробництво; - залишити галузь; - не змінювати обсягу випуску. Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми. Фірма P MR TR Q TC MC ATC AVC Прибуток/ збиток Рекомендації А 4 2000 7400 2,9 3,2 Б 5,9 10000 5,9 4,7 4,2 В 40000 4000 10 10 8,7 Г 25 100 3500 26 35 23,9 Д 9 500 9 15 12

 8. Мікроекономіка
  1. Предмет та методологія мікроекономіки 3 Задача 1 10 Розв’язати задачу аналітичним та графічними способами: Функція попиту на товар Q = 7 – 2Р, функція пропозиції Q = -5 + Р. визначити: 1. Рівноважну ціну і обсяг продажу. 2. Коефіцієнти прямої еластичності попиту і пропозиції по ціні на інтервалі цін від 5 грн. за одиницю до 6 грн. за одиницю. 3. Надлишок споживача і виробника. Чистий суспільний виграш. 4. Уряд встановив граничну ціну на рівні 3 грн. на одиницю продукції. Визначте обсяг дефіциту на ринку. 5. Як зміниться надлишок споживачів та виробників? Чому будуть дорівнювати чисті витрати суспільства? 6. Чи є рівновага на ринку товару стабільною? Задача 2 13 Влада вирішила пати назустріч виробникам, витрати на виробництво яких не покриває доходи. При наступних умовах функція пропозиції S = 3р - - 100 (1млн. грн.), змінні витрати – AVC=30000 грн. Знайти: 1. Збитки виробників; 2. Влада встановила ціну на 40% вище. Що відбулося? 3. Влада вирішила ввести дотації споживачам в розмірі 10 тис. грн. на кожну покупку. Чи достатньо цього для підтримання прибутку виробника хоч би на нульовому рівні. Якою повинна бути дотація для виходу виробника на беззбитковий рівень. 4. Тепер влада поставила другу задачу. Скільки потрібно взяти податку з виробника, щоб покрити дотації споживачів і забезпечити беззбиткове виробництво. 5. Чи можна дотації забезпечити за рахунок податків. 6. Визначити найдешевший спосіб (для влади) врятування підприємств від банкрутства. Задача 3 16 Побудуйте криві байдужості корисності для двох взаємодоповнюючих товарів у пропорції 3:1 і для двох абсолютно взаємозамінюючих товарів (з деякою натяжкою це можуть бути мандарини і апельсини, тонкі зошити в клітку і товсті зошити і т.д.) у тій же пропорції. Задача 4 17 Функція попиту має вид Q=100-200Р, фіксовані витрати складають 50 грошових одиниць, а змінні витрати на одиницю продукції – 2 грошові одиниці. Знайти об’єм випуску, що максимізує прибуток монополіста. Задача 5 20 В таблиці містяться дані про витрати та доходи фірми, що оперує на ринку досконалої конкуренції. Використовуючи цю інформацію виконайте наступні завдання. Список використаної літератури 24

 9. мікроекономіка 5
  1. Монополістична конкуренція і Поліполія 3 Задача № 1 9 Монополістична конкуренція МС = 1000 + 25Q P = 30 грн. Задача № 2 11 Чиста монополія МС = 300 – 49Q P = 150 грн. Список використаної літератури 13

 10. Мікроекономіка
  1. Ефект доходу і ефект заміщення. Закон спадної граничної корисності. 3 2. Чиста монополія: суть, характерні ознаки. Показники монопольної влади. 10 Задача 16 Підприємство обирає одну з трьох технологій виробництва, кожна з яких відрізняється різним поєднанням використовуваних ресурсів (праці і капіталу). Дані про застосовувані технології наводяться в таблиці : Обсяг виробництва Технології І ІІ ІІІ L K L K L K 1 5 6 7 4 10 2 2 7 10 9 9 12 5 3 9 13 14 15 14 7 4 11 15 16 17 18 14 5 12 23 17 18 20 19 (L – праця; К – капітал; усі показники вимірюються в одиницях за тиждень) Припустимо, що ціна одиниці праці складає 300 дол., а ціна одиниці капіталу –500 дол. Визначте, яку виробничу технологію вибере фірма при кожному рівні випуску продукції Список літератури 19

 11. Мікроекономіка
  1. Дати відповідь на запитання: 3 На графіку зображені криві попиту. Припустимо, що початковий вибір покупця відповідає точці А. Поясніть, в яку точку переміститься покупець з точки А: 1) якщо ціна на даний товар підвищиться? Як можна охарактеризувати цей рух? 2) якщо підвищиться ціна на товар-замінник; 3) якщо зросте ціна на товар-доповнювач? Як охарактеризувати цей рух? 4) чим викликаний рух покупця з точки А в точку В? Якими є його наслідки? 5) чим викликаний рух з точки В у точку С? Якими є його наслідки? 2. Розв'язати задачу 4 Конкурентна фірма функціонує у короткостроковому періоді. У таблиці наведено динаміку сукупних витрат в залежності від зміни обсягу виробництва: Обсяг випуску продукції (Q), од. 0 1 2 3 4 5 Сукупні витрати (ТС), грн.. 10 12 16 22 30 40 Визначте: 1) ціну беззбитковості фірми; 2) обсяг продукції, який фірма буде виробляти за ціною беззбитковості; 3) побудуйте модель рівноваги фірми в ситуації беззбитковості; 4) обчисліть, який обсяг випуску вибере фірма, якщо ринкова ціна становитиме: а) 5 грн.; б) 9 грн. Яким буде результат діяльності фірми ? 3. Розв'язати задачу 7 Уявіть, що ви - незалежний консультант з економічних питань. Вашими порадами постійно користуються фірми, що працюють у короткостроковому періоді в умовах досконало конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку. Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан: • збільшити обсяг випуску; • зменшити обсяг випуску; • припинити виробництво; • залишити галузь; • не змінювати обсягу випуску. Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми. Фірма р mr tr Q ТС МС АТС АУС Економ, прибуток Рекомен¬дації А 4,0 2000 7400 2,9 3,2 Б 5,9 10000 5,9 4,7 4,2 В 4000 10 10 8,7 Г 25,0 4000 100 3500 26 35,0 23,9 Д 9,0 500 9,0 15,0 12,0 Література 9

 12. Мікроекономіка
  Завдання 1. Поняття 3 1. Функція корисності 3 2. Зміна обсягу попиту 4 3. Еластичність пропозиції 5 4. Монополія 6 5. Цінова війна 8 Завдання 2. Теоретичне питання 9 Методика визначення оптимального обсягу випуску продукції фірми в умовах досконалої конкуренції. Максимізація прибутку . Мінімізація збитків. зупинка виробництва 9 Завдання 3. Вправа 14 Зобразіть графічно і поясність, як змінюються параметри ринкової рівноваги внаслідок введення акцизного збору на даний товар, якщо попит є еластичнішим за пропозицію. Як у такому випадку акциз розподілиться між покупцем і продавцем. Завдання 3 18 Накресліть бюджетну лінію споживача, дохід якого становить 150 грн. і витрачається на два товари Х і У, ціни яких відповідно дорівнюють Рх = 3 грн. і Ру=5 грн. Складіть рівняння бюджетної лінії та накресліть її графік. Покажіть на графіку, як переміститься бюджетна лінія у разі, якщо: а) дохід споживача зросте до 180 грн. за незмінних цін товарів Х і У; б) дохід споживача зросте до 180 грн., тоді як ціна товару Х знизиться до 2 грн., а товару У – зросте до 6 грн. Проаналізуйте, як у наслідок вказаних змін зміниться номінальне і реальне економічне становище споживача. Вправа 1 18 Вправа 2 20 Витрати монополіста становлять ТС = 100 - 5Q2+Q, попит на його продукцію задано функцією Р=55-2Q. Визначте ціну і обсяг продажу монополії за умов, що вона максимізує прибуток, отриманий нею прибуток і ступінь завантаження її виробничих потужностей. Якою буде ціна і обсяг випуску за умов, що фірма працюватиме в умовах досконалої конкуренції. Вправа 3 21 Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді задана рівняннями Q=1000L – 5L2. Фірма реалізує товар на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за штуку. На ринку праці фірма є монопсонією, а функція пропозиції праці має вигляд L0.5W—20. Знайдіть аналітично і графічно оптимальний обсяг використання праці і зарплату, яку встановить дана фірма. Завдання 5. Тести 24 5.1. Ціною попиту називають 5.2. У короткостроковому періоді економічний прибуток отримують 5.3. До показників монопольної влади не належить: 5.4. Граничні витрати можна обчислити за формулою: 5.5. У разі зростання ставки банківського проценту внутрішня норма окупності інвестиційного проекту: Список використаної літератури 26

 13. Мікроекономіка
  1. Особливості пропозиції землі та механізм визначення земельної ренти 3 2. Виробництво з одним змінним фактором. Закон спадної граничної корисності 10 3. Задача 14 Заданими виробничої сітки накреслити ізокванти. ВИРОБНИЧА СІТКА Капітал, од Обсяг виробництва при витратах праці, од 1 2 3 4 1 20 30 35 56 2 55 60 44 85 3 65 70 50 100 4 70 85 77 120 1. Якому обсягу продукції вони відповідають? 2. Визначити граничну норму технологічного заміщення капіталом праці для всіх можливих випадків? Чим пояснюється від'ємне значення показника? 3. Чи можна за даної умови встановити рівновагу виробника? Список використаної літератури 19

 14. Мікроекономіка
  ВСТУП 3 ДИНАМІЧНІ ЗРУШЕННЯ У ГАЛУЗЕВІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 4 ВИСНОВКИ 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 15. Мікроекономіка
  Варіант 8. 1. Визначте поняття: цінова еластичність попиту, цінова війна, диференціація товару, постійні витрати виробництва, зовнішні ефекти. 2. Теоретичне питання. Корисність та її функція. Сукупна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. 3. Вправа. Зобразіть графічно середні постійні, середні сукупні і граничні витрати фірми. Зробіть аналіз взаємозв’язку їх динаміки. Поясніть, якими законами вони обумовлюються. Задача 4.1. Попит і пропозиція певного товару відповідно задані функціями: Qd=200-5P, Qs=20+P Визначте: 1) Рівноважну ціну і обсяг продажу даного товару; 2) Цінову еластичність попиту і пропозиції в точці ринкової рівноваги; 3) Зобразіть криві попиту і сокупного доходу продавця та проаналізуйте взаємозв’язок динаміки цих кривих; 4) За якої ціни і обсягу продажи виручка продавця буде максимальною, та якою буде в цьому разі еластичність попиту; 5) Як має змінитися пропозиція та її функція, щоб продавець міг отримати максимальний сукупний дохід від продажу товару. 4.2. Невеличка взуттеєва майстерня при постійних витратах 1000 грн. за рахунок різних змінних витрат може змінювати обсяг випуску від 10 до 100 пар туфель на день. Функцію залежності обсягу виробництва від змінних витрат наведено в таблиці: Q, пар 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TVC, грн 900 1700 2400 3000 3700 4500 5400 6500 7800 9300 Визначити оптимальний обсяг виробництва і економічні результати роботи майстерні (прибутки, збитки) для кожного із трьох можливих варіантів ціни 130, 100 і 80 грн. за 1 пару туфель. Зробіть необхідні розрахунки, занесіть їх у таблицю, наведіть графічний аналіз кожної ситауції. Задача 4.3. Ви плануєте за три роки купити новий автомобіль, ціна якого становитимить 40 тис.грн. Банківська процентна ставка 15% річних. Очікуваний рівень інфляції 5%. Яку сумму грошей вам потрібно покласти сьогодні у банк, щоб за наданих умов ви змогли через три роки купити новий автомобіль? 5. Тести: 5.1 Ринок знаходиться у рівновазі коли: 5.2 Економічний прибуток у досконало конкурентних галузях: 5.3 До специфічних методів мікроекономічного аналізу треба віднести: 5.4 Якщо людина може отримувати зарабітну плату, яка колибається від 10 до 20 грн. за годину, то альтернативні витрати однієї години ії дозвілля дорівнюють: 5.5 Крива пропозиції праці для досконало конкурентної фірми: Список використаної літератури:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua