Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Мікроекономічна модель підприємства (ID:24708)
| Размер: 132 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5
1.1. Поняття суб’єктів господарювання у мікроекономіці 5
1.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 14
2.1. Мікроекономічна модель підприємства 14
2.2. Поняття та емпірична оцінка виробничих функцій 19
2.3. Аналіз мікроекономічної моделі на прикладі підприємства 27
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 34
3.1. Побудова прогнозних моделей розвитку підприємства 34
3.2. Вдосконалення управління прибутком як кінцевим результатом виробництва 37
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ДОДАТКИ 46

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Мікроекономічна модель підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та форми мікроекономічного рівня господарювання 4 2. Види підприємств та форми їх організації 10 3. Підприємства в Україні 18 Висновки 30 Література 32 Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 34

 2. Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства
  План Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ „Підрядт” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 6 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 14 Література 16 Підприємство займається виробництвом асфальто-бетонних сумішей та будівництвом і ремонтом автомобільних доріг

 3. Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства варіант 2
  Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ “Автодорожн” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 5 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 12 Література 15 Дорожньо-будівельне підприємство

 4. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності підприємства
  Вступ 3 1 Вибір аналізуємих показників 5 2Організаційно-інформаційна модель аналізу на прикладі аналізу витрат за даними ВАТ «Універсам-23» 10 Висновки 19 Задача № 24. 20 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства та факторів, що її обумовлюють. Зробити висновок, виходячи з наведених даних: Показник Базовий період Звітний період Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Список літератури 22

 5. Організаційно-інформаційна модель фінансових результатів господарської діяльності підприємства
  Вступ. 3 1. Сутність управління фінансовою роботою на підприємстві 4 2. Фінансовий аналіз – основа побудови моделі фінансових результатів діяльності підприємства. 7 3. Інформаційна база фінансового аналізу і менеджменту 9 4. Моделі фінансових служб підприємства. 13 Висновок. 16 Задача 17 Проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом змін обсягу виробництва продукції, середньорічної заробітної плати та продуктивності праці. Охарактеризувати методи аналізу, що були застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Дані… Література. 19

 6. Конкурентоспроможність підприємства. Модель конкурентоспроможного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття «конкуренція» та «конкурентоспроможність» 6 1.2. Економічний аналіз конкурентоспроможності продукції 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ «ххх». ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 15 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ «ххх» 15 2.2. Конкурентоспроможність підприємства. Модель конкурентоспроможного ВАТ «ххх» 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 31 3.1. Формування якості продукції з метою підвищення її конкурентоздатності 31 3.2. Оцінка запропонованих заходів 39 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 49

 7. Модель суспільства А.Тюрго
  Вступ 3 1. Фізіократичні погляди Тюрго 4 2. Модель суспільства А.Тюрго 7 3. Основні положення вчення А. Тюрго про гроші, відсоток і ціни 9 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 8. Модель государственной организации
  Предмет: менеджмент государственных организаций План: 1. Общее описание государственной организации как относительно обособленной хозяйственной единицы, функционирующей на основе государственной собственности: 3 1.1. Цели, задачи, направления деятельности организации 3 1.2. Законодательная база организации 4 1.3. Организационная структура. 9 1.4. Схема взаимодействия с внешними организациями. 11 2. Более подробное описание подразделения организации: департамент, управление, отдел, комитет, комиссия, служба и т.п.: 13 2.1. Цели, задачи, направления деятельности подразделения. 13 2.2. Механизм, обеспечивающий процесс управления, как реализацию каждой функции менеджмента планирования, организации, мотивации и контроля 15 2.3. Организационное поведение -- конкретные модели поведения. принятые в государственной организации и в подразделении. 18 2.4. Формальные и неформальные группы в подразделении и организации, их взаимодействие и взаимовлияние. 25 2.5. Лидерство в подразделении: формальные и неформальные лидеры. 28 2.6. Стиль руководства в подразделении как относительно устойчивой системы способов, методов и форм практической деятельности менеджера. 28 2.7. Схема взаимодействия данного подразделения с другими подразделениями государственной организации. 30 2.8. Схема взаимодействия подразделения с внешними организациями, если такие связи имеют место в деятельности данного подразделения. 31 2.9. Характеристика и оценка достоинств и недостатков в системе управления государственной организацией и ее подразделением. 32 Заключение 35 Литература 37-39

 9. Монетаристська модель відкритої економіки
  Вступ 3 1. Передумови розвитку монетаристської моделі 4 2. Монетаризм. Модель відкритої економіки 10 3. Наслідки впровадження монетарної політики «відкритої економіки» в Україні 17 Висновки 26 Список використаної літератури 27

 10. Перехідна модель корпоративного управління
  Вступ 3 1. Особливості перехідної моделі корпоративного управління 3 2. Процес формування ефективної моделі корпоративного управління в Україні 9 3. Проблеми національної моделі корпоративного управління 13 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 11. Монетаристська модель відкритої економіки
  1. Вступ 2 2. Монетаристська модель відкритої економіки 3 2.1. Сутність монетаристської теорії 3 2.2. Особливості здійснення монетарної політики 5 2.3. Мотетарна політика в Україні 10 3. Висновки 14 Список використаної літератури 16

 12. Монетаристська модель відкритої економіки
  Вступ 3 1. Монетаристська теорія грошей 4 2. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст.: загальне і специфічне 11 3. Застосування монетаристської моделі у відкритій економіці України 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 13. Модель сучасного менеджера організації
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Роль менеджера в системі управління 5 1.2. Основні стилі керівництва в практиці управління 13 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ (на прикладі фармацевтичного мпідприємства „Дарниця”) 17 2.1. Загальна характеристика організації та персоналу 17 2.2. Аналіз сучасного менеджменту на підприємстві 22 3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ МЕНЕДЖЕРІВ В УКРАЇНІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 28 3.1. Особливості добору менеджерів в розвинутих країнах 28 3.2. Формування попиту на менеджерів в Україні 36 Висновки 40 Список використаної літератури 41 Додатки 43 Тема роботи: „Модель сучасного менеджера в організації”. Завданнями роботи є: визначити основні моделі сучасного менеджера в організації, проаналізувати рівень управління на сучасних підприємствах, визначити сучасні принципи і методи управління, місце керівника в практиці кадрового менеджменту, дослідити особливості добору менеджерів в розвинутих країнах та напрямки формування попиту на менеджерів в Україні. Предметом роботи є: механізм формування моделі поведінки менеджерів на сучасних підприємствах. Об’єктом роботи виступає: фармацевтичне підприємство "Дарниця". Літературною базою слугують підручники Бормана Д., Вороніної Л. „Менеджмент”, Егоршина А.П. „Управление персоналом”, Заруби О. „Основи фінансового менеджменту”, Мескона М.Х. „Основы менеджмента”, Крамаренко В.І., Холода Б.І. „Управління персоналом фірми”

 14. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні
  1. Конституційна модель місцевого самоврядування - продукт становлення конституційної держави в Україні. 3 2. Поняття і зміст конституційної моделі місцевого самоврядування 10 3. Конституційні принципи місцевого самоврядування 12 4. Проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування 19 Загальні висновки 22 Питання для самоконтролю 23 Чим визначаються загальні засади місцевого самоврядування? Дайте конституційне визначення місцевого самоврядування Дайте визначення Конституцією України саме територіальної громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування Чи входять органи місцевого самоврядування до системи органів державної влади? Розкрийте систему принципів місцевого самоврядування Назвіть проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування Література 24

 15. Соціальна стратифікація як модель соціальної нерівності
  Вступ 3 1. ПОНЯТТЯ СОЦIАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА СТРАТИФIКАЦIЇ 4 2. ТЕОРЕТИЧНI КОНЦЕПЦIЇ СОЦIАЛЬНОЇ СТРАТИФIКАЦIЇ 8 3. СТРАТИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА 11 Висновки 14 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua