Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжпредметний тренінг Міжнародні стандарти аудиту (ID:24709)
| Размер: 63 кб. | Объем: 35 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеІнформація про підприємство 3
Завдання для тренінгу 1 5
1. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства, що стосуються викривлень у наслідок неправдивої фінансової звітності в сучасних умовах економічної кризи в Україні.
2. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства обумовлені викривленнями в наслідок незаконного привласнення активів в сучасних умовах економічної кризи в Україні.
3. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його середовища», визначити особливості бізнесу клієнта, їх можливий вплив на його діяльність, вірогідні ризики, пов’язані з ними.
4. Використовуючи фінансову звітність підприємства, визначити основні тенденції результатів його діяльності, можливі причини суттєвих змін по окремих показниках, можливі прогнозні перспективи з позиції безперервності його функціонування в майбутньому.
5. На основі зроблених висновків, використовуючи положення МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», визначити основні особливості проведення аудиторських робіт: можливе збільшення (зменшення) кількості аудиторських процедур щодо окремих груп операцій, залучення додаткових експертів, використання консультацій з третіми особами щодо окремих питань.
6. Виходячи з отриманих результатів, використовуючи положення МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», розробити загальну стратегію та скласти план проведення аудиту, де вказати: напрямки перевірки, основні методи перевірки та джерела інформації щодо них, особливості проведення їх перевірки (за наявності таких).
7. В процесі проведення аудиту було зафіксовано наступні невідповідності:
1.За рахунок зменшення залишків готової продукції помилково було збільшено собівартість її реалізації на суму 2000.00грн.
2.Орендну плату, отриману від орендаря 28 грудня звітного року за операційну оренду основних засобів за 1 квартал наступного за звітним року помилково було зараховано до складу доходів звітного року в сумі 12000.00грн.(в т.ч. ПДВ). Податкове забов’язання у складі орендної плати відображено правильно.
Виявлені помилки призвели до викривлення статей фінансової звітності .
Помилок і перекручень в аудиті інших об’єктів не віднайдено. Помилки виправлено після подання звітності.
Довідково:
Рівень суттєвості для окремих об’єктів обліку і статей звітності:
- «Готова продукція» та «Доходи майбутніх періодів» - 500,00 грн.
- валюта балансу – 1%

Список використаної літератури 34

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 22. На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту поточних забов'язань по розрахунках з Пенсійним фондом з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №12. Завдання з надання впевненості, які можуть виконувати суб'єкти аудиторської діяльності в Україні і які не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації відповідно до МСА та Рішення АПУ під 27.09.2007 p., № 182/5.

 2. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 24. 3 На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту грошових коштів в іноземних валютах з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №18. 6 Загальна характеристика частини А КЕПБ та її етичні вимоги. Список використаної літератури 17

 3. Міжпредметний тренінг
  1. Скласти схему організаційної структури управління враховуючи специфіку і дані про підприємство. 3 2. Самостійно розробити макет відомості обліку засновників, внести в неї дані АХК «Укрнафтопродукт». 3 3. Використовуючи сучасну нормативну базу та інформацію про підприємство скласти скорочений проект Статуту АХК «Укрнафтопродукт». 4 4. Скласти скорочений проект положення про бухгалтерську службу підприємства, враховуючи специфіку діяльності. 9 5. Скласти графік документообігу установчих документів на етапі створення Акціонерного товариства (5-7 документів). 15 6. Користуючись довідником кваліфікаційних характеристик професій робітників та інформацією про підприємство скласти посадові інструкції для Головного бухгалтера та його заступника (помічника). 16 7. Скласти заявку на замовлення необхідної кількості бланків цінних паперів на 2010 рік для друкарні «Бліц-прінт», опираючись на дані попереднього року. 25 Список використаної літератури. 26

 4. Міжпредметний тренінг
  Завдання з тренінгу. 3 1. У результаті проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності АХК «ххх» встановлено, що за актами ліквідації основних засобів № 9 від 2 березня 2007 р., № 10 від 15 квітня 2007 р. і № 11 від 27 листопада 2007 р. списано об’єкти основних засобів: 1) офісне обладнання: первинна вартість – 9600 грн., знос – 7800 грн.; 2) бібліотечні фонди: первинна вартість – 1700 грн., знос – 1700 грн.; 3) спеціальні інструменти і спеціальний одяг: первинна вартість – 3900 грн., знос – 3900 грн. У бухгалтерському обліку зроблено наступні записи: Д-т 976 «Списання необоротних активів» – на суму 1800 грн., Д-т 131 «Знос основних засобів» – 13400 грн., К-т 106 «Інструменти, прилади та інвентар» – 15200 грн. 2. Під час ревізії виявлено, що АХК «ххх» у першому кварталі 2008 р. було нараховано амортизацію основних засобів: Показники Основні засоби група 1 група 2 група 3 1. Первісна вартість на 01.01.08 р., тис. грн. 3941 1424 155 2. Нарахований знос на 01.01.08р., тис. грн. 2043 1177 150 3. Норма амортизації, % 8 40 24 4. Нараховано амортизацію основних засобів за 1 кв. 2008 р. (для цілей податкового обліку), тис. грн. 151,84 98,80 1,20 Виконання завдання з тренінгу. 4 Список використаної літератури. 26

 5. Міжпредметний тренінг
  Завдання 3 На підставі наведених даних: скласти договір та вказати необхідні дані; відобразити змодельовані господарські операції в регістрах бухгалтерського обліку; вказати на види оцінки, що застосовуються в обліку та при митному оформлені вантажу; зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; здійснити необхідні розрахунки та оформити їх; вказати ризики та застереження, пов’язані з виконанням договору та можливість їх усунення. Дані для виконання завдання: 29-го жовтня 2008р. фірма Ренк Ксерокс Лімітед, згідно з умовами договору купівлі-продажу з відстроченням платежу на 90 діб під відсотки, відвантажено товар замовник: ТзОВ “Новітекс ЛТД” на суму 30000 англ. фунтів. Відсотки по товарному кредиту складають 10 % річних та сплачуються 28-го числа кожного місяця . 90-го дня ц.р. перераховано сумму 35 000 дол. США. Транспортні витрати на умовах DDU – 2000 евро, страхові – 1%, мито – 10%, ПДВ – 20%, митні збори складають 1000 грн. Курси валют відповідно до строків проведення операцій за даними НБУ. умови поставки DDU (доставка зі сплатою за оформлення митних формальностей, виключаючи мито та ПДВ); замовник: ТзОВ “Новітекс ЛТД”, митний склад - в м. Київ; вул. Київська, 253 постачальник: фірма Ренк Ксерокс Лімітед, Паркуей Марлоу, Бекс SL7 IYL, Великобританія предмет договору: комплектуючі копіювальної техніки XEROX 022 K 82890 (ролліек фюзера) за ціною 100,0 англ. фунт за 1 шт.; XEROX 005 E 91370 за ціною 50,0 англ. фунт за 1 шт. Виконання завдання 4 Список використаної літератури. 13

 6. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту
  1. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту. 2. Особливості проведення внутрішнього аудиту. Список використаної літератури

 7. Міжнародні стандарти обліку
  Вступ 3 1. Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 4 2. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні 10 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  Вступ 3 1. Поняття обліку за міжнародними стандартами 5 2. Особливості віддзеркалення господарських операцій 7 3. Основні концепції бухгалтерського фінансового обліку 16 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 19 5. Організації, що регулюють міжнародну стандартизацію обліку 24 Висновки 32 Використана література 34

 9. Міжнародні стандарти. Оцінка вартості майна підприємства
  1. Вартість капіталу: необхідність, завдання і принципи експертної оцінки 3 2. Методика оцінки вартості майна підприємства згідно з міжнародними стандартами 7 Список використаної літератури 20

 10. Міжнародні правила GMP та стандарти ISO і їх місце в логістичній системі управління в фармації
  Вступ 3 1. Сучасний стан та проблеми впровадження міжнародних стандартів GMP у фармацевтичному секторі національної економіки 5 2. Специфічні аспекти фармацевтичної логістики 15 3. Впровадження комплексу стандартів логістичного обслуговування клієнтів промислових фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості 19 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Додатки 33

 11. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика на міжнародні стандарти
  Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика на міжнародні стандарти 3 Список літератури 13

 12. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика та міжнародні стандарти
  1. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика та міжнародні стандарти 3 Задача 1 14 Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 1). Виконати необхідні розрахунки… Задача 2 16 Виконайте необхідні розрахунки та складіть необхідні бухгалтерські проведення: АКБ «Альфа» 1.10.05 р. надав короткостроковий кредит на суму 2600 тис. грн. АКБ «Бета» під річну ставку 10% терміном на 10 днів на умовах сплати процентів одночасно з поверненням кредиту по закінченні строку дії угоди. Cписок використаної літератури 17

 13. Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті?
  1. Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? 3 2. Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті? 8 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13 Завдання 1 Складіть програму аудиторської перевірки будь-якого (на вибір) об'єкта обліку підприємства. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в програмі аудиту. Завдання 2 Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту. Завдання 3 Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти Завдання 4 За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники: 1. Чистий обіговий капітал 2. Коефіцієнт автономії 3. Коефіцієнт маневрування 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 5. Коефіцієнт термінової ліквідності 6. Коефіцієнт покриття 7. Рентабельність підприємства 8. Коефіцієнт загальної платоспроможності За результатами виконаних розрахунків дайте оцінку фінансового стану підприємства Завдання 5 За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники: 1 Рентабельність продаж 2 Оборотність активів 3 Тривалість одного обігу обігових коштів. 4 Період інкасації дебіторської заборгованості. 5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості. 6 Курс акцій. Завдання 6 За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками: 1. Коефіцієнт обігу власного капіталу. 2. Рентабельність власного капіталу. 3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал. Завдання 7 Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків. Завдання 8 Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9. Список літератури 31

 14. Міжнародні та національні нормативи аудиту
  Завдання 34. 3 Вихідні дані: аудитор застосовує вибірку за якісними ознаками ефективного функціонування нижченаведених процедур контролю над операціями продажу. Процедура контролю Припустимий рівень відхилення, % Очікуваний рівень відхилення, % Ризик заниженої оцінки ризику контролю, % Розмір вибірки 1. Для відвантаження товарів використовуються пронумеровані документи 7 1 5 2. На кожному документі вказаний отримувач товару 10 2 10 3. Здійснюється звірка видаткових накладних і рахунків-фактур 6 3 5 4. Здійснюється перевірка рахунків-фактур по ціні і загальній суммі 8 2 10 5. Робиться відмітка про внесення суми у Головну книгу 7 2 10 При здійсненні процедур аудитор визначив наступні відхилення у вибірці (за номерами процедур): №1 - 0, №2 - 0, №3 - 4, №4 - 1, №5 – 1 Потрібно: визначити обсяг вибірки для кожної процедури контролю, оцінити ефективність внутрішнього контролю клієнта (СВК). Результати оформити у вигляді наступної таблиці: № Розмір вибірки Приведений розмір вибірки Кількість відхилень Верхня межа помилки Припустиме відхилення Висновок про СВК 1 7 1 0 0,05 0,07 Високий 2 10 2 0 0,1 0,1 Високий 3 10 3 4 0,05 0,06 Низький 4 9 2 1 0,1 0,08 Середній 5 9 2 1 0,1 0,07 Середній Завдання 52. 11 Вихідні дані: аудиторська фірма отримала дві пропозиції по проведенню перевірок: від фірми А і від фірми Б. Фірма А існує на ринку більше п’яти років, обов’язковій аудиторській перевірці, згідно до критеріїв, не підлягає. За результатами документальної перевірки податковими органами на фірму були накладені штрафні санкції. Погашення заборгованності перед бюджетом по штрафним санкціям приведений до порушення фінансової стійкості організації. Тому фірма А вирішила звернутися до аудиторської фірми з метою зменшення обсягу штрафних санкцій, накладених податковою інспекцією. Фірма Б існує на ринку 3 роки. Як підприємство з участю іноземного капіталу вона підлягала обов’язковій аудиторській перевірці. Але у цьому році фірма Б вирішила змінити аудиторську фірму та звернулася з пропозицією про заключення договору на перевірку бухгалтерської звітності у названу вище аудиторську фірму. Фірма Б пропонує по договору за послуги заплатити аудиторській фірмі 3800 грн. Аудиторська фірма має обмеження щодо кількості штатних співробітників. При заключенні договорів по двох пропозиціях їх необхідно залучати позаштатних співробітників. Потрібно: визначити чи варто приймати аудиторській фірмі обидві пропозиції, а якщо необхідно прийняти одну, то яку. Визначити, які основні моменти повинен врахувати аудитор перед тим, як взятися за перевірку нового клієнта. Завдання 64. 17 Вихідні дані: Ви – аудитор корпорації V, яка виробляє деталі для автомобілів і реалізує їх виробникам та оптовикам. Реалізація становить $10 млн. за рік, а прибуток до оподаткування – $500 тис. В корпорації існує окремо відділи обліку, закупівлі і отримання товарів. На більшість закупівель надходять замовлення з виробничих цехів. Відділ закупівлі відповідальний за забезпечення закупівлі товарів. Відділ обліку відповідальний за затвердження накладних на закупівлю перед тим, як вони будуть введені у комп’ютер і у Головну книгу. Бухгалтерські записи ведуться на комп’ютері, програмний пакет придбаний у незалежного продавця. Комп’ютеризовано реєстрацію кредиторської і дебіторської заборгованостей, Головну книгу і платіжну відомість. Компанія не веде реєстрації запасів, оскільки, на думку керівників, витрати на її ведення перевищують вигоду від неї. Потрібно: описати процедури контролю, які повинні бути у відділі закупівлі для контролю проведення закупок і отримання товару. Описати процедури контролю, які повинні бути у відділі обліку. Список використаної літератури 22

 15. Аудит. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту
  1. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту. 3 13. Робочі документи аудитора та їх види 6 44. Аудит розрахунків з оплати праці. 8 Задачи 16 1. Вихідні дані Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%. Потрібно: Визначити розмір вибірки, якщо: 1) помилки не очікуються; 2) очікується одна помилка. 2. Вихідні дані Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки. Потрібно: Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%. Список використаних джерел 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua