Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжнародна міграція капіталу: сутність, фактори, форми (ID:24717)
| Размер: 44 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание1. Міжнародна міграція капіталу: сутність, фактори, форми 3
2. Еволюція міжнародної валютної системи 11
3. Практичне завдання 18
1. Загальна характеристика Швейцарії
2. Участь у міжнародній торгівлі Швейцарії
3. Особливості зовнішньоторговельної політики
4. Інвестиційна позиція
5. Національна валюта та питання зовнішнього боргу
6. Участь у інтеграційних об’єднань
7. Вплив світової економічної кризи на економічні показники
Список використаної літератури 26
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вартість капіталу (визначення, форми, фактори, особливості)
  Список літератури 1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704с. 2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый аналіз. – М.: Дело и сервис, 1999. 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999. 4. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996. 5. Коласс Бернар. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы ИО «ЮНИТИ», 1997.

 2. Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу
  1. Сутність, передумови виникнення та механізм функціонування акціонерного капіталу 3 2. Особливості формування акціонерної власності в Україні 6 Література 13

 3. Міжнародна міграція робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Сутність, причини та фактори трудової міграції населення 4 2. Наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів 7 3. Зовнішня трудова міграція населення України 10 4. Напрями вдосконалення міграційної політики України 15 Висновки 21 Список використаних джерел 23

 4. Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
  1. Причини міжнародної міграції робочої сили 3 2. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили 7 3. Види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили 9 4. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 13 Список використаної літератури 17

 5. Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
  Вступ 3 1. Сутність міжнародної міграції робочої сили 5 2. Міжнародна міграція трудових ресурсів як форма міжнародних економічних відносин 7 3. Наслідки міжнародної міграції робочої сили 12 4. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили 17 5. Зарубіжний досвід раціональної міграційної політики 20 Висновки 23 Список використаних джерел 26 Додаток 27

 6. Міжнародна трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 8 1.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили 8 1.2. Історичні передумови та причини міжнародної міграції робочої сили 22 1.3. Наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів 26 1.4 Міжнародна міграція як аспект глобалізації 32 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 40 2.1. Аналіз та оцінка динаміки та обсягів міграційних потоків 40 2.2. Оцінка впливу стану економіки та соціальної сфери на розвиток міграційних процесів 63 2.3. Аналіз причин нелегальної міграції 80 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 93 3.1. Стратегія державної політики у сфері регулювання процесів трудової міграції 93 3.2. Особливості міжнародно-правового механізму у боротьбі з нелегальною міграцією в сучасних умовах 109 ВИСНОВКИ 122 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 127

 7. Суть та форми міжнародної міграції капіталу
  1. Сутність та форми міжнародного руху капіталу 3 2. Причини міжнародного руху капіталу 10 3. Динаміка сучасного міжнародного руху капіталу 12 Список використаної літератури 16

 8. Сутність і типи партійних систем. Основні фактори їх формування
  Вступ 3 1. Поняття партійних систем. Основні фактори їх формування. 4 2. Типологія партійних систем 5 3. Багатопартійна система 7 4. Двопартійна система 8 5. Однопартійна система 9 Висновок 11 Список використаної літератури 13

 9. Аудит статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 5 1.1. Економічна сутність статутного капіталу 5 1.3. Огляд нормативно - правового забезпечення аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 10 Розділ ІІ. Методика аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 13 2.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 13 2.2. Основні методи, прийоми та процедури аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 14 2.3. Типові помилки, що виявляються в процесі аудиторської перевірки статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 16 Розділ ІІІ. Організація аудиту статутного капіталу на підприємстві ТОВ „Назва” 19 3.1. Організаційно – економічна характеристика діяльності ТОВ “ Назва” 19 3.2. План та програма аудиту статутного капіталу підприємства ТОВ „ Назва” 22 3.3. Аудит статутного капіталу підприємства ТОВ „ Назва” 24 Висновки та пропозиції 33 Список використаної літератури 35 Додатки 37

 10. Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ 5 2. ГЕНЕЗИС ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ. СУТНІСТЬ І ФОРМИ КРЕДИТУ 11 3. РОЛЬ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ 17 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30 Метою роботи є розкриття сутності позичкового капіталу, його ролі в економіці, а також дослідження проблем та перспектив функціонування позичкового капіталу в Україні. Предметом дослідження є позичковий капітал, його джерела та функції в економіці. Об'єктом дослідження є фінансово-кредитна сфера економічної системи в умовах ринкової трансформації та сучасний стан банківської системи в Україні..

 11. Іноваційний процес, сутність, характер, характеристика. Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Інноваційний процес: сутність, структура, етапи 5 1.1. Інноваційний процес, структура, фактори впливу 5 1.2. Впровадження нових технологій на ринок 7 1.3. Етапи інноваційного процесу 8 РОЗДІЛ 2. Особливості управління інноваційними процесами 12 2.1. Механізм управління інноваційними процесами 12 2.2. Методологія управління інноваційними проектами 14 2.3. Основні елементи системи управління інноваціями 21 РОЗДІЛ 3. Аналіз практики управління інноваційними процесами на прикладі ТОВ "Техекспо" 26 Висновки 41 Список використаних джерел і літератури 43 Додатки 45-48 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ управління інноваційними процесами на підприємстві та визначення ефективності інноваційних проектів. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, що виникають в процесі управління інноваційними процесами та визначення їх ефективності. Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю "Техекспо". Завданнями роботи є визначити сутність інноваційного процесу, його структуру та етапи; дослідити особливості управління інноваційними проектами; подати аналіз практики управління інноваційними проектами на прикладі конкретного підприємства. Методологічною основою дослідження курсової роботи є нормативно-законодавчі акти України, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, різноманітні учбові посібники, підручники з менеджменту, аналізу міжнародної проектної діяльності підприємств, а також монографії з періодичних видань як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів І.Бланка, О.Власюка, О.Гаврилюка, В.Ф.Гриньова, В.Г.Золотогорова, Н.В.Ігошина, А.Б.Ідрісова, О.Мозгового, А.Пересади, В.Савчука. Статистичною та фактологічною базою виступають Інтернет-джерела: http://finance.ua, http://consultcom.kiev.ua, www.ukrstat.gov.ua

 12. Земельна рента її сутність та форми
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Природа земельної ренти та умови її утворення 5 2. Диференціальна земельна рента, її види 8 3. Абсолютна і монопольна земельна рента та їх вплив на економічний розвиток 19 Висновок 27 Список використаної літератури 29 Список використаної літератури 1.Акулов В.Б., Акулова О.В. Экономическая теория. — Петрозаводск, 2001. — 180 с. 2.Алексєєв А.С. Основи економічної теорії. — Чернівці, 2002. — 256с 3.Базилевич В.Д. Економічна теорія. – К., 2004. – 615 с. 4.Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 5.Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — К., 1995. — 320с. 6.Витвицький Я.С. Економіка. – К, 2000. – 292 с. 7.Задорожный Г. В., Воробьев Е. М. Основы рыночной экономики. — Х., 1995. — 176с 8.Доманчук Д.П., Лучик С.Д., Чикуркова А.Д. Аграрні соціально-трудові відносини. — Кам'янець-Подільський, 2003. — 284с. 9.Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. – М, 2000. – 387 с. 10.Михайлов А.П., Шило Д.Д. Основы рыночной экономики. Экономическая теория. — К., 2001. — 248с 11.Мочерний С.В. Економічна теорія. - К, 2004. – 856 с. 12.Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с. 13.Осыка А.П., Потапов В.С. Основы рыночной экономики. — Луганск, 1996. — 124с. 14.Петюх В.М., Коровський А.В. Основи ринкової економіки. — К., 1995. — 397с. 15.Руснак П.П. Економіка підприємства. – Біла Церква, 2003. – 256 с. 16.Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. — К., 2003. — 656с. 17.Ульянова Л.Па. Політекономія: питання і відповіді. — К., 2004. — 184с. 18.Філоненко О.С. Аграрні відносини: зміст, розвиток, майбутнє. — К., 1996. — 208с. Предметом курсової роботи є земельна рента. Метою даної роботи є дослідження поняття земельної ренти, характеристика її сутності та форм. Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні завдання: -розкрити природу земельної ренти та умови її утворення; -дослідити диференціальну земельну ренту та її види; -охарактеризувати абсолютну і монопольну земельні ренти та їх вплив на економічний розвиток.

 13. Сутність та форми реструктуризації підприємства
  ПЛАН. ВСТУП. 3 І. Поняття та основні напрями реструктуризації підприємств 4 ІІ. Форми та види реструктуризації. 6 2.1. Оперативна реструктуризація. 6 2.2. Стратегічна реструктуризація 7 ІІІ. Основні схеми реструктуризації підприємств. 11 3.1. Укладання орендних угод із структурними підрозділами 11 3.2. Створення дочірніх фірм 13 3.3. Перетворення великих підприємств у холдингові компанії. 14 ВИСНОВКИ 16 Список використаної літератури. 18 Метою даної роботи є визначення сутності економічного поняття «реструктуризація підприємства», його видів та форм, а також типових схем реструктуризації підприємств в Україні. Об’єктом дослідження є процес реструктуризації вітчизняних підприємств. Теоретичною основою для розкриття теми роботи стали сучасні наукові доробки щодо процесу реструктуризації підприємств провідних вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, таких як Панченко Е., С. Козаченко, Пол Дж. Хэйр, використані Матеріали третьої Всеукраїнської студентської наукової конференції "Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах", на якій основну увагу було приділено реструктуризації підприємств з метою підвищення їх ефективності.

 14. Сутність кредиту та його форми
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 5 1.1. Необхідність та сутність кредиту 5 1.2. Роль кредиту в економіці країни 9 1.3. Функції кредиту в ринковій економіці 11 1.4. Форми та види кредиту 13 2. КРЕДИТНИЙ РИНОК ТА КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ 19 2.1. Сутність та структура кредитного ринку 19 2.2. Основи функціонування кредитного механізму 24 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 29 3.1. Основні засади формування кредитної політики на 2008 рік 29 3.2. Напрямки глобалізації кредитної системи України 33 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40

 15. Фашизм - витоки, сутність, форми прояву
  Вступ 3 1. Витоки, поява та сутність ідеології фашизму. 4 2. Форми прояву фашизму: історія та сучасність 10 Висновки 15 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua