Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи не тарифного регулювання зовнішньоторгових операцій в Україні (ID:24743)
| Размер: 24 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Вплив нетарифних інструментів на міжнародну торгівлю, загальна класифікація 4
2. Кількісні інструменти нетарифних обмежень 6
3. Введення квот, їх класифікація 8
4. Ліцензування як метод регулювання торгівлі 13
5. Приховані методи 18
Висновки 19
Список використаної літератури 20
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Система митно-тарифного регулювання в Україні (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи митно-тарифного регулювання. 6 1.1. Роль митно-тарифного регулювання у зовнішній торгівлі 6 1.2. Ефективність функціонування митно-тарифного механізму в Україні 11 1.3. Удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні у контексті національно-сприятливої інтеграції у світовий господарський простір 15 2. Аналіз впливу митно-тарифного регулювання на розвиток олійно-жирової галузі України 19 2.1. Роль олійно-жирової галузі в українській економіці 19 2.2. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток галузі 21 2.3. Аналіз діяльності ЗАТ «Назва» 29 Висновки 34 Література 39-41

 2. принципи і методи регулювання зовнішніх торгівельних операцій (на прикладі ВАТ)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ УКРАЇНИ 5 1.1. Основні види зовнішніх торгових операцій та їх регулювання 5 1.2. Принципи і методи регулювання зовнішніх торгових операцій 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ „__”) 21 2.1. Аналіз базових показників економіко-господарської діяльності підприємства 21 2.2. Аналіз ефективності зовнішніх торгових операцій підприємства 24 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНІХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 32 3.1. Заходи, що сприятимуть підвищенню ефективності зовнішньоторговельних відносин України 32 3.2. Проблеми імпортних операцій в Україні та методи їх поліпшення 35 3.3. Економічні методи підвищення ефективності імпортних операцій в діяльності підприємства 45 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51

 3. Правові основи тарифного регулювання в системі СОТ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ СОТ В РЕГУЛЮВАННІ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 6 1.1. Принципи та засади функціонування СОТ 6 1.2. Правові основи тарифного регулювання в системі СОТ 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СОТ 17 2.1. Особливості тарифного регулювання міжнародної торгівлі товарами в СОТ 17 2.2. Значення тарифів в системі регулювання міжнародної торгівлі 24 2.3. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні 30 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 4. Методи регулювання грошового обороту в Україні
  ВСТУП 3 МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ В УКРАЇНІ 4 І група. Заходи фіскальної політики. 4 ІІ група. Заходи грошово-кредитної політики 7 ІІІ група. Пряме втручання держави 11 Прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку на 2009 рік 11 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 15

 5. Методи регулювання грошового обігу в Україні
  1. Методи регулювання грошового обігу в Україні 2 2. Процентна політика НБУ 7 Задача 11 Список використаної літератури 13

 6. Державне регулювання зайнятості в Україні - форми, методи, та особливості
  ПЛАН Вступ 3 1. Сутність та методи державного регулювання зайнятості населення 5 1.1. Зайнятість населення та необхідність її державного регулювання 5 1.2. Методи державного регулювання зайнятості населення 11 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 17 2.1. Аналіз стану та рівня зайнятості, безробіття населення 17 2.2. Дослідження основних проблем державного регулювання зайнятості населення в Україні 20 3. Основні напрямки удосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення в Україні 25 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 25 3.2. Аспекти концепції змішаного регулювання зайнятості населення 30 Висновки 34 Список літератури 36 Мета і задачі роботи. Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості. Об’єкт роботи – процеси державного регулювання зайнятості. Предмет роботи – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання. Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань регулювання зайнятості населення. Основними методами дослідження, використаними в роботі, є: системний - для виявлення соціальної й економічної сторони у відносинах зайнятості; діалектичний метод пізнання – для встановлення причин та наслідків процесу соціалізації ринкової економіки; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичні - для вивчення, порівняння й оцінки показників функціонування ринку праці; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків; графічний – для наочного зображення викладених положень. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем дипломної роботи, що наведені в українській науковій літературі.

 7. Поняття грошового обороту. Управління грошовим оборотом. Основні завдання, цілі, форми і методи грошово-кредитного регулювання. Методи грошово-кредитного регулювання та їх сутність
  Вступ 3 1. Суть і структура грошового обороту 4 2. Регулювання грошового обороту 7 3. Грошово-кредитна політика: її цілі та інструменти 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 8. Методи експертних оцінок розрахункових операцій
  1. Система аудиту його нормативні законодавче обгрунтування і методика дослідження операцій під час аудиту. 3 2. Сутність експертних оцінок до розрахункових операцій і їх роль в системі аудиту. 8 3. Документальне забезпечення і методика здійснення експертної оцінки. 10 4. Оформлення результату експертної оцінки. 11 Список використаної літератури 14

 9. Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1. Поняття кредитної операції 5 1.2. Нормативна база, що регулює здійснення кредитних операцій 12 2. ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 14 2.1. Важелі регулювання кредитних операцій комерційних банків 14 2.2. Механізм регулювання кредитних операцій комерційних банків 19 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 29 3.1. Трансформація нормативно-правової бази в рамках удосконалення здіснення кредитування комерційними банками 29 3.2. Використання зарубіжного досвіду в рамках удосконалення регулювання кредитних операцій комерційних банків 31 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

 10. Правове регулювання і особливості оподаткування операцій, пов’язаних із здійсненням інвестицій за кордон
  Вступ 3 1. Державне регулювання діяльності резидентів, які здійснюють інвестиції за кордон 4 2. Порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон 6 2.1. Сутність поняття інвестицій за кордон 6 2.2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії 9 2.3. Порядок видачі ліцензій, внесення змін та доповнень до ліцензій 11 Висновок 16 Література 17

 11. Правове регулювання і особливості оподаткування операцій, пов’язаних із здійсненням інвестицій за кордон
  Вступ 3 1. Значення іноземних інвестицій та особливості режиму іноземних інвестицій 5 2. Оподаткування операцій пов’язаних із здійсненням інвестицій 10 3. Правове регулювання інвестиційних операцій вілповідно до законодавства України 14 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 12. Бюджетні методи регулювання економіки
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти бюджетних методів регулювання економіки 6 1.1. Основні форми та методи бюджетного регулювання економіки 6 1.2. Державний бюджет як головний засіб регулювання економіки 16 1.3. Функція місцевих бюджетів у регулювання економічних відносин 23 РОЗДІЛ 2. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки 28 2.1. Правове забезпечення бюджетного механізму в Україні 28 2.2. Аналіз доходів зведеного бюджету України 37 2.3. Аналіз видатків зведеного бюджету України 42 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення бюджетних методів регулювання економіки в України 48 3.1. Розробка нових бюджетних методів регулювання економіки України 48 3.2. Механізм взаємодії центральних та місцевих органів влади 55 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 80-83 Мета і задачі дослідження. Метою дипломного дослідження є розкриття механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць. Об’єктом дослідження є бюджетна система та бюджетне регулювання в Україні та країнах з розвинутою і перехідною економікою. Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку.

 13. Кредитні методи регулювання економіки
  Кредитні методи регулювання економіки ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТНОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Економічна сутність методу кредитного регулювання економіки 5 1.2. Законодавчі та нормативні акти кредитного регулювання економіки 19 1.3. Міжнародний досвід кредитного регулювання економіки 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕТОДІВ КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 30 2.1 Аналіз динаміки процесу кредитування в Україні у 2002-2006 р.р. 30 2.2. Аналіз змін процентних ставок за кредитами та кредитної політики НБУ 37 2.3. Аналіз кредитного портфелю АКБ «Київ» 44 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 52 3.1. Недоліки використання кредитного регулювання економіки в Україні 52 3.2. Шляхи розв’язання проблем ефективності кредитного регулювання економіки в Україні 60 3.3. Реформування грошово-кредитної політики в Україні в контексті європейської інтеграції 70 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 81 ДОДАТКИ 84

 14. ФІНАНСОВІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 7 1.1. Поняття регулювання економіки 7 1.2. Фінансові методи регулювання економіки 12 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 17 2.1. Сучасний стан розвитку економіки України 17 2.2. Необхідність регулювання економіки України в умовах кризи 24 2.3. Фінансові методи регулювання економіки України 26 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 38 3.1. Сценарії розвитку кризи в Україні та умови державного регулювання економіки 38 3.2. Державне регулювання економіки в контексті реформування глобальної фінансової системи 42 3.3. Покращення фіскальної політики України в умовах кризи 44 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 54

 15. Форми та методи державного регулювання економіки

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua