Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Неторгові операції (ID:24744)
| Размер: 52 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
Неторгові операції 4
1. Сутність неторгових операцій 4
2. Класифікація неторгових операцій та їх характеристика 4
3. Неторгові операції на прикладі Банк Хрещатик 13
Висновки 15
Література 16

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Валютні операції
  Практичні завдання Задача 1 Враховуючи вплив ринкових факторів, підприємство за існуючої структури капіталу може мати різний очікуваний рівень рентабельності власного капіталу (Рвк): 1-й варіант – Рвк=20% (імовірність – 0,25); 2-й і 3-й варіанти – Рвк=10% (імовірність – 0,50); 4-й варіант – Рвк=8% (імовірність – 0,25); Знайти очікуваний рівень рентабельності власного капіталу, дисперсію і стандартне відхилення фінансового результату. Дані розрахунки занести в таблицю 1 Таблиця 1 Розрахунок дисперсії і середньоквадратичного відхилення № з/п Можливий рівень рентабельності власного капіталу, % відхилення від очікуваної (середньої) рентабельності власного капіталу Квадрат відхилення Імовір-ність Диспер-сія 1 2-3 4 Всього Задача 2 На валютному ринку наступні дані котирування валют для форвардних угод (таблиця 1) Таблиця 1 Термін Долар/ AZM Спот 0,82-0,96 USD 1m 9-10 USD 2m 15-20 USD 3m 23-31 AZM 1m 11-13 AZM 2m 16-23 AZM 3m 24-35 Визначити, як котирується долар США до азейбарджанського манту та його форвардний курс для 3-місячний та 1-місячних угод. Задача 3 На ринку України такі валютні курси та процентні ставки: UAH/USD 8,0745 UAH 3m – 8%; USD 3m – 6,5%. Розрахуємо курс для тримісячного форвардного контракту.

 2. Банківські операції
  1. Джерела формування банківських ресурсів 3 2. Ефективність інвестиційного проекту 9 3. Задача 18 Капітал банку (власні кошти) становить 15 млн. грн, середньозважений ризик по активах і по збалансованих зобов’язаннях – 18 %. Визначити регулятивний капітал банку та різницю між капіталом банку і регулятивним капіталом. Список використаної літератури 19

 3. Банківські операції
  Завдання 1 3 Оцінка кредитоспроможності підприємства Завдання 2 11 Клас 5 Капітал банку, один розділ Завдання 3 13 Норматив загальної суми інвестування Література 14 Додаток – Методика оцінки кредитоспроможності позичальника 15

 4. Банківські операції
  14. Розрахунки з використанням пластикових карток 3 Задача 14 14 Підприємство, яке має заборгованість по позичках під заставу векселів, надало банку відомості станом на 01.11 в яких є такі дані, тис.грн.: 1. Загальна сума векселі прийнятих у забезпечення – 650 2. Встановлене банком відношення заборгованості до забезпечення, % - 80 3. Заборгованість по позичках під векселі станом на 01.11 – 300 4. Ліміт кредитування - 550 Визначити: 1) вільний ліміт заборгованості; 2) можливу суму додаткового кредиту. Література 16

 5. Банківські операції
  1. Касові операції комерційних банків 3 2. Банківські гарантії та поручительства 10 3. Задачи 15 Задача 5 Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 25000 грн. на термін з 09 травня до 09 вересня за відсотковою ставкою 12% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Нарахування відсотків проводиться в останній день місяця, а їх сплата - при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом "факт/360". Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та розрахувати платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди. Розрахунки перевірити із застосуванням формули. Зробити висновки. Задача 12 За I квартал 2004 року комерційний банк надав кредити: 1) на суму 500 тис. грн. під заставу будівлі, вартість якої за договором застави 600 тис. грн. Фінансова діяльність позичальника дуже добра. Заборгованість за кредитом і % сплачується у встановлені строки. 2) на суму 100 тис. грн. під заставу, вартість якої 130 тис. грн. Фінансова діяльність позичальника добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу. Кредит був пролонгований на 2 місяці, але відсотки сплачуються. 3) на суму 200 тис. євро. Вартість застави 260 тис. евро. Фінансова діяльність позичальника задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення. Кредит був пролонгований на 1 місяць, але відсотки сплачуються. 4) на суму 150 тис, дол. гад заставу державних цінних паперів на суму 180 тис. дол.., Фінансова діяльність позичальника добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу. Кредит був пролонгований на 4 місяці, але відсотки сплачуються. Визначити, як зміниться резерв комерційного банку для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку, за умови, що за кредитами, наданими раніше ситуація не змінилася. Література 19

 6. Банківські операції
  1. Кореспондентські відносини. 3 2. Банківські послуги. 6 3. Розрахунки за допомогою платіжних вимог. 11 Тест 14 4. Чи згодні ви з такими твердженнями: 4.1. Емісія і випуск цінних паперів - це синоніми 4.2. Трасант - боржник за векселем - 4.3. Гарантія не є видом забезпечення кредиту - 4.4. Лізинг - це купівля банком права вимоги боргу третьої особи - Список використаної літератури: 15

 7. Банківські операції
  1. Фактори визначення рівня ліквідності банку 3 2. Характеристика етапів процесу кредитування 5 3. Недепозитні джерела залучення ресурсів комерційного банку 8 4. Задача 21 Визначити прогнозний розмір надходжень готівки до каси банку у наступному кварталі, якщо відомі такі дані: • прогнозний обсяг продажу товарів на квартал по усіх торгових організаціях, що обслуговуються банком - 560 млн. грн. • надходження квартплати та від комунальних підприємств - 7,9 млн.грн., • продаж товарів по безготівкових розрахунках 195 мли. грн, • надходження виручки від транспортних підприємств - 48 млн.грн., продаж товарів у кредит-45 мли. грн, • видачі з рахунків за вкладами - 67 млн.грн.., витрати грошових коштів з виручки -121 млн. грн., • надходження торгової виручки через підприємства зв'язку - 41 млн. грн., • видача з рахунків КСП -13.5 млн.грн.. Хто складає такі прогнози? Що слугує первинною інформацією для їх складання? Для чого вони складаються? Література 23

 8. Банківські операції
  1. Характеристика банківських ресурсів 3 2.Основні критерії надійності комерційних банків 13 3. Способи врахування ризику неповернення боргу 16 4. Задача 19 Підприємство "Алькор" звернулось до банку по короткостроковий кредит на придбання паливно-мастильних матеріалів у сумі 5 000 грн під забезпечення товарними запасами на суму 8 240 грн. Термін кредиту б місяців. Процентна ставка 24% річних. Які основні моменти передбачає договір застави майна? Оформити графік погашення такого кредиту, якщо: Дата видачі кредиту 10/05/05, Погашення боргу відбуватиметься наприкінці строку, Відсотки сплачують щомісячно. Список використаної літератури 21

 9. Банківські операції
  Вступ 3 1. Цілі, методи та розвиток механізмів рефінансування банків 5 2. Рефінансування банків в умовах економічного зростання 8 Задача 16 Капітал комерційного становить 10550 тис. грн., показник платоспроможності - 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.): Позичальник Залишок заборгованості Підприємство "А" 1675,00 Підприємство "В" 1434,00 Підприємство "С" 1258,00 Підприємство "Д" 1080,00 Підприємство "Е" 1035,00 Підприємство "К" 960,00 Визначте дотримання банком нормативу "великих" кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки. Висновок 19 Список використаної літератури 20

 10. Банківські операції
  1. Основи управління інвестиціями банку у цінні папери 2 2. Економічні нормативи у системі контролю за банківськими операціями 7 Завдання 3.1 7 Дохід від фінансової операції складає 400 тис. грн. Для здійснення операції було витрачено 2000 тис. грн. Термін операції 210 днів. Необхідно: а) визначити норму доходу на вкладений капітал; б) розраховувати ефективну ставку простих процентів. Завдання 3.2 17 КБ отримав міжбанківський кредит на суму 1800 тис. грн. терміном 180 днів за ставкою 18%. Необхідно обчислити суму процентних витрат та річну ефективну ставку процентів. Список використаної літератури 18

 11. Банківські операції
  Платоспроможність та ліквідність комерційного банку 2 Вступ 2 1. Ліквідність та платоспроможність банку 3 2. Економічна сутність та значення ліквідності банку 5 Висновок 9 Задача 10 Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн. грн., а валові витрати – 27 млн. грн., податок па прибуток – 30 %. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4%. Розмір резервного фонду складає 12 % регулятивного капіталу банку. Визначити розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банк. Список використаної літератури 10

 12. Банківські операції
  1. Інвестиційні операції комерційних банків………………………………..3 2. Структурування позики і укладання кредитної угоди…………………...8 3. Банківські ризики…………………………………………………………11 Завдання…………………………………………………………………………..14 4. Чи згодні ви з такими твердженнями: 4.1 Ремітент і індосамент - це синоніми 4.2. Кредити НБУ можуть отримати усі комерційні банки 4.3 Операції з дорогоцінними металами відносяться до кредитних операцій 4.4 Депозитний сертифікат - це свідоцтво про вклад у банку Список використаної літератури………………………………………………..15

 13. Банківські операції
  Задача 1 Депозит на суму 500 тис. грн.. розміщений у банку терміном до одного року зі сплатою доходу щомісяця з розрахунку 15 % річних. Задача 2 Вексель виписаний на 2 роки. При обміну векселя комерційним банком власнику векселя виплачується 0,9 вексельної суми. Визначте, за якою ставкою (простою і складною) обліковується вексель.

 14. Міжнародні банківські операції
  1. Платіжні міжнародні банківські операції, їх документальне оформлення 3 Література 20

 15. Операції комерційних банків
  ВАРІАНТ 10 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій банку за 4 квартал за наступною формою: № п/п Дата Зміст операції Первинний документ Кореспонденція рахунків Сума Дебет Кредит Всі необхідні розрахунки здійснювати в операційному щоденнику. 2. Відобразити інформацію про господарські операції банку на рахунках бухгалтерського обліку: вказати сальдо на початок періоду, визначити обороти по дебету та кредиту, розрахувати сальдо на кінець року. Інформацію ... 3. Визначити фінансовий результат діяльності банку за рік та відобразити його на рахунках бухгалтерського обліку 4. Скласти оборотно-сальдову відомість за 4 квартал за наступною формою:... Матеріал для виконання контрольної роботи. 1. Інформація про залишки по рахунках АКБ „КИЇВ” на 1.10.2005 р. Номер та назва рахунку Залишки на рахунках Дебет Кредит 1001” Банкноти та монети в касі банку” 120 000 1200 „Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України” 3200 000 ... ВИКОНАННЯ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua