Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Нормування праці. ВАРІАНТ 3 (ID:24746)
| Размер: 44 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача 1. 3
За даними проведено на підприємстві спостереження розробити баланс робочого часу та розрахувати:
- Час підготовчо-завершальної роботи;
- Оперативний час роботи;
- Час обслуговування робочого місця;
- Час роботи устаткування;
- Коефіцієнт використання робочого часу;
- Коефіцієнт завантаження робітника.

Задача 2. 6
За результатами хронометражу були отримані наступні дані:

Nr Вид процесу Кіль-кість Zy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mz
1 Взяти з палети та покласти на стіл упаковку 1
L 100
ti 18 14 17 16 16 18 13 16 16
Покласти на стіл F 18 681 897 1146 1311 1499 1667 1830 2001

Задача 3. 9
Визначити облікову чисельність комплектувальників виробів та інструменту в механоскладальному цеху, якщо
Облікова чисельність робітників цеху, що обслуговується комплектувальниками виробів та інструменту 180 осіб
Коефіцієнт невиходів робітників цеху, що обслуговується – 1,1
Коефіцієнт невиходів комплектувальників виробів та інструменту – 1,15
Норма обслуговування в одну зміну – 65 осіб.

Завдання теоретичного блоку (для заочної форми навчання) 10
- Зробіть фотографію робочого часу працівника Вашого підприємства, розрахуйте баланс робочого часу та визначіть раціональність витрат робочого часу даного працівника. Розробіть пропозиції щодо покращення ефективності витрат робочого часу
Література 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Нормування праці Варіант 11
  Варіант ІІ Зміст Завдання 1 2 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобсвід Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 5 Завдання 3 10 Завдання 4 12 Завдання 5 13 Література 16

 2. Нормування праці Варіант V
  Завдання 1 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобс від Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни: • навчальні відпустки зростають на 12 %; • відпустки з вагітності – на 5 %; • неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 15 %; • відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 7 %. Для всіх робітників планується зміна – 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних. Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються питання ефективного використання працюючих та робочого часу. Необхідно засвоїти такі поняття як: “одиниці обліку робочого часу”; календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати робочого часу. Таблиця 2. Показник Одиниця виміру Варіант V план факт Календарний фонд робочого часу люд -днів 87600 87600 Вихідні та святкові дні — II— 24450 24450 Номінальний фонд робочого часу —II— Невиходи на роботу, всього —II— 8952 9297,6 У тому числі —II— Чергові та додаткові відпустки —II— 5400 5088 Відпустки з вагітності —II— 288 312 Навчальні відпустки —II— 840 840 Невиходи через хворобу —II— 1872 2208 Відпустки з дозволу адміністрації —II— 552 799,2 Цілозмінні простої —II— — 43,2 Невиходи з неповажної причини —II— — 7,2 Реальний фонд робочого часу —II— Номінальний змінний фонд робочого часу —II— 1920 1920 Скорочений час для підлітків —II— 4,8 4,8 Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці —II— 7,2 6,7 Внутрішньозмінні втрати робочого часу —II— 21,6 Реальний змінний фонд роб. часу —II— Річний ефективний фонд роб. час —II— Чисельність робітників осіб. 240 240 Плановий відсоток виконання норм % 109 Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис. нормо-год. 459,79 Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. Завдання 3 Визначити величину норми машинного, штучного і штучно – калькуляційного часу при виконанні токарної операції – обточування. Деталь – втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3. Таблиця 3. ВИХІДНІ ДАНІ Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Довжина обробки, мм 320 290 310 350 420 Припуск на обробку, мм 12 16 10 8 15 Кількість обертів деталі об / хв 600 560 800 720 900 Глибина обробки,мм 4 4 5 4 3 Розмір подачі на один оберт, мм / об. 32 0,44 0,28 0,36 0,54 Діаметр деталі після обробки, мм 140 180 160 90 110 Допоміжний час, хв. 2,5 2,8 3 1,8 3,6 Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8 9 10 9 8 Час підготовчо – завершальної роботи на партію деталей, хв. 32 24 28 30 26 Кількість деталей в партії, шт. 35 40 50 28 14 Виконання завдання 3 можливе, насамперед після ознайомлення з методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення складових частин норм часу. Завдання 4 Визначити норму обслуговування верстатів – дублерів для робітника – багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за таким даними: Таблиця 4. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Час основної роботи 12 20 14 17 16 Час допоміжної роботи 4,7 6,1 4,7 5,75 4,8 Час на перехід до іншого верстата 0,3 0,4 0,35 0,25 0,2 Час підготовчо – заключної роботи за зміну (Т п.з.) 28 25 22 26 24 Тривалість зміни (Тзм) 480 492 420 480 492 Час обслуговування робочого місця 6 % Топ Час на відпочинок робітника 5 % Топ КД 0,85 0,92 0,95 0,88 0,94 Це завдання базується на вивченні особливостей нормування праці робітників – багатоверстатників. Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. Завдання 5 Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: Особливу увагу під час розв’язання завдання 5 необхідно приділити одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Таблиця 5 ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4 3 5 3,5 8 Підготовка робочих місць людино-годин 2 1,5 2,5 1,8 4 Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80 140 150 180 160 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Монтаж металоконструкцій тонн 60 110 120 140 130 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Зварювання з”єднань пог. м 400 560 600 540 580 Норма часу на зварювання 1 пог. м. нормо-годин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Фарбування металоконструкцій м2 12 30 26 40 34 Норма часу нормо-годин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Здавання продукції годин 4 7 3 2 8 Тривалість зміни годин 8 8 8 Н 8 Чисельність бригади осіб 5 9 6 7 6 Середній відсоток виконання норм % 112 105 115 107 110 Література

 3. Нормування праці Варіант V
  Зміст Завдання 1 3 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобс від Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 6 Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни: • навчальні відпустки зростають на 12 %; • відпустки з вагітності – на 5 %; • неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 15 %; • відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 7 %. Для всіх робітників планується зміна – 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних. Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються питання ефективного використання працюючих та робочого часу. Необхідно засвоїти такі поняття як: “одиниці обліку робочого часу”; календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати робочого часу. Таблиця 2. Показник Одиниця виміру Варіант V план факт Календарний фонд робочого часу люд -днів 87600 87600 Вихідні та святкові дні — II— 24450 24450 Номінальний фонд робочого часу —II— Невиходи на роботу, всього —II— 8952 9297,6 У тому числі —II— Чергові та додаткові відпустки —II— 5400 5088 Відпустки з вагітності —II— 288 312 Навчальні відпустки —II— 840 840 Невиходи через хворобу —II— 1872 2208 Відпустки з дозволу адміністрації —II— 552 799,2 Цілозмінні простої —II— — 43,2 Невиходи з неповажної причини —II— — 7,2 Реальний фонд робочого часу —II— Номінальний змінний фонд робочого часу —II— 1920 1920 Скорочений час для підлітків —II— 4,8 4,8 Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці —II— 7,2 6,7 Внутрішньозмінні втрати робочого часу —II— 21,6 Реальний змінний фонд роб. часу —II— Річний ефективний фонд роб. час —II— Чисельність робітників осіб. 240 240 Плановий відсоток виконання норм % 109 Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис. нормо-год. 459,79 Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. Завдання 3 10 Визначити величину норми машинного, штучного і штучно – калькуляційного часу при виконанні токарної операції – обточування. Деталь – втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3. Таблиця 3. ВИХІДНІ ДАНІ Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Довжина обробки, мм 320 290 310 350 420 Припуск на обробку, мм 12 16 10 8 15 Кількість обертів деталі об / хв 600 560 800 720 900 Глибина обробки,мм 4 4 5 4 3 Розмір подачі на один оберт, мм / об. 32 0,44 0,28 0,36 0,54 Діаметр деталі після обробки, мм 140 180 160 90 110 Допоміжний час, хв. 2,5 2,8 3 1,8 3,6 Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8 9 10 9 8 Час підготовчо – завершальної роботи на партію деталей, хв. 32 24 28 30 26 Кількість деталей в партії, шт. 35 40 50 28 14 Виконання завдання 3 можливе, насамперед після ознайомлення з методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення складових частин норм часу. Завдання 4 12 Визначити норму обслуговування верстатів – дублерів для робітника – багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за таким даними: Таблиця 4. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Час основної роботи 12 20 14 17 16 Час допоміжної роботи 4,7 6,1 4,7 5,75 4,8 Час на перехід до іншого верстата 0,3 0,4 0,35 0,25 0,2 Час підготовчо – заключної роботи за зміну (Т п.з.) 28 25 22 26 24 Тривалість зміни (Тзм) 480 492 420 480 492 Час обслуговування робочого місця 6 % Топ Час на відпочинок робітника 5 % Топ КД 0,85 0,92 0,95 0,88 0,94 Це завдання базується на вивченні особливостей нормування праці робітників – багатоверстатників. Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. Завдання 5 13 Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: Особливу увагу під час розв’язання завдання 5 необхідно приділити одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Таблиця 5 ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4 3 5 3,5 8 Підготовка робочих місць людино-годин 2 1,5 2,5 1,8 4 Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80 140 150 180 160 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Монтаж металоконструкцій тонн 60 110 120 140 130 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Зварювання з”єднань пог. м 400 560 600 540 580 Норма часу на зварювання 1 пог. м. нормо-годин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Фарбування металоконструкцій м2 12 30 26 40 34 Норма часу нормо-годин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Здавання продукції годин 4 7 3 2 8 Тривалість зміни годин 8 8 8 Н 8 Чисельність бригади осіб 5 9 6 7 6 Середній відсоток виконання норм % 112 105 115 107 110 Література 16

 4. нормування праці кр
  1. Функції нормування праці 2 2. Нормування робіт, які виконуються на верстатах з числовим програмним керуванням 5 3. Задача. 9 Визначити норму штучного часу на приготування круглого отвору 40 мм в деталі шириною 30 мм, із вуглецевої сталі δв=450, припуск та протягування 1,5 мм на діаметр. Протяжка з інструментальної сталі зі стійкістю т=100 хв. Протягування проводиться на горизонтально - протяжному верстаті з £=1350 мм і Р=10Т, вага протяжки до 15 кг, вага деталі 8 кг. Список використаних джерел 10

 5. Нормування праці
  Завдання 1 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобсвід Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни: • навчальні відпустки зростають на 12 %; • відпустки з вагітності – на 5 %; • неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 15 %; • відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 7 %. Таблиця 2. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У план факт план факт план факт план факт план факт Календарний фонд робочого часу люд-днів 146000 146000 182500 182500 54750 54750 116800 116800 87600 87600 Вихідні та святкові дні люд-днів 41 200 41200 52500 52500 14400 14400 3200 3200 24450 24450 Номінальний фонд робочого часу люд-днів Невиходи на роботу, всього люд-днів 11670 13012 14800 15940 5415 6135 9834 10192 8952 9297,6 У тому числі: Чергові та додаткові відпустки люд-днів 6776 6768 7750 3330 3285 5600 5400 5408 5400 5088 Відпустки з вагітності люд-днів 832 828 850 850 180 180 576 576 288 312 Навчальні відпустки люд-днів 248 244 900 950 60 60 768 640 840 840 Невиходи через хворобу люд-днів 3304 4248 5000 5600 1650 2295 2730 3136 1872 2208 Відпустки з дозволу адміністрац. люд-днів 600 660 400 600 195 225 160 320 552 799,2 Цілозмінні простої люд-днів — 128 — 90 — 60 — 48 — 43,2 Невиходи з неповажних причин люд-днів — 136 — 100 — ЗО — 64 — 7,2 Реальний фонд робочого часу люд-днів Номінальний змінний фонд робочого часу люд-днів 3200 3200 3900 3900 1230 1230 2560 2560 1920 1920 Скорочений час для підлітків люд-днів 120 120 — — — — 3,2 3,2 4,8 4,8 Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці люд-днів 10 14 20 20 19,5 10,5 16 16,6 7,2 6,7 Внутрізмінні втрати робочого часу люд-днів — 60 2 90 — 22,5 2 51,2 21,6 Реальний змінний фонд роб. часу люд-днів Річний ефективний фонд роб. часу люд-днів Чисельність робітників осіб 400 400 500 500 150 150 320 320 240 240 Плановий відсоток виконання норм % 126 116 105 120 109 Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис. нор¬мо-год. 816,16 1026 311,8 723,49 459,79 Для всіх робітників планується зміна – 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних. Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються питання ефективного використання працюючих та робочого часу. Необхідно засвоїти такі поняття як: “одиниці обліку робочого часу”; календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати робочого часу. Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. Завдання 3 Визначити величину норми машинного, штучного і штучно – калькуляційного часу при виконанні токарної операції – обточування. Деталь – втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3. Таблиця 3. ВИХІДНІ ДАНІ Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Довжина обробки, мм 320 290 310 350 420 Припуск на обробку, мм 12 16 10 8 15 Кількість обертів деталі об / хв 600 560 800 720 900 Глибина обробки,мм 4 4 5 4 3 Розмір подачі на один оберт, мм / об. 32 0,44 0,28 0,36 0,54 Діаметр деталі після обробки, мм 140 180 160 90 110 Допоміжний час, хв. 2,5 2,8 3 1,8 3,6 Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8 9 10 9 8 Час підготовчо – завершальної роботи на партію деталей, хв. 32 24 28 30 26 Кількість деталей в партії, шт. 35 40 50 28 14 Виконання завдання 3 можливе, насамперед після ознайомлення з методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення складових частин норм часу. Завдання 4 Визначити норму обслуговування верстатів – дублерів для робітника – багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за таким даними: Таблиця 4. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Час основної роботи 12 20 14 17 16 Час допоміжної роботи 4,7 6,1 4,7 5,75 4,8 Час на перехід до іншого верстата 0,3 0,4 0,35 0,25 0,2 Час підготовчо – заключної роботи за зміну (Т п.з.) 28 25 22 26 24 Тривалість зміни (Тзм) 480 492 420 480 492 Час обслуговування робочого місця 6 % Топ Час на відпочинок робітника 5 % Топ КД 0,85 0,92 0,95 0,88 0,94 Це завдання базується на вивченні особливостей нормування праці робітників – багатоверстатників. Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. Завдання 5 Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: Особливу увагу під час розв’язання завдання 5 необхідно приділити одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Таблиця 5 ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4 3 5 3,5 8 Підготовка робочих місць людино-годин 2 1,5 2,5 1,8 4 Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80 140 150 180 160 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Монтаж металоконструкцій тонн 60 110 120 140 130 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Зварювання з”єднань пог. м 400 560 600 540 580 Норма часу на зварювання 1 пог. м. нормо-годин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Фарбування металоконструкцій м2 12 30 26 40 34 Норма часу нормо-годин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Здавання продукції годин 4 7 3 2 8 Тривалість зміни годин 8 8 8 Н 8 Чисельність бригади осіб 5 9 6 7 6 Середній відсоток виконання норм % 112 105 115 107 110 Література

 6. Історія нормування праці
  Вступ 3 1. Історі розвитку системи нормування праці в Україні 5 1.1. Сутність нормування праці, принципи, функції та завдання в сучасних умовах господарювання 5 1.2. Історичні аспекти нормування праці в Україні 9 1.3. Стан нормування праці в Україні на сучасному етапі 12 2. Досвід організації нормування праці в зарубіжних країнах 18 2.1. Методи встановлення норм праці. 18 2.2. Методи нормування праці 20 2.3. Управління нормуванням праці 22 3. Аналіз нормування праці на промисловому підприємстві 26 3.1. Аналіз виконання норм праці робітниками-відрядниками 26 3.2. Аналіз рівня охоплення працюючих нормуванням праці 27 3.3. Аналіз виконання планового завдання щодо перегляду норм праці і зниження трудомісткості продукції 28 4. Удосконалення нормування праці в сучасних умовах 30 4.1. Шляхи удосконалення нормування праці в Україні 30 4.2. Методи організації роботи з нормування праці 32 Висновки 37 Література 40

 7. Організація виробництва і нормування праці
  1. Сутність, принципи та функції організації праці. Задачі вдосконалення організації праці на підприємствах в ринкових умовах 3 2. Організація служб нормування праці. Організація обліку, перегляду та впровадження нових трудових норм. 9 Література 14

 8. Удосконалення організації нормування праці
  Вступ 3 1. Суть нормування праці та його роль у сучасних умовах господарювання 6 2. Аналіз стану нормування праці на підприємстві 19 3. Розробка заходів щодо удосконалення організація нормування праці 28 4. Математичний розрахунок економічної ефективності від запропонованих заходів 34 Список використаної літератури 47 Додатки 50

 9. Удосконалення організації нормування праці
  Вступ 3 1. Сутність та значення організації нормування праці в ринкових умовах господарювання 5 2. Характеристика підприємства та процесу організації нормування праці на ПВП «Назва» 15 3. Розрахунок норми часу (вироблення) на основну операцію виробництва – затягування взуття 25 4. Рекомендації по удосконаленню організації нормування праці 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 10. Нормування праці персоналу фірми
  ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 11 1.1. Стан розробки проблеми нормування праці 11 1.2. Підходи, принципи і методи дослідження нормування праці 13 1.3. Категоріальний апарат дослідження нормування праці персоналу 19 Висновки до 1 розділу 22 РОЗДІЛ 2. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 24 2.1. Сутність нормування праці та його роль в організації праці 24 2.2. Аналіз стану нормування праці в організаціях України 32 2.3. Нормативно - правова база нормування праці 43 Висновки до 2 розділу 48 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В ТОВ "ххх" 50 3.1. Нормування праці персоналу фірми ТОВ "ххх" 50 3.2. Організаційно-економічний механізм удосконалення нормування праці 57 Висновки до 3 розділу 67 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТКИ 81

 11. Нормування праці в управлінні персоналом
  ЗМІСТ 1. Суть і значення нормування праці 3 2. Об'єкти нормування праці 5 3. Методи нормування трудових процесів 7 Висновок 9 Список літератури 10

 12. Суть і роль нормування в організації праці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 5 1.1. Сутність нормування праці та його роль в організації праці 5 1.2. Нормативно-правова база нормування праці 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 16 2.1. Аналіз стану нормування праці в організаціях 16 2.2. Ефективність використання нормування праці в організаціях 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 29 3.1. Організаційно-економічний механізм удосконалення нормування праці 29 3.2. Покращення нормування праці 38 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

 13. Організація та нормування праці на автотранспортному підприємстві
  У першому розділі представлена базова схема виконання технологічних процесів на підприємстві. У другому розділі розраховані норми виробітку, норми часу, середня швидкість руху автомобіля, кількість транспортних засобів для перевезень вантажу та кількість водіїв. Також розраховані норми часу на навантаження автомобілів Тпр1 та розвантаження Тпр2. Розраховано кількість механізмів, що виконують вантажні роботи та кількість виконавців. Досліджено вплив нормоутворюючих факторів на норми праці. Розроблено пропозицій щодо вдосконалення транспортного процесу. Розрахована ефективність вдосконалення схем організації перевезень і вантажно-розвантажувальних робіт в таких показниках як зменшення витрат робочого часу, підвищення продуктивності праці, зменшення необхідних механізмів. Вступ 6 1. Базова схема виконання технологічних процесів на підприємстві 8 2. Аналіз норм праці на автотранспортному підприємстві 11 3. Шляхи підвищення ефективності транспортного процесу 18 Висновки 26 Список літератури 27

 14. Нормування праці на підприємствах громадського харчування
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Характеристика підприємства громадського харчування і його економічних показників 6 2. Характеристика існуючої системи нормування і оплати праці, штатного упорядкування досліджуваному підприємстві 12 3. Вивчення і аналіз можливості використання технічних норм часу 18 4. Проект удосконалення розрахунку чисельності працівників виробництва і оплати їх праці 31 5. Соціально-економічна ефективність проекту 36 Висновки 38 Список використаних джерел 40 Додаток 1 41 Метою курсової роботи є висвітлення проблем, визначення етапів та методів дослідження, аналіз, фактичних показників, ефективності ресурсозабезпечення дослідного підприємства, визначення і обгрунтування певних пропозицій по її удосконаленню. В зв’язку з цим, у роботі вирішується ряд завдань: розгляд теоретичних питань організації і функціонування ресурсів в підприємстві громадського харчування; визначення організаційно-економічної характеристики досліджуваного підприємства; наводяться напрямки удосконалення роботи по підвищенню ефективності нормування праці на підприємствах громадського харчування. Об’єктом дослідження курсової роботи роботи обрані процеси нормування праці на ВАТ „Фабрика кулінарії” м. Києва, на матеріалах якого виконано аналіз та наведені шляхи підвищення ефективності управління нормуванням праці. Предмет дослідження – наукова та методична література, підручники та монографії українських і зарубіжних авторів, періодичні видання з питань функціонування системи управління нормуванням праці в підприємствах громадського харчування, економічного аналізу та менеджменту, психології та ефективності управління. Крім того, під час дослідження були використані статистичні дані та інформація, яка міститься у звітності досліджуваного підприємства, нормативні та законодавчі акти України, які регулюють питання функціонування підприємств громадського харчування.

 15. Організація, нормування і оплата праці налагоджувальників
  Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Теоретична частина ……………………………………………………… 5 1.1. Кваліфікаційна характеристика налагоджувальника IV розряду: завдання та обов’язки, що повинен знати, кваліфікаційні вимоги, приклади робіт ……………………………………………………………… 5 1.2. Особливості організації праці налагоджувальника ………...……… 6 1.3. Методи нормування праці налагоджувальника …………..………... 11 1.4. Сутність оплати праці налагоджувальника почасово-преміальної і непрямої відрядної …………...……………………………………………... 21 2. Розрахункво-аналітична частина ……………………………………… 24 2.1. Розрахувати норму часу обслуговування одного токарного верстату, норму обслуговування для одного налагоджувальника. Налагоджувальник протягом зміни тривалістю 8 годин на одному токарному верстаті виконує одну наладку тривалістю 30 хвилин оперативного часу і 3 піднакладки, норма часу на одну під наладку становить 10 хвилин. Час на підготовчо-завершальну роботу становить 4,8% оперативного часу; час на відпочинок і особисті потреби – 6,4% оперативного часу. 24 2.2. Розрахувати чисельність налагоджувальників механічного цеху ... 26 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності праці налагоджувальника 27 3.1. Розрахувати очікуваний річний економічний ефект від переводу налагоджувальників з почасово-преміальної системи оплати праці на непряму відрядну …………………………………………………………… 27 Висновки ……………..……………………………………………………… 31 Список використаної літератури …………………………………………... 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua