Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Удосконалення організації нормування праці (ID:24747)
| Размер: 945 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Суть нормування праці та його роль у сучасних умовах господарювання 6
2. Аналіз стану нормування праці на підприємстві 19
3. Розробка заходів щодо удосконалення організація нормування праці 28
4. Математичний розрахунок економічної ефективності від запропонованих заходів 34
Список використаної літератури 47
Додатки 50

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Удосконалення організації нормування праці
  Вступ 3 1. Сутність та значення організації нормування праці в ринкових умовах господарювання 5 2. Характеристика підприємства та процесу організації нормування праці на ПВП «Назва» 15 3. Розрахунок норми часу (вироблення) на основну операцію виробництва – затягування взуття 25 4. Рекомендації по удосконаленню організації нормування праці 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 2. Суть і роль нормування в організації праці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 5 1.1. Сутність нормування праці та його роль в організації праці 5 1.2. Нормативно-правова база нормування праці 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 16 2.1. Аналіз стану нормування праці в організаціях 16 2.2. Ефективність використання нормування праці в організаціях 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 29 3.1. Організаційно-економічний механізм удосконалення нормування праці 29 3.2. Покращення нормування праці 38 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

 3. Суть і роль нормування в організації праці
  Вступ 3 1. Суть і значення нормування праці 4 2. Мета і завдання нормування праці 7 3. Роль нормування праці в плануванні трудової діяльності підприємств 8 Висновки 15 Список використаної літератури 17

 4. Нормування праці та його роль для організації
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження нормування праці на підприємстві 5 1.1. Сутність нормування праці та його значення 5 1.2. Об'єкти нормування праці 7 1.3. Норми затрат праці 13 2. Аналіз нормування праці на ТОВ «Назва» 19 2.1 Економічна характеристика підприємства 19 2.2 Показники нормування праці на підприємстві 23 2.3 Ефективність використання трудових ресурсів 27 3.Резерви оптимізації нормування праці на ТОВ «Назва» 29 Висновки 35 Література 37

 5. Нормування праці при бригадній формі її організації (на прикладі)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи нормування праці при бригадній формі її організації 5 1.1. Сутність, цілі і завдання організації праці 5 2. Бригадна форма організації праці 8 1.3. Основи нормування і оплати праці при бригадній формі організації праці 12 2. Аналіз практики та визначення напрямів удосконалення нормування праці будівельних бригад 20 2.1. Основи організації нормування праці у будівництві 20 2.2. Організаці праці в будівельній бригаді на гауковій основі 25 2.3. Напрямки вдосконалення робіт штукатурної бригади 31 Висновки 33 Література 36

 6. Проект удосконалення організації оплати праці у видавництві
  Вступ 3 1. Напрями удосконалення оплати праці 6 2. Аналіз організації оплати праці у видавництві 26 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності видавництва 26 2.2. Аналіз рівня організації оплати праці у видавництві 55 3. Проект удосконалення організації оплати праці у видавництві 63 Висновок 94 Література 99-104 Метою дослідження є розробка механізмів з стимулювання та оплати праці і науково-методичних рекомендацій із соціально-економічного обґрунтування величини коштів, що спрямовуються на оплату праці, та їх регулювання в залежності від результатів праці в системі управління підприємством. Об’єктом дослідження є процеси оплати і стимулювання праці на промислових підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу, зокрема ДСВО. Предметом дослідження є механізми управління коштами, що спрямовуються на оплату праці, на підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу. Теоретичною та методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання економічних явищ, класичні положення економічної теорії, фундаментальні труди вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань оплати та стимулювання праці. У процесі дослідження використовувалися методи системного підходу, аналізу і синтезу (при визначенні економічної сутності категорій стимулювання праці); методи економічного аналізу

 7. Удосконалення організації праці на робочому місці діючого підприємства
  Вступ. 3 1. Інформаційний розділ. 5 1.1. Теоретичні засади методів удосконалення організації праці на підприємстві. 5 1.2. Завдання практичної частини роботи. 22 Практична частина. 24 2. Аналітичний розділ курсової роботи. 24 3. Розробка заходів щодо удосконалення організації роботи інженеру із складання кошторисів кошторисного бюро відділу підготовки виробництва та економічна оцінка витрат на впровадження цих заходів.. 30 Висновки. 32 Література. 36 Практична частина курсової роботи присвячена удосконаленню праці на робочому місці інженеру із складання кошторису ЗАТ.

 8. Розробка програми удосконалення організації праці в готельному підприємстві
  Вступ 3 Розділ І Теоретичні засади побудови ефективної організаційної структури підприємствам готельного господарства 6 1.1 Види організаційних структур, що застосовуються в підприємствах готельного господарства 6 1.2 Основні аспекти формування організаційної структури готельного комплексу 16 1.3. Особливості організації праці у підприємствах готельного господарства 21 Розділ 2 Аналіз господарської діяльності готелю "___" 38 2.1 Загальна характеристика готельного комплексу "___" 38 2.2. Оцінка кадрового забезпечення господарської діяльності готельного комплексу "___" 46 2.3. Система основних економічних показників діяльності готельного комплексу "___" 54 Розділ 3. Удосконалення організації праці в готельному комплексі "___" 62 3.1. Основні напрями раціональної організації праці та її ефективність 62 3.2. Удосконалення кадрового забезпечення готельного комплексу "___" 75 3.3. Пропозиції щодо удосконалення організації праці в готельному комплексі "___" 84 Висновок 96 Список використаних джерел 99 Додатки 104-107

 9. Удосконалення організації праці на робочому місці діючого підприємства
  Зміст Вступ. 3 1. Характеристика сучасного підприємства. 5 1.1. Види та цілі діяльності підприємства. 5 1.2. Напрямки діяльності підприємства. 8 2.Структура підприємства, її види. 11 2.1.Визначення організаційної структури підприємства. 11 2.2. Загальна характеристика організаційних структур управління. 16 2.3. Характеристика персоналу підприємства. 20 2.3. Оцінка роботи персоналу підприємства (фірми). 24 2.4. Організація праці робітника на робочому місці. 27 3. Розробка та удосконалення організації праці на робочому місці на прикладі конкретного підприємства. 29 3.1. Характеристика підприємства, організація праці на якому аналізується. 29 3.2. Розробка організації праці економіста фінансового відділу в складі проекту створення нового підприємства. 30 3.3. Удосконалення організації праці інженера із складання кошторису діючого підприємства. 33 Висновок. 36 Література. 38 ДОДАТОК 1.ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭКОНОМИСТА ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ 40 ДОДАТОК 2. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРА – СМЕТЧИКА II КАТЕГОРИИ 43 ДОДАТОК 3. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРА – СМЕТЧИКА II КАТЕГОРИИ 46 Практична частина курсової роботи охоплює період дії структурних підрозділів підприємства, що аналізуємо (ЗАТ «Трест – Добаскоксохимремонт») за 2005рік. Теоретичною основою для виконання курсової роботи послужили такі джерела: Господарський Кодекс України, «Економіка підприємства» за ред.. С.Ф. Подкропивного (2001), «Менеджмент персоналу» Мурашко М.І. (2006) , Тарифно – кваліфікаційний довідник, періодичні видання з питань організації виробництва (Наприклад: газета «Праця та зарплата», журнал «Справ очник кадровика»)

 10. Атестація робочих місць як процес удосконалення організації праці
  Вступ 3 1. Сутність та види атестації 4 2. Порядок проведення атестації персоналу в організації. 5 3. Методи проведення атестації 9 Висновок 12 Література 13 Додаток 14

 11. Удосконалення організації праці менеджера турпідприємства на основі сучасних інформаційних технологій
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Організація праці менеджера на туристичному підприємстві 7 1.2. Впровадження інформаційних технологій в роботі сучасного туристичного підприємства 14 1.3. Контроль діяльності менеджера туристичного підприємства на основі інформаційних технологій 31 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА „Назва” 44 2.1. Загальна характеристика підприємства „Назва” 44 2.2. Управління персоналом на підприємстві „Назва” 52 2.3. Використання інформаційних технологій в роботі туристичного підприємства „Назва” 58 2.4. Інформаційні технології в роботі менеджера туристичного підприємства „Назва” 64 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „Назва” 68 3.1. Контролінг персоналу на основі інформаційних технологій як один з методів удосконалення роботи менеджера „Назва” 68 3.2. Шляхи покращення праці менеджера на основі сучасних інформаційних технологій „Назва” 75 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ 109

 12. Нормування праці
  Завдання 1 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобсвід Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни: • навчальні відпустки зростають на 12 %; • відпустки з вагітності – на 5 %; • неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 15 %; • відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 7 %. Таблиця 2. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У план факт план факт план факт план факт план факт Календарний фонд робочого часу люд-днів 146000 146000 182500 182500 54750 54750 116800 116800 87600 87600 Вихідні та святкові дні люд-днів 41 200 41200 52500 52500 14400 14400 3200 3200 24450 24450 Номінальний фонд робочого часу люд-днів Невиходи на роботу, всього люд-днів 11670 13012 14800 15940 5415 6135 9834 10192 8952 9297,6 У тому числі: Чергові та додаткові відпустки люд-днів 6776 6768 7750 3330 3285 5600 5400 5408 5400 5088 Відпустки з вагітності люд-днів 832 828 850 850 180 180 576 576 288 312 Навчальні відпустки люд-днів 248 244 900 950 60 60 768 640 840 840 Невиходи через хворобу люд-днів 3304 4248 5000 5600 1650 2295 2730 3136 1872 2208 Відпустки з дозволу адміністрац. люд-днів 600 660 400 600 195 225 160 320 552 799,2 Цілозмінні простої люд-днів — 128 — 90 — 60 — 48 — 43,2 Невиходи з неповажних причин люд-днів — 136 — 100 — ЗО — 64 — 7,2 Реальний фонд робочого часу люд-днів Номінальний змінний фонд робочого часу люд-днів 3200 3200 3900 3900 1230 1230 2560 2560 1920 1920 Скорочений час для підлітків люд-днів 120 120 — — — — 3,2 3,2 4,8 4,8 Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці люд-днів 10 14 20 20 19,5 10,5 16 16,6 7,2 6,7 Внутрізмінні втрати робочого часу люд-днів — 60 2 90 — 22,5 2 51,2 21,6 Реальний змінний фонд роб. часу люд-днів Річний ефективний фонд роб. часу люд-днів Чисельність робітників осіб 400 400 500 500 150 150 320 320 240 240 Плановий відсоток виконання норм % 126 116 105 120 109 Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис. нор¬мо-год. 816,16 1026 311,8 723,49 459,79 Для всіх робітників планується зміна – 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних. Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються питання ефективного використання працюючих та робочого часу. Необхідно засвоїти такі поняття як: “одиниці обліку робочого часу”; календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати робочого часу. Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. Завдання 3 Визначити величину норми машинного, штучного і штучно – калькуляційного часу при виконанні токарної операції – обточування. Деталь – втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3. Таблиця 3. ВИХІДНІ ДАНІ Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Довжина обробки, мм 320 290 310 350 420 Припуск на обробку, мм 12 16 10 8 15 Кількість обертів деталі об / хв 600 560 800 720 900 Глибина обробки,мм 4 4 5 4 3 Розмір подачі на один оберт, мм / об. 32 0,44 0,28 0,36 0,54 Діаметр деталі після обробки, мм 140 180 160 90 110 Допоміжний час, хв. 2,5 2,8 3 1,8 3,6 Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8 9 10 9 8 Час підготовчо – завершальної роботи на партію деталей, хв. 32 24 28 30 26 Кількість деталей в партії, шт. 35 40 50 28 14 Виконання завдання 3 можливе, насамперед після ознайомлення з методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення складових частин норм часу. Завдання 4 Визначити норму обслуговування верстатів – дублерів для робітника – багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за таким даними: Таблиця 4. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Час основної роботи 12 20 14 17 16 Час допоміжної роботи 4,7 6,1 4,7 5,75 4,8 Час на перехід до іншого верстата 0,3 0,4 0,35 0,25 0,2 Час підготовчо – заключної роботи за зміну (Т п.з.) 28 25 22 26 24 Тривалість зміни (Тзм) 480 492 420 480 492 Час обслуговування робочого місця 6 % Топ Час на відпочинок робітника 5 % Топ КД 0,85 0,92 0,95 0,88 0,94 Це завдання базується на вивченні особливостей нормування праці робітників – багатоверстатників. Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. Завдання 5 Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: Особливу увагу під час розв’язання завдання 5 необхідно приділити одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Таблиця 5 ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4 3 5 3,5 8 Підготовка робочих місць людино-годин 2 1,5 2,5 1,8 4 Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80 140 150 180 160 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Монтаж металоконструкцій тонн 60 110 120 140 130 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Зварювання з”єднань пог. м 400 560 600 540 580 Норма часу на зварювання 1 пог. м. нормо-годин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Фарбування металоконструкцій м2 12 30 26 40 34 Норма часу нормо-годин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Здавання продукції годин 4 7 3 2 8 Тривалість зміни годин 8 8 8 Н 8 Чисельність бригади осіб 5 9 6 7 6 Середній відсоток виконання норм % 112 105 115 107 110 Література

 13. нормування праці кр
  1. Функції нормування праці 2 2. Нормування робіт, які виконуються на верстатах з числовим програмним керуванням 5 3. Задача. 9 Визначити норму штучного часу на приготування круглого отвору 40 мм в деталі шириною 30 мм, із вуглецевої сталі δв=450, припуск та протягування 1,5 мм на діаметр. Протяжка з інструментальної сталі зі стійкістю т=100 хв. Протягування проводиться на горизонтально - протяжному верстаті з £=1350 мм і Р=10Т, вага протяжки до 15 кг, вага деталі 8 кг. Список використаних джерел 10

 14. Нормування праці Варіант V
  Зміст Завдання 1 3 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобс від Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 6 Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни: • навчальні відпустки зростають на 12 %; • відпустки з вагітності – на 5 %; • неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 15 %; • відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 7 %. Для всіх робітників планується зміна – 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних. Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються питання ефективного використання працюючих та робочого часу. Необхідно засвоїти такі поняття як: “одиниці обліку робочого часу”; календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати робочого часу. Таблиця 2. Показник Одиниця виміру Варіант V план факт Календарний фонд робочого часу люд -днів 87600 87600 Вихідні та святкові дні — II— 24450 24450 Номінальний фонд робочого часу —II— Невиходи на роботу, всього —II— 8952 9297,6 У тому числі —II— Чергові та додаткові відпустки —II— 5400 5088 Відпустки з вагітності —II— 288 312 Навчальні відпустки —II— 840 840 Невиходи через хворобу —II— 1872 2208 Відпустки з дозволу адміністрації —II— 552 799,2 Цілозмінні простої —II— — 43,2 Невиходи з неповажної причини —II— — 7,2 Реальний фонд робочого часу —II— Номінальний змінний фонд робочого часу —II— 1920 1920 Скорочений час для підлітків —II— 4,8 4,8 Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці —II— 7,2 6,7 Внутрішньозмінні втрати робочого часу —II— 21,6 Реальний змінний фонд роб. часу —II— Річний ефективний фонд роб. час —II— Чисельність робітників осіб. 240 240 Плановий відсоток виконання норм % 109 Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис. нормо-год. 459,79 Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. Завдання 3 10 Визначити величину норми машинного, штучного і штучно – калькуляційного часу при виконанні токарної операції – обточування. Деталь – втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3. Таблиця 3. ВИХІДНІ ДАНІ Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Довжина обробки, мм 320 290 310 350 420 Припуск на обробку, мм 12 16 10 8 15 Кількість обертів деталі об / хв 600 560 800 720 900 Глибина обробки,мм 4 4 5 4 3 Розмір подачі на один оберт, мм / об. 32 0,44 0,28 0,36 0,54 Діаметр деталі після обробки, мм 140 180 160 90 110 Допоміжний час, хв. 2,5 2,8 3 1,8 3,6 Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8 9 10 9 8 Час підготовчо – завершальної роботи на партію деталей, хв. 32 24 28 30 26 Кількість деталей в партії, шт. 35 40 50 28 14 Виконання завдання 3 можливе, насамперед після ознайомлення з методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення складових частин норм часу. Завдання 4 12 Визначити норму обслуговування верстатів – дублерів для робітника – багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за таким даними: Таблиця 4. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Час основної роботи 12 20 14 17 16 Час допоміжної роботи 4,7 6,1 4,7 5,75 4,8 Час на перехід до іншого верстата 0,3 0,4 0,35 0,25 0,2 Час підготовчо – заключної роботи за зміну (Т п.з.) 28 25 22 26 24 Тривалість зміни (Тзм) 480 492 420 480 492 Час обслуговування робочого місця 6 % Топ Час на відпочинок робітника 5 % Топ КД 0,85 0,92 0,95 0,88 0,94 Це завдання базується на вивченні особливостей нормування праці робітників – багатоверстатників. Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. Завдання 5 13 Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: Особливу увагу під час розв’язання завдання 5 необхідно приділити одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Таблиця 5 ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4 3 5 3,5 8 Підготовка робочих місць людино-годин 2 1,5 2,5 1,8 4 Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80 140 150 180 160 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Монтаж металоконструкцій тонн 60 110 120 140 130 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Зварювання з”єднань пог. м 400 560 600 540 580 Норма часу на зварювання 1 пог. м. нормо-годин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Фарбування металоконструкцій м2 12 30 26 40 34 Норма часу нормо-годин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Здавання продукції годин 4 7 3 2 8 Тривалість зміни годин 8 8 8 Н 8 Чисельність бригади осіб 5 9 6 7 6 Середній відсоток виконання норм % 112 105 115 107 110 Література 16

 15. Нормування праці Варіант 11
  Варіант ІІ Зміст Завдання 1 2 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобсвід Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 5 Завдання 3 10 Завдання 4 12 Завдання 5 13 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua