Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків (ID:24759)
| Размер: 106 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Закони, що впливають на прийняття рішень 3
2. Обґрунтування рішень господарської діяльності 5
Задача 1 12
Оцініть ступінь ризику зниження рентабельності інвестиційних проектів. Зробіть висновок щодо вибору кращого інвестиційного проекту.

Таблиця 1
Проект Проект А Проект Б
Рентабельність, % 20 25 10 15 15 20 25 10

Задача 2 14
Виробник звернувся у відділ маркетингу, щоб з’ясувати сподіваний попит на товар. Дослідження відділу маркетингу показали: імовірність того, що попит становитиме 1500 од. товару, — 0,15; 3500—0,5; 5500—0,25; 8500—0,10. Відхилення від цих рівнів призводить до додаткових витрат (через перевищення пропозиції над попитом — 0,9 грн, (через неповне задоволення попиту — 1,5 грн за одиницю. Дохід від виробництва — 12 грн за одиницю). Визначте, скільки виробити продукції, за допомогою критерію сподіваного доходу; побудуйте два графіки корисності та визначте за ними ставлення до ризику обох директорів; розрахуйте корисність доходів для кожного директора та скільки одиниць продукції потрібно випустити з погляду кожного директора за правилом сподіваної корисності.
Для прийняття рішення виробнику потрібно врахувати думку директора з маркетингу та фінансового директора стосовно їхньої корисності різних сум доходів (табл. 1).

Таблиця 1
Корисність доходів директора з маркетингу та фінансового директора
Директор з маркетингу Фінансовий директор
Дохід, тис. грн. 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Корисність доходів 0 14 32 60 100 0 45 72 92 100

Література 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків
  1. Основні моделі та засоби прийняття господарських рішень 3 2. Характер та умови прийняття рішень 16 Задача 1 19 Розрахуйте ступінь соціального ризику та оцініть можливу кіль¬кість будь-яких соціальних конфліктів за умови, що в 2005 р. пе¬редбачається реалізувати 3 проекти. Таблиця 3 Рік Кількість проектів Виникнення соціальних конфліктів, кількість з приводу реалізації проекту між керівником проекту та вико¬навцями усередині проектних груп 2001 5 10 5 21 2002 2 3 7 15 2003 3 6 3 17 2004 4 7 2 12 Задача 2 20 При маргариновому заводі планується відкрити фірмовий ма¬газин. Вирішується питання про його масштаби. Якщо ринок бу¬де сприятливим, то великий магазин за рік принесе прибуток у 60 тис. грн., а маленький — 30 тис. грн. За несприятливого ринку завод утратить 40 тис. грн., якщо буде відкрито великий магазин, і 20 тис. грн. — якщо маленький. Не маючи додаткової інформа¬ції, комерційний директор оцінює ймовірність сприятливого ри¬нку як 0,6. Консультаційна фірма готова надати додаткову інфо¬рмацію про те, чи буде ринок сприятливим, чи ні. Послуги фірми коштують 13 тис. грн. Позитивний результат обстеження консу¬льтаційною фірмою гарантує сприятливий ринок з імовірніс¬тю 0,8. За негативного результату ринок може виявитися сприя¬тливим з імовірністю 0,3. Побудуйте «дерево рішень» і визначте: найкраще рішення без додаткового обстеження ринку, викорис¬товуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; най¬краще рішення з додатковим обстеженням ринку, використову¬ючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; доцільність замовлення консультаційній фірмі додаткової інфор¬мації, що уточнює кон'юнктуру ринку; очікувану цінність точної інформації. Список використаної літератури 23

 2. Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків
  1. Класифікація господарських рішень 3 2. Форми розроблення й реалізації господарських рішень 7 Задача 1 16 Планується здійснити реконструкцію бази відпочинку у передмісті. Чи варто розширювати базу на 100 місць, 50 місць, чи не проводити будівельних робіт узагалі? Якщо чисельність населення невеликого міста, біля якого розташована база відпочинку, зростатиме, то велика реконструкція могла б дати прибуток 230 тис. грн. на рік. Незначне розширення приміщень могло б давати прибутку 85 тис. грн. Якщо населення міста збільшуватися не буде, то велике розширення обійдеться в 110 тис. грн. збитку, а мале — 50 тис. грн. Однак інформації про те, як буде змінюватися населення міста, немає. Статистична служба може надати інформацію про зміну чисельності населення (за 15 тис. грн.), ця інформація гарантує сприятливий ринок з імовірністю 0,6. При цьому ймовірність збільшення чисельності населення становить 0,7; імовірність того, що чисельність населення залишиться незмінною чи буде зменшуватися, дорівнює 0,3. Побудуйте «дерево рішень» і визначте: найкраще рішення без додаткового обстеження ринку, використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; найкраще рішення з додатковим обс¬теженням ринку, використовуючи критерій максимізації очіку¬ваної грошової оцінки; чи варто замовити статистичній службі додаткову інформацію про зміну чисельності населення; очікувану цінність точної інформації. Задача 2 18 Існують два варіанти вкладень 500 грн. За першим варіантом можна отримати 15 % прибутку на вкладені кошти без будь-якого ризику. За другим варіантом можна або подвоїти капітал, або втратити його. Сторонній експерт вважає, що ймовірність успіху другого варіанта становить 0,3. Рішення приймають дві різні людини: пенсіонер, для якого 500 грн. — останні гроші; бізнесмен, який володіє капіталом у 500 000 грн. Визначте, які рішення буде прийнято кожним із цих людей. Список використаної літератури 19

 3. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків
  1. Якісний аналіз ризиків 3 2. Методи кількісного аналізу ризиків 10 Задача 1 15 Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити про¬грамок для вистав. Вартість замовлення — 200 грн плюс 0,3 грн за одиницю. Програмки продаються по 0,6 грн за одиницю, до того ж дохід від реклами становить додатково 300 грн. З минуло¬го досвіду відоме відвідування театру: Відвідування, осіб 4000 4500 5000 5500 6000 Ймовірність 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 Очікується, що 30 % відвідувачів купують програмки. Побу¬дуйте платіжну матрицю доходів і визначте, скільки програмок необхідно замовити театру, за допомогою таких критеріїв, як: ма¬тематичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилен¬ня, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості програ¬мок, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа й Гурвіца. Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Роз¬рахуйте її премію за ризик. Корисність доходу 0 10 20 35 60 100 Прибуток, тис. грн 400 500 600 700 800 900 Задача 1 21 Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризи¬ку— 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого — 1,75. Планується, що но¬вий інвестиційний проекту загальній структурі капіталу компанії займе 20 %. Безризикова ставка — 9 %, середня дохідність ринку — 19 %. Визначте, якою має бути очікувана дохідність цієї компанії до й після впровадження нового проекту, якою має бути необхідна дохідність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію на¬дійності ринку компанії. Про що вона свідчить? Список використаної літератури 24

 4. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків
  1. Якісний аналіз ризиків 3 2. Методи кількісного аналізу ризиків 4 Задача 1 13 Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити програмок для вистав. Вартість замовлення 200 грн. плюс 0,3 грн. за штуку. Програмки продаються за 0,6 грн. за штуку, і до того ж дохід від реклами складає додатково 300 грн. Із минулого досвіду відоме відвідування театру: Відвідування, чол. 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 Ймовірність 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 Очікується, що 40% відвідувачів купують програмки. Потрібно побудувати платіжну матрицю доходів і визначити, скільки програмок необхідно замовити театру за допомогою таких критеріїв, як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості програмок, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа і Гурвіца. Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції має таку шкалу корисностей доходів, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик. Корисність доходу 0 10 20 35 60 100 Доход, грн. 400 500 600 700 800 900 Задача 2 15 Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризику - 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого - 1,75. Планується, що новий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20%. Безризикова ставка - 9%, середня доходність ринку - 19%. Потрібно визначити якою повинна бути сподівана доходність цієї компанії до і після впровадження нового проекту, якою повинна бути необхідна доходність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію надійності ринку компанії, про що вона говорить? Список використаних джерел 17

 5. Економічне обґрунтування господарських рішень
  Вступ 3 1. Сутність ціни 4 2. Методи планування цін 8 3. Фактори ризику, пов’язані з ціноутворенням, та їх врахування 12 4. Технологія планування ціни на продукцію підприємства 15 Висновок 22 Література 23

 6. Оцінка ризиків у майновому страхуванні
  ВСТУП 3 1. Поняття та класифікація ризиків у майновому страхуванні 3 1.1. Сутність страхового ризику 3 1.2. Класифікація ризиків за критерієм розміру 4 1.3. Класифікація ризиків за критерієм можливих наслідків 5 2. Види майнового страхування та майнові ризики 7 2.1. Страхування будівель громадян 8 2.2. Добровільне страхування домашнього майна громадян. 9 2.3. Страхування майна підприємств 11 2.4. Страхування транспортних засобів 12 2.5. Страхування майна сільськогосподарських підприємств 15 3. Оцінка майнових ризиків 16 3.1. Загальні методи оцінки страхових ризиків 16 3.2. Оцінка динаміки ризику в майновому страхуванні 17 3.3. Українські методи оцінки ризику у майновому страхуванні 20 Висновки 22 Література 23

 7. Оцінка ризиків. Визначення ставок дисконта і роялті
  1. Оцінка ризиків. 3 2. Методи оцінки економічного ризику. 5 2.1 Статистичний метод оцінки ризику 5 2.2 Метод доцільності затрат 6 2.3 Метод експертного оцінювання. 7 2.4 Аналітичний метод. 8 2.5 Метод аналогів. 10 3. Визначення дисконтної ставки. 10 4. Визначення роялті. 12 Література. 18

 8. Оцінка ризиків у бізнес-плануванні і система управління ризиками
  Зміст ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 5 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ У БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ 9 3. СИСТЕМА КІЛЬКІСНИХ ОЦІНОК ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 12 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ 19 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29 Мета роботи – вивчення методів оцінки ризиків у бізнес-плануванні і системи управління ризиками. Об’єкт роботи – система бізнес-планування. Предмет роботи – оцінка ризиків у бізнес-плануванні і система управ-ління ризиками

 9. Екологічна експертиза та використання її результатів. Оцінка екологічних ризиків від різних видів діяльності, і їх попередження
  Вступ 3 1. Загальна характеристика екологічної експертизи, її основні завдання 4 2. Принципи здійснення екологічної експертизи, її об’єкти та суб’єкти 6 3. Оцінювання екологічних ризиків 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 10. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в прийнятті управлінських рішень
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти управління інвестиційними проектами 6 1.1. Поняття та сутність інвестиційного проекту 6 1.2. Механізм управління зовнішньоекономічної інвестиційної діяльності 11 1.3. Організація та формування інвестиційних проектів на підприємстві 27 1.4. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 34 2. Дослідження управління інвестиційними проектами на підприємстві ЗАТ «Компанія Інтерлогос» 41 2.1. Організаційна структура та характеристика господарської діяльності підприємства 41 2.2. Напрямки здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві 45 2.3. Пошук стратегічних рішень в організації інвестиційної діяльності на підприємстві 52 2.4. Визначення ефективності управління інвестиційними проектами на підприємстві 55 2.5. Шляхи вдосконалення управління інвестиційними проектами на підприємстві 63 Висновки 73 Література 77

 11. Оцінка формування прибутку та прийняття управлінських рішень по його використанню
  Вступ 3 1. Сутність прибутку підприємства та порядок його формування 6 2. Нормативно-правова і облікова інформація та використання її для прийняття управлінських рішень 16 3. Характеристика підприємства ВАТ „...” та аналіз його основних економічних показників 20 4. Оцінка формування прибутку 24 5. Узагальнення обліково-економічної інформації на прийняття управлінських рішень щодо використання прибутку 33 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 41

 12. Оцінка формування прибутку та прийняття управлінських рішень по його використанню
  Вступ 3 1. Характеристика прибутку підприємства, обгрунтування необхідності його використання 6 2. Характеристика підприємства ВАТ „///” та аналіз його основних економічних показників 16 3. Визначення прибутку та формування фінансових результатів 20 4. Аналіз формування прибутку для прийняття управлінських рішень 25 5. Узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень в стратегії управління прибутком 28 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 37

 13. Врахування і методи зниження інвестиційних ризиків. Основні методи виміру, якісний і кількісний аналіз проектних ризиків
  Вступ 3 1. Практичні методи обліку ризиків 5 1.1 Метод експертних оцінок 5 1.2 Оцінка ризиків на основі визначення періоду (терміну) окупності інвестицій 5 1.3 Метод аналогій 6 1.4 Метод ставки відсотка з поправкою на ризик 6 2. Якісний аналіз проектних ризиків 7 3. Методи кількісного аналізу 9 3.1 Метод аналізу чутливості 10 3.2 Аналіз сценаріїв 12 3.3 Метод Монте-Карло 13 4.Управління проектними ризиками 16 4.1 Диверсифікація 16 4.2 Страхування ризиків 17 4.3 Хеджування 17 Висновки 18 Список літератури 20

 14. Обгрунтування рішення - виробляти чи купувати
  Обгрунтування рішення - виробляти чи купувати Література

 15. Обгрунтування виробничої програми підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність і показники виробничої програми 5 1.2. Обґрунтування виробничої програми підприємства за дослідженнями ринку та матеріально-технічним забезпеченням 13 1.3. Методика розрахунку виробничої програми підприємства 19 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» 25 2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства 25 2.2. Аналіз виробничої програми підприємства 30 2.3. Оцінка ресурсного забезпечення для виконання виробничої програми підприємства 39 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 42 3.1.Розрахунок економічної ефективності модернізації лінії по виготовленню баранок 42 3.2.Розрахунок економічної ефективності встановлення пакувально-фасувального апарату для бараночних виробів 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТОК А. Порядок розробки виробничої програми підприємства 62 ДОДАТОК Б. Виробнича програма «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 63 ДОДАТОК В. Виробнича програма хлібобулочних виробів «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 64 ДОДАТОК Г. Виробнича програма кондитерських виробів «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 65 В процесі виконання дипломної роботи необхідно здійснити комплексний огляд питань, пов'язаних з виробничим плануванням та формуванням та обгрунтуванням виробничої програми, визначити методи їх реалізації та важливість ефективного їх вирішення для досягнення позитивних кінцевих результатів виробничої діяльності підприємства. Метою даної дипломної роботи є обґрунтування виробничої програми підприємства, механізмів її формування і контролю за виконанням. Відповідно сформульованій меті дипломної роботи передбачається виконання наступних завдань: • вивчити теоретичні основи обґрунтування виробничої програми підприємства; • надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства харчової промисловості; • провести аналіз виробничої програми підприємства; • розробити та обґрунтувати заходи щодо вдосконалення виробничої програми підприємства БКК. Предметом дослідження дипломної роботи є процес обгрунтування виробничої програми підприємства. Об’єктом дослідження є формування та виконання виробничої програми на ДП «Київ-Хліб» «Булочно-Кондитерський Комбінат». До роботи додається роздаточний матеріал, реферат, доклад

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua