Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Облік дебіторської заборгованості (на прикладі під-ва харсової промисловості) (ID:24764)
| Размер: 74 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 5
1.1. Поняття та економічна сутність дебіторської заборгованості 5
1.2. Критичний огляд джерельної бази з обліку дебіторської заборгованості 9
2. МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» ДОСЛІДНИЙ ХЛІБЗАВОД 12
2.1. Документальне оформлення поточної дебіторської заборгованості 12
2.2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на підприємстві ДП ВАТ «Київхліб» Дослідний хлібзавод 18
3. УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У РЕЄСТРАХ БУХАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 25
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ 38

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік дебіторської заборгованості на прикладі
  ВСТУП 3 1. МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5 1.1. Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємств 5 1.2. Нормативно-правова база з обліку дебіторської заборгованості 15 2. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 20 2.1. Документальне оформлення поточної дебіторської заборгованості 20 2.2. Синтетичний і аналітичний облік дебіторської заборгованості 25 2.3. Інвентаризація дебіторської заборгованості і відображення її результатів в обліку 32 2.4. Узагальнення інформації про дебіторську заборгованість у реєстрах бухалтерського обліку 39 2.5. Відображення дебіторської заборгованості у фінансової звітності 45 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 56

 2. Методика аудиту дебіторської заборгованості ( на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Організація аудиту 5 2. Аналіз нормативно-правових документів та спеціалізованої літератури аудиту дебіторської заборгованості 9 3. Методика аудиту дебіторської заборгованості 14 4. Узагальнення результатів аудиторської перевірки аудиторської перевірки за кінцевим результатом 32 Висновки 36 Список використаної літератури 39 Додатки 41 Звітність Висновок

 3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
  Зміст Вступ 3 1. Визначення довгострокової дебіторської заборгованості 5 2. Організація обліку довгострокової дебіторської заборгованості 9 3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості з фінансової оренди 17 4. Облік довгострокової дебіторської, оформленою векселем 22 5. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості 27 Висновки 31 Список використаної джерел 33-34 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад довгострокової дебіторської заборгованості; організації обліку та ефективності управлінням дебіторської заборгованості, а саме організації первинного обліку, відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи обліку довгострокової дебіторської заборгованості; - визначити сутність, місце та роль довгострокової дебіторської заборгованості як економічної категорії, об'єкту фінансового обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок формування довгострокової дебіторської заборгованості на підприємстві та організаційно-економічні засади управління ними; - оцінити діючу систему обліку довгострокової дебіторської заборгованості на підприємстві; Об’єкт дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку довгострокової дебіторської заборгованості підприємства. Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку довгострокової дебіторської заборгованості, договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з довгостроковою дебіторською на підприємстві. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи, міжнародні (стандарти) бухгалтерського обліку (М(С)БО), національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), спеціальна література, планова та звітна інформація підприємства (ВАТ Ю.П.П.”). Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями

 4. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Економічна сутність іншої дебіторської заборгованості 5 1.1. Поняття іншої дебіторської заборгованості 5 1.2. Огляд нормативно-правових актів та літературних джерел іншої дебіторської заборгованості 10 1.3. Класифікація іншої дебіторської заборгованості 18 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства 23 Розділ ІІ. Облік іншої дебіторської заборгованості (на прикладі підприємства) 28 2.1 Документальне оформлення операцій з іншої дебіторської заборгованості 28 2.2 Синтетичний і аналітичний облік наявності і руху іншої дебіторської заборгованості 36 Висновки 45 Список використаної джерел 47 Додатки. Звітність, первинні документи 49 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад іншої дебіторської заборгованості; організації обліку та ефективності управлінням дебіторської заборгованості, а саме організації первинного обліку, відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації аудиту дебіторської заборгованості. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи обліку іншої дебіторської заборгованості; - визначити сутність, місце та роль іншої дебіторської заборгованості як економічної категорії, об'єкту фінансового обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок формування іншої дебіторської заборгованості на підприємстві та організаційно-економічні засади управління ними; - оцінити діючу систему обліку іншої дебіторської заборгованості на підприємстві; Об’єкт дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку іншої дебіторської заборгованості підприємства ЗАТ “Ю.П.П.”. Предметом дослідження є Методологія та діюча практика обліку іншої дебіторської заборгованості, договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з іншою дебіторською на підприємстві ЗАТ “Ю.П.П.”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи, міжнародні (стандарти) бухгалтерського обліку (М(С)БО), національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), спеціальна література, планова та звітна інформація підприємства (ВАТ Ю.П.П.”). В розвиток методології з питань обліку іншої дебіторської заборгованості зробили вагомий внесок праці: І.А. Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкина, Б.І. Валуєва, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, Ю.Я.Литвина, А.Ш.Маргуліса, І.С.Мацкевичюса, В.Б.Моссаковського, В.Ф.Палія, П.Т.Саблука, В.В.Сопко, А.М.Фабричнова, М.Г.Чумаченка, С.А.Щенкова та інших. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями

 5. Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості
  Вступ 3 Розділ 1 Теоретико – методологічні основи обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості 5 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТОВ “СТЦ Охоронні системи”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 5 1.2. Поняття дебіторської заборгованості. 13 1.2.1. Довгострокова дебіторська заборгованість. 13 1.2.2. Поточна дебіторська заборгованість. 16 Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості 23 2.1. Організація обліку дебіторської заборгованості. 23 2.2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості. 31 2.3. Відображення дебіторської заборгованості в фінансовій звітності. 36 2.4. Автоматизація обліку дебіторської заборгованості. 37 2.3. Удосконалення організації та методології обліку дебіторської заборгованості. 39 Розділ 3 Аналіз дебіторської заборгованості 42 3.1. Загальна оцінка показників фінансової діяльності. 42 3.2. Аналіз дебіторської заборгованості. 44 3.3. Виявлення резервів погашення дебіторської заборгованості 50 Розділ 4 Методика і організація аудиту дебіторської заборгованості 51 4.1.Організація аудиту. 51 4.2. Аудит дебіторської заборгованості на підготовчому етапі перевірки. 53 4.3. Порядок проведення аудиту дебіторської заборгованості. 57 4.4. Формування аудиторського висновку. 66 Висновки та пропозиції 70 Список використаної літератури 73 Додатки 75

 6. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві
  Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку дебіторської та кредиторської заборгованості 5 2. Облік дебіторської заборгованості 14 3. Облік кредиторської заборгованості 17 Висновки 20 Список використаної джерел 22 Додатки 24

 7. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”
  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості. 4 1.1. Поняття дебіторської заборгованості. 4 1.1.1. Довгострокова дебіторська заборгованість. 4 1.1.2 Поточна дебіторська заборгованість. 7 1.2. Поняття кредиторської заборгованості. 11 1.2.1. Довгострокова кредиторська заборгованість. 11 1.2.2. Поточна кредиторська заборгованість. 13 Розділ 2. План аудиту. 15 2.1. Застосування процедури схвалення клієнта. 15 2.2. План та програма аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості. 17 Розділ 3. Порядок проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості. 22 3.1.Мета і завдання аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 22 3.2. Джерела інформації та об’єкти аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 23 3.4.Способи та прийоми аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 24 3.5. Проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 25 3.6.Аудиторський звіт. 31 ВИСНОВКИ. 33 Список використаної літератури. 34

 8. Бухгалтерський облік і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
  Бухгалтерський облік і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості Список літератури

 9. Організація бухобліку дебіторської заборгованості
  Вступ 3 Організація бухобліку дебіторської заборгованості 4 1. Основні положення обліку дебіторської заборгованості 4 2. Дебіторська заборгованість: класифікація, облік, шляхи вирішення недоліків 7 Висновки 15 Список літератури 16

 10. Аналіз дебіторської заборгованості функціонуючого підприємства
  Вступ 3 1. Організація фінансової роботи ТОВ «Назва» 5 2. Теоретичні основи управління дебіторською заборгованістю 9 3. Дослідження стану дебіторської заборгованості ТОВ "Назва" 20 4. Шляхи підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємства 35 Висновки 42 Список використаної літератури 46 Додатки 50-52

 11. Дати оцінку показників дебіторської та кредиторської заборгованості

 12. Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
  Вступ 3 1. Економічна сутність, класифікація та оцінка поточної дебіторської 5 заборгованості 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 12 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «ххх» 17 4. Порядок документального оформлення операцій з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 22 5. Фінансовий облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ТОВ «ххх» 32 6. Шляхи удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 37 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 47 Додатки 52

 13. Облік короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві (на прикладі харчової промисловості)
  Вступ 3 Розділ І. Науково-теоретичні та методичні основи обліку короткострокових фінансових інвестицій 6 1.1. Поняття і класифікація фінансових інвестицій 6 1.2. Оцінка інвестицій на підприємстві 13 Розділ ІІ. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану.за 2008-2009 роки, організація обліку на ДП ВАТ "Назва" БКК та виклад його облікової політики 18 2.1. Історична довідка ДП ВАТ " Назва " БКК 18 2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансового стану за 2008-2009 р.р. 22 Розділ ІІІ. Фінансовий короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві ДП ВАТ Назва " БКК 25 3.1. Документування господарських операцій з обліку короткострокових фінансових інвестицій 25 3.2. Синтетичний і аналітичний облік короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві ДП ВАТ Назва» БКК 26 3.3. Взаємозв'язок обліку короткострокових фінансових інвестицій з фінансовою звітністю 28 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36

 14. Аналіз обсягу виробництва і реалізація продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Науково-методичні основи аналізу виробництва та реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства 5 1.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності і реалізації продукції 5 1.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 13 1.3. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції 15 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ «Назва» 21 2.1. Характеристика підприємства 21 2.2. Діяльність підприємства зі збільшення виробництва та реалізації продукції 24 2.3. Аналіз ефективності збутової діяльності 29 3. Напрями удосконалення системи управління виробництвом і реалізацією на підприємстві 36 Висновки 41 Література 43 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2008 р. 45

 15. Основи менеджменту (На прикладі під-ва практична)
  1. Передумови для створення підприємства, обґрунтування концептуальної ідеї створення підприємства та вибір місцезнаходження і назви підприємства 3 На прикладі під-ва 2. Основні види робіт 4 3. Партнери та персонал підприємства 5 4. Очікувані проблеми 6 5. Структура управління підприємством 9 6. Організація виробничого процесу 10 7. Опис робочих місць 12 8. Посадові інструкції 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua